22 Haziran 2021 - 12 Zi'l-ka'de 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Müzzemmil Suresi 16. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fe’asâ fir’avnu-rrasûle fe-eḣażnâhu aḣżen vebîlâ(n)

Fakat Firavun elçiye isyan etti, Biz de onu pek vahim bir tarzda (azapla) yakaladık.

Derken Firavun, peygambere isyan etmişti de onu, pek şiddetli bir surette helak etmiştik.

Derken Firavun peygambere isyan etti de onu yakalayıp şiddetli bir şekilde azaplandırdık.

Firavun Allah'ın Rasûlüne âsi oldu, karşı geldi. Firavun'u belini kıracak şekilde yakalayıp şiddetli cezalandırdık.

Şu var ki, Firavun peygambere karşı geldi biz de onu şiddetli bir yakalayışla yakaladık.

Fakat Firavun elçiye isyan etti, Biz de onu pek vahim bir tarzda (azabla) yakalayıverdik.

Öyle ki, Firavun o peygambere isyan etti, biz de onu şiddetli bir azabla yakalayıverdik.

Firavun, o peygambere karşı isyan etti. Biz de sert ve şiddetli bir yakarışla onu yakalayıverdik.

Firavun o peygambere karşı gelmişti de, biz onu feci bir şekilde yakalamıştık.

Firavun peygambere başeğmedi, biz de sertçe yakaladık Firavun'u!

Firavun, gönderdiğimiz resule karşı geldi de kendisini sert bir azapla yakalayıverdik.

Ama Firavun o peygambere karşı gelmişti de onu çok ağır bir şekilde tutup cezalandırmıştık.

Ama Firavun o peygambere isyan etti, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik.

Ama Firavun o peygambere karşı gelmiş, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde muaheze etmiştik.

Ancak Firavun, elçiye karşı geldi; biz de onu feci bir biçimde yakaladık.

Firavun o elçiye isyan etmişti. Biz de onu ağır bir yakalayışla yakaladık.

Ki Fir'avn o Resule ısyan etti de biz onu vehîm bir tutuşla tuttuk alıverdik

Firavun Resûl'e isyan etti. Bunun üzerine onu çok zorlu bir tutuşla tutuverdik.

Fir'avn, o peygambere ısyânetdi de biz de onu ağır ve çetin bir tutuşla yakalayıverdik.

Fakat Fir'avun o peygambere isyân etmişti de onu şiddetli bir yakalayışla tutuverdik.

Sonra Firavun elçiye isyan etti ve bizde onu yaptıklarının karşılığında kıskıvrak yakaladık.

Firavun, peygambere karşı geldi de onu ağır bir cezaya çarptık.

Fakat Firavun peygambere isyan etti, biz de onu çok ağır bir tarzda (azapla) yakalayıverdik.

Fakat Firavun, kendisini kurtuluşa dâvet eden Elçiye başkaldırdı; Biz de onu korkunç bir azapla kıskıvrak yakaladık ve bütün ordusuyla birlikte denize gömüp helâk ettik.

Firavun Rasûl’e karşı çıktı. Onu çok vahîm bir şekilde yakaladık.

Firavun, o Elçi’ye isyan etmişti. Biz de onu kahredici bir şekilde kıskıvrak yakalamıştık.

Fakat o (Firavun) Peygambere isyan etti. Biz de onu, hemen fecî bir şekilde helâk ettik.

ve Firavun elçiye isyan etti, bunun üzerine Biz de onu kahredici bir tutuşla kıskıvrak yakaladık.

Firavun da elçiye karşı gelmişti. Biz de onu ağır bir şekilde cezalandırmıştık. 43/46...52, 67/6...12

fakat Firavun elçiye karşı geldi; bunun üzerine biz de onu fena halde enseledik.[5391]*

Fir'avun ise o Resûle isyan etti, artık o Fir'avun'u bir şiddetli yakalamakla yakaladık.

Firavun o Resule isyan etti. Biz de onu şiddetle cezaya çarptırdık.

Fir'avn, elçiye karşı geldi. Biz de onu ağır bir yakalayışla yakaladık.

Firavun o elçiye karşı koymuştu. Biz onu çok kötü yakalamıştık.

Firavun elçiye karşı geldi de onu çok kötü bir şekilde yakaladık.

Fakat Firavun peygambere karşı geldi; Biz de onu şiddetli bir azapla yakaladık.

Ama Firavun, resule isyan etti de biz onu korkunç bir tutuşla tutuverdik.

bayıķ biz viribidük sizdin yaña yalavaç ŧanuķ üzerüñüze nite kim viribidük fir'avn’a yalavacı.

Ṭanuḳ sizüñ üstüñüze. Nite kim viribidük Fir‘avn[a] peyġamber. Pes ‘āṣīoldı Fir‘avn resūle. Pes anı muḥkem dutup helāk itdük.

Fir’on o peyğəmbərə (Musaya) asi oldu və Biz də onu şiddətli əzabla yaxaladıq (həm özünün, həm də onunla birlikdə olanları suda boğduq).

But Pharaoh rebelled against the messenger, whereupon We sealed him with no gentle grip.

But Pharaoh disobeyed(5768) the messenger; so We seized him with a heavy Punishment.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.