17 Ekim 2021 - 11 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Müzzemmil Suresi 14. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Yevme tercufu-l-ardu velcibâlu ve kâneti-lcibâlu keśîben mehîlâ(n)

O gün, şiddetli bir sarsıntıyla yeryüzü ve dağlar sarsılır ve hepsi de esintiyle tozan kum yığınlarına döner.

(Öyle) Bir gün ki, yeryüzü ve dağlar titremeye tutulup sarsılır ve dağlar göçüveren bir kum yığını halini alır.

O gün şiddetli bir sarsıntıyla yeryüzü ve dağlar sarsılır ve hepside esintiyle akıp dağılan bir kum yığınına döner.

Yerin ve dağların şiddetli bir gürleme ile sarsıldığı, dağların parçalanarak savrulan bir kum yığınına döndüğü gün cezalar var.

O gün yer ve dağlar sarsılır ve dağlar dağılan bir kum yığını halini alır.

(Öyle) Bir gün ki, yeryüzü ve dağlar titremeye-tutulur ve dağlar göçüveren bir kum yığını olur.

O gün arz ve dağlar sarsılacak, bütün dağlar erimiş bir kum yığını olacaktır.

O günde ki yer ve dağlar şiddetle sarsılır. Dağlar akan kum haline girer.

12,13,14. Şüphesiz, yerin ve dağların şiddetle sarsılacağı, dağların saçılmış kum yığını haline geleceği gün, katımızda prangalar ve cehennem vardır. Boğazı tıkayan yiyecek ve acıklı azap vardır.

O gün, yerle dağlar sarsılacak, dağlar, akan kumul gibi olacak!

O gün, şiddetli bir sarsıntıyla yeryüzü ve dağlar sarsılır ve hepsi de esintiyle tozan kum yığınlarına döner.

Arz ve dağların sarsılacağı gün dağınık kum yığınları hâline gelecekdir.

Kıyametin koptuğu gün, yeryüzü ve dağlar sarsılır; dağlar, yumuşak kum yığını haline gelir.

Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü (kıyameti) hatırla.

O gün (kıyamet günü) yeryüzü ve dağlar sarsılır; dağlar çöküntü ile akıp giden kum yığınına döner.

Gün gelir, yer ve dağlar titrer ve dağlar dağılan kum yığınına dönüşür.

O gün yer ve dağlar sarsılacak, dağlar erimiş bir kum yığınına dönecek.

O gün ki yer ve dağlar sarsılacak, dağlar erimiş bir kum yığınına dönecektir

O gün yeryüzü ve dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılmış kum yığınları gibi olur.

o günde ki yer (ler), dağlar (zelzeleyle) sarsılır. Dağlar akıb dağılan bir kum yığınına döner.

O gün (o kıyâmet günü) yer ve dağlar sarsılır ve dağlar akıp giden bir kum yığını hâline gelir!

O kıyamet günü yeryüzü ve dağlar sarsılır ve dağlar dağılmış kum yığınına dönüşür.

O gün yerler, dağlar sarsılacak, dağlar parçalanıp kum yığınlarına dönecektir.

O gün, yer ve dağlar sarsılacak, dağlar çöker kum yığını gibi olacak.

O gün, yeryüzü ve dağlar titremeye tutulur ve dağlar göçüveren bir kum yığını olur.

Yeryüzünün, üzerindeki dağlarla birlikte sarsılıp parçalanacağı ve hiç yıkılmayacak zannettiğiniz o yüce dağların, etrafa savrulan bir kum yığınına dönüşeceği Gün! O Gün ilâhî mahkeme kurulacak ve herkese hak ettiği ödül veya ceza, tam olarak verilecektir. İşte bu yüzdendir ki;

O gün Arz / Yeryüzü ve Dağlar sarsılır; Dağlar dağılmış kum yığınları olur.

O gün (Son Saat’te) yer ve dağlar sars(ıl)acak; dağlar erimiş kum yığınına dönecektir.

O (kıyamet günü) yeryüzü ve dağlar sarsılır ve (ayrıca) dağlar, akıp giden kum yığınına döner.

yeryüzünün ve dağların sarsılacağı ve [parçalanarak] savrulan bir kum yığını haline geleceği 8 o Gün!

Gün gelecek yeryüzü ve dağlar şiddetle sarsılacak ve koca koca dağlar kum yığını haline gelecek. 18/47, 20/105...107

o gün yerler ve dağlar dehşetli sarsılacak; ve sonunda dağlar kum yığınına dönüşerek eriyip akacak.

O günde ki, yer ve dağlar sarsılır ve dağlar bir dağılmış kum yığını olmuş olur.

Gün gelir; yer, dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılan kum yığınları haline gelir.

O gün yer ve dağlar sarsılır ve dağlar, dağılan kum yığınları olur.

Bunlar, yerin ve dağların sarsıldığı, dağların kum yığınına döndüğü günde olacak.

O gün, yeryüzü ve dağlar yerinden oynar ve dağlar uçurulan kum yığınları haline döner.

O gün yer ve dağlar sarsılır; koca dağlar kum yığınına döner.

O günde ki yer ve dağlar sarsılır ve dağlar eriyip akan bir kum yığınına dönüşür.

12-14. bayıķ bizüm ķatumuzdadur bendler daħı ulu od daħı yiyesi boġaza durmaķlu daħı 'aźāb aġrıdıcı.

Ol gün ki ditreye yirler ve ṭaġlar, daḫı ṭaġlar bir yir[e] dirilmiş ḳum gibi ola.

O gün (qiyamət qopandan) yer və dağlar lərzəyə gəlib titrəyəcək, dağlar (dağılıb) yumşaq qum təpəsinə dönəcəkdir.

On the day when the earth and the hills rock, and the hills become a heap of running sand.

One Day the earth and the mountains will be in violent commotion. And the mountains will be as a heap of sand poured out and flowing down.(5766)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.