23 Haziran 2021 - 13 Zi'l-ka'de 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Müzzemmil Suresi 10. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vasbir ‘alâ mâ yekûlûne vehcurhum hecran cemîlâ(n)

(Müşriklerin ve münafıkların) Onların söylediklerine karşı Sen sabret ve uygun bir uzaklaşma tarzıyla (düşünce ve eylem bakımından ciddi ve fark ettirici bir tutumla) onlardan kopup-ayrıl.

Ve sabret dediklerine ve gönlünden onlara aykırı olmakla beraber kötülüklerine karşı vermeyerek bırak onları.

Ve o inkârcıların dediklerine sabredip katlan ve onlardan uygun bir şekilde uzaklaş.

Ötekilerin söyledikleri mantıksız, çirkin, incitici sözlere karşı sabrederek mücadeleye devam et. Tamamen irtibatını kesmeden, anlayışlı, hoşgörülü davranarak, onlardan uzak dur. Onlara şimdilik elleme.

Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzel bir ayrılışla ayrıl.

Onların demelerine karşı sen sabret ve onlardan güzel bir ayrılma tarzıyla (düşünce ve eylem bakımından köklü bir tutum) ile kopup-ayrıl.

Ve inkârcıların diyeceklerine, (sana iftira ve yalanlarına) sabırlı ol ve onları güzel bir şekilde terk edip ayrıl.

Ve o kâfirlerin dediklerine karşı sabret. Güzel bir şekilde onlardan ayrıl.

Onların dediklerine/diyeceklerine sabret ve onlardan güzelce ayrıl!

Sabreyle onların dediklerine, onlardan ayrıl, iyilikle bırak sen

Onların söyledikleri (çirkin, incitici, aşağılayıcı sözleri)ne karşı sabrederek mücadeleye devam et! İrtibatı tamamen kesmeden, anlayışlı ve hoşgörülü davranarak, onlardan uzak dur!

Onların söylediklerine sabret, yanlarından güzellikle ayrıl.

Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl.

Onların (müşriklerin) söylediklerine katlan ve onlardan güzellikle ayrıl.

Onların sözlerine karşı sabırlı ol ve onlardan güzellikle ayrıl.

Başkalarının diyeceklerine sabret, güzellikle onlardan ayrıl.

Ve ağyarın diyeceklerine sabret ve onları bir hecri cemîl ile terket ayrıl

Onların söylediklerine sabret. Ve onlardan güzellikle uzak dur.

Onlar ne derlerse katlan. Onlardan sızıltısızca ayrıl.

Hem (o müşriklerin) söylediklerine sabret ve onları güzel bir ayrılışla terket!

İnkârcıların sözlerine sabret ve onlardan güzel bir şekilde ayrıl.

Müşriklerin dediklerine katlan, onlardan münasip bir surette ayrıl.

Onların söylediklerine karşı sen sabret ve onlardan güzel bir ayrılma tarzıyla kopup ayrıl.

Hakikati bile bile reddeden o zâlimlerle kısır tartışmalara girerek vaktini ve enerjini boşa harcama! Onların inkâr, alay ve hakaret dolu sözlerine sabret; terbiyesizce davranışlarına karşılık verme; bir mümine yaraşan onurlu bir tavırla tartışmalara son noktayı koyarak onlardan güzelce uzaklaş ve bu çağrıya kulak verecek tertemiz gönüllere ulaşıncaya dek, bıkıp usanmadan tebliğine devam et!
Kurdukları sömürüye dayalı sistemin yıkılacağından, böylece alışageldikleri lüks ve refah dolu yaşantının sona ereceğinden endişe ederek Allah’ın ayetlerini inkâr eden zâlimlere gelince;

Onların diyeceklerine karşı sabret!
Onlardan güzel bir biçimde ayrıl!

O (müşriklerin) söylediklerine karşı sabırlı ol ve onlardan güzellikle uzaklaş!

O (müşriklerin) söylediklerine sabret ve onların yanlarından güzellikle ayrıl.1*

halkın [senin aleyhinde] söyleyebileceği her şeye sabırla katlan ve onlardan uygun şekilde uzaklaş.

Sen onların çirkin sözlerine sabret ve onların yanından güzellikle ayrıl. 6/33-34

Ve onların söyleyebilecekleri her şeye karşı sabırla diren[5383] ve güzellikle uzaklaş onlar(ın çirkin tavırların)dan;*

Ve diyecekleri şey üzerine sabret ve onları güzelce bir ayrılışla terkeyle.

Onların söylediklerine karşı sabret, onlardan güzel bir tavırla uzak dur!

Onların dediklerine sabret ve güzelce onlardan ayrıl.

Söylediklerine katlan ve onlardan güzellikle ayrıl.

Onların söylediklerine sabret ve yanlarından güzellikle ayrıl.

Onların söylediklerine sabret ve güzellikle onlardan uzaklaş.

Onların söylediklerine sabret! Ve güzelce ayrıl onlardan.

daħı śabr eyle anuñ üzere kim eydürler daħı kesil anlardan kesilmek eyü.

Daḫı ṣabr eyle anlar eyitgen[e] ve anları [terk] eyle yaḫşı terk eylemek.

(Ya Peyğəmbər!) Onların (Məkkə müşriklərinin) sənə deyəcəklərinə (batil söz və iftiralarına) səbr et. Onlardan gözəl tərzdə ayrıl!

And bear with patience what they utter, and part from them with a fair leave taking.

And have patience with what they say, and leave them with noble (dignity).


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.