2 Aralık 2021 - 27 Rebiü'l-Ahir 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Cin Suresi 22. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kul innî len yucîranî mina(A)llâhi ehadun velen ecide min dûnihi multehadâ(n)

De ki: Beni, hiçbir kimse, Allah'ın azabından kurtaramaz ve ben ondan başka sığınacak birisini de bulamam.

De ki: “Şüphesiz, Allah’tan (gelebilecek bir azaba karşı) Beni hiç kimse kesinlikle (koruyup) kurtaramayacaktır ve O’nun dışında asla bir sığınak da bulamayacağım.”

De ki: “Beni hiç kimse Allah'ın azabından kurtaramaz ve ben O'ndan başka sığınılacak başka birisini de bulamam.

“Tebliğ görevimi, peygamberlik vazifemi yapmazsam, Allah'ın azâbından, beni asla kimse kurtaramaz. O'nun dışında, kulu durumundakilerden sığınacak kimse de bulamam.” de.

De ki: "Hiç kimse beni Allah'tan (gelecek azaptan) kurtaramaz ve ben O'ndan başka sığınılacak birini de bulamam.

De ki: 'Muhakkak beni Allah'tan (gelebilecek bir azaba karşı) hiç kimse asla kurtaramaz ve O'nun dışında asla bir sığınak da bulamam.'

De ki: “- Doğrusu beni Allah'dan kimse kurtaramaz ve O'ndan başka bir sığınak da asla bulamam.

De ki: “(Allah bana bir zarar vermek istese,) hiç kimse beni ondan kurtaramaz ve ben, O’nun dışında hiçbir dayanak da bulamam.

De ki: “Beni Allah'tan kimse kurtaramaz ve ben O'ndan başka bir sığınak da bulamam.”

Diyesin ki: «Allaha karşı kimse beni koruyamaz; O'ndan başka, bir sığınacak hiç bulamam!

De ki: “(Eğer ben hak yoldan saparsam) hiç kimse beni Allah'(ın azabın)dan kurtaramaz ve O'ndan başka bir sığınak da asla bulamam.”

"Ben hatâ ider isem Allâh’a karşu kimse beni muhâfaza idemez. Allâh’dan gayri kimseye ilticâ idemem, "

De ki: "Beni kimse Allah'a karşı savunamaz ve ben O'ndan başka bir sığınak bulamam."

De ki: “Gerçekten beni Allah’a karşı hiç kimse asla koruyamaz ve yine asla O’ndan başka sığınacak kimse de bulamam.”

De ki: Gerçekten (bana bir kötülük dilerse) Allah'a karşı beni kimse himaye edemez, O'ndan başka sığınacak kimse de bulamam.

De ki, "Hiç kimse beni ALLAH'a karşı savunamaz, O'ndan başka sığınak da bulamam."

De ki, "Allah'tan beni kimse kurtaramaz ve ben O'ndan başka bir sığınacak bulamam."

De ki Allahdan beni kimse kurtaramaz ve ben ondan başka bir sığınacak bulamam

De ki: “Beni, Allah'a karşı hiç kimse asla koruyamaz ve ben asla O'ndan başka sığınacak bir yer bulamam.”

De ki: «Hakıykat ben (isyan edersem) beni Allah (ın azabın) dan kimse kat'iyyen kurtaramaz ve ben Ondan başka bir sığınak da, kaabil değil, bulamam».

De ki: “Doğrusu ben ki, (eğer O'na isyân edersem) beni Allah'(ın azâbın)dan hiç kimse aslâ kurtaramaz ve O'ndan başka sığınacak bir kimseyi aslâ bulamam!”

Deki “Beni (Eğer ben Allah’dan gelen mesajları insanlara) ulaştırmamış olsaydım) Allah’a karşı hiçbir kimse beni koruyamaz ve ben Allah’dan başka da sığınacak bir yer bulamazdım.”

De ki: "Gerçekten hiç bir kimse beni Allah’ın azabından kesenkes kurtaramaz. Ben de ne olursa olsun Ondan başka bir sığınacak bulamam.

De ki, ben Allah/a karşı gelirsem hiçbir kimse, beni Allah/ın azabından kurtaramaz, ben O/ndan başka sığınacak yer de bulamam.

De ki: “Muhakkak beni Allah'tan (gelebilecek bir azaba karşı) hiç kimse asla barındıramaz ve O'nun dışında asla bir sığınak da bulamam.”

Buna karşılık, eğer seninle inanç konusunda pazarlığa girişmeye kalkışırlarsa, o kâfirlere de ki: “Şâyet size uyup dâvâma ihânet edecek olursam Allah’ın gazâbına uğrarım! O zaman hiçbir güç beni Allah’a karşı koruyamaz ve kendime O’ndan başka bir sığınak da bulamam!”

De ki: -“Kimse beni Allah’tan kurtarmayacaktır; O’ndan başka sığınak da bulmayacağım”.

De ki: “Allah’tan (gelecek bir azaba karşı) beni asla kimse koruyamaz. O’ndan başka bir sığınak da asla bulamam.

22,23. (Bir de onlara): “Eğer Allah’ın benimle gönderdiklerini sizlere duyurmazsam,¹ kesinlikle bana Allah’tan (gelecek bir azaptan) beni kimse kurtaramaz ve kesinlikle ben, Onun dışında sığınacak (bir makam da) bulamam. (Şunu iyi bilin ki,) Allah’a ve Onun Elçisine isyan edenlere, içerisinden hiç çıkmayıp, sürekli kalacakları cehennem ateşi vardır.” de.*

De ki: “Gerçek şu ki hiç kimse beni Allah'a karşı koruyamazdı ve O'ndan kaçıp saklanacak hiçbir yer bulamazdım,

De ki: – Bu takdirde ne beni Allah’a karşı kimse koruyabilir ne de ben O’ndan başka bir sığınak bulabilirim. 17/73...75, 69/44...48

De ki: “Şu bir gerçek ki, ne beni Allah’a karşı kimse koruyabilir ne de ben O’nun dışında bir sığınak bulabilirim;

De ki: «Şüphe yok, beni Allah'tan hiç bir kimse elbette koruyamaz ve ben O'ndan başka bir sığınacak bulamam.»

De ki: “Allah'ın cezasından beni hiçbir kimse kurtaramaz. Benim O'nun dışında sığınacak yerim de yoktur.

De ki: "Beni Allah'(ın azabın)dan hiç kimse kurtaramaz ve ondan başka sığınacak kimse bulamam."

De ki “Hiç kimse beni Allah’tan kurtaramaz. O’ndan başka bir sığınak da bulamam.

De ki:-Doğrusu beni Allah'a karşı kimse savunamaz, ben ondan başka bir sığınak da bulamam.

De ki: Allah'ın elinden beni hiç kimse kurtaramaz. Ondan başka sığınacak bir yer de bulamam.

De ki: "Allah'tan beni hiç kimse kurtaramaz ve O'nun dışında bir sığınak da asla bulamam!"

eyit: “bayıķ ben hergiz ķurtarmaya beni Tañrı’dan kimse daħı hergiz bulmayam andan ayruķ śıġınacaķ yir.”

Eyit: Beni hīç kimse ḳurtarmaz Tañrı Ta‘ālādan, baña ‘aẕāb eylemek dileseve andan özge ṣıġınacaḳ daḫı ṭapmazam.

De: “Məni Allahdan (Allahın əzabından) heç kəs qurtara bilməz və mən də Ondan başqa heç bir sığınacaq tapa bilmərəm!

Say: Lo! none can protect me from Allah, nor can I find any refuge beside Him

Say: "No one can deliver me from Allah(5746) (If I were to disobey Him), nor should I find refuge except in Him,*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.