4 Aralık 2021 - 29 Rebiü'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Cin Suresi 21. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kul innî lâ emliku lekum darran velâ raşedâ(n)

De ki: Benim, size bir zarar vermeye de gücüm yetmez, sizi doğru yola götürmeye de.

(Ey Nebim!) De ki: "Doğrusu Ben, sizin için ne bir zarar verebilirim, ne de bir yarar (irşad) sağlayabilirim (Allah’ın izni ve iradesi dışında bunlara malik değilim; görevim tebliğimi tamamlamaktır)."

De ki: “Benim size bir zarar vermeye de gücüm yetmez, sizi doğru yola götürmeye de.”

“Ben size zarar verme yetkisine sahip değilim, size huzurlu ve aydınlık bir hayat sağlamak, hidayete erdirmek de benim yetkim dahilinde değil..

De ki: "Ben size ne bir zarar, ne de bir yarar dokundurma gücüne sahibim."

De ki: 'Doğrusu ben, sizin için ne bir zarar, ne de bir yarar (irşad) sağlayabilirim.'

(Ey Rasûlüm, Mekke halkına) de ki: “- Ben, size, kendiliğimden ne bir zarar, ne de bir fayda yapma kudretine sahib değilim.”

De ki: “Ben, size ne zarar vermeye ne de sizi doğru yola iletmeye sahip değilim.”

De ki: “Ben size ne bir zarar verebilirim, ne de doğruya ulaştırabilirim.”

Diyesin ki: «Ne sizleri bir zarara, ne de doğru yola iletmeye gücüm yetişir benim»

De ki: “Şüphesiz ben, size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim.”

"Sizi gerek fenâlığa ve gerek hidâyete sevk itmek içün kudretim yokdur. "

De ki: "Ben size zarar vermeye de iyilik yapmaya da kadir değilim."

De ki: “Şüphesiz ben, size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim.”

De ki: Doğrusu ben (kendi başıma) size ne zarar verme ne de fayda sağlama gücüne sahibim.

De ki, "Ben size ne bir zarar ne de bir yarar verme gücüne sahip değilim."

De ki, "Haberiniz olsun, ben size kendiliğimden ne bir zarar verebilirim, ne de bir yol gösterebilirim."

De ki haberiniz olsun ben size kendiliğimden ne bir zarar, ne de bir irşad yapamam

De ki: “Ben, size bir zarar verme¹ ve sizi irşad² etme gücüne sahip değilim.”*

De ki: «Hakıykat ben sizin için ne bir zarar (yapmak), ne de bir hayır (getirmek kudretine) mâlik değilim».

De ki: “Şübhesiz ki ben (kendi başıma), sizin için ne bir zarara, ne de bir faydaya sâhib olabilirim.”

Deki “Ben size ne bir zarar vermeye, nede sizi doğru yola iletme gücüne sahip değilim.”

De ki: "İşte benim size yapacağım ne bir kötülük, ne de bir iyilik yoktur."

De ki, ben sizin için ne zarara, ne de menfaat ve hayra mâlik değilim.

De ki: “Doğrusu ben, sizin için ne bir zarar ve ne de bir yarar sağlayabilirim.”

Eğer senden mûcizeler isterlerse onlara de ki: “Bakın; ben de sadece sizin gibi bir insanım. Rabb’im izin vermediği sürece, size ne bir zarar verebilirim, ne de dilediğimi doğru yola iletebilirim.”

De ki: -“Ben, sizin için ne bir zarara, ne bir rüşd’e / doğruluğa mâlik olurum”.

De ki: “Ben size zarar verme ve doğru yola getirme gücüne de sahip değilim.”

(Ve onlara): “Doğrusu ben size zarar da veremem, fayda da sağlayamam.” de.

De ki: “Size zarar vermek yahut doğruyu eğriden ayırd etme bilinciyle sizi donatmak benim elimde değildir”.

De ki: – Ben, sizi ne doğru yoldan saptırma ne de sizi doğru yola iletme gücüne sahibim. 7/188, 27/92

DE Kİ: “Ne zarar (ve yarar) verebilirim, ne de hidayet (ve dalâlete) götürebilirim.”[5364]*

De ki: «Doğrusu ben sizin için ne bir zarara ve ne de bir faideye malik değilim.»

De ki: “Benim size ne zarar vermeye ve ne de en büyük fayda olan hidâyete ulaştırmaya gücüm yeter.

De ki: "Ben size ne zarar, ne de akıl verme gücüne sahip değilim."

De ki “Size bir zarar verecek güçte olmadığım gibi sizi olgunlaştıracak güçte de değilim.”

De ki:-Benim size bir zarar vermeye de iyilik etmeye de gücüm yetmez.

De ki: Size ne bir zarar vermeye benim gücüm yeter, ne de iyilik yapmaya.

De ki: "Ben size zarar verme gücüne de ışık ve aydınlık verme gücüne de sahip değilim."

eyit “bayıķ ben mālik degülven sizüñ içün ziyāna ne daħı ŧoġru yola.”

Eyit: Ben size mālik olmazın żarar eylemege ve aṣṣı eylemege.

De: “Mən sizə nə bir zərər, nə də bir xeyir vermək qüdrətinə malik deyiləm! (Bunu ancaq aləmlərin Rəbbi olan Allah edə bilər!)”

Say: Lo! I control not hurt nor benefit for you.

Say: "It is not in my power to cause(5745) you harm, or to bring you to right conduct."*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.