16 Mayıs 2022 - 15 Şevval 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nûh Suresi 28. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Rabbi-ġfir lî velivâlideyye ve limen deḣale beytiye mu/minen velilmu/minîne velmu/minâti velâ tezidi-zzâlimîne illâ tebâra(n)

Rabbim, benim suçlarımı ört ve anamınbabamın ve inanarak evime kimler girdiyse onların ve erkek, kadın bütün inananların suçlarını ve zalimleri de ancak mahvet, helak vesilelerini arttır onların.

“Rabbim beni, annemi, babamı, mü’min olarak evime gireni, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlere ise helak olup yıkılmaktan başkasını arttırma” (diye yalvarmıştı).

Ey Rabbim! Benim suçlarımı ört. Anamı, babamı, inanarak evime gireni, inanan erkek ve kadınların tümünü bağışla. Yaratılış gayesi dışında yaşayan kimselerin de yıkımını artır, köklerini kurut.

“Rabbim, beni, anamı, babamı, iman etmiş olarak evime, gemime girenleri, mü'min erkekleri ve mü'min kadınları koruma kalkanına al, bağışla. İnkâr ile isyan ile, baskı, zulüm ve işkence ile temel hak ve hürriyetleri kısıtlayan, suikastler tertipleyen, Allah yolunu ve Allah yolundaki faaliyetleri engelleyen zâlimlerin, müşriklerin de yalnızca helâklerini artır!”

Rabbim! Beni, anne babamı, mü'min olarak evime gireni ve mü'min erkeklerle mü'min kadınları bağışla. Zâlimlerin ise helâklerinden başka bir şeylerini artırma.

'Rabbim, beni, annemi, babamı, mü'min olarak evime gireni, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlere yıkımdan başkasını arttırma.'

Rabbim! Beni, ana-babamı, mümin olarak evime gireni, bütün mümin erkekleri ve bütün mümin kadınları bağışla. Zalimlerin ise, ancak helâkini artır...

Ey Rabbim! Beni, ana babamı ve evime (Gemime) mümin olarak gireni ve bütün inanmış erkek ve kadınları bağışla! Ve zalimlere helaktan başka bir şey verme!

“Ey Rabbim! Beni, anne babamı, evime inanmış olarak gireni, inanan erkek ve kadınları bağışla. Bu zâlimlerin de helâklerinden başka bir şeyini arttırma!”[682]

[682] Nûh sûresinden çıkarılacak genel ilkeler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XX, 45-46.

Tanrım! Beni de, anamı da, atamı da, inanmış olarak evime gireni de, erkek, dişi inanlıyı da bağışlayasın, zalimlerin ancak yok olmasın artırasın!»

“Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla! Zalimleri de tez elden helak et.” 

Bkz. 21/76, 54/9-10

26,27,28. Nûh (Allâh’a) "Ya rabbî arz üzerinde hiç kâfir bırakma çünki bırakır isen senin ’ibâdını dalâlete sevk iderler ve ânlardan fâsık, kâfir evlâd husûle gelir. Yâ rabbî bana, evlâdıma, hâneme gelen mü’minlere, bilcümle kadın ve erkek mü’minlere mağfiret ve zâlimleri mahv it." didi.(*)

(*) Numaralandırma farkı sebebiyle Nuh sûresi iki baskıda da 29 ayet olarak numaralandırılmış. (ÖFK)

"Rabbim! Beni, anamı, babamı, evime inanmış olarak gireni, inanan erkek ve kadınları bağışla; zalimlerin de yalnız helakını artır."*

“Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helâkini arttır.”

«Rabbim! Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla, zalimlerin de ancak helâkini arttır.»

 Tefsirlerde Hz. Nuh’un evinden maksadın, mescidi veya gemisi de olabileceği belirtilmektedir.

"Rabbim, beni, anamı babamı, evime inanan olarak girenleri, inanan erkek ve kadınları bağışla; zalimlerin ise ancak yıkımlarını arttır."

"Ey Rabbim! Bana, babama, anama, mümin olarak evime girene ve bütün inanmış erkek ve kadınlara mağfiret buyur. Zalimlerin de sadece helakini artır."

Yarab! Mağfiret buyur bana, ve babama anama, mü'min olarak evime girene ve bütün mü'minîn, ve mü'minâta, zalimleri ise artırma ancak helâkça artır

“Rabbim! Beni, annemi, babamı ve mü'min olarak evime girenleri ve mü'min erkekleri ve mü'min kadınları bağışla. Zalimlerin yalnızca tükenişlerini arttır.

«Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, îman etmiş olarak evime giren kimseleri, (kıyamete kadar gelecek) erkek mü'minleri ve kadın mü'minleri Sen yarlığa. Zaalimlerin helakinden başka bir şey'ini de artırma».

“Rabbim! Bana, ana-babama, evime mü'min olarak girene, (bütün) mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara mağfiret eyle! Zâlimlere de helâktan başka bir şey artırma!”

“Rabbim! Beni, anamı babamı ve evime gelen inanmış erkekleri ve inanmış kadınları bağışla. Senin inananları bağışlaman, zulmedenlerin yalnızca yok oluşlarını artırır” dedi.

Ey çalabım! Beni, anamı, babamı, evime gelen inanan erkekleri inanan kadınları Sen yarlıga. Kıyıcıları ise çarçabuk yok et."

Yâ Rab! Beni, babamı ve anamı, mü/min oldukları halde evime [⁸] girenleri, gelecek erkek ve kadın mü/minleri yarlığa. Zalimlerin helâklerinden başka bir şeyi artırma.

[8] Ya mescidime veya gemime.

“Rabbim! Beni, ana babamı, inanmış olarak evime giren mü’min erkekleri ve mü’min kadınları bağışla. Zalimlerin de helakından başka bir şeylerini artırma!”

“Rabbim! Beni, annemi babamı, mümin olarak evime gireni, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlere de yıkımdan başkasını arttırma”

“EyRabb’im; beni, anamı, babamı, evime mümin olarak girenleri ve diğer bütün inanan erkek ve kadınları rahmetinle bağışla ve yeryüzünde zulüm ve inkârı egemen kılmaya çalışan zâlimlere başarısızlık, çöküş ve yıkımdan başka bir şey nasip etme yâ Rab!

“Rabbim! Beni bağışla! Ana-babamı da, iman etmiş olarak evime girmiş kimseleri de, erkek Müminler’i de, kadın Müminler’i de!
Bir de Zâlimleri helâkten başka artırma!”.

Ya Rab! n'olur beni, anamı babamı, evime mümin gireni, hasılı bay-bayan tüm müminleri bağışla. saygısızlık edenlere de hadlerini bildir artık !! "

"Rabbim! Beni, anamı babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri, iman eden kadınları bağışla! Muhakkak ki zalimler ancak kendi felaketlerini artırır!"

Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla! Zalimlerin de ancak helakini artır!”

“Ey Rabbim! Beni, anne ve babamı, inanarak evime gireni, inanan erkek ve inanan kadınları bağışla ve bu zâlimlerin sadece helâkini artır.” (diye dua etti.)

Ey Rabbim! Bana, anneme-babama, evime mümin olarak giren herkese ve [daha sonraki] bütün mümin kadınlara ve erkeklere bağışlayıcılığını göster; ve zulüm işleyenleri her zaman helake uğrat!” ¹⁸

18 Lafzen, “zalimlerin sadece yıkılışlarını arttır” -yani, onların hedeflerinin ve dolayısıyla zulümlerinin yıkılıp çöküşünü.

Ey Rabbim, beni, anamı, babamı ve haneme mümin olarak giren erkekleri ve kadınları bağışla. Yanlışta ısrar eden zalimlerin ise sadece yıkımını artır! 10/103, 11/110, 30/47

Rabbim! Beni, ana-babamı ve evime mü’min olarak giren herkesi,[⁵³⁴¹] dahası tüm mü’min erkekleri ve mü’min kadınları bağışla! Zalimlerinse sadece tükenişini artır!”

[5341] Zımnen: “Davetime icâbet eden herkesi”.

Yarabbi! Bana ve babama, anama ve haneme mü'min olarak giren kimseye ve mü'minler ile mü'minelere mağfiret buyur ve zalimler için helâkten başkasını arttırma.»

“Ya Rabbî, beni, anamı, babamı ve evime mümin olarak girenleri, erkek ve kadın bütün müminleri affeyle. O zalimleri ise, daha da beter eyle, daha da perişan eyle! ”

Rabbim beni, babamı-anamı, inanarak evime gireni, inanan erkek ve kadınları bağışla; zalimlerin de sadece helakini artır (onların köklerini kurut)."

Rabbim! Beni, anamı, babamı, evime gelen mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla! Yanlış yapan bu kimselerin de sadece yıkımlarını arttır!”

Rabbim, beni bağışla, anamı, babamı ve iman ederek evime giren erkek ve kadın müminleri de.. Yalnız zalimleri yok et!

“Yâ Rabbi! Beni, anne-babamı, mü'min olarak evime girenleri, mü'min erkekleri ve mü'min kadınları bağışla. Zalimlerin ise helâkten başka birşey arttırma.”

"Rabbim! Beni, anne-babamı, inanmış olarak evime gireni, tüm inanmış erkekleri ve inanmış kadınları affet! Zalimlerin de sadece helâk ve perişanlığını artır!"

“iy çalabum! yarlıġa beni daħı atamı añamı daħı anı kim girdi evüme mü’min iken daħı mü’minleri daħı mü’mine 'avratları. daħı arturma žālimlere illā helāklik.”

Yā Rabb, benüm günāhum baġışla, atamuñ anamuñ daḫı. Benüm evüme gi‐renlerüñ, daḫı mü’min erenlerüñ ve mü’min ‘avratlaruñ günāhın baġışla.Daḫı ẓālimleri arturma, illā helāklik.

Ey Rəbbim! Məni, ata-anamı, mənim evimə (yaxud məscidimə) mö’min kimi daxil olan kimsəni və (qiyamət gününə qədər olacaq) bütün mö’min kişiləri və qadınları bağışla. Zalımların isə ancaq və ancaq həlakını (ölümünü) artır!”

My Lord! Forgive me and my parents and him who entereth my house believing, and believing men and believing women, and increase not the wrong doers in aught save ruin.

"O my Lord! Forgive me, my parents, all who enter my house in Faith, and (all) believing men and believing women:(5725) and to the wrong-doers grant Thou no increase but in Perdition!"(5726)

5725 Indeed he prays for himself, his parents, his guests, and all who in earnest faith turn to Allah, in all ages and in all places. Praying for thei... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.