26 Temmuz 2021 - 16 Zi'l-Hicce 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nûh Suresi 19. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Va(A)llâhu ce’ale lekumu-l-arda bisâtâ(n)

“Allah, yerküreyi sizin için bir yaygı (ziraata ve hayvancılığa uygun) kılmıştır.”

Ve Allah, yer yüzünü size bir döşeme, bir yaygı olarak yaratmıştır.

Allah yeryüzünü sizin için genişce yaymıştır

Yeryüzünü, sizin için yaygı gibi yaparak yerleşmenize elverişli hale getirdi.

Allah sizin için yeri bir sergi kıldı.

'Allah, yeri sizin için bir yaygı kıldı.'

Allah sizin için arzı bir döşek yapmıştır;

Ve Allah, size yeri bir sergi yapmıştır.

19,20. “Allah, orada geniş yollar edinip dolaşabilesiniz diye, yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır.”

19,20. Geniş yollarında yürümenizçin, Allah size yeryüzünü yaygı yarattı!»

“Allah yeryüzünü sizin için bir döşek (yerleşim yeri) yaptı.”

19,20. "Yeryüzünde dolaşabilmeniz, orada yollar ve geniş geçitlerden geçebilmeniz için, onu size yayan O'dur."*

19,20. ‘Allah, yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki, oradaki geniş yollarda yürüyesiniz.”

19, 20. Allah, onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz diye, yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır.

ALLAH yeryüzünü sizin için bir yerleşim yeri yaptı.

Allah sizin için yeri bir yaygı yapmıştır.

Ve Allah sizin için Arzı bir sergi yapmıştır

“Allah, yeryüzünü sizin için genişçe yaydı.”

«Allah yeri sizin için bir döşek yapmışdır»,

“Ve Allah, yeri sizin için bir yaygı yaptı.”

Allah yeryüzünü sizin için yaymış.

Allah yeri sizin için döşek yaptı ki

“Allah, yeri sizin için bir sergi kıldı.”

Yine görmez misiniz ki, Allah yeryüzünü sizin huzur ve güven içinde yaşayabilmeniz için her türlü nîmet ve imkânlarla donatarak, bir halıgibi serip döşedi.

“Allah, sizin için yaşama alanı olarak Yeryüzü’nü var etti”.

19,20. Ondan geniş yollar edinesiniz diye Allah yeri sizin için yaymıştır.” [*]*

19,2. “Yeryüzünü, yollarında ve vadilerinde dolaşasınız diye sizin için (başkası değil) Allah yaymıştır.” (dedi.)

Ve Allah yeri sizin için genişçe yaymıştır

Allah yeryüzünü sizin yaşamanız için ayaklarınızın altına serdi. 2/29, 40/64

Ve Allah sizin için yeri (döşek gibi) yaymıştır

Ve Allah, Sizin için yeri bir döşek kılmıştır.

19, 20. Allah yeri size bir yaygı yaptı ki onun geniş yollarında yürüyesiniz.

Allah, yeri sizin için bir sergi yaptı.'*

Allah, yeryüzünü önünüze serdi ki

Allah sizin için yeryüzünü yayıp/döşedi.

“Yeryüzünü de Allah önünüze yaydı:

"Allah size yeryüzünü bir yaygı yaptı,

19-20. “daħı Tañrı ķıldı sizüñ içün yiri döşek tā yüriyesiz andan yollar gireler.”

Daḫı Tañrı Ta‘ālā size yirleri döşek eyledi.

Allah yeri sizin üçün xalı etdi (fərş kimi ayaqlarınızın altına döşədi) ki,

And Allah hath made the earth a wide expanse for you

"´And Allah has made the earth for you as a carpet (spread out),(5718)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.