17 Mayıs 2021 - 5 Şevval 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nûh Suresi 12. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve yumdidkum bi-emvâlin ve benîne ve yec’al lekum cennâtin ve yec’al lekum enhârâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

“Size mallar ve çocuklarla (yardım edip) güç ve destek versin. Size (ürün yüklü) bağlar-bahçeler ihsan etsin ve sizin için ırmaklar da akıtıversin.”

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve size, mallar, oğullar vererek yardım eder ve size bağlar, bahçeler halk eder ve ırmaklar yaratır.

Abdullah Parlıyan Meali

ve size mallar, oğullar vererek yardım eder ve size bahçeler vererek ırmaklar akıtır.

Ahmet Tekin Meali

“Mallar, servetler ve oğullar vererek imdadınıza koşsun. Size bağlar bahçeler ihsan etsin. Sizin için ırmaklar planlayıp hazırlasın.”

Ahmet Varol Meali

Size mallarla ve oğullarla yardım etsin; size bahçeler versin, ırmaklar versin.

Ali Bulaç Meali

'Size mallar ve çocuklarla yardımda bulunsun. Size (ürün yüklü) bağlar-bahçeler versin, ırmaklar versin.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Hem mallarınızı, hem de oğullarınızı çoğaltır ve size bahçeler yaratır, size ırmaklar akıtır.

Bahaeddin Sağlam Meali

Size mallar ve evlatlar versin, size bahçeler ve nehirler yaratsın.

Bayraktar Bayraklı Meali

11,12. “Size gökten bol bol yağmur yağdırsın. Sizi, mal ve çocuklarla desteklesin; size bahçeler lütfetsin ve nehirler akıtsın.”

Besim Atalay Meali (1962)

Artıra da sizin mallarınızı, oğullarınızı, size bahçeler vere, ırmaklar da yarata

Cemal Külünkoğlu Meali

Sizi mallar ve oğullarla güçlendirsin. Size (ürün yüklü) bağlar, bahçeler versin ve sizin için nehirler akıtsın.”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

"Sizi, mallar ve oğullarla desteklesin; sizin için bahçeler var etsin, ırmaklar akıtsın."

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

‘Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin, sizin için ırmaklar var etsin.’

Diyanet Vakfı Meali

Mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın, size bahçeler ihsan etsin, sizin için ırmaklar akıtsın.

Edip Yüksel Meali

" 'Size bol para ve çocuklarla desteklesin, size bahçeler ve ırmaklar versin.' "

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

"Mallar ve oğullar vererek sizin imdadınıza koşsun. Sizin için bahçeler yapsın, ırmaklar yapsın."

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ve size mallar ve oğullarla imdad eylesin, ve sizin için Cennetler yapsın, sizin için ırmaklar yapsın

Erhan Aktaş Meali

“Size mal mülk ve oğullarla¹ yardım etsin. Ve sizin için bahçeler yapsın, nehirler akıtsın.”*

Hasan Basri Çantay Meali

«Sizin mallarınızı, oğullarınızı da çoğaltır, size bağlar, bostanlar verir, size ırmaklar akıtır».

Hayrat Neşriyat Meali

“Size mallar ve oğullar ile yardım etsin, sizin için (yeryüzünde) nice bahçeler kılsın ve size nice ırmaklar meydana getirsin!”

İlyas Yorulmaz Meali

“Mallarınızı ve evlatlarınızın sayısını artırsın, sizin için bahçeler ve ırmaklar meydana getirsin.”

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Size mal, çoluk, çocuk vererek nimetini artırsın. Size bağlar versin, size ırmaklar akıtsın.

Kadri Çelik Meali

“Size mallar ve çocuklarla yardımda bulunsun. Size (ürün yüklü) bağlar bahçeler versin, ırmaklar da versin.”

Mahmut Kısa Meali

Ve servetinize servet katsın, size sağlıklı ve hayırlı bir nesil bahşetsin, sizin için verimli bağlar, bahçeler ve hayat bahşeden ırmaklar yaratsın!

Mehmet Okuyan Meali

Mallarınızı ve çocuklarınızı çoğaltsın; size bahçeler versin; sizin için ırmaklar yapsın (akıtsın)!

Mehmet Türk Meali

“Mallarınızı ve oğullarınızı artırsın, size bahçeler ihsan etsin ve size ırmaklar versin.”

Muhammed Esed Meali

dünyevî servet ve evlat vermek suretiyle size yardım edecek ve size bağlar bahçeler ihsan edecek ve akıp giden sular bağışlayacaktır. 5

Mustafa Çavdar Meali

Mal-mülk ve evlatlar versin ve size daha nice bağlar-bahçeler lütfetsin ve ırmaklar akıtsın. 16/72, 42/49-50

Mustafa İslamoğlu Meali

mal ve evlat vererek dünyevî refahınızı artıracak; dahası sizin için tarifsiz cennetler var edecek ve nehirler bahşedecektir.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve size mallar ile ve oğullar ile imdat eder ve sizin için bağlar, bostanlar kılar ve sizin için ırmaklar vucûda getirir.

Suat Yıldırım Meali

“Size mal ve evlad ihsan buyursun, size bahçeler, ırmaklar, su kanalları nasib etsin. ”

Süleyman Ateş Meali

'Ve size mallarla, oğullarla yardım etsin, size bahçeler versin, ırmaklar versin'

Süleymaniye Vakfı Meali

Mallarınıza mal, oğullarınıza oğul katsın. Sizin için bahçeler oluştursun; ırmaklar akıtsın.

Şaban Piriş Meali

Mallarınızı ve çocuklarınızı çoğaltır, sizin için bahçeler yaratır, nehirler yaratır.

Ümit Şimşek Meali

“Size mal ve evlât nasip etsin, bağlar yeşertsin, ırmaklar akıtsın.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Sizi, mallar ve oğullarla güçlendirir, size yeşil bahçeler lütfeder. Ve sizin için nehirler akıtır."

Eski Anadolu Türkçesi

“daħı artura size mallar daħı er oġlanlar daħı ķıla sizüñ içün bostanlar daħı ķıla sizüñ ñiçün ırmaķlar.”

Bunyadov-Memmedeliyev

O sizə mal-dövlət, oğul-uşaq əta edər. O sizin üçün bağlar-bağçalar yaradır və çaylar axıdar!

M. Pickthall (English)

And will help you with wealth and sons, and will assign unto you Gardens and will assign unto you rivers.

Yusuf Ali (English)

"´Give you increase in wealth and sons; and bestow on you gardens and bestow on you rivers (of flowing water).(5713)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.