13 Mayıs 2021 - 1 Şevval 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Me’âric Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ta’rucu-lmelâ-iketu ve-rrûhu ileyhi fî yevmin kâne mikdâruhu ḣamsîne elfe sene(tin)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Melekler ve Ruh O’na, süresi (sizin takviminizce) elli bin yıl olan bir günde (ancak) yükselip çıkabilmektedir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Melekler ve Ruh, kendilerine emredilen yere çıkarlar bir günde ki miktarı elli bin yıldır.

Abdullah Parlıyan Meali

Melekler ve Rûh adı da verilen Cibrîl yüce Allah'a ölçüsü dünya hesabıyla ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar.

Ahmet Tekin Meali

Melekler, ruh, büyük melekler, dünya ölçüsüyle, sizin hesaplarınıza göre elli bin yıl tutan bir günde O'nun huzuruna yükselerek çıkar.*

Ahmet Varol Meali

Melekler ve Ruh (Cibril), süresi elli bin yıl olan bir günde O'na yükselir.

Ali Bulaç Meali

Melekler ve Ruh (Cebrail), ona, süresi elli bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir.

Ali Fikri Yavuz Meali

(Bu makamların) her birine, melekler ve cebrâil, miktarı elli bin yıl olan, bir günde çıkar.

Bahaeddin Sağlam Meali

O Allah ki, melekler ve ruh, miktarı elli bin sene olan bir günde O’na yükselirler.

Bayraktar Bayraklı Meali

Melekler ve Rûh ona miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar.

Besim Atalay Meali (1962)

Melekler de, ruh da O'na, ölçümü elli bin yıl olan bir günde yükselmekte !

Cemal Külünkoğlu Meali

O'nun sahip olduğu yüceliklere, melekler ve Ruh (Cebrail), bir günde yükselirler ki; o bir gün (sizin hesabınıza göre) elli bin yıl sürebilecek bir zamandır.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Melekler ve Cebrail o derecelere, miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselirler.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Melekler ve Ruh (Cebrail) ona süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir.

Diyanet Vakfı Meali

Melekler ve Rûh (Cebrail), oraya, miktarı (dünya senesi ile) ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkar.  *

Edip Yüksel Meali

Melekler ve ruh (vahiy/komutlar/Cebrail), elli bin yıla eşit bir gün içinde O'na yükselir.*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Melekler ve Ruh miktarı ellibin yıl süren bir gün içinde ona çıkar.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ki ona Melâike ve Ruh uruc eder, bir günde ki mikdarı elli bin sene tutar

Erhan Aktaş Meali

Melekler ve ruh, miktarı elli bin yıl¹ olan bir günde O'na yükselir. ²*

Hasan Basri Çantay Meali

Melekler de, Ruuh da oraya bir günde yükselib çıkar ki mesafesi (dünyâ seneleriyle) elli bin yıldır.

Hayrat Neşriyat Meali

Melekler ve Rûh (Cebrâîl), mikdârı (sizce) elli bin sene olan bir günde O'na (arşına)çıkarlar.

İlyas Yorulmaz Meali

Melekler ve Ruh (vahiy meleği Cibril) miktarı elli bin yıl kadar olan bir günde, O
un makamına çıkarlar.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Melekler, hususan ruh ona [¹¹] müddeti elli bin yıl olan bir günde çıkarlar.*

Kadri Çelik Meali

Melekler ve ruh, miktarı elli bin yıl süren bir gün içinde O'na yükselir.

Mahmut Kısa Meali

Şu evrende görevli bütün melekler ve ölü kalplere hayat bahşeden vahiy meleği Kutsal Ruh Cebrail bile, dünya takvimine göre tam elli bin yılsüren bir günde bütün mertebeleri aşıp O’nun huzuruna yükselirler. Oysa sen ey insan, meleklerin dahi ancak elli bin yılda ulaşabildiği olgunluk makamlarına, şu kısacık ömründe ulaşabilirsin.

Mehmet Okuyan Meali

Melekler ve ruh(lar), miktarı elli bin sene olan bir günde O
a yükselir.*
*

Mehmet Türk Meali

1,2,3,4. Birisi,1 kâfirlere gelecek (âhiret) azabını soruyor. O azap, ancak melekler ve Cebrâil’in yükselebileceği makamlara2 sahip olan Allah’ın katındandır. O (azaba) kimse engel olamaz ve o gün, (kâfirlere) elli bin3 yıl gibi gelir.*

Muhammed Esed Meali

bütün melekler ve [insana bahşedilmiş olan] ilham O'na [bir günde] yükselir, 4 uzunluğu elli bin yıl [gibi] süren bir günde. 5

Mustafa Çavdar Meali

Melekler ve ruh O
un sahip olduğu semalara/yüceliklere sizin hesabınıza göre süresi elli bin yıl olan bir günde yükselirler. 19/64, 32/5

Mustafa İslamoğlu Meali

O yüceliklere, bütün melaike[5296] ruh ile birlikte,[5297] süresi (dünyaya göre) elli bin yıl olan bir günde[5298] yükselir.[5299]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Melekler ve Rûh oraya bir günde çıkarlar ki, oranın mesafesi ellibin yıldır.

Suat Yıldırım Meali

Melekler ve Rûh, O'nun Arş'ına; miktarı ellibin sene olan bir günde yükselirler. [32, 5; 22, 47]*

Süleyman Ateş Meali

Melekler ve Ruh, miktarı elli bin yıl süren bir gün içinde O'na çıkar.*

Süleymaniye Vakfı Meali

Süresi elli bin yıl olan bir günde[1] (tekrar diriliş öncesinde) melekler ve ruhlar[2] O’na yükselir.*

Şaban Piriş Meali

Melekler ve Ruh (Cebrail) süresi elli bin yıl olan bir günde ona yükselirler.

Ümit Şimşek Meali

Melekler ve Ruh(2) elli bin sene uzunluğundaki bir günde(3) Ona yükselir.*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Melekler ve Rûh, miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselirler O'na.

Eski Anadolu Türkçesi

aġar firişteler daħı cebreyil andın yaña ya'nį 'arş bir günde kim ya'nį ķıyāmet oldı ķadarı anuñ elli biñ yıl.

Bunyadov-Memmedeliyev

Mələklər və ruh (Cəbrail) Onun dərgahına (dünya ilə müqayisədə) müddəti əlli min il olan bir gündə qalxarlar.

M. Pickthall (English)

(Whereby) the angels and the Spirit ascend unto Him in a Day whereof the span is fifty thousand years.

Yusuf Ali (English)

The angels and the Spirit(5677) ascend unto him in a Day(5678) the measure whereof is (as) fifty thousand years:*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.