26 Şubat 2024 - 16 Şaban 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Me’âric Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ta’rucu-lmelâ-iketu ve-rrûhu ileyhi fî yevmin kâne mikdâruhu ḣamsîne elfe sene(tin)

Melekler ve Ruh, kendilerine emredilen yere çıkarlar bir günde ki miktarı elli bin yıldır.

 Melekler ve Ruh O’na, süresi (sizin takviminizce) elli bin yıl olan bir günde (ancak) yükselip çıkabilmektedirler.

Melekler ve Rûh adı da verilen Cibrîl yüce Allah'a ölçüsü dünya hesabıyla ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar.

Melekler, ruh, büyük melekler, dünya ölçüsüyle, sizin hesaplarınıza göre elli bin yıl tutan bir günde O'nun huzuruna yükselerek çıkar.

bk. Kur’an-ı Kerim, 22/47; 32/5.

Melekler ve Ruh (Cibril), süresi elli bin yıl olan bir günde O'na yükselir.

Melekler ve Ruh (Cebrail), ona, süresi elli bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir.

(Bu makamların) her birine, melekler ve cebrâil, miktarı elli bin yıl olan, bir günde çıkar.

O Allah ki, melekler ve ruh, miktarı elli bin sene olan bir günde O’na yükselirler.

Melekler ve Rûh ona miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar.

Melekler de, ruh da O'na, ölçümü elli bin yıl olan bir günde yükselmekte !

O'nun sahip olduğu yüceliklere, melekler ve Ruh (Cebrail), bir günde yükselirler ki; o bir gün (sizin hesabınıza göre) elli bin yıl sürebilecek bir zamandır.

Bkz. 22/47, 32/5 ve dipnotu“Miktarı elli bin yıl olan mesafe”, arşın büyüklüğünü ortaya koyan mecâzi bir anlatımdır. Kur’an’daki “Zaman” ve “mekân” ka... Devamı..

4,5. Melekler ve rûh ellibin senelik yolı önünde kat’ ideceklerdir. Yâ Muhammed! Ânların (’azâb suâli ile) istihzâlarına halîmâne sabr iyle.

Melekler ve Cebrail o derecelere, miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselirler.

Melekler ve Ruh (Cebrail) ona süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir.

Melekler ve rûh O’na, miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkar.

Melekler ve Rûh (Cebrail), oraya, miktarı (dünya senesi ile) ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkar.  

 Âyetteki «gün»ün manası için bak. Secde 32/5’in açıklaması.

Melekler ve ruh (vahiy/komutlar/Cebrail), elli bin yıla eşit bir gün içinde O'na yükselir.

Zaman görelidir. Bak 22:47; 32:5.

Melekler ve Ruh miktarı ellibin yıl süren bir gün içinde ona çıkar.

Ki ona Melâike ve Ruh uruc eder, bir günde ki mikdarı elli bin sene tutar

Melekler ve Rûh (Cebrâîl), oraya (yaratılmış en büyük cisim olan arşa, dünyadaki hesabınız ile) süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir.

Melekler ve ruh, miktarı elli bin yıl¹ olan bir günde O'na yükselir. ²

1- Kur\an\da bu tür sayılar, rakamsal değerleri değil, çokluk ifade etmektedirler. (1-5; 5; 123; 47) 2- O\nun sahip olduğu yüceliklere

Melekler de, Ruuh da oraya bir günde yükselib çıkar ki mesafesi (dünyâ seneleriyle) elli bin yıldır.

Melekler ve Rûh (Cebrâîl), mikdârı (sizce) elli bin sene olan bir günde O'na (arşına)çıkarlar.

Melekler ve Ruh (vahiy meleği Cibril) miktarı elli bin yıl kadar olan bir günde, O’nun huzuruna çıkarlar.

Melekler de, ruh da oraya bir günde yükselirler. Gerçekte oranın uzaklığı elli bin yıldır.

Melekler, hususan ruh ona [¹¹] müddeti elli bin yıl olan bir günde çıkarlar.

[11] Nezd-i Bâri'ye veya göğe, arş'a, Sidre'ye.

Melekler ve Ruh/Cebrail süresi ellibin yıl olan bir günde O’na yükselirler.

Melekler ve ruh, miktarı elli bin yıl süren bir gün içinde O'na yükselir.

Şu evrende görevli bütün melekler ve ölü kalplere hayat bahşeden vahiy meleği Kutsal Ruh Cebrail bile, dünya takvimine göre tam elli bin yılsüren bir günde bütün mertebeleri aşıp O’nun huzuruna yükselirler. Oysa sen ey insan, meleklerin dahi ancak elli bin yılda ulaşabildiği olgunluk makamlarına, şu kısacık ömründe ulaşabilirsin.

Melekler ve Rûh, süresi elli bin yıl olan bir günde / dönemde O’na yükselerek çıkar.

Melekler, özellikle de Cibrîl, bu kata ancak bir günde çıkabilir ki size göre bu süre, elli bin yıl eder.

Melekler emrimizle süresi size göre elli bin yıl olan bize göre bir günlük süre içinde katımıza çıkarlar.

Melekler ve ruh(lar), miktarı elli bin sene olan bir günde O’na yükselir. [*]

Bu ifade zamanın göreliliğine ve Allah’ın yüceliğine işarettir. Benzer mesajlar: Hacc 22:47; Secde 32:5.

1,2,3,4. Birisi,¹ kâfirlere gelecek (âhiret) azabını soruyor. O azap, ancak melekler ve Cebrâil’in yükselebileceği makamlara² sahip olan Allah’ın katındandır. O (azaba) kimse engel olamaz ve o gün, (kâfirlere) elli bin³ yıl gibi gelir.

1 Müfessirlerin çoğunluğuna göre Nadr b. Hâris’in; “Ey Allah’ım bu Kur’an eğer doğruysa bizim üzerimize gökten taş yağdır veya bize daha acıklı bir az... Devamı..

bütün melekler ve [insana bahşedilmiş olan] ilham O’na [bir günde] yükselir, ⁴ uzunluğu elli bin yıl [gibi] süren bir günde. ⁵

4 Rûh’u “ilham” olarak çevirmem konusunda bkz. sure 16, not 2. Meleklerin ve ilhamın “yükseliş”i, sık sık tekrarlanan “her şey [kaynağı olan] Allah’a ... Devamı..

Melekler ve ruh O
un sahip olduğu semalara/yüceliklere sizin hesabınıza göre süresi elli bin yıl olan bir günde yükselirler. 19/64, 32/5

O yüceliklere, bütün melaike[⁵²⁹⁶] ruh ile birlikte,[⁵²⁹⁷] süresi (dünyaya göre) elli bin yıl olan bir günde[⁵²⁹⁸] yükselir.[⁵²⁹⁹]

[5296] Melâike ile melek arasındaki fark için bkz: 2:30, not 42. [5297] Vav harfinin “beraberlik” (maiyyet) anlamına dayanarak. Ruh vahiy meleğinde... Devamı..

3,4. O, (o azabın takdiri) derecelerin (yücelik makamlarının) sahibi Allah katındandır, Melekler ve Ruh oraya -dünya süresi ile elli bin yıl olan- bugünde yükselip çıkarlar. (Ve Rablerinden azap emrini alır almaz inerek onu hemen gerçekleştirirler)

Melekler ve Ruh (Cebrail) süresi elli bin yıl olan bir günde ona (Allah’a) yükselir.

Melekler ve Rûh oraya bir günde çıkarlar ki, oranın mesafesi ellibin yıldır.

Melekler ve Rûh, O'nun Arş'ına; miktarı ellibin sene olan bir günde yükselirler. [32, 5; 22, 47]

Ruh: Tefsirlerin çoğuna göre, Cebrail (a.s.)’dır.

Melekler ve Ruh, miktarı elli bin yıl süren bir gün içinde O'na çıkar.

Bu gün hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Kanâatimize göre, bu gün bize, tekâmül sürecinin uzun zaman aldığını gösteren göreli bir zaman bir... Devamı..

Ona melâike ve rûh, mikdârı elli bin sene olan bir günde 'urûc iderler.

Süresi elli bin yıl olan bir günde[1] (tekrar diriliş öncesinde) melekler ve ruhlar[2] O’na yükselir.

[1] Güneş dürülmüş olacağı için bildiğimiz gün oluşmayacak. [2] Kabirde yeniden yaratılış öncesi insanların ruhları göğe yükselecek.... Devamı..

Melekler ve Ruh (Cebrail) süresi elli bin yıl olan bir günde ona yükselirler.

Melekler ve Ruh(2) elli bin sene uzunluğundaki bir günde(3) Ona yükselir.

(2) Cebrail.(3) 22:47 ve 32:5’in açıklamasına bakınız.

Melekler ve Rûh, miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselirler O'na.

aġar firişteler daħı cebreyil andın yaña ya'nį 'arş bir günde kim ya'nį ķıyāmet oldı ķadarı anuñ elli biñ yıl.

‘Urūc ider melā’ikeler, Cebrā’il daḫı, özine bir günde ki anuñ miḳdārı ellibiñ yıl ḳadarıncadur.

Mələklər və ruh (Cəbrail) Onun dərgahına (dünya ilə müqayisədə) müddəti əlli min il olan bir gündə qalxarlar.

(Whereby) the angels and the Spirit ascend unto Him in a Day whereof the span is fifty thousand years.

The angels and the Spirit(5677) ascend unto him in a Day(5678) the measure whereof is (as) fifty thousand years:

5677 Ruh: "The Spirit", Cf. 78:38, "the Spirit and the angels"; and 97:4, "the angels and the Spirit". In 16:2, we have translated R uh by "inspiratio... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.