26 Ekim 2021 - 20 Rebiü'l-Evvel 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Me’âric Suresi 34. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velleżîne hum ‘alâ salâtihim yuhâfizûn(e)

Ve öyle kişilerdir onlar ki namazlarını korurlar.

Onlar namazlarını (titizlikle) koruyanlardır. (Tüm İslami kurum ve kuralları ayakta tutanlardır.)

Namazlarını, kendilerini her türlü kötülükten alıkoyacak biçimde ve şartlarına riayet ederek kılıp, Allah'a isyan etmek suretiyle boşa götürmezler. Her türlü dünyevi ve şeytani engellerden korurlar.

Farz namazlarıyla ilgili sorumluluklarını edaya devam edenler cemaatle namaza devamı, peygambere salât ü selamı, her hal ü karda yoksula yardım vazifesini, ilahi huzurda kesinlikle hesaba çekilme düşüncesini, beline sahip olmayı, ailelerini, meşru ilişkiler içinde kalmayı, kamu düzenlerini, toplumdaki güven ortamını, örnek önderlikleriyle dini tebliğ hizmetlerini, dinlerini dayanışma halinde kesinlikle güç ve gönül birliği yaparak korurlar.

Onlar namazlarını da korurlar.

Namazlarını (titizlikle) koruyanlardır.

Onlar ki, namazlarını gözetirler, (şartlarına riayet ederek gereği üzere devamlı olarak kılarlar),

Ve onlar ki namazlarını tam korurlar.

Namazlarını titizlikle kılarlar.

Namazların kılanlar

Onlar, salatlarını/Hak'tan yana duruşlarını koruyanlardır.*

26-35. Dîn gününi tasdîk idenler, rabbin ’azâbına dûçâr olmayacağından kimsenin emîn olamayacağını düşünerek Allâh’ın ’azâbından havf iyleyenler, ferclerini muhâfaza idenler ve zevceleri ve cariyelerinden mâ’adâ kimse ile zinâ itmeyenler, kendilerine tevdî’ idilen emânetlere hıyânetde bulunmayanlar, ta’ahhüdâtını îfâ idenler, şehâdetlerinde muhikk ve metîn olanlar, ve erkân ve âdâbıyla ’ibâdet idenler kemâl-i ikrâm ile cennete dâhil olacaklardır. (*)*

Namazlarına riayet edenler,

Onlar, namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir.

Namazlarını koruyanlar;

Namazlarına özen gösterirler.

Namazlarına devam ederler.

Ve onlarki namazları üzerine muhafızlık ederler

Onlar, salatlarını¹ korurlar.*

Namazları (nın hakkını) muhaafaza edenler,

O kimseler ki onlar, namazlarını (şartlarına riâyet ve ona devâm ederek) muhâfaza ederler.

Onlar ki, namaz kılmanın sorumluluğunu yerine getirirler.

yalvarıya durmaktan geri durmıyanlar,

Namazlarını da lâyıkıyle muhafaza eyleyenler de başka.

Namazlarını (titizlikle) koruyanlardır.

Onlar, namazlarını “namaz” yapan bütün özellikleriyle, mekanik hareketlere dönüştürmeden, okuduklarını anlayıp özümsemeye çalışarak, vaktinde ve mümkün mertebe cemaatle birlikte kılan; beş vakit namazı hayatın merkezine yerleştirerek onu her türlü aşınmaya, pörsümeye karşı titizlikle koruyan ve böylece, Allah ile aralarındaki gönül bağını sürekli canlı tutmaya çalışanlardır.

Onlar ki namazlarını koruyorlar.

Onlar bütün ibadetlerini koruyanlardır.

Ve onlar, namazlarına devam ederler.¹*

ve namazlarını [bütün dünyevî endişelerden] uzak tutanlar.

Namazlarını/Allah’a karşı yönelişlerini titizlikle gözetirler. 2/238-239, 4/101...103

ve onlar ki, namazlarının (kalitesini) titizlikle korurlar.

Ve onlar ki, namazları üzerine muhafazada bulunurlar.

Onlar namazlarına tam dikkat ederler. *

Namazlarını korurlar.*

Onlar namazlarına özen gösterenlerdir.

Onlar, namazlarını muhafaza ederler.

Onlar namazlarını gözetir ve korurlar.

Ve bunlar, namazlarını/dualarını korurlar.

daħı anlar kim anlar namāzları üzere śaķlarlar.

Daḫı anlar kim namāzlarını vaḳtında ḳılurlar.

Və o kəslər ki, namazlarını (layiqincə) hifz edərlər-

And those who are attentive at their worship,

And those who guard (the sacredness) of their worship;-(5697)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.