8 Mayıs 2021 - 26 Ramazan 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Me’âric Suresi 30. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İllâ ‘alâ ezvâcihim ev mâ meleket eymânuhum fe-innehum ġayru melûmîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ancak kendi eşleri ya da sağ ellerinin malik olduğu (özel nikâh sözleşmeleri) başka; çünkü onlar (bunlardan dolayı) kınanmazlar.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ancak eşleri ve temellük ettikleri müstesna ve artık bu hususta da kınanmazlar onlar.

Abdullah Parlıyan Meali

Ancak eşleri yani nikah yoluyla ve meşru şekilde sahip olduğu ayrı… O zaman onlar kınanmazlar.

Ahmet Tekin Meali

Ancak hanımları ve meşrû şekilde sahip oldukları, üzerlerinde meşrû hakları ve otoriteleri, kendileriyle düzgün insanî münasebetleri olan câriyeleriyle ilişkileri helâldir. Bundan dolayı onlar kınanamazlar.

Ahmet Varol Meali

Ancak kendi eşleri ve ellerinin altındaki (cariyeleri) hariç. Şüphesiz onlar (bunlarla ilişkilerinden dolayı) kınanmazlar.

Ali Bulaç Meali

Ancak kendi eşleri ya da sağ ellerinin malik olduğu başka; çünkü onlar (bunlardan dolayı) kınanmazlar.

Ali Fikri Yavuz Meali

Ancak zevcelerine ve cariyelerine müstesna... Çünkü onlar (bunlarda) kınanmazlar.

Bahaeddin Sağlam Meali

Hanımlarına ve cariyelerine karşı hariç, onlar (bu konuda) kınanmazlar.

Bayraktar Bayraklı Meali

29,30,31. İffetlerini korurlar. Ancak, eşlerine ya da ellerinin altında bulunanlara karşı onlar kınanmazlar. Ama kim bundan ötesini ararsa, onlar sınırı aşanlardır.

Besim Atalay Meali (1962)

29,30. Eşleriyle, odalıklarından başkasına karşı, utanç yerlerin koruyanlar, bu kimseler kınanılmaz

Cemal Külünkoğlu Meali

Sadece eşleriyle ya da meşru şekilde hakkını vererek sahip oldukları kimselerle ilişkiye girerler. Bundan dolayı da asla kınanmazlar.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

29,30. Eşleri ve cariyeleri dışında, mahrem yerlerini herkesten koruyanlar, doğrusu bunlar yerilmezler.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Ancak eşleri, yahut sahip oldukları cariyeleri başka. Çünkü onlar (eşleri ve cariyeleri ile olan ilişkileri konusunda) kınanmazlar.

Diyanet Vakfı Meali

29, 30, 31. Irzlarını koruyanlar -ancak eşlerine ve cariyelerine karşı müstesna; çünkü onlar kınanmaz; bundan öteye (geçmek) isteyenler ise, onlar taşkınların ta kendileridir-;

Edip Yüksel Meali

Ancak eşleri, yahut yeminlerinin/anlaşmalarının hak sahibi olduklari hariç; onlardan dolayı yerilmezler.*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Ancak zevcelerine ve cariyelerine karşı hariç. Çünkü onlara yaklaştıklarında kınanmazlar.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ancak zevcelerine veya milki yemînlerine başka, Çünkü bunda levm olunmazlar

Erhan Aktaş Meali

Eşleri veya yeminle¹ sahip oldukları hariç. Şüphesiz onlar kınanmazlar.²*

Hasan Basri Çantay Meali

29,30. Şunlar da (öyle): Karılarından, yahud sağ ellerinin mâlik olduklarından başkasına karşı utanacak yerlerini saklayanlar. Çünkü onlar (bunlar Hakkında) kınanmış değildirler.

Hayrat Neşriyat Meali

Ancak kendi eşleri veya sâhib oldukları câriyelerine karşı (olan münâsebetleri)müstesnâ; çünki şübhesiz ki onlar, (bundan dolayı) kınanacak kimseler değildirler.

İlyas Yorulmaz Meali

Cinsel ihtiyaçlarını eşleri ve evlendikleri cariyelerle giderirler ve bundan dolayı da kınanmazlar.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

29, 30. Karılarından ve halayıklarından başkalarına karşı utanacak yerlerini saklayanlar da başka. Onlara yaklaşmak için kınanmazlar.

Kadri Çelik Meali

Ancak kendi eşleri ya da sağ ellerinin malik olduğu başka; çünkü onlar (bunlardan dolayı) kınanmazlar.

Mahmut Kısa Meali

Ancak nikah sözleşmesi yoluyla sahip oldukları hanımları ya da cariyelik sözleşmesi yoluyla sahip oldukları savaş esiri cariyeler hariç. Çünkü onlar, hanımlarıyla veya cariyeleriyle olan ilişkilerinden dolayı asla kınanmazlar. Dolayısıyla, meşrû yollarla cinsel duyguları tatmin etmek kişiyi hiçbir zaman Allah’tan uzaklaştırmaz. Zira İslâm’da ruhbanlık yoktur.

Mehmet Okuyan Meali

Ancak eşleri yani (evlilik yoluyla) meşru olarak sahip oldukları kişiler hariç.*Şüphesiz ki onlar, (eşleriyle ilişkilerinde) kınanmazlar.*

Mehmet Türk Meali

29,3. (Ve onlar) mahrem yerlerini (herkesten) korurlar.1 Ancak eşleri ve cariyeleri hariç... (Bu iki durumda) ayıplanmaları söz konusu değildir.2*

Muhammed Esed Meali

eşleri; yani [nikah yoluyla] meşru şekilde sahip oldukları dışında 13 [isteklerini frenleyenler:] çünkü ancak o zaman hiçbir kınamaya uğramazlar,

Mustafa Çavdar Meali

Eşleri yani meşru şekilde sahip oldukları hariç. Zaten onlar, bundan dolayı kınanmazlar. 23/1...11

Mustafa İslamoğlu Meali

ancak eşleri, yani meşru şekilde hakkını vererek sahip oldukları kimseler müstesna:[5313] zaten onlar (meşru eşleriyle paylaştıkları cinsellikten dolayı) kınanamazlar.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Zevcelerine veya mâlik bulundukları cariyelerine karşı müstesna, çünkü onlar kınanmış değildirler.

Suat Yıldırım Meali

29, 30. Onlar edep yerlerini, eşleri ve cariyelerinden başkasından korurlar. Yalnız bunlarla münasebeti olanlar ayıplanamazlar.

Süleyman Ateş Meali

Yalnız eşlerine, ya da ellerinin altında bulunan(cariyelerin)e karşı (korumazlar. Bundan ötürü de) onlar kınanmazlar.

Süleymaniye Vakfı Meali

Sadece hür eşlerine veya hâkimiyetleri altındaki esir eşlerine karşı ferçlerini korumaları gerekmez[*].*

Şaban Piriş Meali

Eşleri veya meşru şekilde sahip oldukları hariç. Çünkü onlar, bu hususta kınanmazlar.

Ümit Şimşek Meali

Ancak eşlerine ve ellerinin altındakilere(4) karşı müstesna—bunlar kınanmazlar.*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ancak onlar, eşleriyle, akitlerinin sahip olduğu şeyler konusunda kınanamazlar.

Eski Anadolu Türkçesi

illā 'avratları üzere yā anuñ üzere kim mālik oldı śaġ elleri. pes bayıķ anlar melāmet olınmışlar degül.

Bunyadov-Memmedeliyev

Övrətləri və cariyələri istisna olmaqla. (Onlarla yaxınlıq etməyə görə) əsla qınanmazlar;

M. Pickthall (English)

Save with their wives and those whom their right hands possess, for thus they are not blameworthy;

Yusuf Ali (English)

Except with their wives and the (captives) whom(5694) their right hands possess,- for (then) they are not to be blamed,*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.