3 Mart 2024 - 22 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Me’âric Suresi 2. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Lilkâfirîne leyse lehu dâfi’(un)

O azabı ki kafirlerin başından defedecek yok.

Azâb isteyenin Hâris oğlu Nadar olduğu rivâyet edilmiştir, Ebu-Cehl diyenler de vardır.

(Evet) Kâfirler için (vuku bulacak) olan bu (azap haktır ve onu) geri çevirecek de yoktur.

Gerçekleri örtbas eden kâfirlerin başına. Öyleyse bil ki, hiçbir şey o azabı onlardan engelleyemez.

Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirler, nankörler için, kimsenin geri çeviremeyeceği bir azap istedi.

Kâfirler için, onu engelleyecek yoktur.

2.İbnu Münzir`in Hasanı Basri`den rivayet ettiğine göre bu surenin birinci ayeti kerimesinde: "Gerçekleşecek olan bir azap" ifadesi kullanılınca insan... Devamı..

Kafirler için olan bu (azabı) geri çevirecek yoktur.

Kâfirler için öyle bir azab ki, yoktur onu bir engelleyen.

1, 2, 3. İsteyen biri, kâfirlerin başına gelecek bir azabı istedi. Öyle bir azap ki dereceler sahibi olan Allah’a karşı, ona hiçbir engel olmayacaktır.

1,2,3. Birisi, yükselme derecelerinin sahibi olan Allah'tan kâfirlere gelecek olan ve hiç kimsenin savaşamayacağı azabı sordu. [673][674]

[673] Me‘âric sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XIX, 571.[674] Meâric/yükselme dereceleri hakkında bilgi için bk. Bayrakl... Devamı..

Kâfirlerin üzerinden onu kimse alamaz!

İnkârcılar için hazırlanmış olan bu (azabı) geri çevirecek yoktur.

1-3. Birisi ’azâb-ı vâki’i istedi. Kâfirlere ’azâb, bülend derece sâhibi olan Allâh’ındır. Kimse bu ’azâbı def’ idemez.

1,2,3. Birisi, yüksek derecelere sahip olan Allah katından, inkarcılara gelecek ve savunulması imkansız olacak azabı soruyor.

1,2,3. Soran birisi, yükselme yollarının sahibi[557] Allah tarafından kâfirlere kesinlikle inecek olan ve hiç kimsenin uzaklaştıramayacağı azabı sordu.[558]

557. “Allah’ın sahip olduğu yükselme yolları” ile; meleklerin, kendisine yükseldiği özel yol ve boyutlar kastedilmiş olabileceği gibi, 33-47. âyetlerd... Devamı..

1-3. Birisi, huzuruna yükselmenin birçok yolu bulunan Allah katından inkârcılar için gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabın gelmesini istedi.

1, 2, 3. Birisi, yükselme derecelerinin sahibi olan Allah katından inkârcılara gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabı istedi!  

 Burada kıyameti ve ahiret azabını alaya alıp Hz. Peygamber’den bir an önce onu getirmesini isteyen -Nadr b. Hâris ve Ebu Cehil gibi- müşriklere işare... Devamı..

Onu inkarcılardan savacak kimse yoktur.

Kâfirler için onu savacak yok.

Kâfirler için yok onu defi' edecek

Kâfirler için (vuku bulacak olan bu azap haktır ve) onu (azabı) engelleyecek (hiç kimse de) yoktur.

Gerçeği yalanlayan nankörler için engellenemez olan azabı.

(O) kâfirlere mahsusdur ki onu (kendilerinden) hiçbir önleyecek (defedebilecek) yokdur.

(O azab) kâfirler içindir ki onu (kendilerinden) def' edecek kimse yoktur.

Gerçekleri inkâr edenler için meydana gelecek o azabı, uzaklaştıracak hiçbir kimse yoktur.

Bu azap tanımazların başına gelecektir. Onu savuşturacak kimse yoktur.

O azabı kâfirlerden defedecek yoktur,

İnkâr edenler için olan ve kimsenin savamayacağı (o azabı)

Küfre sapanlar için olan bu (azabı), geri çevirecek kimse yoktur.

İnkârcılar için hazırlanan bir azabı ki, yeri ve zamanı geldiğinde, hiç kimse ve hiçbir güç ona engel olamayacak, hiç kimse de onu savunamayacaktır!

Kâfirler için yoktur, onu savacak;

1,2,3. Birisi, olası bir felaketi soruyor. // İnkarcıların başında patlayacak önlenemez bir felaketi. // hem de katmanlar sahibi Allah tarafından.

Azap gerçeklerimizi inkâr eden kâfirler üzerine inecektir. Onların içinden azap geldiği zaman azabı def edecek hiç kimseyi bulamazsın!

Kâfirler için, o azabı savacak [*] (kimse) yoktur.

Benzer mesaj: Tûr 52:7-8.

1,2,3,4. Birisi,¹ kâfirlere gelecek (âhiret) azabını soruyor. O azap, ancak melekler ve Cebrâil’in yükselebileceği makamlara² sahip olan Allah’ın katındandır. O (azaba) kimse engel olamaz ve o gün, (kâfirlere) elli bin³ yıl gibi gelir.

1 Müfessirlerin çoğunluğuna göre Nadr b. Hâris’in; “Ey Allah’ım bu Kur’an eğer doğruysa bizim üzerimize gökten taş yağdır veya bize daha acıklı bir az... Devamı..

hakikati inkar edenlerin ² (başına). [Öyleyse, bil ki] hiçbir şey ona mani olamaz;

2 “Hakikati inkar edenler”in -ve dolayısıyla, bu kasıtlı inkarın sonucu olarak kötülük işleyenlerin- birçoğunun bu dünyada refah içinde bulunduğu gerç... Devamı..

Evet o azap, gerçekleri örtbas eden kâfirlerin başına gelecek ve hiç kimse onu engelleyemeyecek. 21/39, 23/99...108

Evet, (o azab) inkâr edenlere müstehaktır, kimsenin ona (karşı) kendini savunmaya mecali yoktur.

O (azap) kâfirlere mahsustur (indiğinde) onu savacak hiçbir güç yoktur,

Kâfirler için, o azabı savacak da yoktur,

Kâfirler için onu bertaraf edecek yoktur.

O azap ki onu, kâfirlerden uzaklaştıracak hiçbir kuvvet yoktur.

Kafirler için, ki onu savacak yoktur,

2,3. Kâfirler içün, yüksek dereceler sâhibi Allâh'dan olan o 'azâbı def' idecek yokdur.

Kafirlerin başına gelecek olan, kimsenin de engelleyemeyeceği azabı...

Kafirler için.. Onu önleyecek hiç kimse yoktur.

Kâfirler için bir azap ki, onu önleyecek yoktur.

Küfre sapanlar içindir o. Yoktur onu savacak.

kāfirlerüñ, yoķdur anuñ def' eyleyici.

Kāfirler‐çün, aña ḳaytarıcı yoḳdur.

(O əzabı) kafirlərdən dəf edə biləcək bir kimsə yoxdur!

Upon the disbelievers, which none can repel,

The Unbelievers, the which there is none to ward off,-


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.