13 Mayıs 2021 - 1 Şevval 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’râf Suresi 90. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vekâle-lmeleu-lleżîne keferû min kavmihi le-ini-tteba’tum şu’ayben innekum iżen leḣâsirûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Kavminin önde gelenlerinden (bile bile inkâr eden) kâfirler: "Andolsun, eğer Şuayb'a uyarsanız, mutlaka kayba uğrayanlardan olacaksınız!" diye (tehdit etmeye başladılar).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Kavminin ileri gelenlerinden kafir olanlar, Şuayb'e uyduğunuz takdirde andolsun ki dediler, zarara uğrarsınız.

Abdullah Parlıyan Meali

Ne var ki, toplumun arasından Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin elebaşıları, Şuayb'a iman edenlere: “Doğrusu eğer Şuayb'a uyarsanız, bilin ki kaybedenlerden olacaksınız” dediler.

Ahmet Tekin Meali

Kavminden kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kodamanlar, halka:
“Şuayb'e tâbi olursanız, o takdirde siz de zarara uğrarsınız" dediler.

Ahmet Varol Meali

Kavminin inkar eden ileri gelenleri dediler ki: "Eğer Şu'ayb'a uyarsanız o zaman zarara uğrayanlardan olursunuz."

Ali Bulaç Meali

Kavminin önde gelenlerinden inkâr edenler, dediler ki: 'Andolsun, Şuayb'a uyacak olursanız, kuşkusuz kayba uğrayanlardan olursunuz.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Kavminin öncü kâfirleri, diğerlerine şöyle dediler: “- Dininizi bırakıp Şuayb'a uyarsanız, yemin ederiz ki, bu takdirde çok büyük ziyan görenlerden olacaksınız.”

Bahaeddin Sağlam Meali

Milletinin kâfir olan o ileri gelenleri dediler ki: “Eğer Şuayb’a uyarsanız, şüphesiz zararlı çıkarsınız.”

Bayraktar Bayraklı Meali

Kavminden ileri gelen inkârcılar: “Eğer Şu‘ayb'a uyarsanız, muhakkak siz ziyana uğrarsınız!” dediler.

Besim Atalay Meali (1962)

Ulusundan kâfir olan uluları dediler ki: «Siz Şuayb'a uyarsanız ziyan etmiş olursunuz!»

Cemal Külünkoğlu Meali

Kavminden inkârcıların ileri gelenleri dediler ki: “Şuayb'e uyarsanız; kesinlikle zarara uğrar, perişan olursunuz.”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Milletinin inkar eden ileri gelenleri, "Şuayb'a uyarsanız, and olsun ki siz kaybedersiniz" dediler.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Şu’ayb’ın kavminden inkâr eden ileri gelenler dediler ki: “(Ey ahali!) Andolsun ki eğer Şu’ayb’a uyarsanız, o takdirde mutlaka siz zarar edenler olursunuz.”

Diyanet Vakfı Meali

Kavminden ileri gelen kâfirler dediler ki: Eğer Şuayb'e uyarsanız o takdirde siz mutlaka ziyana uğrarsınız.

Edip Yüksel Meali

Halkının ileri gelen inkarcıları, "Şuayb'a uyarsanız kaybedenlerden olursunuz," dediler.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Kavminden ileri gelen kâfirler dediler ki: "Eğer Şu'ayb'a uyarsanız o takdirde siz mutlaka ziyana uğrarsınız."

Elmalılı Meali (Orijinal)

Kavminden küfreden cumhur cemaat da yemin ederiz, dediler: eğer Şuaybe uyarsanız hiç şüphe yok o takdirde siz kat'î husrâne düşeceksiniz

Erhan Aktaş Meali

Halkından gerçeği yalanlayan nankör meleler:¹ “Eğer Şu'ayb'e uyarsanız kaybedenlerden olursunuz.” dediler.*

Hasan Basri Çantay Meali

Onun kavminden kâfir olan ileri gelirler: «(Dîninizi terk ile) Şuaybe uyarsanız, andolsun ki, o takdirde muhakkak en büyük zarara uğramış kimseler olacaksınız» dedi.

Hayrat Neşriyat Meali

Kavminden inkâr eden ileri gelenler ise dedi ki: “Yemîn olsun ki, eğer Şuayb'a tâbi' olursanız, o takdirde doğrusu siz elbette hüsrâna uğramış kimseler olursunuz.”

İlyas Yorulmaz Meali

Kavminden hakkı kabul etmeyen önde gelenleri “Eğer Şuayba tabi olursanız, o zaman kaybedenlerden olursunuz” diye halkı tehdit ettiler.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Kavminden kâfir olanların ileri gelenleri dediler ki: «— * Eğer Şuayb/e tâbi olursanız işte o zaman ziyan görürsünüz».

Kadri Çelik Meali

Kavminden küfre sapanların elebaşları, “Şuayb'a uyacak olursanız, şüphesiz hüsrana uğrayanlardan olursunuz” dediler.

Mahmut Kısa Meali

Halkının inkâr eden ileri gelenleri, müminleri iknâ yoluyla bu yoldan çeviremeyeceklerini görünce, bu kez kaba kuvvete başvurarak —ki küfrün değişmez mantığıdır bu— iman edenlere, “Eğer Şuayb’a itaat edecek olursanız, kesinlikle hüsrana uğrayacaksınız!” dediler.

Mehmet Okuyan Meali

Kavminin kâfir olan yöneticileri “Şuayba uyarsanız bu durumda siz kaybedersiniz!” demişlerdi.

Mehmet Türk Meali

Toplumunun ileri gelen kâfirleri: “Eğer siz Şuayb’a uyarsanız işte esas o zaman perişan olursunuz.” dediler.

Muhammed Esed Meali

Ne var ki, kavimleri arasından, hakkı inkara şartlanmış olan elebaşları, [Şuayb'ın yandaşlarına:] “Doğrusu, eğer Şuayb'a uyarsanız, bilin ki, kaybedenlerden olacaksınız!” dediler.

Mustafa Çavdar Meali

Toplumundan ileri gelen kâfirleri dediler ki: – Eğer siz Şuayb’e uyarsanız işte o zaman tamamen kaybedersiniz! 11/89

Mustafa İslamoğlu Meali

Ve kavminden inkârda direnen seçkinler, “Eğer Şuayb’a uyacak olursanız, kesinlikle kaybeden siz olacaksınız!” diye tehdit ettiler.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve onun kavminden kâfir olmuş olan ileri gelenleri demişti ki: «Eğer Şuayb'e tebâiyyet ederseniz, şüphesiz siz o zaman en büyük zarara düşmüşler olursunuz.»

Suat Yıldırım Meali

Kavminden inkâra sapan ileri gelenler “Eğer Şuayb'a uyacak olursanız kesinlikle perişan olursunuz! ” diye tehditte bulundular.

Süleyman Ateş Meali

Kavminden inkar eden ileri gelenler dediler ki: "Eğer Şu'ayb'e uyarsanız muhakkak siz ziyana uğrarsınız!"

Süleymaniye Vakfı Meali

Halkının itibarlı kişilerinden ayetleri görmezden gelenler (kâfirler) şöyle dediler: “Hele Şuayb’a uyun; kesin olarak kaybedersiniz.“

Şaban Piriş Meali

Toplumun önde gelen kâfirleri dediler ki:-Şuayb'e uyarsanız o zaman mahvolursunuz!

Ümit Şimşek Meali

Kavminin ileri gelen kâfirleri ise, “Şuayb'a uyarsanız ziyan edersiniz” dediler.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Toplumunun küfre sapan kodamanları dedi ki: "Eğer Şuayb'ın ardı sıra giderseniz hüsrana gömülenler olursunuz."

Eski Anadolu Türkçesi

daħı eyitti bir bölük serverler anlar kim kāfir oldılar ķavmından “eger uyasız şu'ayb'a bayıķ siz andan ziyānlulardansız.”

Bunyadov-Memmedeliyev

(Şüeyb) tayfasının kafir ə’yanları (tabeliyində olanlara) dedilər: “Əgər (dininizi atıb) Şüeybin ardınca getsəniz, şübhəsiz ki, (çox böyük) ziyana uğramış olarsınız!”

M. Pickthall (English)

But the chieftains of his people, who were disbelieving, said: If ye follow Shueyb, then truly we shall be the losers.

Yusuf Ali (English)

The leaders, the unbelievers among his people, said: "If ye follow Shu´aib, be sure then ye are ruined!"(1062)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.