24 Kasım 2020 - 8 Rebiü'l-Ahir 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’râf Suresi 67. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kâle yâkavmi leyse bî sefâhetun velâkinnî rasûlun min rabbi-l’âlemîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Hud:) "Ey kavmim" dedi. "Bende 'akıl yetersizliği' yoktur; ama ben gerçekten âlemlerin Rabbinden bir elçiyim" dedi.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

O, ey kavmim dedi, bende sapıklık, bilgisizlik yok, fakat ben, alemlerin Rabbinden gelen bir elçiyim.

Abdullah Parlıyan Meali

Hûd: “Ey kavmim!” dedi. “Ben aklı kıt olan biri değil, alemlerin Rabbinden bir elçiyim.

Ahmet Tekin Meali

Hûd ise:
“Ey kavmim, bende aptallık, çılgınlık yok. Fakat ben yaratan, yaşama kabiliyeti, gücü ve varlıklara işleyiş düzeni veren, koruyan, kontrol eden âlemlerin, bütün varlıkların Rabbinden bir elçiyim, Rasulüm." dedi.

Ahmet Varol Meali

O da şöyle dedi: "Ey kavmim! Bende herhangi bir akli yetersizlik yoktur. Ancak ben alemlerin Rabbinden bir elçiyim.

Ali Bulaç Meali

(Hud:) 'Ey kavmim' dedi. 'Bende 'akıl yetersizliği' yoktur; ama ben gerçekten alemlerin Rabbinden bir elçiyim' dedi.

Ali Fikri Yavuz Meali

(Bunun üzerine Hûd) onlara şöyle dedi: “- Ey kavmim, bende çılgınlık ve akıl hafifliği yok; ancak ben, âlemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.”

Bahaeddin Sağlam Meali

Hûd: “Ey milletim! Bende aptallık yoktur. Ben yalnızca Rabb-ül âlemin olan Allah’tan gelen bir elçiyim.

Bayraktar Bayraklı Meali

“Ey kavmim!” dedi. “Ben akılsız değilim; fakat ben âlemlerin Rabbinin gönderdiği bir peygamberim.”

Besim Atalay Meali

O dedi ki: «Ey ulusum! Ben beyinsiz değilim, âlemlerin Rabbi olan Allah katından gönderilmiş olan bir peygamberim

Cemal Külünkoğlu Meali

Hud onlara dedi ki: “Bende bir aptallık yoktur, tersine tüm varlıkların Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

"Ey milletim! Ben beyinsiz değil, Alemlerin Rabbinin peygamberiyim.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Hûd, şöyle dedi: “Ey kavmim! Bende akıl kıtlığı yok. Aksine ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim.”

Diyanet Vakfı Meali

«Ey kavmim! dedi, ben beyinsiz değilim; fakat ben âlemlerin Rabbinin gönderdiği bir elçiyim.

Edip Yüksel Meali

Dedi ki: "Ey halkım, ben beyinsiz değilim; fakat ben, evrenlerin Rabbinden bir elçiyim."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

(Hûd), "Ey kavmim! Bende çılgınlık yok, ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim." dedi.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ey kavmim, dedi: Bende hiç bir çılgınlık yok lâkin ben rabbül'âlemîn tarafından bir Resûlüm

Erhan Aktaş Meali

“Ey halkım! Ben beyinsizlerden değilim. Ben ancak âlemlerin Rabb'inden bir elçiyim.” dedi.

Hasan Basri Çantay Meali

(Bunun üzerine Hûd): «Ey kavmim, dedi, bende hiç bir beyinsizlik yokdur. Fakat ben âlemlerin Rabbinden (gönderilmiş) bir peygamberim».

Hayrat Neşriyat Meali

(Hûd) dedi ki: “Ey kavmim! Bende hiçbir akıl zayıflığı yoktur; fakat ben âlemlerin Rabbi tarafından (gönderilmiş) bir peygamberim.”

İlyas Yorulmaz Meali

Hud “ Ey kavmim! Ben beyinsiz birisi değilim, yalnızca âlemlerin Rabbinin bir elçisiyim” dedi.

İsmail Hakkı İzmirli

Hud dedi ki «— Ey kavmim! Bende avanaklık yoktur. Fakat ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim».

Kadri Çelik Meali

Dedi ki: “Ey kavmim! Bende beyinsizlik yoktur; ben âlemlerin Rabbinin elçisiyim.”

Mahmut Kısa Meali

Hûd, “Ey halkım!” diye cevapladı, “Ben kesinlikle kendini bilmez veya darkafalı biri değilim; tam tersine ben, Âlemlerin Rabb’i tarafından gönderilmiş bir elçiyim!” Ve bu durumda siz beni değil, beni görevlendiren Rabb’imi suçlamış oluyorsunuz, zira;

Mehmet Türk Meali

(Hûd ise): “Ey kavmim! Bende bir cehalet yok, ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir Peygamberim.” dedi.

Muhammed Esed Meali

[Hûd:] “Ey kavmim” dedi, ben aklı kıt biri değil, âlemlerin Rabbinden bir elçiyim.

Mustafa Çavdar Meali

- Ey kavmim! Dedi. Ben beyinsiz değilim, ben, yalnızca âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim! 71/1

Mustafa İslamoğlu Meali

Dedi ki: “Ey kavmim! Ben aklı kıt biri değilim; bilakis ben âlemlerin Rabbinden bir elçiyim.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Dedi ki: «Ey kavmim! Bende hiçbir sefahat yoktur. Fakat ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim.»

Suat Yıldırım Meali

“Ey halkım! ” dedi, “Bende çılgınlık, beyinsizlik yok, fakat ben sadece Rabbülâlemin tarafından size bir elçiyim. ”

Süleyman Ateş Meali

Ey kavmim, bende beyinsizlik yok, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. dedi.

Süleymaniye Vakfı Meali

Dedi ki “Ey halkım! Bende beyinsizlik yoktur. Ama ben varlıkların Rabbinin elçisiyim.

Şaban Piriş Meali

-Ey kavmim! dedi. Bende beyinsizlik diye bir şey yoktur. Ben, Alemlerin Rabbinden bir elçiyim!

Ümit Şimşek Meali

Hud ise “Ey kavmim, bende beyinsizlik yoktur,” dedi. “Ben ancak Âlemlerin Rabbi tarafından bir elçiyim.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Hûd dedi: "Ey toplumum! Bende beyinsizlik yok, ben âlemlerin Rabbi'nden bir resulüm."

Bunyadov-Memmedeliyev

(Hud) dedi: “Ey camaatım! Mən heç də səfeh deyiləm, lakin mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir peyğəmbərəm!

M. Pickthall (English)

He said : O my people; There is no foolishness in me, but I am a messenger from the Lord of the Worlds.

Yusuf Ali (English)

He said: "O my people! I am no imbecile, but (I am) a messenger from the Lord and Cherisher of the worlds!


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.