24 Mayıs 2024 - 16 Zi'l-ka'de 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’râf Suresi 65. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-ilâ ‘âdin eḣâhum hûdâ(en)(k) kâle yâ kavmi-’budû(A)llâhe mâ lekum min ilâhin ġayruh(u)(c) efelâ tettekûn(e)

Âd kavmine kardeşleri Hud'u yolladık da ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin, ondan başka bir mabudunuz yoktur. Hala mı çekinmeyeceksiniz?

"Kardeşleri" demekten maksat cinslerinden, milletlerinden demektir. Ad, İslâm kaynaklarına göre Nûh Peygamberin torunu İrem'in torunudur. Bunun kavmi,... Devamı..

Ad (toplumuna da) kardeşleri Hud’u (gönderdik. Kavmine:) "Ey kavmim, Allah’a kulluk (yolunu tutun), sizin O’ndan başka ilahınız yoktur. Hâlâ korkup (küfür, zulüm ve kötülükten) sakınmayacak mısınız?" deyip (Hakka davet etmişti).

Ve Âd toplumuna da, kardeşleri Hûd'u gönderdik. O da “Ey kavmim!” dedi onlara. “Yalnızca Allah'a kulluk edin. O'ndan başka gerçek ilâhınız yok; hal böyleyken yine de O'na karşı sorumluluk bilinci duymayacak mısınız?”

Âd kavmine de soydaşları-kardeşleri Hûd'u özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere peygamber olarak gönderdik. Hûd:
“Ey kavmim, Allah'ı ilâh tanıyın, candan müslümanlar olarak Allah'a bağlanın, saygıyla Allah'a kulluk ve ibâdet edin. Ondan başka tanrınız yok. Hâlâ Allah'a sığınmayacak, emirlerine yapışmayacak, günahlardan arınıp, azaptan korunmayacak, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarınıza ve özgürlüklerinize sahip çıkmayacak şahsiyetli davranmayacak, dinî ve sosyal görevlerinizin bilincinde olmayacak mısınız?" dedi.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 53/50; 89/6-8.

Ad'a da kardeşleri Hud'u gönderdik. O onlara: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. O'ndan başka ilahınız yoktur. Sakınmaz mısınız?" dedi.

Ad (halkına da) kardeşleri Hud'u (bir elçi olarak gönderdik.Hud, kavmine:) 'Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Hala korkup-sakınmayacak mısınız?' dedi.

Âd kavmine de kardeşleri Hûd'u gönderdik. O, şöyle dedi: “- Ey kavmim Allah'a ibadet edin. Sizin O'ndan başka hiç bir ilâhınız yoktur. Hâlâ (O'nun azabından) korkmıyacak mısınız.”

Ad milletine de kardeşleri Hûd’u gönderdik. Onlara dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka ilahınız yoktur. Artık sakınmayacak mısınız?”

Âd kavmine de kardeşleri Hûd'u gönderdik. O dedi ki: “Ey kavmim! Allah'a kulluk ediniz, sizin O'ndan başka tanrınız yoktur. Hâlâ sakınmayacak mısınız?”

Âd ulusuna da kardeşleri olan Hûd'u gönderdik, o dedi ki: «Ey ulusum ! Allaha tapasınız, ondan özge size hiçbir Tanrı yok, sakınmaz mısınız?»

Âd kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki: “Ey milletim! Allah'a kulluk edin, O'ndan başka ilahınız yoktur. Siz hâlâ (Allah'ın azabından) sakınmayacak mısınız?”

Âd kavmi, Nuh kavmi gibi isyanları yüzünden Allah’ın gazabına uğrayarak yok olan eski bir Arap kabilesidir. Âd, Hz. Nuh’un torunlarından olan Avs’ın o... Devamı..

Birâderi Hûd’ı kavm-i ’Âd’a gönderdik ânlara diyor idi ki: "Ey kavmim Allâh’a ibâdet idiniz. Ândan başka ma’bûdlara tapmayınız. Allâh’dan korkmuyor mısınız?"

Ad milletine de, kardeşleri Hud'u gönderdik "Ey milletim! Allah'a kulluk edin, O'ndan başka tanrınız yoktur, karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" dedi.

Âd kavmine de kardeşleri Hûd’u peygamber olarak gönderdik. Onlara, “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin için O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?” dedi.

Âd kavmine de kardeşleri Hûd’u (gönderdik). O dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin; sizin O’ndan başka tanrınız yoktur. Hâlâ sakınmayacak mısınız?

Âd kavmine de kardeşleri Hûd'u (gönderdik). O dedi ki: «Ey kavmim! Allah'a kulluk edin; sizin O'ndan başka tanrınız yoktur. Hâla sakınmayacak mısınız?»

Ad halkına da kardeşleri Hud'u gönderdik. "Halkım, ALLAH'a kulluk edin. O'ndan başka bir tanrınız yoktur. Erdemli olmayacak mısınız," dedi.

Âd (kavmin)e de kardeşleri Hûd'u (gönderdik): "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka bir ilâhınız yoktur. (O'na karşı gelmekten) sakınmaz mısınız?" dedi.

Âd kavmine de kardeşleri Hûd Peygamberi gönderdik, ey kavmim dedi Allaha kulluk edin, ondan başka bir ilâhınız daha yok, hâlâ siz onu azâbından sakınmıyacak mısınız?

Âd kavmine de *kardeşleri Hûd’u (peygamber olarak) gönderdik. O onlara, “Ey kavmim! (Sadece) Allah’a kulluk edin. Sizin, O’ndan başka ilâhınız yoktur. (Allah’ın azabından) sakınmaz mısınız?” dedi.

* Bu kardeşlik soy veya kavmiyet kardeşliğidir. Din kardeşliği değildir.

Ad halkına da kardeşleri Hud'u gönderdik. “Ey halkım! Allah'a kulluk edin ve sizin için O'ndan başka ilah yoktur. Yine de takva sahibi olmayacak mısınız?” dedi.

Âd (kavmine) de kardeşleri Hûdü (gönderdik). O, (kavmine şöyle) dedi: «Ey kavmim, Allaha kulluk edin. Sizin Ondan başka hiç bir Tanrınız yokdur. (Hâlâ Allahdan) korkmayacak mısınız»?.

Âd (kavmin)e de kardeşleri Hûd'u (gönderdik). Dedi ki: “Ey kavmim! Allah'a ibâdet edin; sizin için O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur! Hiç (Allah'dan) sakınmaz mısınız?”

Ad kavmine de kardeşleri Hud’u gönderdik. Kavmine “Ey kavmim Allah’a kulluk edin, sizin için ondan başka bir ilah yok. Artık korunmaz mısınız?” dedi.

Ad ulusuna da soydaşları olan Hud’u gönderdik. Hud dedi: "Ey ulusum! Allah’a tapın. Sizin için ondan başka tanrı yoktur. Yine de sakınmayacak mısınız?"

Âd kavmine de nesil itibariyle kardeşleri olan Hud/u gönderdik. Hud onlara dedi ki: «— Ey kavmim! Tanrıya tapın, O/ndan başka sizin için tapacak yoktur. Daha O/nun azabından sakınmayacak mısınız?

Ad (kavmine) de kardeşleri Hûd’u gönderdik. O da onlara, “Ey kavmim! Allah’a kulluk ediniz. Sizin O’ndan başka tanrınız yoktur. Sorumluluk bilincinde olmayacak mısınız?” dedi.

Ad kavmine de kardeşleri Hûd'u gönderdik “Ey kavmim! Allah'a ibadet edin ve (bilin ki) O'ndan başka ilâh yoktur; hala sakınmaz mısınız?” dedi.

Ad kavmine de,kardeşleri gibi yakından tanıdıkları arkadaşları ve soydaşları Hûd’uelçi olarak görevlendirdik. Hûd, “Ey halkım!” dedi, “Allah’a gönülden boyun eğin ve yalnızca O’na kulluk edin! Zira sizin O’ndan başka otoritesine kayıtsız şartsız boyun eğeceğiniz bir efendiniz, birilâhınız yoktur! Şu hâlde, dürüst ve erdemlice bir hayat yaşayarak kötülüğün her çeşidinden korunmayacak mısınız?”

Âd’e de kardeşleri Hûd’u (rasûl gönderdik).
Dedi ki: -“Ey kavmim! Allah’a kulluk edin! Sizin için O’nun dışında hiçbir ilah yoktur.
Sakınıp korunmaz mısınız?”.

âd halkına kendi içlerinden gönderdiğimiz Hûd: " Sevgili milletim! Allah'a hizmet edin, çünkü sizin ondan başka tanrınız yok. Kendinizi sağlama almak istemez misiniz? "

Âd kavmine kardeşleri Hûd’u gönderdik. Kavmine dedi ki: “Ey kavmim! Allah’ın yasalarına uyun! Sizin Allah’tan başka yönetecek hükümdarınız yoktur. Hâlâ Allah’tan sakınmayacak mısınız?

Âd (kavmine) de kardeşleri Hud’u (göndermiştik) de “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin! Sizin için O’ndan başka ilah yoktur. (Hâlâ) [takvâ]lı (duyarlı) davranmayacak mısınız?” demişti.

Âd (toplumuna¹ da) kardeşleri Hûd’u (gönderdik. O toplumuna): “Ey kavmim! (Yalnız) Allah’a kul olun, sizin için Ondan başka bir ilâh yoktur. Hâlâ sakınmayacak mısınız?” dedi.

1 Âd Kavmi: Eski bir Arap kavmi olan bu toplumun yaşadığı belde, Yemen ile Umman arasındaki, Ahkâf’tır. Âd Kavmi; haksız yere büyüklük taslayan, güçlü... Devamı..

VE ‘ÂD [toplumuna da] kardeşleri Hûd’u [gönderdik]. ⁴⁸ “Ey kavmim!” dedi (onlara), “yalnızca Allaha kulluk edin: O’ndan başka tanrınız yok. Hal böyleyken yine de O’na karşı sorumluluk bilinci duymayacak mısınız?”

48 Hz. Hûd’un ilk Arap peygamber olduğu söylenir; Kitâb-ı Mukaddes’de adı geçen ve çoğu Sâmî kavimler gibi muhtemelen güney Arabistan kökenli İbrânîle... Devamı..

Âd kavmine de, soydaşları Hud’u gönderdik. Hud, onlara: – Ey kavmim! Sadece Allah’a kulluk edin, zira sizin O’ndan başka bir ilahınız yoktur. O’na karşı gelmekten sakınmayacak mısınız? Dedi. 11/50

ÂD’A[¹²⁰³] da soydaşları[¹²⁰⁴] Hûd’u (gönderdik).[¹²⁰⁵] “Ey kavmim!” dedi, “yalnızca Allah’a kulluk edin! Sizin O’ndan başka ilâhınız yok. Şu hâlde hâlâ (O’na ortak koşmaktan) sakınmayacak mısınız?”

[1203] ‘Âd hakkında ayrıntılı bir açıklama için bkz: 89:6, not 9. [1204] Lafzen: “kardeşleri”. Çevirimizin gerekçesi için bkz: 11:61, not 75. [1... Devamı..

Ad kavmine de, kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. O da "Ey kavmim, (sırf) Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan gayrı hiçbir ilahınız yoktur. (Şirk ve küfürden vazgeçmediğiniz takdirde, Rabbinizden ceza olarak, başınıza bir felaket inecektir, bu gerçektir, o azaptan) Hâlâ sakınmayacak mısınız?" dedi. (Kavmini uyardı, imana davet etti.)

Ve Âd(kavmin)e de kardeşleri Hûd’u (gönderdik): onlara dedi ki:’’Ey kavmim, Allah’a kulluk edin, sizin O’dan başka tanrınız yoktur. (O’na karşı gelmekten) sakınmaz mısınız?".

Âd kavmine de kardeşleri Hûd'u (peygamber gönderdik) Dedi ki: «Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, sizin için O'ndan başka bir ilâh yoktur. Hâlâ sakınmayacak mısınız?»

Âd halkına da kardeşleri Hûd'u elçi olarak gönderdik. “Ey benim halkım! ” dedi, “yalnız Allah'a ibadet edin, O'ndan başka tanrınız yoktur. Hâla ona karşı gelmekten sakınmayacak mısınız? ” [53, 50; 89, 6-8]

Âd kavmi, Güney Arabistan’dan başlayarak Doğu Arabistan’dan Irak’a kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada hüküm süren bir devlet kurmuştu. Hz. Hud (a.s... Devamı..

Ad(kavmin)e de kardeşleri Hud'u (gönderdik): "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'dan başka tanrınız yoktur. (O'na karşı gelmekten) sakınmaz mısınız?" dedi.

'Âd kavmine kardaşları Hûd'ı gönderdik: Ey Kavmim! Allâh'a 'ibâdet idiniz. Sizin içün ondan gayrı Allâh yokdur. O'nun gadab ve 'azâbından korkmaz mısınız? didi.

Ad halkına da kardeşleri Hud’u gönderdik. Dedi ki “Ey halkım! Allah’a kul olun; sizin O’ndan başka ilahınız yoktur. Allah’tan çekinip kendinizi korumayacak mısınız?”

Âd kavmine de, kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud, onlara:-Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka bir ilahınız yoktur. Korkmuyor musunuz?” dedi.

Âd kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O da “Ey kavmim,” dedi. “Yalnız Allah'a kulluk edin; çünkü sizin ondan başka tanrınız yoktur. Hâlâ Ona karşı gelmekten sakınmıyor musunuz?”

Âd'a da kardeşleri Hûd'u gönderdik. Dedi ki: "Ey toplumum! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka ilahınız yok. Hâlâ sakınmıyor musunuz?"

daħı 'ād ķabilesine anlaruñ ķarındaşın hūd’ı eyitti “iy ķavmum! ŧapuñ Tañrı’ya yoķdur sizüñ hįç Tañrı andan ayruķ ķorķmaz mısız?”

Daḫı gönderdük ‘Ād ḳavmine ḳarındaşları Hūd peyġamberi. Eyitdi: Ḳav‐müm, ṭapuñuz Tañrıya, yoḳdur size andan özge tañrı. Pes niçün ḳorḳmazsızTañrıdan?

Ad tayfasına da qardaşları Hudu (peyğəmbər göndərdik). O dedi: “Ey camaatım! Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. Məgər (Allahın əzabından) qorxmursunuz?”

And unto (the tribe of) Aad (We sent) their brother, Hud. He said : O my people! Serve Allah. Ye have no other God save Him. Will ye not ward off (evil)?

To the ´Ad people,(1040) (We sent) Hud, one of their (own) brethren: He said: O my people! worship Allah. ye have no other god but Him will ye not fear ((Allah))?"

1040 The 'Ad people, with their prophet Hud, are mentioned in many places. See especially 26:123-140, and 46:21-26. Their story belongs to Arabian tra... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.