3 Mart 2024 - 22 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’râf Suresi 63. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Eve ‘acibtum en câekum żikrun min rabbikum ‘alâ raculin minkum liyunżirakum velitettekû vele’allekum turhamûn(e)

Sizi korkutmak, sakınmanızı temin etmek ve böylece de rahmete nail olmanızı sağlamak için içinizden birisine Rabbinizden vahiy gelmesine şaşıyor musunuz?

 (Hz. Nuh, kavmine: “Siz, küfür ve kötülükten) Sakınıp rahmete kavuşmanız için, içinizden (yakinen tanıdığınız) sizi uyarıp korkutacak (elçilikle görevli) bir adam aracılığı ile bir zikir (Kitap ve öğüt) gelmesine mi şaştınız?" (buyurmuşlardı.)

Sizi uyarabilsin ve siz de böylece yolunuzu Allah ve kitabıyla bulmuş olup, O'nun rahmetiyle onurlanırsınız diye, sizin kendi içinizden birinin eliyle, Rabbinizden size bir haber gelmesini niçin yadırgıyorsunuz?”

“Uyarılmanız için, Allah'a sığınmanız, emirlerine yapışmanız, günahlardan arınıp, azaptan, sağlığınızın bozulmasından, hastalıklardan korunmanız, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarınıza ve özgürlüklerinize sahip çıkarak şahsiyetli davranmanız, dinî ve sosyal görevlerinizin bilincinde olmanız için, Allah'ın rahmetine mazhar olmanız ümidiyle, içinizden, tanıdığınız liyâkatli ve güvenilir bir adama, Rabbinizden, okunması ibadet olan, övünç kaynağı, öğütlerle dolu bir kitap gelmesine mi şaştınız yoksa?" dedi.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 2/151; 23/32.

Olur ki merhamet olunursunuz diye sakınmanız için sizi uyarması için aranızdan bir adam vasıtasıyla size bir uyarı (zikir) gelmesine hayret mi ettiniz?"

'Sakınıp rahmete kavuşmanız için, içinizden sizi uyarıp korkutacak bir adam aracılığı ile bir zikir (Kitap) gelmesine mi şaştınız?'

Sizi küfür akıbetinden korkutmak için ve Allah'dan sakınmanız için, içinizden bir adam (Peygamber) vasıtasıyla Rabbinizden size bir ihtar geldiğine hayret mi ediyorsunuz? Olur ki, takvanız sebebiyle merhamet olunursunuz.”

Kötülüklerden sakınmanızı ve böylece merhamete mazhar olmanızı sağlamak üzere sizi uyarmak için, aranızdan birinizin üzerine Rabbinizden bir mesaj gelmesine mi şaşırıyorsunuz?” dedi.

“Korunup da merhamete nail olmanız için, içinizden sizi uyaracak biri aracılığı ile Rabbinizden size bir öğüt gelmesine şaştınız mı?”

Yarlıganmanız, sakınmanız, kocunmanızçin içinizden bir adama, Tanrı katından vahiy gelmesine mi şaşmadasınız?»

Sizi (cehennem azabına karşı) uyarmak, sizin (kötülüklerden) sakınmanızı ve böylece (ilahi bir) rahmete kavuşmanızı sağlamak için kendi aranızdan bir adama Rabbiniz tarafından bir zikir (öğüt) geldi diye mi hayret edip duruyorsunuz?

62, 63. "Size Allâh’ın evâmirini tebliğ idiyorum ve size gâyet nâfi’ nasîhatler viriyorum Allâh hakkında sizin bilmediğinizi ben biliyorum Allâh’ın sözüni size tebliğ idenin ve Allâh’ın rahmetine nâil olmak içün ândan korkmak lâzım geldiğini size bildirenin sizden biri oldığına ta’accüb mü idiyorsınız?" didi.

61,62,63. "Ey milletim! Bende bir sapıklık yoktur, ancak ben Alemlerin Rabbinin peygamberiyim, Rabbimin sözlerini size bildiriyor, öğüt veriyorum. Sizin bilmediğinizi Allah katından ben biliyorum. Sakınmanızı ve böylece merhamete uğramanızı sağlamak üzere sizi uyarmak için aranızdan biri vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaşıyorsunuz?" dedi.

Sizi uyarması ve sizin de Allah’a karşı gelmekten sakınıp rahmete ulaşmanız için, içinizden bir adam aracılığı ile Rabbinizden size bir zikir (vahiy ve öğüt) gelmesine şaştınız mı?

Günahtan sakınıp da rahmete nâil olasınız diye, içinizden sizleri uyaracak bir adam vasıtasıyla rabbinizden size bir zikir (vahiy) gelmesine şaşırdınız mı?”

(Allah'ın azabından) sakınıp da rahmete nâil olmanız ümidiyle, içinizden sizi uyaracak bir adam vasıtasıyla size bir zikir (kitap) gelmesine şaştınız mı?»

"Sizi uyarmak için ve erdemli bir hayat sürüp merhamet edilmeniz için sizden bir adama Rabbinizden bir mesajın gelmesine mi şaştınız?"

(Allah'ın azabından) sakınıp da rahmete nail olmanız için, içinizden sizi uyaracak bir adam vasıtasıyla size bir zikir(kitap) gelmesine şaştınız mı?"

size korkunç akıbeti haber vermek için ve korunmanız için ve belki rahmete mazhar edilirsiniz diye sizden bir adam vasıtasiyle rabbınızdan size bir ıhtar geldiğine inanmıyor da taaccüb mü ediyorsunuz?

Sizi uyarması ve sizin de Allah’a karşı gelmekten sakınıp rahmete ulaşmanız için, içinizden bir adam aracılığı ile Rabbinizden size bir zikir (öğüt/uyarı) gelmesine mi şaştınız?”

Takvalı olmanızı sağlamak ve böylece merhamet olunmanız için; içinizden sizi uyaracak bir adama Rabb'inizden size bir zikir¹ gelmesine mi şaştınız?”

1- Öğüt içeren bir kitap.

«Size o korkunç akıbeti haber vermek için, korunmanız için ve belki (o sayede) rahmete kavuşdurulmanız için kendinizden bir adam (vâsıtasiyle) Rabbinizden size bir ihtaar geldi diye teaccüb mü etdiniz»?

“(Küfür ve günahların âkıbetinden haber vererek) sizi korkutsun da (onlardan)sakınasınız ve tâ ki (böylelikle) merhamet olunasınız diye içinizden bir adam vâsıtasıyla Rabbinizden size bir nasîhat gelmesine hayret mi ettiniz?”

Yoksa sizleri uyarması için, içinizden bir adama Rabbinizden vahyin (zikrin) gelmesine mi şaşıyorsunuz? O size gelen (vahiyle) korunun ki, size merhamet olunsun.

Niçin böyle şaşıp kalıyorsunuz, sizi sakındırsın, uyarsın da böylelikle esirgenesiniz diye içinizden bir kimseye çalabınızdan öğüt geldi diye mi?"

Yoksa sizi Allah azabıyle korkutmak için sizin de sakınmanız, ve o sayede rahmete nâil olabilmeniz için içinizden bir adam vasıtasıyle Rabbiniz tarafından vahiy ve haber gelmesine mi taaccüp ediyorsunuz?.

“Sizi uyarması ve sorumluluk bilincinde olmanız ve böylece rahmete ulaşmanız için, içinizden bir insan/adam aracılığıyla Rabbinizden size bir öğüt [zikr] gelmesine şaştınız mı?” dedi.

“Sakınmanızı ve böylece merhamete uğramanızı sağlamak üzere sizi korkutup uyarmak için aranızdan birine, Rabbinizden bir hatırlatma gelmesine mi şaşıyorsunuz?” dedi.

Ey halkım! Sizi dehşet verici bir günün azâbına karşı uyarsın da, aklınızı başınıza alıp inkârdan, zulümden, ahlâksızlıktan sakınıp korunasınız ve böylece ilâhî lütuf ve merhamete lâyık olasınız diye, kendi içinizden birinin eliyle Rabb’inizden size öğüt verici bir mesaj gelmesine niçin şaşıyorsunuz? Evrenin her zerresini kontrol ve idare eden, tüm ihtiyaçlarınızı gözeterek yeryüzünü sayısız nîmetlerle donatan Allah’ın, ruh dünyanızı ve toplumsal hayatınızı şekillendirmek üzere, seçtiği elçileri aracılığıyla size kanun ve ilkeler göndermesini niçin yadırgıyorsunuz?

“Sakınıp korunmanız için, sizi korkutarak uyarması için sizden bir adam vasıtasıyla size rabbinizden bir hatırlatmanın gelmesine hayret ettiniz, öyle mi?
Umulur ki merhamet edilirsiniz”.

Yoksa içinizden tanıdık biri aracılığı ile, Allah tarafından size bir hatırlatma gelmesine mi şaşırdınız? Hiç şaşırmayın, çünkü Allah sizi uyaracak siz de kendinizi koruyacak belki de mutlu olacaksınız. "

“Allah’ın azabından sakınıp mükâfata kavuşmanız ümidiyle, içinizden sizi uyaracak bir adam vasıtasıyla size kitap gelmesine mi şaştınız? Bunun böyle olması benim takdirim değil. Takdir eden sizleri yaratan Allah’tır. Hiç kimse kendisi isteyerek görev yüklenemez. Hiç kimse de Allah’ın ilminde olan bilgileri kendi başına elde edemez. Ancak Rabbim görevlendirir, Rabbim bilgilendirir. Niye buna şaşıyorsunuz? Sanki ben üstüme vazife olmayan bir işe karışmışım, başınıza musallat olmuşum muamelesini yapıyorsunuz. Hayır! Ben sadece Rabbimin bana emrettiğini yapıyorum!”

Sizi uyarsın, [takvâ]lı (duyarlı) olasınız ve size merhamet edilsin diye içinizden bir adama (bir kişiye) Rabbinizden bir hatırlatma gelmesine mi şaştınız? [*]

Bütün peygamberler aynı mesajı iletmişlerdir. Benzer mesajlar: A‘râf 7:68-69.

“(Allah’tan) hakkıyla sakınıp rahmete kavuşmanızı sağlamak üzere, içinizden sizi uyaracak bir erkek vasıtasıyla size Rabbinizden bir kitap gelmesine mi şaşıyorsunuz?” dedi.

Sizi uyarabilsin ve siz de Allah’a karşı sorumluluk bilinci duyup O’nun rahmetiyle onurlanasınız diye sizin kendi içinizden birinin eliyle Rabbinizden size bir haber gelmesini niçin yadırgıyorsunuz?”

Sizi uyarmak, sorumlu davranmanızı hatırlatmak ve böylece rahmete nail olmanız için içinizden bir kimse vasıtasıyla Rabbinizden size bir öğüt ve hatırlatma gelmesine şaşıyor musunuz? Dedi. 6/48, 10/71

Ne yani, sizi uyarsın, sorumluluğunuzu hatırlatsın ve bu sayede rahmete nail olasınız diye içinizden bir adam eliyle Rabbinizden size bir bildiri gelmesine çok mu şaşırdınız?”[¹²⁰²]

[1202] Bkz: Yûnus sûresinin 2. âyeti.

(Azabından) Sakınınız ve -böylece- rahmete nail olup kurtulmanız için, Rabbinizin içinizden bir adam vasıtasıyle sizi uyarmasına hayret mi ediyorsunuz? (Ben peygamberlik görevimi yaptım, böyle şirk ve küfürde direndiğiniz takdirde, haberiniz olsun ki o azap er geç inecek ve siz kurtulamayacaksınız)" dedi.. (Böylece Nuh, kavmini son kez uyarmış oldu)

Sizden bir adama rabbinizden öğütler gelmesine mi şaştınız.. Ki sizi uyarsın ve rabinize karşı gelmekten çekinesiniz ve umulur ki böylece merhamet edilirsiniz

«Yoksa size Rabbiniz tarafından sizden olan bir zât vasıtasiyle (sizi korkutmak için ve sizin de sakınmanız ve rahmete erebilmeniz için) bir mev'izenin gelmesine mi teaccüb ediverdiniz?»

61, 62, 63. “Ey halkım! dedi, bende hiçbir sapıklık yok, fakat ben Rabbülâlemin tarafından size bir elçiyim. Size Rabbimin mesajlarını tebliğ ediyorum, size öğüt veriyorum ve Allah tarafından gelen vahiy sayesinde, sizin bilemeyeceğiniz şeyleri biliyorum. ”“Kötülüklerden korunup Allah'ın merhametine nâil olmanız için, içinizden sizi uyaracak bir adam vasıtasıyla, Rabbinizden size bir buyruk gelmesine mi şaşıyorsunuz? [23, 32; 2, 151]

Korunup da merhamete uğramanız için, içinizden sizi uyaracak bir adam aracılığı ile bir Zikir (sizi ikaz eden bir Kitap, size şan ve şeref verecek bir kanun) gelmesine şaştınız mı?

Sizi 'azâbdan korkudub küfürden sakındırmak içün sizden bir kimseye rabbiniz tarafından vahiy gelmesine ta'accüb mi idersiniz?" didi.

İçinizden bir kişiye, sizi uyarsın diye Rabbinizden bir bilginin gelmesine mi şaşırdınız? Böylece kendinizi koruyabilir, belki de iyilik bulursunuz.”

Sizi uyarmak, sakınmanızı ve böylece merhamet edilmenizi sağlamak için bir adam vasıtasıyla size rabbinizden bir hatırlatma gelmesine hayret mi ediyorsunuz? dedi.

“Allah'a karşı gelmekten sakınıp da rahmete erişesiniz diye sizi uyarmak için sizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir öğüt gelmesine mi şaştınız?”

"Korunmanız, rahmet bulmanız için sizi uyarmak üzere bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir öğüt gelmesine şaştınız mı?"

“daħı ŧañladuñuz mı kim geldi size ögüt çalabuñuzdan bir er üzere sizden tā ķorķıdu ħaber vire size daħı tā śaķınasız daħı anuñ-içün kim siz raḥmet ķılmasız?”

‘Acebler misiz geldügi‐çün peyġamberlıḳ Tañrıñuzdan bir kişiye sizüñcinsüñüzden ḳorḳutmaġ‐ıçun, daḫı ṣaḳınmaġ‐ıçun Tañrıdan. Ola kim raḥmetola size.

Yoxsa sizi (Allahın əzabı ilə) qorxutmaq, sizin də qorxmanız və (bunun nəticəsində) rəhm oluna bilinməniz üçün içərinizdən olan bir adam (peyğəmbər) vasitəsilə Rəbbinizdən sizə xəbərdarlıq gəlməsinə təəccüb edirsiniz?”

Marvel ye that there should come unto you a Reminder from your Lord by means of a man among you, that he may warn you, and that ye may keep from evil, and that haply ye may find mercy.

"Do ye wonder that there hath come to you a message from your Lord, through a man of your own people, to warn you,- so that ye may fear Allah and haply receive His Mercy?"


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.