28 Kasım 2022 - 4 Cemaziye'l-Evvel 1444 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’râf Suresi 56. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velâ tufsidû fî-l-ardi ba’de ishihâ ved’ûhu ḣavfen vetame’â(an)(c) inne rahmeta(A)llâhi karîbun mine-lmuhsinîn(e)

Düzene girdikten sonra yeryüzünde bozgunculukta bulunmayın ve ona, azabından korkarak, lutfunu da umarak dua edin. Şüphe yok ki Allah'ın rahmeti, iyilik edenlere pek yakındır.

Yeryüzünde (ve ülkenizde): Islahından (Hakka dayalı bir nizama ve intizama sokulmasından) sonra, sakın bozgunculuk (fesat) çıkarmayın (Adil bir düzeni bırakıp bâtıl sistemlerin peşine takılmayın); O’na korkarak ve umut taşıyarak dua edin. Doğrusu Allah’ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır.

Bunun içindir ki, iyi bir düzene sokulmuşken, yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Korkuyla ve umarak yalvarın O'na. Çünkü Allah'ın rahmeti, her zaman iyilik yapanlara çok yakındır.

Islah edildikten, din ve dünya işleri, sosyal ilişkiler düzeltildikten, yeniden düzene konduktan, geliştirildikten, barış sağlandıktan sonra, yeryüzünde ülkede, fesat çıkarmayın, bozgunculuk yapmayın. Korku ve ümit içinde Allah'a kulluk, ibadet ve dua edin, yalvarın. Allah'ın rahmeti, iyiliği, iyi niyetleri, dinin, ahlâkın ve kamu vicdanının emirlerini, de-vamlı davranışlarına, ilişkilerine, görevlerine, hayatlarına yansıtan, samimiyetle ibadet eden, aktif olarak iyiliğe, iyi uygulamaya, iyileştirmeye örnek olan, işlerinde mükemmellik, dürüstlük ve başarı için dikkat harcayan, hayırlı icraatlar, kalıcı hizmetler yapan müslüman idarecilere, askerî erkâna ve müslümanlara çok yakındır.

Kur’an-ı Kerim’de “ihsan” kökünden türeyen kelimelerin geçtiği âyetler bir araya getirildiği, bu kelimenin muhtevasına müslüman önderler, idareciler v... Devamı..

Düzene sokulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. O'na korku ve ümit ile dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyilik edenlere yakındır.

Düzene konulması (ıslah)ından sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çıkarmayın; O'na korkarak ve umut taşıyarak dua edin. Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır.

Yeryüzü (iman ve adaletle) düzeldikten sonra, orada (fenalık işlemekle) fesad çıkarmayın; ve Allah'a hem korku hem de istekle kulluk edin, duada bulunun. Muhakkak ki, iyilik yapanlara Allah'ın rahmeti pek yakındır.

Yeryüzünde, ıslah edildikten sonra bozgunculuk yapmayın. Korkarak ve rahmetini umarak Allah’a dua edin. Şüphesiz Allah’ın rahmeti, güzel davrananlara çok yakındır.

Yeryüzü ıslaha kavuştuktan sonra orada bozgunculuk yapmayınız. O'na ürpererek ve ümit ederek dua ediniz. Şüphesiz Allah'ın rahmeti, iyilik edenlere yakındır.

Yeryüzü düzelmişken, orda fesat çıkarmayın, Allahtan korkarak, umunarak onu çağırın, iyilik edenlere Allahın yarlıgası evet yakındır

(Allah'ın mesajlarıyla, barış ve huzur anlamında) belli bir düzene girmiş olan yeryüzünde bozgunculuk yapmayın! (Azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak O'na dua edin! Çünkü Allah'ın rahmeti iyilere/iyilik yapanlara her zaman yakındır.

“Muhsin” İyi kimse, iyi işler yapan, iyi davranmayı ilke edinen, iyilikte bulunan, lütuf ve ihsan eden, erdemli, güzel ahlak sahibi olan kimse demekti... Devamı..

Islâh olan yeryüzüni ifsâd itmeyiniz, havf itdiğiniz ve tama’a düşdiginiz vakit Allâh’a du’â idiniz zîrâ Allâh’ın rahmeti muhsinlere karîbdir.

Düzeltilmişken, yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve umutla yalvarın. Doğrusu Allah'ın rahmeti iyi davrananlara yakındır.

Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah’a (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Şüphesiz, Allah’ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.

Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah’a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah’ın rahmeti çok yakındır.

Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır.

Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. O'na korku ve umutla yalvarın. ALLAH'ın rahmeti güzel davrananlara yakındır

Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. O'na, korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti, iyilik edenlere yakındır.

Yer yüzünü ifsad etmeyin ıslahından sonra da hem havf hem şevk ile ona kulluk edin, her halde Allahın rahmeti yakındır muhsinlere

Ve düzeltildikten sonra, yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. O'na endişe ve ümit ile dua edin. Kuşkusuz Allah'ın rahmeti muhsin¹ olanlara yakındır.

1- İyi kimse, iyi işler yapan, iyi davranmayı ilke edinen, güzel ahlak sahibi olan.

Yer (yüzün) de — o, iyi bir haale getirildikden sonra da — fesadcılık etmeyin. Ona (Cenâb- Hakka), korkarak ve umarak, düâ edin. Şübhe yok ki iyi hareket edenlere Allahın rahmeti çok yakındır.

Ve ıslâh edilmesinden sonra yeryüzünde fesad çıkarmayın; (azâbından) korkarak ve (rahmetini) ümîd ederek O'na duâ edin! Şübhe yok ki Allah'ın rahmeti, iyilik edenlere(pek) yakındır.

Islah olduktan sonra, yeryüzünde fesat çıkarmayın. Korku ve umutla Rabbinize yalvarın. (Şunu unutmayın) Allah’ın merhameti iyilik yapanlara daha yakındır.

Ortalık düzeltilmişken sakın onu karıştırmayın. Korkuyla, umutla yalvarın. Çünkü Allah’ın esirgeyiciliği iyilik edenlere çok yakındır.

Yeryüzü ıslah edilmiş iken orada fesatta bulunmayın [⁵]. Tanrıya korkarak, umarak [⁶] dua edin. Çünkü Tanrının rahmeti iyilik edenlere yakındır.

[5] Risâlet ile yer yüzünün ıslah olunmasından sonra siz onu maasi ile, ile berbat etmeyin.[6] İkabından korkarak, sevabını umarak.

Düzeltilmişken yeryüzünde bozgunculuk yapmayınız. O’na korkarak [havfen] ve umarak duada bulununuz. Muhakkak ki Allah’ın rahmeti iyilik yapanlara çok yakındır.

Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korku ve ümitle yalvarıp yakarın. Doğrusu Allah'ın rahmeti ihsan sahiplerine yakındır.

Yeryüzünde Allah’ın gönderdiği hükümler uygulanarak düzen ve denge kurulmuşken, sakın orada bozgunculuk çıkarmayın! İnsanları Kur’an ilkelerinden uzaklaştırıp inkâr ve zulüm bataklığına sürüklemeyin! Hem Allah’ın azâbından korkarak, hem de O’nun lütuf ve rahmetini ümit ederek O’na yalvarın! Korku anında ümitsizliğe, ümit anında gaflete kapılmayın ve dâimâ iyi insan olma yolunda gayret gösterin! Gerçek şu ki, Allah’ın bereket verahmeti, iyilik edenlere pek yakındır!

İslahından sonra Yeryüzü’nde bozgunculuk yapmayın!
O’na, korkarak ve şiddetle isteyerek dua edin!
Allah’ın rahmeti, Muhsinler’e / İyilik-Güzellik Edenler’e yakındır.

Yeryüzündeki hazır kurulu dengeyi bozmayın. Allah'a biraz korku biraz da umutla dua edin. Çünkü Allah'ın gönlü hep, gönül yapanlardan yanadır...

Allah’ın yasalarına uyarak yaşıyorken bozgunculuk yaparak küfre geri dönmeyin! Allah’a verdiğiniz sözleri tutun! Eğer bilerek veya bilmeyerek bir hata yaptıysanız; Allah’ın sevgisini kaybetmekten korkarak Allah’a yönelin! Af etmesi için dilekte bulunun! Muhakkak ki yaptıkları hatalardan dolayı özür dileyenlere, yaptıkları hataları bir daha yapmayanlara, iyilik edenlere Allah’ın af kapıları açıktır.

Düzenine kavuşturulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın! O’na (Allah’ın azabından) korkarak ve (merhametini) umarak [*] dua edin! [*] Şüphesiz ki Allah’ın merhameti güzel davrananlara çok yakındır.

Benzer mesajlar: İsrâ 17:57; Enbiyâ 21:90; Secde 32:16; Zümer 39:9.,Bu iki ayet En‘âm 6:63, A‘râf 7:55, 206, İsrâ 17:57, 110, Enbiyâ 21:90, Secde 32:1... Devamı..

Yeryüzünde (Allah’ın) düzeni kurulduktan sonra, bozgunculuk yapmayın. Ona korkarak ve rahmetini umarak duâ edin.¹ Muhakkak ki Allah’ın rahmeti, iyilik edenlere çok yakındır.

1 Duâ: Küçüğün büyükten, âcizin güçlüden, ihtiyaç ve arzusunu sözle, davranışla ve hal diliyle talep ve ricâsı demektir. Duâ’nın ihlâs ve ciddiyet içe... Devamı..

bunun içindir ki, iyi bir düzene sokulmuşken yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Ve korkuyla ve umarak yalvarın O’na; çünkü Allah’ın rahmeti her zaman iyilik yapanlarla beraberdir!

Ülkede dirlik ve düzenlik tesis edildikten sonra, bozgunculuk yapmayın. Allah’tan korkarak ve rahmetini de ümit ederek O’na dua edin. Zira Allah’ın rahmeti iyi kimselere pek yakındır. 7/85, 29/36, 13/12, 21/90, 2/218, 5/54, 29/69

Bu nedenle, iyi bir düzene sokulmuşken yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın; derin bir ürperti ve büyük bir iştiyakla[¹¹⁹⁷] yalvarın O’na; çünkü Allah’ın rahmeti iyilere pek yakındır.

[1197] Tame‘ana verdiğimiz bu mâna için bkz: 32:16, not 27.

Ve yeryüzünde ıslahından sonra ifsatta bulunmayın ve O'na korkarak ve umarak dua edin. Şüphe yok ki, Allah Teâlâ'nın rahmeti iyilik edenlere pek yakındır.

Düzeltilmiş olan ülkeyi ifsad etmeyin. Hem endişe, hem de ümit ile O'na yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyi kimselere yakındır. [7, 156]

Yeryüzü düzeltildikten sonra onda bozgunculuk yapmayın, korkarak ve umarak O'na du'a edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti, iyilik edenlere yakındır.

Yeryüzi vâsıl-ı salâh olmuşken ondan îkâ-'ı fesâd itmeyiniz ve Allâh'dan havf ve ümîd ile du'â idiniz. Allâh'ın rahmeti muhsinlere (eyi işler işleyenlere) yakındır.

Yeryüzünde düzen sağlandıktan sonra kurulu (doğal) düzeni bozmayın. Korkuyla ve umutla O’na yalvarın. Çünkü Allah’ın ikramı, güzel davrananlara yakındır.

Yeryüzünde, ıslah edildikten sonra bozgunculuk yapmayın. Allah'a korku ve ümit ile dua edin. Allah'ın rahmeti iyi kimselere yakındır.

Yeryüzü düzene konduktan sonra orada fesat çıkarmayın. Allah'a korku ile ümit içinde dua edin. Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti, iyilik yapan ve iyi kulluk eden kimselere yakındır.

Yeryüzünde, orası barışa kavuştuktan sonra bozgun çıkarmayın. Ürpererek ve ümit ederek dua edin O'na. Hiç kuşkusuz, Allah'ın rahmeti, güzel düşünüp güzel iş yapanlara çok yakındır.

daħı fesād eylemeñ yirde eyü eylemeginden śoñra daħı oķıñ anı ķorķu iken daħı ŧama' iken bayıķ Tañrı raḥmeti yaķındur eylük eyleyicilere.

Daḫı fesād eylemeñüz yir yüzinde ıṣlāḥ olduḳdan ṣoñra, daḫı du‘ā eyleñüzTañrı Ta‘ālāya ḳorḳu‐y‐ıla, daḫı ümīd‐ile. Tañrı Ta‘ālānuñ raḥmeti yaḳın‐dur eylük eyleyenlere.

Yer üzü (Peyğəmbərin gəlməsi sayəsində iman və ədalətlə) düzəldikdən sonra, orada fəsad törətməyin. Ona (Allaha) həm qorxu, həm də ümidlə dua edin. Həqiqətən, Allahın mərhəməti yaxşılıq edənlərə çox yaxındır!

Work not confusion in the earth after the fair ordering (thereof), and call on Him in fear and hope. Lo! the mercy of Allah is nigh unto the good.

Do no mischief on the earth, after it hath been(1034) set in order, but call on Him with fear(1035) and longing (in your hearts): for the Mercy of Allah is (always) near to those who do good.

1034 The man who prays with humility and earnestness finds the ground prepared by Allah for his spiritual advancement. It is all set in order, and cle... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.