26 Şubat 2024 - 16 Şaban 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’râf Suresi 50. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Venâdâ ashâbu-nâri ashâbe-lcenneti en efîdû ‘aleynâ mine-lmâ-i ev mimmâ razekakumu(A)llâh(u)(c) kâlû inna(A)llâhe harramehumâ ‘alâ-lkâfirîn(e)

Cehennem ehli, cennet ehline bize biraz su verin, yahut Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden bize de ihsan edin diye bağırırlar. Cennetlikler, şüphe yok ki derler, Allah suyu da, bize verdiklerini de kafirlere haram etmiştir.

 Cehennem ehli cennet ehline: "(Ne olur) Bize biraz (serin) sudan ya da Allah’ın size verdiği rızıktan aktarın" diye seslenip (yalvaracaklardır.) Onlar da derler ki: "Doğrusu Allah, bunları inkâr edenlere (ve nankörlere) haram (yasak) kılmıştır."

Cehennemlikler, cennetliklere: “Üzerimize cennette istifade etmekte olduğunuz o soğuk sulardan biraz su dökün, yahut Allah'ın size bahşettiği cennet azıklarından atın bize” diye seslenecekler. Berikiler: “Doğrusu Allah kendisinden gelen gerçekleri örtbas edenleri, her ikisinden de yoksun kılmıştır.

Cehennem ehli de, cennet ehline:
“Üzerimize sular dökün, Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyecekler boşaltın" diye yalvarırlar. Cennet ehli:
“Allah bu istediklerinizi kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirlere, nankörlere haram kılmıştır, yasaklamıştır" derler.

Cehennemlikler de cennetliklere: "Sudan veya Rabbinizin size verdiği rızklardan bize de akıtın" diye seslenirler. Onlar da: "Allah onları kâfirlere haram etmiştir" derler.

Ateşin halkı cennet halkına seslenir: “Bize biraz sudan ya da Allah'ın size verdiği rızıktan aktarın.” Derler ki: “Doğrusu Allah, bunları inkâr edenlere haram (yasak) kılmıştır.”

Cehennemlikler, cennetliklere şöyle çağırır: “- Suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize akıtın.” Onlar da: “- Doğrusu Allah, bunları kâfirlere haram etti” derler.

Ateş ehli, Cennet ehline: “Allah’ın size verdiği rızıktan veya sudan üzerimize dökün!” diye seslenirler. Cennettekiler: “Allah, bunları kâfirlere haram kılmıştır.” derler.

Cehennem ehli, cennet ehline, “Suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize veriniz!” diye seslenirler. Onlar da, “Allah bunları kâfirlere haram kılmıştır” derler.

Ateşlik olanlar, cennetlik olanlara: «Bize biraz su verin, ya da Allahın verdiği azıklardan bizlere atasınız» dediklerinde: «Kâfir olanlar için Allah onu haram kıldı» diyeceklerdir

Cehennem halkı, cennet halkına: “Üzerimize biraz su dökün yahut Allah'ın size bahşettiği azıklardan (atın bize)!” diye seslenecekler. (Fakat mü'minler:) “Doğrusu, Allah, gerçeği inkâr edenlere her ikisini de haram kılmıştır” diyecekler.

Cehennem ehli cennet ehline: "Bize bir mikdâr su ve Allâh’ın size ihsân itdiği feyizlerden viriniz" dirler ânlar da "Allâh bunları kâfirlere harâm itmişdir" cevâbını virirler.

50,51. Cehennemlikler cennetliklere, "Bize biraz su veya Allah'ın size verdiği rızıktan gönderin" diye seslenirler, onlar da, "Doğrusu Allah dinlerini alay ve eğlenceye alan, dünya hayatına aldanan inkarcılara ikisini de haram etmiştir" derler. Bugünle karşılaşacaklarını unuttukları, ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi biz de onları unutuyoruz.

Cehennemlikler de cennetliklere, “Ne olur, sudan veya Allah’ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın” diye çağrışırlar. Onlar, “Şüphesiz, Allah bunları kâfirlere haram kılmıştır” derler.

Cehennem ehli cennet ehline, “Suyunuzdan veya Allah’ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin!” diye seslenirler. Onlar da, “Allah bunları kâfirlere haram kılmıştır” derler.

Cehennem ehli, cennet ehline: Suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin! diye seslenirler. Onlar da: Allah bunları kâfirlere haram kılmıştır, derler.

Ateş halkı, cennet halkına seslendi: "Suyunuzdan, yahut ALLAH'ın size verdiği bazı nimetlerden üstümüze akıtın." Onlar da dediler ki: "ALLAH bu ikisini kafirlere haram kılmıştır."

Cehennemdekiler, cennettekilere: "Bize biraz su akıtın veya Allah'ın size verdiği rızıktan bize de verin." diye seslenirler. Cennettekiler de: "Allah, bunların ikisini de kâfirlere haram kıldı." derler.

Eshabı Nâr da eshabı Cennete şöyle bağırışmaktadırlar: lûtfen suyunuzdan veya Allâhın size merzuk kıldığı ni'metlerden biraz da bizlere dökün» onlar da demektedirler ki: doğrusu Allâh, bunları kâfirlere harâm etti

Cehennem halkı, cennet halkına, “Su (yunuz) dan veya Rabbinizin size verdiği rızıklardan bize de akıtın (verin)!” diye seslenirler. Onlar da, “Allah onları kâfirlere harâm etmiştir!” derler.

Ateş halkı, Cennet halkına, “Suyunuzdan veya Allah'ın rızık olarak verdiği şeylerden biraz da bize verin.” diye feryat ederler. Onlar, “Allah, bu ikisini gerçeği yalanlayan nankörlere haram kılmıştır.” derler.

Ateş yârânı, cennet yaranına: «Su (yunuz) dan veya Allahın size verdiği rızıkdan biraz da bize akıtın» diye feryâd ederler. Onlar da: «Doğrusu, derler, Allah bunları kâfirlere haram etdi».

Ateş ehli ise Cennet ehline: “Üzerimize biraz su veya Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden dökün!” diye bağırırlar. (Onlar da) derler ki: “Şübhesiz ki Allah, (bugün artık)bunları kâfirlere haram kıldı!”

Cehennemde olanlar, cennette olanlara “İçtiğiniz sulardan yahut Allah’ın size verdiği rızıklardan birazcık bize de verin” diye seslenirler. Cennette olanlarda “Kesinlikle Allah suyu ve yiyeceği, gerçeği inkâr edenlere yasakladı” derler.

Ateşlikler Cennet’liklere şöyle seslenirler: "Üzerimize biraz su atın. Ya da Allah’ın size verdiği azıklardan bize de verin." Onlar da derler: "Gerçekten Allah her ikisini de tanımıyanlara haram kılmıştır."

50, 51. Cehennemlikler Cennetliklere «— Bize biraz su akıtın da içelim veya Allah/ın size verdiği rızıktan verin de yiyelim» diye nida edecekler. Onlar ise «— Allah yemeyi de, içmeyi de dinlerini eğlence, oyuncak edinip dünya dirliğine aldanan kâfirlere haram kılmıştır» diyecekler. Böyle olunca vaktiyle bu güne kavuşacakları nasıl unutmuşlar, âyetlerimizi nasıl bilerek tanımamışlar ise biz de bugün onları unuturuz [⁵].

[5] Cehennemde bırakırız.

Ateş ehli cennet ehline şöyle seslenir: “(Ne olur!) sudan veya Allah’ın size verdiği rızıktan bize de aktarın.” Onlar da “Allah, bu ikisini kâfirlere haram kılmıştır” derler.

Ateş ehli olanlar cennet ehline, “Bize biraz su veya Allah'ın size verdiği rızıktan akıtın” diye seslenirler. Onlar ise, “Doğrusu Allah kâfirlere, her ikisini de haram kılmıştır” derler.

Derkencehennem halkı, cennet halkına yalvararak, “Ne olur, bize biraz su verin, ya da Allah’ın size bahşettiği yiyeceklerden birazını gönderin!” diye feryat edecekler. Fakat müminler, onlara cevaben “Allah bu nîmetleri kâfirlere yasaklamıştır!” diyecekler.

Ateş arkadaşları Cennet arkadaşlarına:
-“Allah’ın sizi rızıklandırdığı şeylerden veya Su’dan bize de gönderin!” diye seslendi.
Dediler ki:
-“Allah ikisini de haram kıldı Kâfirler’e!”.

Cehennemdekiler, cennettekilere: " N'olur üstümüze biraz su serpin, ya da Allah'ın size verdiği serinlikten verin " diye yalvarsalar da: görevliler: " Allah inkarcılara su ve serinliği yasakladı " deyip itiraz ederler.

Cehennem ehli cennet ehline: “Suyunuzdan veya Allah’ın size verdiği rızıklardan biraz da bize verin!” Diye seslenirler. Onlar da: “Allah bunları kâfirlere haram kılmıştır!” diye ret ederler.

50,51. Ateş halkı cennet halkına “Su veya Allah’ın size verdiği rızıklardan biraz da bize dökün!” diye seslenince, (cennetlikler) “Allah onları dinlerini bir eğlence ve oyun edinen, dünya hayatı da kendilerini aldatan kâfirlere haram kılmıştır.” diyecekler. [*] Onlar bu günün karşılaşmasını nasıl unutmuş ve ayetlerimizi nasıl inkâr etmişlerse işte biz de bugün onları unutmaktayız. [*]

Yüce Allah mahşer şartlarında azabı hafifletebilecek veya ateştekileri serinletebilecek her ne varsa onu cehennemliklerden uzak tutacağını, onları bu ... Devamı..

50,51. Cehennemdekiler, cennettekilere: “Bize biraz su veya Allah’ın size verdiği rızktan verin.” diye seslenecekler. Cennettekiler de: “Allah bunları dinlerini bir eğlence ve oyalanma edinen ve dünya hayatı kendilerini aldatan kâfirlere, haram kıldı.” diyecekler. İşte onların, bu günleriyle karşılaşacaklarını unutup âyetlerimizi inatla inkâr ettikleri gibi Biz de bugün onları (cehennemde) unutacağız.¹

1 Bu, unutma, onların cehennemde unutulmuş gibi bırakılması veya orada ebedî kalacakları anlamınadır, yoksa Allah, unutmaz.

Ve ateşin yarenleri, cennetliklere: “Üzerimize biraz su dökün, yahut Allah’ın size bahşettiği [cennet] azıklar(ın)dan (atın bize)!” diye seslenecekler. [Berikiler:] “Doğrusu, Allah, gerçeği inkar edenleri her ikisinden de yoksun kılmıştır;

Cehennem halkı, cennet halkına: – Üzerimize biraz su dökün veya Allah’ın size verdiği rızıklardan bize gönderin diye seslenirler. Cennet halkı da onlara: – Allah, kâfirlere ikisini de haram kılmıştır! Derler. 7/32, 57/13

Ve cehennemlikler cennetliklere seslenecekler: “(Ne olur), üzerimize bir parça su dökün!..” ya da “Allah’ın size bahşettiği rızıklardan (bize de verin)!..” (Diğerleri): “Unutmayın ki Allah, inkâr edenleri her ikisinden de mahrum bırakmıştır!

(O zaman, ateşte kavrulan) Cehennem ehli, cennet ehline: "Ne olur suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan bizim üzerimize döküverin (de bir an olsun ferahlıyalım) "diye yalvarırlar, fakat onlar: "Allah bunları kafirlere haram kılmıştır, (biz Onun emrinden asla dışarı çıkmayız)"derler.

Cehennemlikler de cennetliklere, "Ne olur, size verilen sudan veya Allah’ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın" diye yalvarırlar. Onlar da ; "Şüphesiz, Allah bu ikisini(suyu ve rızkı da) de kâfirlere haram kılmıştır" derler.

Ve nâr ehli, ashâb-ı cennete nidâ ederek: «Suyunuzdan veya Allah'ın sizi merzûk ettiği şeylerden bizim üzerimize döküveriniz» diye yalvaracaklar. Onlar da: «Şüphe yok ki, Allah Teâlâ bunları kâfirler üzerine haram kılmıştır,» diyecekler.

Cehennemlikler cennetliklere: “Ne olur, lütfen suyunuzdan, Allah'ın size nasib ettiği nimetlerden biraz da bize gönderin! ” diye seslenirler. Onlar da: “Allah bunları kâfirlere haram etmiştir, bunlar kâfirlere yasaktır. ” diye cevap verirler. {KM, Luka 16, 19-26}

Ateş halkı, cennet halkına: "Suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın (ne olur)!" diye seslendiler. (Onlar da) dediler ki; "Allah, bu ikisini kafirlere haram etmiştir."

Cehennem halkı cennet halkına nidâ idüb: "Bize biraz su viriniz yâhud Allâh'ın size rızık ve ikrâm buyurdığı şeylerden viriniz" dirler ve ehl-i cennet de: "Allâh Te'âlâ bunları kâfirlere harâm kıldı" cevâbını virirler.

(Her biri yerlerine gittikten sonra) Cehennem ahalisi, Cennet ahalisine şöyle seslenir: “Üzerimize biraz su ya da Allah’ın size verdiği nimetlerden atsanıza.” Onlar derler ki “Allah, o ikisini de ayetleri görmemekte direnenlere (kâfirlere) yasaklamıştır.”

Cehennem halkı, cennet halkına:-Bize de, biraz su ya da Allah'ın size verdiği rızıklardan gönderin diye çağırırlar. Cennet halkı da onlara:-Allah, kafirlere ikisini de haram kılmıştır! derler.

Ateş ehli de Cennet ehline seslenerek, “Suyunuzdan ve Allah'ın sizi nasiplendirdiği rızıklardan bize de verin” derler. Cennet ehli ise “Allah bunları kâfirlere haram etmiştir” der.

Ateş halkı, cennet halkına seslenir: "Şu sudan yahut Allah'ın sizi rızıklandırdığından biraz da bize akıtın." Şu cevabı verirler: "Allah, o ikisini de, küfre sapanlara haram kılmıştır."

daħı ķıġırdı od isleri uçmaķ islerine kim “döküñ üzerümüze śudan yā andan kim rūzį virdi size Tañrı” ya'nį ŧa'am. eyittler ya'nį uçmaķ ehli “bayıķ Tañrı ḥarām eyledi ol ikiyi kāfürler üzere.”

Daḫı çaġıra cehennem ehli uçmaḳ ehline ki: Döküñüz bizüm üstümüzeṣudan yā özge nesneden ki virdi Tañrı size. Eyideler: Tañrı Ta‘ālā ḥarāmeyledi anları kāfirler üstine.

Cəhənnəm əhli cənnət əhlinə müraciət edib: “Üstümüzə bir az su tökün və ya Allahın sizə verdiyi ruzilərdən bizə bir qədər ehsan edin!” – deyəcək. Onlar isə: “Doğrusu, Allah bunları kafirlərə haram buyurmuşdur!” – deyə cavab verəcəklər.

And the dwellers of the Fire cry out unto the dwellers of the Garden; Pour on us some water or some of that where with Allah hath provided you. They say: Lo! Allah hath forbidden both to disbelievers (in His guidance),

The Companions of the Fire will call to the Companions of the Garden: "Pour down to us water or anything that Allah doth provide for your sustenance." They will say: "Both these things hath Allah forbidden to those who rejected Him."(1028)

1028 The Companions of the Fire will thirst for water and not get it, and for sustenance which will not be theirs, while the Companions of the Garden ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.