18 Ocak 2021 - 4 Cemaziye'l-Ahir 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’râf Suresi 47. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-iżâ surifet ebsâruhum tilkâe ashâbi-nnâri kâlû rabbenâ lâ tec’alnâ me’a-lkavmi-zzâlimîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(A’raf ehlinin) Gözleri cehennem halkından yana çevrilince (bu sefer) : "Rabbimiz, bizi (şu) zalimler topluluğuyla birlikte kılma" diye (yalvaracaklardır).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Gözleri cehennemler tarafına ilişince Rabbimiz derler, bizi zulmeden kavimle beraber etme.

Abdullah Parlıyan Meali

Ve bakışları cehennem tarafına çevrilince: “Ey Rabbimiz! Bizi şu yaratılış maksadı dışında yaşayıp, ateşle azap gören insanların arasına katma!” diyecekler.

Ahmet Tekin Meali

Gözleri cehennem ehli tarafına çevrildiği zaman da:
“Rabbimiz, bizi, inkâr ile, isyan ile, baskı, zulüm ve işkence ile temel hak ve hürriyetleri, Allah yolunu ve Allah yolundaki faaliyetleri engelleyen güç ve iktidar sahibi, zâlim bir toplulukla biraraya getirme" derler.

Ahmet Varol Meali

Gözleri cehennemliklerin tarafına çevrildiği zaman: "Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile birlikte bulundurma" derler.

Ali Bulaç Meali

Gözleri cehennem halkından yana çevrilince: 'Rabbimiz, bizi zalimler topluluğuyla birlikte kılma' derler.

Ali Fikri Yavuz Meali

Gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiği zaman da: “- Ey Rabbimiz! Bizi, zalimler topluluğu ile beraber yapma.” derler.

Bahaeddin Sağlam Meali

Gözleri ateş ehli tarafına çevrilince: “Ey Rabbimiz! Bizi zalim toplumla beraber kılma!” derler.

Bayraktar Bayraklı Meali

Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de, “Ey Rabbimiz! Bizi zâlimler topluluğu ile beraber bulundurma!” derler.

Besim Atalay Meali

Ne zaman ki gözleri, ateşlik olanlardan yana dönecek olsa, diyeler ki: «Ey Tanrımız! Sen bizi, zalimlerle bile kılma»

Cemal Külünkoğlu Meali

Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de: “Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!” derler.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Gözleri cehennemlikler yönüne çevrilince: "Rabbimiz! Bizi zalimlerle beraber bulundurma" derler.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiği zaman, “Ey Rabbimiz! Bizi zalim toplumla beraber kılma” derler.

Diyanet Vakfı Meali

Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de: Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma! derler.

Edip Yüksel Meali

Gözleri ateş halkına çevrildiğinde, "Rabbimiz, bizi zalim toplulukla birlikte bulundurma," derler.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Gözleri cehennemlikler tarafına çevrilince de :"Rabbimiz! Bizi zalim toplulukla beraber eyleme!" derler.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Gözleri ashabı nâr tarafına çevrildiği vakıt da: «ya rabbenâ bizleri o zalimler güruhiyle beraber kılma» demektedirler

Erhan Aktaş Meali

Bakışları Cehennem ehli tarafına döndürülünce de “Ey Rabb'imiz! Bizi zalim toplulukla beraber bulundurma.” derler.

Hasan Basri Çantay Meali

Gözleri ehl-i cehennem tarafına çevrildiği zaman da: «Ey Rabbimiz, bizi zaalimler güruhu ile beraber bulundurma» derler.

Hayrat Neşriyat Meali

(O A'râfdaki insanların) gözleri ateş ehli tarafına çevrildiği zaman ise: “Rabbimiz! Bizi zâlimler gürûhuyla berâber kılma!” derler.

İlyas Yorulmaz Meali

Sonra yüzlerini cehennemde olanlar tarafına döndürdüklerinde “Rabbimiz! Bizi haksızlık yapanlarla bir arada bulundurma” derler.

İsmail Hakkı İzmirli

Onların gözleri Cehennemlikler tarafına çevrildi mi «— Ey Rabbimiz! Bizi zalim kavim ile beraber bulundurma» derler.

Kadri Çelik Meali

(A'raf ehli kimselerin) Gözleri, ateş ehli tarafına çevrildiği zaman, “Rabbimiz! Bizi zalimlerle beraber kılma” derler.

Mahmut Kısa Meali

Bakışları cehennem halkına doğru çevrilince de, “Aman ya Rab!” diye yalvaracaklar, “Bizi bu zâlim toplulukla beraber eyleme!”

Mehmet Türk Meali

Gözleri cehennemliklerin tarafına çevrilince de: “Ey Rabbimiz! Bizi zâlimler topluluğu ile beraber bulundurma!” derler.

Muhammed Esed Meali

Ve bakışlar ateş yolcularına doğru çevrilince: “Ey Rabbimiz, bizi şu zalim insanların arasına katma!” diyecekler.

Mustafa Çavdar Meali

Gözleri cehennemlikler tarafına kaydığında: – Rabbimiz, bizi zalimler topluluğu ile bir arada bulundurma! Derler. 2/166- 167, 41/29

Mustafa İslamoğlu Meali

Onların gözleri cehennemliklere doğru çevrilince: “Rabbimiz! Bizi zalimlerin arasına katma!” diye yalvaracaklar.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve onların gözleri ateş ehli tarafına çevrildiği zaman da, «Rabbimiz! Bizi zalimler gürûhu ile beraber kılma!» derler.

Suat Yıldırım Meali

Gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiğinde: “Aman ya Rabbenâ, aman bizleri o zalimlerle beraber eyleme! ” derler.

Süleyman Ateş Meali

Gözleri ateş halkı tarafına çevrildiği zaman da; "Rabbimiz, bizi şu -zalim toplulukla beraber bulundurma!" dediler.

Süleymaniye Vakfı Meali

(Henüz cehennemde olup kurtuluş ümidi bulunan bu kimselerin) Gözleri cehennemde temelli kalacak ahaliye çevrilince şöyle derler: “Aman Rabbimiz! Bizi yanlışlar[*] içindeki şu toplulukla bir araya getirme.”*

Şaban Piriş Meali

Gözleri cehennemlikler tarafına çevrilince:-Rabbimiz, bizi zalim toplumla birlikte bulundurma! derler.

Ümit Şimşek Meali

Gözleri Cehennem ehline çevrildiğinde ise, “Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğuyla beraber tutma” derler.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Gözleri ateş halkı tarafına çevrildiğinde de şöyle yakardılar: "Ey Rabbimiz, bizleri, zalimler topluluğuyla birleştirme!"

Eski Anadolu Türkçesi

daħı ķaçan döndürinile gözleri anlaruñ ŧamu islerindin yaña eyittiler “iy çalabumuz! eyleme bizi ķavm-ıla žulm ler.”

Bunyadov-Memmedeliyev

Onların nəzərləri cəhənnəm əhlinə çevrildiyi zaman: “Ey Rəbbimiz! Bizi zalımlarla bir etmə!” - deyərlər.

M. Pickthall (English)

And when their eyes are turned toward the dwellers of the Fire, they say: Our Lord! Place us not with the wrongdoing folk.

Yusuf Ali (English)

When their eyes(1026) shall be turned towards the Companions of the Fire, they will say: "Our Lord! send us not to the company of the wrong-doers."*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.