3 Mart 2024 - 22 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’râf Suresi 47. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-iżâ surifet ebsâruhum tilkâe ashâbi-nnâri kâlû rabbenâ lâ tec’alnâ me’a-lkavmi-zzâlimîn(e)

Gözleri cehennemler tarafına ilişince Rabbimiz derler, bizi zulmeden kavimle beraber etme.

(A’raf ehlinin) Gözleri cehennem halkından yana çevrilince (bu sefer): "Rabbimiz, bizi (şu) zalimler topluluğuyla birlikte kılma" diye (yalvaracaklardır).

Ve bakışları cehennem tarafına çevrilince: “Ey Rabbimiz! Bizi şu yaratılış maksadı dışında yaşayıp, ateşle azap gören insanların arasına katma!” diyecekler.

Gözleri cehennem ehli tarafına çevrildiği zaman da:
“Rabbimiz, bizi, inkâr ile, isyan ile, baskı, zulüm ve işkence ile temel hak ve hürriyetleri, Allah yolunu ve Allah yolundaki faaliyetleri engelleyen güç ve iktidar sahibi, zâlim bir toplulukla biraraya getirme" derler.

Gözleri cehennemliklerin tarafına çevrildiği zaman: "Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile birlikte bulundurma" derler.

Gözleri cehennem halkından yana çevrilince: 'Rabbimiz, bizi zalimler topluluğuyla birlikte kılma' derler.

Gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiği zaman da: “- Ey Rabbimiz! Bizi, zalimler topluluğu ile beraber yapma.” derler.

Gözleri ateş ehli tarafına çevrilince: “Ey Rabbimiz! Bizi zalim toplumla beraber kılma!” derler.

Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de, “Ey Rabbimiz! Bizi zâlimler topluluğu ile beraber bulundurma!” derler.

Ne zaman ki gözleri, ateşlik olanlardan yana dönecek olsa, diyeler ki: «Ey Tanrımız! Sen bizi, zalimlerle bile kılma»

Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de: “Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!” derler.

Nazarları cehennem ehline ma’tûf oldığı zamân "Yâ rabbimiz bizi zâlimler meyânına dâhil itme" diyü nidâ iderler.

Gözleri cehennemlikler yönüne çevrilince: "Rabbimiz! Bizi zalimlerle beraber bulundurma" derler.

Gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiği zaman, “Ey Rabbimiz! Bizi zalim toplumla beraber kılma” derler.

Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de, “Ey rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!” derler.

Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de: Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma! derler.

Gözleri ateş halkına çevrildiğinde, "Rabbimiz, bizi zalim toplulukla birlikte bulundurma," derler.

Gözleri cehennemlikler tarafına çevrilince de :"Rabbimiz! Bizi zalim toplulukla beraber eyleme!" derler.

Gözleri ashabı nâr tarafına çevrildiği vakıt da: «ya rabbenâ bizleri o zalimler güruhiyle beraber kılma» demektedirler

Gözleri cehennem ehli tarafına çevrildiği zaman da, “Ey Rabbimiz! Bizi zâlimler topluluğuyla beraber bulundurma.” derler.

Bakışları Cehennem ehli tarafına döndürülünce de “Ey Rabb'imiz! Bizi zalim toplulukla beraber bulundurma.” derler.

Gözleri ehl-i cehennem tarafına çevrildiği zaman da: «Ey Rabbimiz, bizi zaalimler güruhu ile beraber bulundurma» derler.

(O A'râfdaki insanların) gözleri ateş ehli tarafına çevrildiği zaman ise: “Rabbimiz! Bizi zâlimler gürûhuyla berâber kılma!” derler.

Sonra yüzlerini cehennemde olanlar tarafına döndürdüklerinde “Rabbimiz! Bizi haksızlık yapanlarla bir arada bulundurma” derler.

Gözleri ateşliklerden yana çevrilince de derler: "Ey çalabımız! Sen bizi kıyıcılar takımıyla bir arada bulundurma."

Onların gözleri Cehennemlikler tarafına çevrildi mi «— Ey Rabbimiz! Bizi zalim kavim ile beraber bulundurma» derler.

Gözlerini ateş ehli tarafına çevirdiklerinde, “Rabbimiz bizi şu zalim toplulukla [kavm] beraber eyleme” derler.

(A'raf ehli kimselerin) Gözleri, ateş ehli tarafına çevrildiği zaman, “Rabbimiz! Bizi zalimlerle beraber kılma” derler.

Bakışları cehennem halkına doğru çevrilince de, “Aman ya Rab!” diye yalvaracaklar, “Bizi bu zâlim toplulukla beraber eyleme!”

Bakışları Ateş arkadaşları tarafına doğru çevrildiği zaman:
-“Rabbimiz! Bizi Zâlim Kavim’le birlikte bulundurma!” dediler.

Bu ön müjdeye rağmen, cehennemlikleri gözucuyla süzen cennet adayları: " Allah'ım n'olur bizi bu zalimlerin yanına atma " diye için için dua ederler.

Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce; “Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!” Derler.

Gözleri ateş halkı tarafına döndürülünce [*] de “Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile birlikte bulundurma!” diyecekler.

Bu ifade a‘raftakilerin cehennemlikler tarafına bakmak istemediklerini, ancak bir sıkıntı sebebi olsun, manevi anlamda belki de bir ceza şeklini oluşt... Devamı..

Gözleri cehennemliklerin tarafına çevrilince de: “Ey Rabbimiz! Bizi zâlimler topluluğu ile beraber bulundurma!” derler.

Ve bakışlar ateş yolcularına doğru çevrilince: “Ey Rabbimiz, bizi şu zalim insanların arasına katma!” diyecekler.

Gözleri cehennemlikler tarafına kaydığında: – Rabbimiz, bizi zalimler topluluğu ile bir arada bulundurma! Derler. 2/166- 167, 41/29

Onların gözleri cehennemliklere doğru çevrilince: “Rabbimiz! Bizi zalimlerin arasına katma!” diye yalvaracaklar.

Gözleri cehennem ehli yönüne döndürülünce de "Ey Rabbimiz bizi bu zalimler topluluğu ile beraber bulundurma" diye niyaz ederler.

Baakışları ateş halkı tarafına çevrildiği zaman da; "Rabbimiz, bizi şu zâlim toplulukla beraber bulundurma!" dediler.

Ve onların gözleri ateş ehli tarafına çevrildiği zaman da, «Rabbimiz! Bizi zalimler gürûhu ile beraber kılma!» derler.

Gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiğinde: “Aman ya Rabbenâ, aman bizleri o zalimlerle beraber eyleme! ” derler.

Gözleri ateş halkı tarafına çevrildiği zaman da; "Rabbimiz, bizi şu -zalim toplulukla beraber bulundurma!" dediler.

Gözleri cehennem halkı tarafına çevrildikde: "Yâ Rabbî! Bizi zâlim kavimle berâber kılma" dirler.

(Henüz cehennemde olup kurtuluş ümidi bulunan bu kimselerin) Gözleri cehennemde temelli kalacak ahaliye çevrilince şöyle derler: “Aman Rabbimiz! Bizi yanlışlar[*] içindeki şu toplulukla bir araya getirme.”

[*] yanlışlar şirk olabilir (Ali imran 3/106)

Gözleri cehennemlikler tarafına çevrilince:-Rabbimiz, bizi zalim toplumla birlikte bulundurma! derler.

Gözleri Cehennem ehline çevrildiğinde ise, “Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğuyla beraber tutma” derler.

Gözleri ateş halkı tarafına çevrildiğinde de şöyle yakardılar: "Ey Rabbimiz, bizleri, zalimler topluluğuyla birleştirme!"

daħı ķaçan döndürinile gözleri anlaruñ ŧamu islerindin yaña eyittiler “iy çalabumuz! eyleme bizi ķavm-ıla žulm ler.”

Daḫı ḳaçan kim dönderilse gözleri cehennem ehlinden yaña eyideler: İyÇalabumuz bizi ḳılma ẓālim ḳavmler‐ile.

Onların nəzərləri cəhənnəm əhlinə çevrildiyi zaman: “Ey Rəbbimiz! Bizi zalımlarla bir etmə!” - deyərlər.

And when their eyes are turned toward the dwellers of the Fire, they say: Our Lord! Place us not with the wrongdoing folk.

When their eyes(1026) shall be turned towards the Companions of the Fire, they will say: "Our Lord! send us not to the company of the wrong-doers."

1026 Their eyes: according to interpretation (2) of the last note, "their 1 ' would refer to the people whose fete has not yet been decided, and the s... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.