23 Ocak 2022 - 20 Cemaziye'l-Ahir 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’râf Suresi 38. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kâle-dḣulû fî umemin kad ḣalet min kablikum mine-lcinni vel-insi fî-nnâr(i)(s) kullemâ deḣalet ummetun le’anet uḣtehâ(s) hattâ iżâ-ddârakû fîhâ cemî’an kâlet uḣrâhum li-ûlâhum rabbenâ hâulâ-i edallûnâ feâtihim ‘ażâben di’fen mine-nnâr(i)(s) kâle likullin di’fun velâkin lâ ta’lemûn(e)

Cinlerden ve insanlardan, sizden önce gelip geçen ümmetler arasında siz de girin ateşe diyecek. Her ümmet, ateşe girdikçe kendi dindaşına lanet edecek, sonunda birbiri ardınca hepsi de orada toplanacak. Son girenler, evvelce girenler için Rabbimiz diyecekler, işte bunlar bizi doğru yoldan çıkardı, bir kat daha fazla azab et onlara. Her zümre için diyecek, katkat fazla azap var ama siz bilmezsiniz.

(Cenab-ı Hakk bunlara:) "Haydi cinnlerden ve insanlardan ibaret (sapkın kimselerle), sizden önce geçmiş (küfre ve kötülüğe yönelmiş) ümmetlerle birlikte şimdi ateşe girin!" diyecektir. Her bir ümmet (cehenneme) girerken (aynı bâtıl ve bozuk yoldaki) kardeşini (kendi benzerini ve yoldaş kimseleri) lanetleyecektir. Nitekim hepsi birbiri ardınca orada (cehennemin kapısında) toplanınca, sonraki (kâfir)ler (peşlerine gittikleri) önceki (kâfir)ler için: "Rabbimiz, işte bunlar bizi saptırdı; öyleyse kendilerine ateşten kat kat arttırılmış bir azap ver” diyeceklerdir. (Allah da: "Azıtıp sapıtan herkes ve) Hepiniz için kat kat (azap vardır). Ancak siz bilmezsiniz (cahil ve gafil kimselersiniz)" diye (azarlayacaktır).

Bunun üzerine Allah diyecek ki: “Girin öyleyse ateşe, sizden evvel gömülüp giden insan ve cin toplulukları arasına.” Ve herbir gurup ateşe girerken, kendi yandaşlarına lanet edecek. O kadar ki, onların hepsi birbiri ardınca oraya doluştuklarında, sonrakiler önden gidenler için şöyle diyecek: “Ey Rabbimiz! Bizi yoldan çıkaran işte bunlardı, öyleyse onlara ateşle kat kat azap et.” Allah: “Hepinize kat kat azap vardır, ama bunu bilmiyor ve anlamıyorsunuz” buyuracak.

Allah onlara:
“Sizden önce yaşamış, geçip gitmiş cehennemdeki cin ve insan topluluklarının içinde yerinizi alın." buyurur. Her millet Cehennem'e girdiğinde, hak yoldan uzaklaşarak, sapıklığa düşmesine sebep olan yakınlarına, idarecilerine güç ve iktidar sahiplerine lânet eder. Nihayet, birbirlerinin peşinden girip, hepsi Cehennem'de toplandığında, halk, iktidar sahibi liderleri kastederek:
“Rabbimiz, işte bunlar, bizi hak yoldan uzaklaştırarak, başımıza buyruk hale getirip, dalâleti, bozuk düzeni, helâki tercihimize imkân sağladılar. Onlara Cehennem ateşinden kat kat, katmerli bir ceza ver." derler. Allah da:
“Herkesin azabı katmerlidir. Fakat kime ne kadar ceza verildiğini siz bilemeyeceksiniz." buyurur.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 2/166-167; 16/25, 88; 29/13, 25.

(Allah): "Sizden önce geçmiş olan cin ve insan topluluklarıyla ateşe girin" der. Her topluluk girdikçe kardeşine [4] lanet eder. Nihayet hepsi birbirlerinin ardından oraya toplandıklarında sonrakiler öncekiler [5] hakkında: "Ey Rabbimiz! Şunlar bizi saptırdılar, onlara ateşten kat kat azap ver" derler. O da: "Herkes için kat kattır ama siz bilmiyorsunuz" der.

4.Kendi ile aynı anlayışı benimsemiş yahut kendisinin örnek almış olduğu topluluğa5.Burada "sonrakiler" denilirken kastedilenler küfür ve sapıklıkta b... Devamı..

(Allah) diyecek: 'Cinlerden ve insanlardan sizden önce geçmiş ümmetlerle birlikte ateşe girin.' Her bir ümmet girişinde kardeşini (kendi benzerini) lanetler. Nitekim hepsi birbiri ardınca orada toplanınca, en sonra yer alanlar, en önde gelenler için: 'Rabbimiz, işte bunlar bizi saptırdı; öyleyse ateşten kat kat arttırılmış bir azab ver diyecekler. (Allah da:) 'Hepsi için kat kattır. Ancak siz bilmezsiniz' diyecek.

Allah, kıyamette kâfirlere: “-sizden önce insan ve cinden gelip geçen ümmetlerin bulunduğu ateşin içine girin”, buyuracaktır. Her ümmet girdikçe, kendini sapıtan daha önceki dindaşına lânet edecektir. Nihayet hepsi cehennemde birbiriyle buluşup toplanınca, bağlılar (tabi olanlar) öncüleri için şöyle diyecek: “- Ey Rabbimiz, bizi sapıtanlar, işte bunlardır. Bunlara ateşten iki kat bir azab ver.” Allah; “-Her birinize iki kat azab var, fakat bilmiyorsunuz.” buyurur.

(İşte o zaman Allah onlara:) Sizden önce gelip geçen insan ve cin toplumları içinde ateşe girin der. Her bir grup içeri girdikçe diğer kardeş gruba lanet eder. Nihayet hepsi orada bir araya gelince sonrakiler, öncekiler için derler ki: “Ey Rabbimiz! İşte bunlardır bizi saptıranlar. Onlara ateşten iki kat azap ver.” Allah: “Hepiniz için de bir kat daha fazla azap vardır. Fakat siz bilmiyorsunuz!” der.

Allah buyuracak ki: “Sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe giriniz!” Her ümmet girdikçe yoldaşına lânet edecektir. Hepsi birbiri ardından orada toplanınca, sonrakiler öncelikler için, “Ey Rabbimiz! Bizi işte bunlar saptırdılar! Onun için onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver!” diyecekler. Allah da, “Zaten herkes için bir kat daha fazla azap vardır, fakat siz bilmezsiniz” diyecektir.

Allah buyurdu ki: «Cinden, insandan, sizden önce geçen ümmetler ile ateşe giresiniz»; bir ümmet girdiğinde dindaşına lanet eder, orda hepsi toplandığında sonrakiler, derler ki öncekilere: «Tanrımız Bunlardır bizi azdıran, bunlara ateşi iki kat eyle !», Allah buyurur ki: «Hepinizçin azap iki katlıdır, sizler bilmiyorsunuz!»

(Bunun üzerine Allah buyuracak ki:) ““Sizden önce gelip geçmiş olan cin ve insan (görünür görünmez iradeli) topluluklar arasında siz de girin ateşe!” Her topluluk (cehenneme) girdikçe; (kendisine uyduğu) yoldaşına lanet eder. Nihayet hepsi peş peşe orada toplanınca; sonrakiler öncekiler için derler ki: “Rabbimiz! İşte bizi bunlar saptırdı. Onun için bunlara katmerli azap ver.” (Allah) buyurur ki: “Her biriniz katmerli azaba müstahaksınız ama bunu bilmiyorsunuz.”

Burada “cin” sözcüğü bilinmeyen, görünmeyen, haber alınmayan, tanınmayan yani yabancı olan ve yabancı yerlerde yaşayan toplumlar için kullanılmıştır.... Devamı..

Allâh ânlara: "Ateşe giriniz ins ve cinden sizden evvel gelüb geçmiş olanları orada bulacaksınız" diyecekdir. Her ne vakit yeni bir ümmet cehenneme dâhil olur ise kendinden evvel gelene la’net ider hepsi orada ictimâ’ itdikleri vakit son ümmet ilk ümmeti göstererek "Rabbimiz, bizi ıdlâl iden bunlar idi ânların ateş ’azâbını iki misli yap" dirler. Allâh da "Sizin hepiniz iki misli ’azâba dûçâr olursunuz. Lâkin sizin biri birinizin ’azâbından haberiniz yokdur." buyurur.

Allah, " Sizden önce geçmiş cin ve insan ümmetleriyle beraber ateşe girin" der. Her ümmet girdikçe kendi yoldaşına lanet eder. Hepsi birbiri ardından cehennemde toplanınca, sonrakiler öncekiler için, "Rabbimiz! Bizi sapıtanlar işte bunlardır, onlara ateş azabını kat kat ver" derler, Allah, "Hepsinin kat kattır, ama bilmezsiniz" der.

Allah, şöyle der: “Sizden önce gelip geçmiş cin ve insan toplulukları ile birlikte ateşe girin.” Her topluluk (arkasından gidip sapıklığa düştüğü) yoldaşına lânet eder. Nihayet hepsi orada toplandığı zaman peşlerinden gidenler, kendilerine öncülük edenler için, “Ey Rabbimiz! Şunlar bizi saptırdılar. Onlara bir kat daha ateş azabı ver” derler. Allah, der ki: “Her biriniz için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat bilmiyorsunuz.”

Allah buyuracak ki: «Sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin!» Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lânet edecekler. Hepsi birbiri ardından orada (cehennemde) toplanınca, sonrakiler öncekiler için, «Ey Rabbimiz! Bizi işte bunlar saptırdılar! Onun için onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver!» diyecekler. Allah da: Zaten herkes için bir kat daha fazla azap vardır, fakat siz bilmezsiniz, diyecektir.  

 Toplumu yanlış yolda yürüten liderlere hem kendi kâfirliklerinden hem de başkalarını doğru yoldan saptırdıklarından ötürü; bunların peşinden gidenler... Devamı..

"Sizden önce geçen cin ve insan topluluklarıyla birlikte ateşe girin," dedi. Her ne zaman bir topluluk girdiyse bir öncekine lanet etti. Hepsi oraya vardığında sonrakiler öncekiler için: "Rabbimiz, bizi bunlar saptırdı. Bunlara ateşten bir kat daha fazla azap ver," dediler. "Hepsi için iki kat vardır. Ancak bilmezsiniz," dedi.

Allah onlara: "Sizden önce geçmiş cin ve insan topluluklarıyla beraber cehennem ateşine girin!" der. Cehenneme giren her ümmet kendi din kardeşine lanet eder. Nihayet hepsi oraya toplandığında, sonrakiler öncekiler hakkında derler ki: "Rabbimiz ! İşte şunlar bizi doğru yoldan saptırdı. Onlara cehennem ateşinden kat kat azab ver". Allah der ki: "Herkesin azabı kat kattır, fakat siz bilemezsiniz".

«Girin bakalım sizden evvel İns-ü Cinden geçen ümmetlerin içinde ateşe» buyurur, her ümmet girdikçe hemşîresine lâ'net eder, nihayet hepsi orada birbirlerine ulanırlar, sonrakileri, öndekilerini göstererek «Rabbena, derler: işte şunlar bizi yoldan çıkardılar, onun için onlara ateşten iki katlı azâb ver» her birinize, buyurur: iki katlı, ve lâkin bilmiyorsunuz

Buyurdu ki: “Sizden önceki cinn¹ ve insten¹ ümmetler² arasında siz de ateşe girin. Her ümmet girdikçe, yoldaşlarına lanet etti. Birbiri ardına hepsi orada toplandığı zaman; sonrakiler öncekiler için: “Ey Rabb'imiz! Bunlar bizi saptırdılar, bunlara ateşten bir kat daha azap ver.” “Hepsi için bir kat fazla vardır, ama siz bilmezsiniz.”³ dedi.

1- Gördüğümüz- görmediğimiz, bilinen-bilinmeyen, tanınan-tanınmayan, yerli-yabancı, gelmiş geçmiş kim varsa. Kur\an cinn kavramını daha çok bilinmeyen... Devamı..

(Allah) diyecek: «İns ve cinden sizden evvel geçmiş ümmetler arasında siz de girin bu ateşin içine». Her ümmet girdikçe (kendisine uyub saydığı) hemşiresine lâ'net edecek. Nihayet hepsi birbiri ardınca oraya girib toplanınca da sonrakiler evvelkiler için: «Ey Rabbimiz, diyecek, işte bizi bunlar saptırdılar. Onun için bunlara ateşden katmerli azâb ver». Buyuracak ki: «Herkes için katmerli. Şu kadar ki siz (bunu) bilmezsiniz».

(Allah onlara:) “Sizden önce gelip geçmiş cin ve insan ümmetleri arasında (siz de)ateşe girin!” buyurur. Ne zaman (Cehennem'e) bir ümmet girse, kendi (din) kardeşine(yoldaşına) lâ'net eder. Nihâyet hep berâber orada birbiri ardınca toplandıkları zaman, sonrakiler öncekiler için: “Rabbimiz! Bunlar bizi dalâlete düşürdüler; bu yüzden onlara ateşten kat kat azab ver!” derler. (Allah da:) “(Siz de dâhil) herkes için kat kat (azab)vardır; fakat siz (kimin ne azab çekeceğini) bilmezsiniz!” buyurur.

(Allah) Dedi ki “Sizden önce gelip geçmiş, tanımadığınız (cin) ve bir kısmını da tanıdığınız (ins), ateşin içindeki topluluklarla beraber sizde ateşe girin.” Ateşe giren her topluluk, (kendisinin ateşe girmesine sebep olan) kardeşine lanet edecek ve hatta ateşin içinde toplu olarak birbirlerine ulaştıklarında, sonrakiler öncekilere “Rabbimiz bizi saptıranlar işte bunlar, onlara ateşten azap olarak kat kat fazlasını ver” derler. Allah da onlara “Ateşte olanların hepsine kat kat azap var, fakat siz bilmiyorsunuz” der.

Buyuracak: "Sizden önce gelmiş geçmiş insanlar, cinlerle birlikte siz de ateşe girin." Oraya her giren ulus kendi dindaşlarına lanet eder. Sonunda hepsi derlenip oraya varınca sonrakiler öncekiler için diyecekler: "Ey çalabımız! Bizi saptıranlar işte bunlardır. Sen bunlara iki kat azap ver." Allah da buyuracak: "Hepinizinki de iki kat olacak. Ancak onu siz bilmezsiniz."

Allah onlara diyecek sizden evvel cinden, insandan gelip geçen ümmetler arasında siz de ateşe girin. Her ne zaman bir ümmet ateşe girse yoldan çıkardığı dindaşına lanet eder. Nihayet orada bütün bunlar toplanıp buluşunca en sonrakiler evvelkiler hakkında «— Ey Rabbimiz! İşte bizi bunlar yoldan çıkarmışlardır. Sen de onlara ateş azabını iki kat yap, diyecekler. O da hepiniz için azap iki kattır. Fakat siz onu bilmezsiniz» [¹] diyecek.

[1] Birbirinizin azabından haberdar değilsiniz,

Allah, “Sizden önce geçmiş cin ve insan ümmetleriyle beraber ateşe girin” der. Her ümmet (ateşe) girdikçe kendi kardeşine (yoldaşına) lânet eder. Hepsi birbiri ardından ateşte toplanınca, sonrakiler (uyanlar), öncekiler (önderleri) için, “Rabbimiz! Bizi saptıranlar işte bunlardır, onlara ateş azabını kat kat ver!” derler. Allah, “Hepinizin kat kattır, ama bilmezsiniz” der.

Ve Hesap Gününde Allah, O hâlde, sizden önce ateşe girmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de yerinizi alın!” diyecek.
Her topluluk ateşe girerken, dünyada imrenip peşinden gittikleri, inanç ve ideoloji bakımından kardeşleri sayılan topluluğa lânet yağdıracak! Nihâyet, hepsi birbiri ardınca gelip orada toplanınca, arkadan gelenler, önden giden ve sonrakilere yol gösteren öncü toplumlar hakkında, “Ey Rabb’imiz, bizi yoldan çıkaranlar işte bunlardı, o hâlde, onları iki kat ateş azabıyla cezalandır!” diyecekler.
Buna karşılık Allah, Evet! Sizden öncekiler, hem kendileri yoldan çıktığı için, hem de arkadan gelenlere kötü örnek olup onları yoldan çıkardıkları için iki kat ceza çekecekler. Fakat siz de aynı şekilde sizden sonrakilere öncülük edip onları saptırdınız. O hâlde, böyle zalimlerden her birine iki kat azap var fakat siz, nicelerinin sizden etkilenip kötülüğe yöneldiğini bilmiyorsunuz!” diyecek.

(Allah):
-“Ateş’in içindeki Cinn ve İnsanlar’dan, sizden önce geçmiş ümmetlerin arasına girin!” dedi.
Bir ümmet her girdikçe kendi kardeşini lanetledi.
Sonunda topluca orada birbirine ulandıkları zaman onların ilk öncekileri için sonrakiler:
-“Rabbimiz! Bizi işte onlar saptırdı. Onlara Ateş’ten kat kat azap ver!” dediler.
(Allah):
-“Herkes için kat kat vardır; ama bilmezsiniz” dedi.

Mahşerde bir ses: " Haydi cehenneme! Hadi sizden önceki insanlar ve cinler arasına katılın " diye gürleyecek. Her giren, kendi şeytanına lanetler savuracak. Hepsi cehenneme doluşup da, sonrakiler önden gidenleri görünce şöyle haykıracaklar: " Tanrı’m! İşte bizi yoldan çıkaran bunlardı. N'olur onlara iki kat ceza ver. " Bir ses cevap verecek: " Aslında herkesin cezası katlıdır fakat siz fark edemezsiniz. "

Hesap günü inkâr edenlere şöyle denilecek: “Sizden önce yaşayan, bildiğiniz, bilmediğiniz topluluklarla birlikte siz de ateşe girin!” Her topluluk ateşe girdikçe yoldaşlarına lânet edecek. Hepsi birbiri ardınca cehennemde toplanınca sonrakiler öncekiler için; “Ey Rabbimiz! Bizi bunlar saptırdı! Onun için onlara ateşten iki kat azap ver!” diyecekler. Dünyada atalarımızın yolundan gidiyoruz diyenler, yolundan gittikleri atalarıyla birlikte cehennemi boylayınca gerçeği öğrenecekler. Onlar dünyada yaşarken kabahatlerini atalarına atarak arzularına heveslerine uymuşlardı. Onları uyararak atalarınızın yoluna değil, Rabbinizin yoluna uyun demiştik. Ama onlar uyarılara kulak vermediler. Böylece günahkârlardan oldular. Birbirini kandıranlar için bir kat daha fazla azap vardır, fakat siz bilmezsiniz. Böylece biz atalarımızı bu yolda bulduk. Onların yolundan gittik. Bir suç varsa atalarımızın suçudur diyenler iki kat cezalandırılırlar.

(Allah şöyle) diyecektir: [*] “Sizden önce geçmiş (cehennemlik olan) cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin!” Her topluluk (ateşe) girdikçe yoldaşlarına lanet edecektir. Hepsi birbiri ardına cehennemde toplanınca, sonrakiler önce giren (önderleri) için “Rabbimiz! Bizi işte bunlar saptırdılar! Onlara kat kat ateş azabı ver!” diyeceklerdir. (Allah da) “Zaten herkes için kat kat azap vardır [*] fakat siz bilmezsiniz!” cevabını verecektir.

Son Saat, kıyamet-ahiret süreciyle ilgili olaylar için bazen geçmiş zaman kalıbı kullanılsa da bunların gelecek zaman anlamında yorumlanması gerekir k... Devamı..

Allah onlara: “Sizden önce gelip geçmiş olan cin ve insan topluluklarıyla birlikte, siz de cehenneme girin!” diyecek. Her topluluk cehenneme girdikçe kendi yandaşlarına lânet edecek. Sonunda hepsi, orada birbirine kavuşunca, sonrakiler, öncekiler hakkında: “Ey Rabbimiz! İşte şunlar bizi dosdoğru yoldan saptırdılar. Onlara cehennem ateşinden katmerli bir azap ver.” diyecekler. Allah da: “(Zâten burada) herkesin azabı katmerlidir, fakat siz bunu bilemezsiniz.” buyuracak.

[Bunun üzerine Allah]: “Katılın öyleyse, ateşe sizden önce gömülüp giden görünmeyen varlıklar ve insanlar güruhuna!” [Ve] bir güruh [ateşe] girerken her seferinde kendi yandaşlarına lânet edecek; o kadar ki, onların hepsi, birbiri ardından oraya doluştuklarında, sonrakiler önden gidenler ²⁸ için [şöyle] diyecek: “Ey Rabbimiz! Bizi yoldan çıkaran işte bunlardı: öyleyse, onlara ateşle iki kat azap ver!” Allah: “Her biriniz iki kat azaba müstehaksınız ²⁹ ama bunu bilmiyorsunuz” diye cevap verecek buna.

28 “Öncekiler” ile “sonrakiler” terimleri, burada, ya zaman içinde ardarda gelmeyi (“önce gelenler” ve “sonra gelenler” gibi), ya da konum ve statü ba... Devamı..

Ve Allah diyecek ki; – Sizden önce gelip geçmiş cin ve insan toplumları içerisinde ateşe girin! Ateşe giren her toplum diğer yandaş topluluğa lanet edecek. Sonunda tüm topluluklar cehenneme dolunca, sonraki kuşaklar, öncekiler için: – Rabbimiz, bizi yoldan saptıranlar işte bunlar, onlara ateşten azabı iki kat ver! Derler. Allah: Zaten herkese iki kat azap vardır, fakat bunun farkında değilsiniz, der. 28/62. 64, 37/25.39, 38/55...61

(Ve Allah): “Sizden önce gelip geçmiş olan görünür görünmez iradeli varlık[1184] gurupları arasına siz de katılarak ateşe girin!” diyecek. (Ateşe) giren guruplar her seferinde diğer gruba lânet edecek; öyle ki, onların tümü birbiri ardınca oraya doluşunca, sonrakiler önden gidenler için “Rabbimiz! İşte bizi yoldan çıkaran bunlar; bu yüzden onlara iki kat ateş azabı çektir!” diyecek. (Allah): “Hepiniz iki kat azabı hak ettiniz, fakat bunu dahi bilecek durumda değilsiniz!” diye cevap verecek.

[1184] Cinn ve insi çevirimiz için bkz: 6:112, not 94.

Buyurur ki: «Siz de sizden evvel ins ve cinden gelip geçmiş olan ümmetlerin arasında cehenneme giriniz.» Her ne zaman bir ümmet girdikçe hemşiresine (kendi dindaşına) lânet eder. Nihâyet hepsi oraya girip biribirine iltihak edince sonrakileri öndekileri için diyecektir ki: «Ey Rabbimiz! onlar bizi sapıttılar, artık onlara ateşten iki kat azap ver.» (Cenâb-ı Hak da) Buyuracak ki: «Hepinize kat kat azap vardır. Lâkin siz bilmezsiniz.»

Hak Teâlâ: “Girin bakalım sizden önce gelip geçen cin ve insan topluluklarıyla beraber ateşe! ” buyurur. Her ümmet oraya girdikçe, yoldaşına lânet eder. Nihayet hepsi birbiri ardından gelip orada bir araya gelince, sonrakiler öndekileri göstererek: “Ey Rabbimiz, derler. İşte şunlar bizi saptırdılar, onun için onlara iki kat ateş azabı çektir. ”O da: “Her birinize iki misli azap var, lâkin siz bunu bilmiyorsunuz! ” buyurur. [16, 25; 29, 25; 2, 166-167; 16, 88; 29, 13]

(Allah) buyurdu: "Sizden önce geçen cin ve insan topluluklariyle beraber ateşin içine girin!" Her ümmet girdikçe yoldaşına la'net etti. Hepsi birbiri ardından orada toplanınca sonrakiler, öncekiler için dediler ki: "Rabbimiz, bunlar bizi saptırdılar. Bunlara ateşten bir kat daha azab ver!" (Allah): "Hepsi için bir kat fazla (azab) vardır, ama siz bilmezsiniz." dedi.

(Kıyâmet gününde) Allâh Te'âlâ kâfirlere: "Berâber cehenneme giriniz" diye emr ider. Cehenneme her giren miller diğerine la'net iyler. Orada toplandıkları zamân sonrakiler evvelkiler içün: "Yâ Rabbî! Bunlar bizi yolumuzdan şaşırtdılar, onlara 'azâbı iki kat vir" dirler. O zamân Allâh Te'âlâ: Cümleniz içün 'azâb kat katdır, lâkin bunı siz bilmezsiniz" buyurır.

Allah onlara: “Sizden önce gelmiş insanlar ve cinlerle beraber şu ateşe girin!” diyecektir. Oraya giren her toplum (ümmet), kendi yoldaşına lanet edecek; hepsi orada derlenip toparlanınca da sonrakiler öncekiler için şöyle diyeceklerdir: “Rabbimiz! Bizi işte bunlar saptırdılar. Sen bunlara o ateşin azabını iki kat ver.” Allah diyecek ki “Hepinizinki iki kat ama bilmiyorsunuz.”

Allah:-Sizden önce geçen cin ve insan toplumları içinde ateşe girin! der. Her toplum da girdikçe kardeşini lanetler. Sonunda hepsi orada bir araya gelince, sonra gelenler, öncekiler için:-Rabbimiz, işte bizi bunlar saptırdılar. Onlara ateşten azabı kat kat ver! derler. Allah: Herkese kat kat azap vardır, fakat, bilmiyorsunuz, der.

Allah onlara, “Sizden evvel gelmiş cin ve insan toplulukları arasında girin ateşe!” buyurur. Oraya giren herbir topluluk, kendi kardeşine(8) lânet eder. Nihayet hepsi birbiri ardınca orada toplanınca, sonra gelenler, öncekiler için “Ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar; onlara ateşten iki kat azap ver” derler. Allah buyurur ki: “Herkese iki kat azap var, ama siz bilmiyorsunuz.”

(8) Kendi benzerlerine, kendilerini yoldan çıkaranlara.

Allah buyurdu: "Sizden önce gelip geçmiş cin ve insan topluluklarıyla iç içe girin bakalım ateşe." Her ümmet girdiğinde, yoldaşına/kızkardeşine lanet eder. Nihayet, hepsi orada bir araya gelince, sonrakiler öncekiler için şöyle derler: "Rabbimiz! Bizi bunlar saptırdılar. Ateş azabını bunlara bir kat daha fazla ver." Allah buyurur: "Her biri için bir kat fazlası var, fakat siz bilmezsiniz!"

eyitti: “girüñ bölükler içinde kim bayıķ geçdiler sizden ilerü perįlerden daħı ādemįlerden od içine.” her niçe kim gire bir bölük la'net eyleye işi bölüġe tā ķaçan kim irişdiler biribirine anuñ içinde hep eyitti śoñraları ya'nį uyundular öñlerine “iy çalabumuz! şunlar azdurdılar bizi pes vir anlara 'aźābı iki anca oddan.” eyitti Tañrı “dükelinee iki ancadur velįkin bölmezsiz.”

Eyide Tañrı Ta‘ālā: Girüñüz ümmetler içine ki geçdiler sizden öñdinperīlerden daḫı ādemīlerden cehennem odına. Ne ḳadar girse bir ümmetla‘net ider özgesini tā ol vaḳta kim dirileler anuñ içinde barçası eyide āḫir gi‐renler öñdin girenlere: İy Çalabumuz uşbunlar bizi azdurdılar pes vir anla‐ra ‘aẕāb bizden artuḳçı cehennemden. Eyide Tañrı Ta‘ālā: Her birüñüzevardur ülüş, līkin siz bilmezsiz.

(Allah qiyamət günü onlara) buyuracaq: “Sizdən əvvəl gəlib-getmiş (kafir) cin və insan tayfaları ilə birlikdə Cəhənnəmə girin!” Hər tayfa girdikcə (özündən əvvəlki) dindaşına və tayfadaşına (onu doğru yoldan azdırdığı üçün) lə’nət oxuyacaq. Nəhayət, hamısı birlikdə orada (Cəhənnəmdə) toplandığı zaman sonra gələnlər (tabe olanlar) əvvəl gələnlər (tabe olduqları) barəsində deyəcəklər: “Ey Rəbbimiz! Bizi azdıran bunlardır. Bunlara ikiqat cəhənnəm əzabı ver! (Allah) buyuracaq: “Hər birinizi ikiqat əzab gözləyir, lakin siz bilmirsiniz!”

He saith: Enter into the Fire among nations of the jinn and humankind who passed away before you. Every time a nation entereth, it curseth its sister (nation) till, when they have all been made to follow one another thither, the last of them saith unto the first of them: Our Lord! These led us astray, so give them double torment of the Fire. He saith: For each one there is double (torment), but ye know not.

He will say: "Enter ye in the company of the peoples who passed away before you - men and jinns, - into the Fire." Every time a new people enters, it curses its sister-people (that went before), until they follow each other, all into the Fire. Saith the last about the first: "Our Lord! it is these that misled us: so give them a double penalty in the Fire." He will say: "Doubled(1019) for all" : but this ye do not understand.

1019 The earlier generations committed a double crime: (1) their own sins, (2) the bad example they set for those that followed. We are responsible no... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.