25 Haziran 2021 - 15 Zi'l-ka'de 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’râf Suresi 196. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnne veliyyiya(A)llâhu-lleżî nezzele-lkitâb(e)(s) vehuve yetevellâ-ssâlihîn(e)

Hiç şüphesiz, benim Velim (sahibim ve vekilim) Kitabı (Kur’an’ı) indiren Allah'tır ve O salihlerin koruyuculuğunu (veliliğini en güzel) yapan (Yüce Kudrettir ve Kur’an-ı Kerim her türlü küfür ve kötülükten korumak üzere gönderilmiştir).

Çünkü şüphe yok ki benim yardımcım, kitabı indiren Allah'tır ve o, bütün temiz ve iyi kişilere yardım eder.

Doğrusu benim koruyucum ve yardımcım bu kitabı indiren Allah'tır. Çünkü O'dur, dürüst ve erdemli olanların koruyucusu ve yardımcısı.

Benim velim, benim koruyucum, benim emrinde olduğum otorite, kitabı, Kur'ân'ı bölüm bölüm indiren Allah'tır. O, dindar, ahlâklı, hayır-hasenât sahibi, müslüman, sâlih kullarının velâyetini, idaresini, korumasını üzerine almıştır.*

Benim dostum Kitab'ı indiren Allah'tır. O salihleri kendine dost edinir.

Hiç şüphesiz, benim velim Kitabı indiren Allah'tır ve O salihlerin koruyuculuğunu (veliliğini) yapıyor.

Çünkü size karşı benim yardımcım, Kur'an'ı indiren Allah'dır ve o bütün salihlere de yardım eder.

Şüphesiz benim sahibim, kitabı indiren Allah’tır. O, iyilere sahip çıkar.

Şüphesiz ki benim koruyanım, kitabı indiren Allah'tır ve o bütün iyi kullarını görüp gözetir.

Benim vekilim kitap indiren Allahtır, onatların vekili de o

Doğrusu benim koruyucum bu Kitab'ı indiren Allah'tır. Zira O, dürüst ve erdemli olanların koruyucusudur.

"Çünkü benim dostum, Kitap'ı indiren Allah'tır. O, iyileri dost edinir."

Çünkü benim velim, Kitab’ı (Kur’an’ı) indiren Allah’tır. O, bütün salihlere velilik eder.

Şüphesiz ki, benim koruyanım Kitab'ı indiren Allah'tır. Ve O bütün salih kullarını görüp gözetir.

"Biricik Sahibim (Velim), kitabı indiren ALLAH'tır. O, dürüst insanları korur."

"Zira benim velim, o kitabı indiren Allah'tır. Ve O, salih kullarına sahip çıkar."

Zira benim veliym o kitâb indiren Allahtır ve o hep salih kullarına velilik eder

Kuşkusuz benim velim¹, Kitap'ı indiren Allah'tır. O, salih² olanların velisidir. *

Çünkü benim velîm, o kitabı indiren Allahdır ve O, bütün saalihlere de velilik ediyor.

“Şübhesiz ki benim velîm (dost ve yardımcım), Kitâb'ı (Kur'ân'ı) indiren Allah'dır ve O, bütün sâlih kimselere velîlik eder.”

Benim koruyucum (velim) kitabı indiren Allah’dır. O doğru ve yararlı işler yapanların koruyucusudur.

Benim işime bakan, Kitabı indiren Allah/tır. O, salihlerin işine bakar [¹].*

“Çünkü benim velim, kitabı indiren Allah'tır. O, salih kimselere velilik (sahiplik) eder.”

“Çünkü benim yegâne sığınağım, koruyucum, yardımcım ve dostum, bu Kitabı gönderen Allah’tır ve O, iyilik yapan kullarını asla yardımsız, çâresiz bırakmayacaktır. Zira O, iyilik yapanların dostu ve koruyucusudur.”

“Benim veliyyim, Kitab’ı indiren Allah’tır.
O, Salihler’e veliyylik yapıyor”.

(De ki:) “Şüphesiz ki benim dostum, iyileri sahiplenen (koruyan) ve Kitabı (Kur’an’ı) indiren Allah’tır.

Ve onlara: “Zira benim yardımcım, o kitabı indiren Allah’tır. Ve O, inandığını yaşayan kullarına daima yardım eder.”

Doğrusu, benim koruyucum bu kitabı indiren Allah'tır; çünkü O'dur dürüst olanların koruyucusu.

–Benim velim ve yardımcım bu kitabı/Kuran’ı indiren Allah’tır. Zira o iyi kullarını korumaya devam eder. 2/257, 42/9, 45, 1947/11

(Ama) unutmayın ki, benim velim Kitab’ı indiren Allah’tır: zira, dürüst ve erdemli olanların velayetini O üstlenecektir.

Şüphe yok ki, benim velîm, o kitabı indirmiş olan Allah Teâlâ'dır ve O, bütün sâlihlere velîlik eder.

Zira benim mevla'm, o kitabı indiren Allah'tır ve O bütün iyi kulların koruyucusudur. [11, 54-56; 26, 75-78; 43, 26-28]

Benim velim, Kitabı indiren Allah'tır. O, iyileri yönetir (korur).

Benim velim, bu Kitabı indiren Allah’tır. O, iyilere velilik eder.

-Benim velim, kitabı indiren Allah'tır.

Benim dostum ve yardımcım, kitabı indirendir. Bütün iyi kulları koruyup gözeten de Odur.

"Benim Velî'm, o Kitap'ı indiren Allah'tır. O, hayır ve barışı seven kulları koruyup gözetir."

bayıķ arķa viricüm ikinüm Tañrı’dur ol kim indürdi kitāb’ı daħı ol iş başarıcılıķ eyler śāliḥlere.

Benüm yardımcım Tañrı Ta‘ālādur. Ol kim indürdi Ḳur’ānı. Daḫı ol yardımcı‐sıdur ṣāliḥ ḳullaruñ.

Şübhəsiz ki, mənim hamim Kitabı (Qur’anı) nazil edən Allahdır. O, əməlisalehlərə himayədarlıq edər!

Lo! my Protecting Friend is Allah who revealeth the Scripture. He befriendeth the righteous.

"For my Protector is Allah, Who revealed the Book (from time to time), and He will choose and befriend the righteous.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.