3 Aralık 2021 - 28 Rebiü'l-Ahir 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’râf Suresi 192. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velâ yestetî’ûne lehum nasran velâ enfusehum yensurûn(e)

Onlara yardım etmeye güçleri yetmeyen ve kendilerine de yardım etmeye muktedir olmayan şeyleri eş mi sayıyorlar ona.

Oysa (bu şirk koştukları güçler ve nesneler) ne onlara bir yardıma güç yetirebilir, ne kendi nefislerine yardım etmeye (kâdirdir, hepsi de Allah’a karşı acizdir ve hiç hükmündedirler).

Ne onlara, ne de kendi kendilerine bir yardımda bulunamayacak olan varlıklara mı?

Bunların, ne onlara yardımları dokunabilir, ne de, kendilerine, birbirlerine yardım edebilirler.

Ortak koştukları şeyler ne onlara yardımda bulunabilir ne de bizzat kendilerine yardım edebilirler.

Oysa (bu şirk koştukları güçler ve nesneler) ne onlara bir yardıma güç yetirebilir, ne kendi nefislerine yardım etmeğe.

Bu putlar, ne o tapınanlara, ne de kendi nefislerine yardım etmeğe güç yetiremezler.

191, 192. Yaratıldıkları ve hiçbir şeyi yaratamadıkları şeyleri Allah’a eş koşuyorlar. O şeyler, ne onlara yardım edebiliyorlar ne de kendilerine.

Oysa, putlar onlara da yardım edecek güçte değil ve kendilerine de yardım edemezler.

Hem onlara, hem de kendilerine bir yardım edemiyen şeyi mi eş koşarlar?

Hâlbuki bunlar ne onlara yardım edebilir ne de kendilerine bir yardımları olabilir.

191, 192. Kendileri de yaradılmış olan ve hiç bir şey yaratmağa kâdir olmıyan ve ne ânlara ve ne kendilerine hiç bir mu’âvenetde bulunamıyan şeyleri Allâh’a işrâk mi idiyorlar?

Oysa putlar ne onlara yardım edebilir ve ne de kendilerine bir yardımları olur.

Hâlbuki onlar (edindikleri ilâhlar) ne onlara yardım edebilirler, ne de kendilerine yardım edebilirler.

Halbuki (putlar) ne onlara bir yardım edebilirler ne de kendilerine bir yardımları olur.

Putlar, ne onlara yardım edebilir, ne de kendilerine yardım edebilirler.

Bu putlar, ne o tapınanlara, ne de kendi kendilerine yardım edebilirler.

Halbuki onlar, onların imdadına yetişmezler, hattâ kendilerini bile kurtaramazlar

Oysa onlar, ne onlara yardım edebilirler ne de kendilerine yardım edebilirler.

Halbuki bunlar o (tapanlara) hiç bir suretle yardım edemeyecekleri gibi kendi kendilerine bile yardım edemezler.

Hâlbuki (bu putlar) ne onlara bir yardımda bulunabilirler, ne de kendi nefislerine yardım edebilirler.

(Ortak koştukları) Kendi kendilerine yardım edemezken, yardım isteyenlere yardım etmeye, hiçbir zaman güçleri yetmez.

Bunların onlara yardım etmiye güçleri yetmek şöyle dursun, onların kendi kendilerine bile yardımları olamaz.

O putların, ne kendilerine tapanlara, ne kırıldıkları zaman kendilerine yardım etmeye güçleri yetmez.

Oysa (ortak koştukları şeyler) ne onlara yardım edebilir ve ne de kendilerine bir yardımları olur.

Yani, ne onlara yardım edebilecek, ne de kendilerini kurtarabilecek bir güce sahip olmayan âciz varlıkları mı?

Onlar için bir yardıma güç yetiremezler.
Kendilerini de kurtaramazlar.

(Oysa putlar), onlara yardıma güç yetiremez, (kendilerine bile) yardım edemezler. [*]*

Oysa (o putlar) onlara yardım edemedikleri gibi, kendilerine bile yardım edemezler.

Ne onlara ne de kendi kendilerine bir yardımda bulunamayacak olan varlıklara mı?

Oysa onlar kendilerine bile yardım edemezler. Kaldı ki onlara yardım etsinler. 7/197, 19/81, 36/74- 75

Kaldı ki, ne onlara yardımları dokunabilir ne de birbirlerine yardımcı olabilirler.

Halbuki bunlar için yardımda bulunmaya muktedir olamazlar. Ve ne de kendi nefislerine yardım edebilirler.

191, 192, 193. O'na hiç bir şey yaratmaya güç yetiremeyen, zaten kendileri de yaratılıp duran mahlûkları mı eş ortak sayıyorlar? Halbuki o şerikler, kendilerini putlaştıranların imdadına yetişemezler. Hatta onlar kendi nefislerine bile yardım sağlayamazlar. Şayet siz onları doğru yola çağıracak olursanız size uymazlar. O müşrikleri siz ha hakka çağır mışsınız, ha susmuşsunuz, size karşı onların durumu aynıdır. [22, 73-74; 37, 95; 37, 93; 21, 58]

(O putlar), ne onlara bir yardım edebilirler, ne de kendilerine yardım ederler?

Bunlar, ne onlara ne de kendilerine yardım edebilirler.

Kendilerine bile yardım edemeyenler, onlara hiç yardım edemezler.

Onlara bir yardımı dokunmayan, hattâ kendilerine bile yardımdan âciz olanları mı?

Onlar, ne bunlara bir yardım sağlayabilirler ne de kendi benliklerine yardımcı olabilirler.

daħı güçleri yitmez anlaruñ içün arķa virrmege daħı gendüzilerine arķa virürler.

Daḫı güçleri yitmez özlerine yardım eylemege, ne daḫı kendü nefslerinenuṣret idemezler.

Halbuki bu bütlər nə onlara (müşriklərə), nə də özlərinə bir kömək edə bilər!

And cannot give them help, nor can they help themselves?

No aid can they give them, nor can they aid themselves!


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.