28 Temmuz 2021 - 18 Zi'l-Hicce 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’râf Suresi 140. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kâle eġayra(A)llâhi ebġîkum ilâhen vehuve faddalekum ‘alâ-l’âlemîn(e)

“O sizi âlemlere üstün kılmışken (iman hidayetine kavuşturmuşken bir de kalkıp hâşâ), ben size Allah'tan başka bir ilah mı arayacağım? (Bana nasıl böyle şaşkın ve sapkın bir teklif yapılır?)

Sizi alemlerden üstün kıldığı halde Allah'tan başka bir mabut mu arıyorsunuz?

Ve şöyle ekledi: “Sizin için Allah'tan başka bir ilah arayayım öyle mi? Oysa sizi diğer bütün insanlara üstün kılan O'dur.”

“Size lütufta bulunarak âlemlere, insanlara üstün kılan Allah olduğu halde, ben size Allah'tan başka bir tanrı mı arayayım?" dedi.*

Dedi ki: "O sizi bütün alemlere üstün kılmışken ben sizin için Allah'tan başka ilah mı arayacağım!"

'O sizi alemlere üstün kılmışken, ben size Allah'tan başka bir ilah mı arayacağım?'

Hiç dedi: ben size Allah'dan başka bir İlâh mı isterim? Halbuki o, sizi zamanınızın bütün halkı üzerine üstün kılmıştır.

“Allah’tan başka size ilah mı arayayım? Hâlbuki O, sizi üstün kılmıştır.”

“Ben, size tanrı olarak Allah'tan başkasını mı arayacakmışım? Halbuki O, sizi âlemlere üstün kılmıştır.”

Oysa sizi Firavun ulusunun elinden kurtarmış idik, onlar, sizi en ağır işkenceyle eziyorlardı, erkek çocuklarınızı öldürerek, kadınlarınızı alıkoyarlardı, bunda ise, Tanrınızdan sizlere büyük bir belâ vardır»

139-140. (Musa) dedi ki: “Şüphe yok ki (imrendiğiniz bu toplumun) yaşam tarzları onları kaçınılmaz biçimde yok oluşa götürecek. Çünkü yaptıkları her şey boş ve değersizdir. O (Allah verdiği nimetlerle) sizi âlemlere üstün kılmışken, şimdi ben size Allah'tan başka bir ilah mı arayayım?”*

"Sizi alemlere üstün kılmış olan Allah'tan başka bir tanrı mı arayacağım?" dedi.

“Sizi âlemlere üstün kılmış iken, Allah’tan başka ilâh mı araştırayım size?”

Musa dedi ki: Allah sizi âlemlere üstün kılmışken ben size Allah'tan başka bir tanrı mı arayayım?  *

"Size ALLAH'ın dışında bir tanrı mı arayayım? Oysa O, lütfuyla sizi başkalarına tercih etti. "

Sizi âlemlere üstün kılan Allah olduğu halde, ben size O'ndan başka ilâh mı arayayım! dedi.

Hiç, dedi, Ben size Allahdan başka bir ilâhmı isterim? O, sizi âlemlerin üstüne geçirdi

“Sizi âlemlere üstün¹ kıldığı halde, size Allah'tan başka bir ilah mı arayayım?” dedi.*

Dedi: «Tanrı olarak Allahdan başkasını mı arayacakmışım size? Halbuki O, sizi âlemlerin üstüne geçirmişdir».

“O sizi âlemlere üstün kılmış iken, size Allah'dan başka ilâh mı arayacağım?” dedi.(1)*

Musa “Allah sizi bütün âlemlerin üstünde tutmuş iken, sizin için Allah’dan başka bir ilah mı arayacağım?”

Musa: «— Allah sizi. âlemlerden üstün tutmuş iken ondan başka size mabut mu araştırayım?» dedi.

“O sizi âlemlere üstün kılmışken, ben size Allah'tan başka bir ilah mı arayacağım?” dedi.

Ve sözlerine devamla, “Hem Allah sizleri tüm insanlara üstün kılmışken, nasıl olur da sizin için O’ndan başka hükmüne boyun eğilecek bir otorite, kulluk ve ibâdet edilecek bir tanrı arayabilirim?” dedi.

-“Sizi Âlemler’e O üstün kılmış iken, size Allah’tan başkasını mı ilah ararım?” dedi.

“Sizi âlemlere (inançsızlara) üstün kılmışken, size Allah’tan başka bir ilah mı arayayım?” demişti.

(Mûsa devamla): “Sizi, âlemlere üstün kılan Allah’ı bırakıp da size, Ondan başka bir ilâh mı arayayım?” dedi.

[Ve] şöyle ekledi: “Sizin için Allah'tan başka bir tanrı arayayım, öyle mi; hem de O sizi diğer bütün insanlara üstün çıkardığı halde?” 102

O sizi bütün toplumlara üstün kılmış iken ben size Allah’tan başka bir ilah mı arayayım? Dedi. 2/47, 44/32, 45/16

(Ve) ekledi: “Size Allah’tan başka bir ilâh arayayım öyle mi; üstelik O sizi (vahyi taşımakla onurlandırıp), cümle âleme üstün kılmışken?”

Dedi ki: «Sizin için Allah Teâlâ'dan başka bir mabut mu taleb ederim? Halbuki o sizi âlemlerin üzerine tafdil etmiştir.»

138, 139, 140. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken yolları, kendilerine mahsus birtakım putlara tapan bir topluluğa uğradı. “Mûsâ! dediler, bunların tanrıları olduğu gibi bize de bir tanrı yapıver! ” O ise: “Siz” dedi, “gerçekten cahil bir milletsiniz! Çünkü şu imrendiğiniz kimselerin dini yıkılmıştır ve yaptıkları bütün ameller de boşunadır. Hem Allah size bunca lütufta bulunup öteki insanlara üstün kılmış olduğu halde, hiç ben sizin için O'ndan başka bir tanrı arar mıyım? ” [2, 47]*

Allah, sizi alemlere üstün yapmış iken size Allah'tan başka bir tanrı mı arayayım? dedi.

Dedi ki “Size Allah’tan başka bir tanrı mı ararım? Hâlbuki o sizi bu âleme üstün kılmıştır.”

O, sizi toplumlara üstün kılmış iken size Allah'tan başka bir ilah mı arayayım? dedi.

Dedi ki: “O sizi başka milletlere üstün kılmışken, ben size Allah'tan başka tanrı mı arayacakmışım?”

Şunu da söyledi: "Size Allah'tan başka bir ilah mı arayayım? O sizi âlemlere üstün kılmıştır."

eyitti: “Tañrı’dan ayruķ mı isteyeyin size Tañrı? daħı ol fażıllu eyledi sizi 'ālemler üzere.”

Mūsā eyitdi: Tañrı Ta‘ālādan özge ma‘būd mı isteyem size, daḫı ol efḍalḳıldı ‘ālemler üstine.

(Musa yenə) dedi: “Allah sizi aləmlərə (dövrünüzdəki bütün insanlara) üstün etdiyi halda, heç mən sizin üçün Allahdan başqa bir tanrı istərəmmi?!”

He said : Shall I seek for you a god other than Allah when He hath favoured you above (all) creatures?

He said: "Shall I seek for you a god other than the (true) Allah, when it is Allah Who hath endowed you with gifts above the nations?"


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.