27 Temmuz 2021 - 17 Zi'l-Hicce 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’râf Suresi 113. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vecâe-sseharatu fir’avne kâlû inne lenâ leecran in kunnâ nahnu-lġâlibîn(e)

Derken; (Ülkenin her yanından toplanıp gelen seçkin) sihirbazlar Firavun'a gelip dediler ki: "Eğer biz galip olursak, herhalde bize bir karşılık (armağan) var, değil mi?"

Büyücüler, Firavun'un tapısına geldiler ve üst gelirsek elbette mükafat var bize, değil mi dediler.

… Sihirbazlar Firavun'a gelip: “Eğer üstün gelen biz olursak” dediler “O zaman, büyük bir ödül hak etmiş oluruz.”

Sihirbazlar Firavun'a geldiler.
“Üstün gelen biz olursak bize mutlaka bir mükâfat var, değil mi?" dediler.
*

Büyücüler Firavun'a gelip: "Eğer üstün çıkan biz olursak bize elbette bir mükafat olacak değil mi?" dediler.

Sihirbazlar Firavun'a gelip dediler ki: 'Eğer üstün gelen biz olursak, herhalde bize bir karşılık (armağan) var, değil mi?'

Bütün sihirbazlar Firavun'a gelip şöyle dediler: “- Eğer biz üstün gelirsek, muhakkak bize mükâfat vardır, değil mi.”

Sihirbazlar, Firavuna gelerek dediler ki: “Eğer biz galip olursak, muhakkak bize bir ücret olacaktır.”

Sihirbazlar Firavun'a geldiler, “Eğer üstün gelen biz olursak, bize kesin bir ödül var mı?” dediler.

Firavun dedi ki: «Evet, hem de benim yakınlarımdan olursunuz»

Ve sihirbazlar Firavuna gelip: “Galip gelecek olursak, mutlaka bize büyük bir mükâfat verilir, değil mi?” dediler.

Sihirbazlar Firavun'a geldi, "Yenecek olursak bize şüphesiz bir mükafat var değil mi?" dediler.

Sihirbazlar Firavun’a geldiler. “Galip gelenler biz olursak mutlaka bize bir mükâfat vardır, değil mi?” dediler.

Sihirbazlar Firavun'a geldi ve: Eğer üstün gelen biz olursak, bize kesin bir mükâfat var mı? dediler.

Sihirbazlar Firavun'a geldiler ve "Kazanırsak bize bir ödül var mı," dediler.

O sihirbazlar Firavun'a geldiler: "Galip gelirsek bize muhakkak mükâfat var değil mi?" dediler.

Bütün sihirbazlar da Fir'avna geldiler, elbette, dediler: Galib gelenler biz olursak bize mükâfat şüphesiz ya?

Sihirbazlar, Firavun'a geldiler: “Eğer galip gelirsek bize bir ödül var değil mi?” dediler.

Sihirbazlar Fir'avna geldi. Dediler ki: «Eğer galebeyi kazananlar biz olursak elbet bize bir mükâfat var, değil mi»?

Nihâyet (bütün usta ve mâhir) sihirbazlar Fir'avun'a geldiler: “Eğer galib gelenler biz olursak, doğrusu bize gerçekten bir mükâfât var (değil mi?)” dediler.

Bütün sihirbazlar Firavun’a geldiler ve “Eğer biz galip gelirsek, bunun karşılığında bizim için ne var?” dediler.

Büyücüler Firavun/a geldiler, «— Eğer biz üstün çıkarsak bize mükâfat var mıdır?» dediler.

Sihirbazlar Firavun'a geldi. “Yenecek olursak bize şüphesiz bir mükâfat var değil mi?” dediler.

Ülkenin dört bir yanından getirilen sihirbazlar, Firavun’un huzuruna çıkarak, “EğerMûsâ’ya karşı üstün gelirsek, iyi bir ödülü hak etmiş oluruz değil mi?” diye sordular.

Sihirbazlar Firavun’a geldi;
-“Biz Galip olursak, elbette ödül bizimdir” dediler.

Büyücüler Firavun’a gelmiş ve “Galip gelirsek bize ödül var, değil mi?” demişti.

O büyücüler, Firavun’a geldiler: “Eğer üstün gelirsek, bize bir mükâfat var (mı)?” dediler.¹*

Ve sihirbazlar Firavun'a gelip: “Eğer üstün gelen biz olursak” dediler “o zaman büyük bir ödül 88 hak etmiş oluruz”.

Sihirbazlar Firavun’a gelerek dediler ki: – Eğer biz galip gelirsek bize ödül vardır, değil mi? 26/40- 41

Ve sihirbazlar gelip Firavun’a dediler ki: “Şayet biz kazanacak olursak her hâlde bize bir ödül verilir?”[1239]*

Ve büyücüler Fir'avun'a geldiler. «Elbette bize bir mükâfaat olacaktır, eğer biz galipler olur isek (değil mi?)» dediler.

Bütün büyücüler Firavun'a gelip: “Galip gelecek olursak, her hâlde mutlaka bize büyük bir mükâfat verilir, değil mi? ” dediler. [27, 57-60]

Büyücüler Fir'avn'a gelip: "Eğer üstün gelen biz olursak, elbet bize bir mükafat var, değil mi?" dediler.

Büyücüler Firavun’a geldi ve dediler ki “Biz galip gelirsek elbette bunun bir ödülü olacak değil mi?”

Sihirbazlar Firavun'a gelerek dediler ki:- Eğer biz galip gelirsek bir mükafat var, değil mi?

Büyücüler Firavun'a geldiler. “Galip gelirsek bize bir ödül var mı?” diye sordular.

Büyücüler Firavun'a gelip dediler ki: "Eğer galip gelen biz olursak bize iyi bir ödül var mı?"

daħı geldi cādūlar fir'avn’a eyittiler “bayıķ bizüm ola mı kirį eger olavuz biz yiñiciler?”

Fir‘avn istedügi cāẕūlar gelicek eyitdiler: Fir‘avn, bize çoḳ ücret virür misineger biz yiñsevüz? didiler.

Sehrbazlar Fir’onun yanına gəlib dedilər: “Əgər biz (Musaya) üstün gəlsək, yəqin ki, bizə bir mükafat veriləcək!”

And the wizards came to Pharaoh, saying: Surely there will be a reward for us if we are victors.

So there came the sorcerers to Pharaoh: They said, "of course we shall have a (suitable) reward if we win!"(1079)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.