9 Mayıs 2021 - 27 Ramazan 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hâkka Suresi 9. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve câe fir’avnu vemen kablehu velmu/tefikâtu bilḣâti-e(ti)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Firavun (kavmi), ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler (halkı da hep) o hata ile (dünyada sürekli kalıverecekleri ve hiç hesaba çekilmeyecekleri düşüncesiyle tarih sahnesine) gelmiş (ve gitmişler) di.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve Firavun ve ondan önce şehirleri altüst olanlar da suçlar işlemişlerdi.

Abdullah Parlıyan Meali

Firavun da ondan önceki altı üstüne getirilip yok edilen kasabalar halkı da hepsi günah üstüne günah işlemişlerdi.

Ahmet Tekin Meali

Firavun, devlet adamları ve hânedanı, ondan öncekiler, altı üstüne getirilen beldeler de, hep o hatayı işlediler.

Ahmet Varol Meali

Firavun, ondan öncekiler ve yerle bir edilmiş şehirler(in halkları) hep suç işlediler.

Ali Bulaç Meali

Firavun (kavmi), ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler (halkı da hep) o hata ile (tarih sahnesine) geldiler.

Ali Fikri Yavuz Meali

Firavun da, ondan öncekiler de, Lût kavminin kasabalar halkı da, hep o hatayı (şirk ve isyanı) işlediler.

Bahaeddin Sağlam Meali

Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne gelenler, yanlış bir iş ile ortaya çıktılar.

Bayraktar Bayraklı Meali

Firavun, ondan öncekiler ve alt üst olmuş şehirler de hep o günahı işlediler.

Besim Atalay Meali (1962)

Firavun da, onlardan öncekilerde, alt üst olan kentler, günahla gelmişlerdi

Cemal Külünkoğlu Meali

Firavun da ondan öncekiler de Lût kavminin kasabalar halkı da hep o hatayı (şirki ve isyanı) işlediler. *

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Firavun, ondan öncekiler ve alt üst olmuş kasabalarda oturanlar da suç işlemişlerdi.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Firavun, ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler (halkı olan Lût kavmi) hep o suçu işlediler.

Diyanet Vakfı Meali

Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen beldeler halkı (Lût kavmi) hep o günahı (şirki) işlediler.

Edip Yüksel Meali

Firavun, ondan öncekiler ve altüst olan (Sodomlu) larda kötülük işlemişti.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen beldeler de hep o hatayı işleyegeldiler.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Firavin de geldi, ondan evvelkiler de, mü'tefikeler de hep o hatâ ile

Erhan Aktaş Meali

Firavun, ondan öncekiler ve kentleri alt üst olanlar, o hata ile geldiler.

Hasan Basri Çantay Meali

Fir'avn da, ondan öncekiler de, altüst olan (kasaba) lar (halkı) da hep o hataayı (meydana) getirdiler (irtikâb etdiler).

Hayrat Neşriyat Meali

Fir'avun ve ondan öncekiler ve altüst olan (şehir)ler(in halkı olan Lût kavmi) de o günah (şirk) ile geldi.

İlyas Yorulmaz Meali

Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne gelmiş şehirlerin halkları hatalarla gelmişlerdi.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Fir/avun ve ondan evvel gelenler ve altı üstüne gelen şehirler ahalisi de büyük bir suçta bulunmuşlardı.

Kadri Çelik Meali

Firavun (kavmi), ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler (halkı da hep) o hata ile geldiler.

Mahmut Kısa Meali

Ayrıca Firavun, ondan önceki kâfirler ve altı üstüne getirilen Sodom ve Gomoreli zâlimler de aynı şekilde günaha batmışlardı.

Mehmet Okuyan Meali

Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen şehirler(in halkları) hep o hatayı (şirki) işlemişlerdi.

Mehmet Türk Meali

Firavun, ondan öncekiler1 ve yerle bir olan şehirlerin2 (halkları da) aynı hatayı (işleye) geldiler.*

Muhammed Esed Meali

Bir de Firavun vardı; ve ondan önce yaşamış [birçok]ları, altüst olmuş şehirler 5 -[onların hepsi] günah üstüne günah işlemişlerdi;

Mustafa Çavdar Meali

Firavun, ondan öncekiler, bir de altı üstüne gelmiş Lut toplumu gibi niceleri geldi geçti. Onların hepsi de günaha batmışlardı. 9/70, 10/13

Mustafa İslamoğlu Meali

Firavun ve ondan önce gelenler de, o hataya gömülüp[5279] altı üstüne getirilen kentler de öyle oldu...[5280]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Fir'avun da ve ondan evvelkiler de ve inkilâbata uğrayanlar da o büyük suçu (meydana) getirdi.

Suat Yıldırım Meali

Firavun da, ondan öncekiler de, altüst edilip yerin dibine geçirilen Lût milletine ait kasabaların ahalileri de hep o günaha (yani şirke) girdiler.

Süleyman Ateş Meali

Fir'avn ve ondan öncekiler ve altüst olmuş kentler(in halkı olan Lut kavmi) de hatalı iş yaptılar.

Süleymaniye Vakfı Meali

Firavun, ondan öncekiler ve yanlış yola giren her toplum aynı hataya düştü.

Şaban Piriş Meali

Firavun da, onlardan öncekiler de ve safsatacılar da günahlarıyla geldiler.

Ümit Şimşek Meali

Firavun ile ondan öncekiler ve Lût kavmi de o günahı işledi.(1)*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Firavun da ondan öncekiler de altı üstüne gelmiş kentlerde aynı hataya vücut verdiler.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı getürdi fir'avn daħı ol kim andan ilerüdür daħı lūŧ ķavmı köyleri yazuķ işi.

Bunyadov-Memmedeliyev

Fir’on da, ondan əvvəlkilər də, alt-üst olmuş Mö’təfikə əhli (Lut qövmü) də günah (xəta) törətmişdilər.

M. Pickthall (English)

And Pharaoh and those before him, and the communities that were destroyed, brought error,

Yusuf Ali (English)

And Pharaoh,(5642) and those before him,(5643) and the Cities Overthrown,(5644) committed habitual Sin.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.