19 Temmuz 2024 - 12 Muharrem 1446 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hâkka Suresi 48. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-innehu leteżkiratun lilmuttekîn(e)

Ve şüphe yok ki Kur'an, çekinenlere öğüttür.

Çünkü O (Kur’an, Allah’tan sakınan) müttakiler için bir öğüt ve zikirdir.

Gerçek şu ki, bu Kur'ân yolunu Allah ile bulanlara bir öğüt ve uyarıdır.

Kur'ân, Allah'a sığınıp, emirlerine yapışarak günahlardan arınıp, azaptan korunanlar, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü'minler için bir öğüttür, bir uyarıdır.

bk. Kur’an-ı Kerim, 2/2; 41/44.

Şüphesiz o (Kur'an) takva sahipleri için bir öğüttür.

Çünkü o (Kur'an, Allah'tan sakınan) muttakiler için bir öğüttür.

Gerçekten o Kur'an, takva sahipleri için bir öğüddür.

Ve şüphesiz bu Kur’an, muttakiler için bir zikir ve mesajdır.

48,49. Şüphesiz Kur'ân, takvâ sahipleri için bir öğüttür. İçinizde onu yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz.

Sakınçlara Kur'an öğüt

Muhakkak ki bu, Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayan herkes için bir öğüttür.

Bu kitâb Allâh’dan korkanlara mev’izadır.

Doğrusu Kuran Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.

Şüphesiz Kur’an, Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.

Doğrusu Kur’an, takvâ sahipleri için bir öğüttür.

Doğrusu o (Kur'an), takvâ sahipleri için bir öğüttür.

Kuşkusuz bu, erdemliler için bir hatırlatmadır.

O hiç kuşkusuz, takva sahipleri için unutulmayacak bir öğüttür .

Ve o hiç şüphesiz unutulmıyacak bir öğüddür korunacaklar için

Şüphesiz o (Kur’ân) Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.

O, takva¹ sahipleri için bir öğüttür.

1- Korunma; Allah\ın buyruklarına içtenlikle uyarak, o buyruklarla, kötü ve zararlı şeylere karşı kendisini korumaya, güvenceye almak.

Şübhesiz ki o (Kur'an) (fenâlıkdan) korunanlar için kat'î bir öğütdür.

Ve şübhesiz ki o (Kur'ân), takvâ sâhibleri için elbette bir nasîhattir.

Ve şüphesiz o (Kur’an kötülüklerden), korunmak isteyenler için bir öğüttür.

Ancak o (Kur’an) Allah’dan korunanlar için bir öğüttür.

Gerçekten Kur’an sakınanlar için kesin bir öğüttür.

Kur/an sakınanlar için bir öğüttür.

Muhakkak ki o, Allah’a karşı sorumluluk bilincinde olanlar için bir öğüttür.¹⁹

19 Bakara, 2/2

Çünkü o (Kur'an) takva sahipleri için bir hatırlatmadır.

Doğrusu bu Kur’an, dürüst ve erdemlice bir hayatı tercih ederek kötülüklerden titizlikle sakınanlar için bir öğüt ve uyarıdır.

O, elbette Müttakîler / Sakınıp Korunanlar için bir hatırlatmadır.

Kuran, sağlamcıların diline tespih olmuştur.

Şüphesiz size okunan ayetler Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.

Şüphesiz ki o (Kur’an), [muttakî]ler (duyarlı olanlar) için bir hatırlatmadır.

Çünkü o (Kur’an, Allah’a) karşı hata etmekten sakınanlar için, bir öğüttür.

Gerçek şu ki bu [Kur’an], Allah’a karşı sorumluluk bilinci duyan herkes ²³ için bir öğüt ve uyarıdır.

23 Yani, “insan kavrayışının ötesindeki şey[in varlığın]a inanan”: karş. 2:2-3.

Şüphesiz ki bu Kuran Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt ve uyarıdır. 7/69-70, 10/57

Gerçek şu ki, bu vahiy muttakiler için bir uyarıdır.

Şüphe yok ki Kur'an takva sahipleri için bir öğüttür.

Şüphesiz O (Kur’ân), korunanlar için bir öğüttür.

Ve şüphe yok ki, o (Kur'ânı Mübîn) muttakîler için elbette bir mev'izadır.

Şüphesiz o müttakiler için bir irşaddır. [41, 44; 2, 2]

O (Kur'an), korunanlar için bir öğüttür.

O Kur'ân muttakîlere mev'ızadır.

Kur’an, Allah’tan çekinerek kendini koruyanların, akıllarından çıkarmayacakları bir bilgidir.

Şüphesiz O, korunanlar için bir hatırlatmadır.

O takvâ sahipleri için bir öğüttür.

Gerçek şu ki o, sakınanlar için tam bir uyarıcı ve düşündürücüdür.

daħı bayıķ ol ögütlemekdür muttaķılara.

Daḫı bu Ḳur’ān naṣīḥatdür müttaḳīlere.

Şübhəsiz ki, bu (Qur’an) müttəqilərə bir öyüd-nəsihətdir.

And lo! it is a warrant unto those who ward off (evil).

But verily this is a Message for the Allah.fearing.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.