27 Şubat 2021 - 15 Receb 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hâkka Suresi 48. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-innehu leteżkiratun lilmuttekîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Çünkü O (Kur'an, Allah'tan sakınan) müttakiler için bir öğüt ve zikirdir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve şüphe yok ki Kur'an, çekinenlere öğüttür.

Abdullah Parlıyan Meali

Gerçek şu ki, bu Kur'ân yolunu Allah ile bulanlara bir öğüt ve uyarıdır.

Ahmet Tekin Meali

Kur'ân, Allah'a sığınıp, emirlerine yapışarak günahlardan arınıp, azaptan korunanlar, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü'minler için bir öğüttür, bir uyarıdır.*

Ahmet Varol Meali

Şüphesiz o (Kur'an) takva sahipleri için bir öğüttür.

Ali Bulaç Meali

Çünkü o (Kur'an, Allah'tan sakınan) muttakiler için bir öğüttür.

Ali Fikri Yavuz Meali

Gerçekten o Kur'an, takva sahipleri için bir öğüddür.

Bahaeddin Sağlam Meali

Ve şüphesiz bu Kur’an, muttakiler için bir zikir ve mesajdır.

Bayraktar Bayraklı Meali

48,49. Şüphesiz Kur'ân, takvâ sahipleri için bir öğüttür. İçinizde onu yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz.

Besim Atalay Meali

Sakınçlara Kur'an öğüt

Cemal Külünkoğlu Meali

Muhakkak ki bu, Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayan herkes için bir öğüttür.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Doğrusu Kuran Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Şüphesiz Kur’an, Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.

Diyanet Vakfı Meali

Doğrusu o (Kur'an), takvâ sahipleri için bir öğüttür.

Edip Yüksel Meali

Kuşkusuz bu, erdemliler için bir hatırlatmadır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

O hiç kuşkusuz, takva sahipleri için unutulmayacak bir öğüttür .

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ve o hiç şüphesiz unutulmıyacak bir öğüddür korunacaklar için

Erhan Aktaş Meali

O, takva¹ sahipleri için bir öğüttür.*

Hasan Basri Çantay Meali

Şübhesiz ki o (Kur'an) (fenâlıkdan) korunanlar için kat'î bir öğütdür.

Hayrat Neşriyat Meali

Ve şübhesiz ki o (Kur'ân), takvâ sâhibleri için elbette bir nasîhattir.

İlyas Yorulmaz Meali

Ancak o (Kuran) Allahdan korunanlar için bir öğüttür.

İsmail Hakkı İzmirli

Kur/an sakınanlar için bir öğüttür.

Kadri Çelik Meali

Çünkü o (Kur'an) takva sahipleri için bir hatırlatmadır.

Mahmut Kısa Meali

Doğrusu bu Kur’an, dürüst ve erdemlice bir hayatı tercih ederek kötülüklerden titizlikle sakınanlar için bir öğüt ve uyarıdır.

Mehmet Türk Meali

Çünkü o (Kur’an, Allah’a) karşı hata etmekten sakınanlar için, bir öğüttür.

Muhammed Esed Meali

Gerçek şu ki bu [Kur’an], Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyan herkes 23 için bir öğüt ve uyarıdır.

Mustafa Çavdar Meali

Şüphesiz ki bu Kuran Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt ve uyarıdır. 7/69-70, 10/57

Mustafa İslamoğlu Meali

Gerçek şu ki, bu vahiy muttakiler için bir uyarıdır.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve şüphe yok ki, o (Kur'ânı Mübîn) muttakîler için elbette bir mev'izadır.

Suat Yıldırım Meali

Şüphesiz o müttakiler için bir irşaddır. [41, 44; 2, 2]

Süleyman Ateş Meali

O (Kur'an), korunanlar için bir öğüttür.

Süleymaniye Vakfı Meali

Kur’an, Allah’tan çekinerek kendini koruyanların, akıllarından çıkarmayacakları bir bilgidir.

Şaban Piriş Meali

Şüphesiz O, korunanlar için bir hatırlatmadır.

Ümit Şimşek Meali

O takvâ sahipleri için bir öğüttür.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Gerçek şu ki o, sakınanlar için tam bir uyarıcı ve düşündürücüdür.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı bayıķ ol ögütlemekdür muttaķılara.

Bunyadov-Memmedeliyev

Şübhəsiz ki, bu (Qur’an) müttəqilərə bir öyüd-nəsihətdir.

M. Pickthall (English)

And lo! it is a warrant unto those who ward off (evil).

Yusuf Ali (English)

But verily this is a Message for the Allah.fearing.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.