25 Şubat 2024 - 15 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hâkka Suresi 46. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Śumme lekata’nâ minhu-lvetîn(e)

Sonra da elbette şah damarını çeker koparırdık.

 Sonra Onun can damarını elbette keserdik (ve işini bitirirdik).

Sonra O'nun can damarını keser koparırdık da ölür giderdi.

Sonra onun, kesinlikle şah damarını, iliğini keser atardık.

Sonra da hiç şüphesiz onun can damarını keserdik.

Sonra onun can damarını elbette keserdik.

Sonra da muhakkak O'nun kalb damarlarını keserdik, (boynunu vururduk).

Sonra onun can damarını keserdik.

44,45,46,47. Eğer Peygamber bize atfen bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı, elbette onu bundan dolayı kıskıvrak yakalardık; sonra da onun şah damarını keser atardık. Hiçbiriniz buna engel de olamazdınız.[671]

[671] Allah’ın dinine ilave yapılamayacağı hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XIX, 561-564.

Yüreğini koparırdık!

Sonra onun can damarını keserdik (onu yaşatmazdık).

44-47. Eğer (Muhammed ’aleyhisselâm) kendi kavlini bize isnâd ide idi biz ânı sağ elinden tutar, kalbinin damarını keser, helâk ider idik. Sizden kimse ’ukûbetimizi men’ idemezdi.

44,45,46. Eğer o (Muhammed), Bize karşı, ona bazı sözler katmış olsaydı, Biz onu kuvvetle yakalardık, sonra onun şah damarını koparırdık.

Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik.

Sonra onun can damarını koparırdık.

Sonra onun can damarını koparırdık (onu yaşatmazdık).

Sonra, ondan vahyi keserdik.

Sonra da onun şah damarını keser atardık.

Sonra da ondan vetînini (iliğini) geser atardık

44-45-46-47. (*Farz-ı muhâl) eğer o peygamber, bize isnat ederek, kendiliğinden birtakım sözler söyleseydi, biz onu (azabımızla) kuvvetle yakalardık da onun can damarını keserdik. Hiçbiriniz buna engel de olamazdı.

Sonra kesinlikle can damarını koparırdık.

sonra da, hiç şübhesiz, onun kalb damarını koparırdık.

Sonra elbette onun can damarını keserdik!

Sonra onun, şah damarını koparırdık.

sonra da ne olursa olsun onun şah damarını koparıp atardık da,

Sonra, kalb damarını koparırdık,

Sonra da onun şah damarını koparırdık.¹⁸

18 Krş. Şûrâ, 42/24

Sonra onun can damarını elbette keserdik.

Sonra da herkese ibret olması için onun can damarını koparıp oracıkta canını alırdık!

Sonra ondan Vetîn’i / İlik’i keserdik.

45,46. tuttuğumuz gibi // hayat damarını koparırdık.

Sonra onun şah damarını keserdik.

Sonra da bu nedenle can damarını keserdik.

45,46. Biz onun bütün güç ve kudretini¹ alıverir sonra da şah damarını koparırdık.

1 Sağ el; mecâzen güç, kudret anlamına geldiği için tercüme yukarıdaki gibi yapılmıştır.

ve şah damarını keserdik;

Sonra da onun can damarını koparıverirdik de. 17/73...75

sonra da yine bundan dolayı şah damarını kesip (başını) gövdesinden ayırırdık

45,46. Elbette onu kıskıvrak yakalar, şah damarını koparırdık.

Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik

Sonra O'ndan yürek damarını kesiverirdik.

44, 45, 46. Eğer o Resul bizim adımıza birtakım sözler uydursaydı, onu elimizle yakalar, sonra da onun şah damarını keserdik.

Maksat, Hz. Peygamberin (a.s.m.) vahyi değiştirmesinin imkânsızlığını belirtmektir. Bazıları bu âyeti yanlış anlayarak: “Sahte peygamberlerin mutlaka,... Devamı..

Sonra onun can damarını keserdik.

Ve kalbinin damarını kat' iylerdik.

şah damarını koparırdık.

Sonra onun şah damarını elbette keserdik.

Sonra da can damarını keserdik.

Sonra ondan can damarını mutlaka keserdik.

[302a] andan kesdüg-idi andan yürek ŧamarın.

Andan keserdük anuñ yüregi ṭamarların.

Sonra onun şah damarını qopardardıq!

And then severed his life artery,

And We should certainly then cut off the artery of his heart:(5670)

5670 This would effectually stop the functioning of his life.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.