26 Şubat 2024 - 16 Şaban 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hâkka Suresi 45. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Le-eḣażnâ minhu bilyemîn(i)

Elbette onu kudretimizle alırdık.

(Derhal hiddetle ve şiddetle yakalayarak) Muhakkak Onun sağ-elini (bütün güç ve kudretini) çekip-alıverirdik.

mutlaka güç ve kudretimizle O'ndan intikam alırdık.

Hakka-meşrûiyyete riayet gereği, ondan peygamberlik görevini alır, onu engellerdik.

Muhakkak onu kuvvetle yakalardık,

Muhakkak onun sağ-elini (bütün güç ve kudretini) çekip-alıverirdik.

Elbette biz O'nu kuvvetle yakalar ve O'ndan intikam alırdık.

Biz güç ile ondan (intikam) alırdık.

44,45,46,47. Eğer Peygamber bize atfen bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı, elbette onu bundan dolayı kıskıvrak yakalardık; sonra da onun şah damarını keser atardık. Hiçbiriniz buna engel de olamazdınız.[671]

[671] Allah’ın dinine ilave yapılamayacağı hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XIX, 561-564.

44,45. Bize karşı, eğer o, birtakım sözleri uydursaydı, onu pek sert yakalardık

Elbette biz O'nu kuvvetle yakalardık (onu cezalandırırdık).

44-47. Eğer (Muhammed ’aleyhisselâm) kendi kavlini bize isnâd ide idi biz ânı sağ elinden tutar, kalbinin damarını keser, helâk ider idik. Sizden kimse ’ukûbetimizi men’ idemezdi.

44,45,46. Eğer o (Muhammed), Bize karşı, ona bazı sözler katmış olsaydı, Biz onu kuvvetle yakalardık, sonra onun şah damarını koparırdık.

44,45. Eğer (Peygamber) bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık.

Elbette onu kıskıvrak yakalardık.

Elbette onu kıskıvrak yakalardık.

Biz onu kuvvetle yakalar,

Elbette biz onu bundan dolayı kuvvetle yakalardık.

Elbette biz onu ondan dolayı yemîniyle yakalar (kuvvetle tutar hıncını alır) dık

44-45-46-47. (*Farz-ı muhâl) eğer o peygamber, bize isnat ederek, kendiliğinden birtakım sözler söyleseydi, biz onu (azabımızla) kuvvetle yakalardık da onun can damarını keserdik. Hiçbiriniz buna engel de olamazdı.

Elbette onun bütün gücünü alırdık.

Elbette onun sağ elini (kuvvet ve kudretini) alıverirdik,

44,45. Eğer (o peygamber), bize isnâd ederek bazı sözler uydursaydı, (biz) onu mutlaka kuvvet(li bir azab)la yakalardık!

Onu güçlü bir şekilde yakalar.

besbelli ki Biz de onun elinde olan bütün gücü alıverirdik,

Onu sağ elimizle yakalar,

Biz onu kıskıvrak yakalardık;

Muhakkak onu sağ elle (bütün gücümüzle), kıskıvrak yakalayıverirdik.

Biz derhal onun gücünü ve yeteneklerini elinden alarak onu sağ elinden yakalar,

Ondan El’i / Güç’ü alırdık.

45,46. tuttuğumuz gibi // hayat damarını koparırdık.

Elbette onu kıskıvrak yakalardık.

Bu nedenle elbette (onu önce) güçlü bir şekilde yakalardık.

45,46. Biz onun bütün güç ve kudretini¹ alıverir sonra da şah damarını koparırdık.

1 Sağ el; mecâzen güç, kudret anlamına geldiği için tercüme yukarıdaki gibi yapılmıştır.

o’nu sağ elinden yakalardık; ²²

22 Yani, onu bütün hareket kabiliyetinden yoksun bırakırdık -“sağ el” gücü sembolize eder.

Biz onu kudretimizle kıskıvrak yakalar. 10/15-16

onu bundan dolayı sağ elimizle şiddetle yakalar

45,46. Elbette onu kıskıvrak yakalar, şah damarını koparırdık.

Elbette onu, sağından yakalardık.

Elbette ki onu sağ tarafından yakalardık.

44, 45, 46. Eğer o Resul bizim adımıza birtakım sözler uydursaydı, onu elimizle yakalar, sonra da onun şah damarını keserdik.

Maksat, Hz. Peygamberin (a.s.m.) vahyi değiştirmesinin imkânsızlığını belirtmektir. Bazıları bu âyeti yanlış anlayarak: “Sahte peygamberlerin mutlaka,... Devamı..

Elbette onun sağ(elini veya kuvvet)ini alırdık.

Biz onı kuvvet ve kahır ile ahz ider

onu kıskıvrak yakalar,

Onun gücünü kuvvetini alırdık.

Onu kıskıvrak yakalar,

Yemin olsun, ondan sağ elini koparırdık.

bayıķ ŧutŧuġıdı andan ya'nį öldürmegiçün ķuvvet ile.

biz anı dutarduḳ ṣaġ elinden.

Biz ondan mütləq şiddətli intiqam alardıq (sağ əlini kəsərdik, yaxud boynunu vurardıq)!

We assuredly had taken him by the right hand

We should certainly seize him by his right hand,(5669)

5669 The right hand is the hand of power and action. Anyone who is seized by his right hand is prevented from acting as he wishes or carrying out his ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.