26 Şubat 2024 - 16 Şaban 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hâkka Suresi 44. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velev tekavvele ‘aleynâ ba’da-l-ekâvîl(i)

Ve eğer bize isnad ederek bazı laflar etseydi.

 Eğer O (Peygamber), Bize karşı bazı sözleri uydurup (Allah adına yalan) söylemeye yeltenseydi,

Eğer O peygamber bize karşı kendi kafasından bazı sözler uydursaydı,

Peygamber bizim adımıza, bazı sözler uydursaydı, engellerdik.

Eğer o bize karşı kendiliğinden birtakım sözler uydurmuş olsaydı,

Eğer o, bize karşı bazı sözleri uydurup-söylemiş olsaydı.

Eğer o Peygamber, bazı sözler uydurup bize isnad etmeğe kalkışsaydı,

Eğer o elçi, Bizim adımıza bazı sözler uydursaydı,

44,45,46,47. Eğer Peygamber bize atfen bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı, elbette onu bundan dolayı kıskıvrak yakalardık; sonra da onun şah damarını keser atardık. Hiçbiriniz buna engel de olamazdınız.[671]

[671] Allah’ın dinine ilave yapılamayacağı hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XIX, 561-564.

44,45. Bize karşı, eğer o, birtakım sözleri uydursaydı, onu pek sert yakalardık

Eğer o (elçi), bize karşı bazı sözleri uydurup söylemiş olsaydı.

44-47. Eğer (Muhammed ’aleyhisselâm) kendi kavlini bize isnâd ide idi biz ânı sağ elinden tutar, kalbinin damarını keser, helâk ider idik. Sizden kimse ’ukûbetimizi men’ idemezdi.

44,45,46. Eğer o (Muhammed), Bize karşı, ona bazı sözler katmış olsaydı, Biz onu kuvvetle yakalardık, sonra onun şah damarını koparırdık.

44,45. Eğer (Peygamber) bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık.

Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı,

Eğer (Peygamber) bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı,

O bize bazı sözler yakıştırsa,

O, bize isnâden bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı,

O bize isnaden ba'zı lâflar uydurmağa kalkışsaydı

44-45-46-47. (*Farz-ı muhâl) eğer o peygamber, bize isnat ederek, kendiliğinden birtakım sözler söyleseydi, biz onu (azabımızla) kuvvetle yakalardık da onun can damarını keserdik. Hiçbiriniz buna engel de olamazdı.

* “Farz-ı muhâl”; Gerçekleşmesi asla mümkün olmayan bir konu hakkındaki varsayım, “kesinlikle olamaz ve olmayacak fakat sayalım ki oldu” manasında.... Devamı..

Eğer Bizim adımıza bazı sözler uydurmuş olsaydı;

Eğer (peygamber söylemediğimiz) ba'zı sözleri bize karşı kendiliğinden uydurmuş olsaydı,

44,45. Eğer (o peygamber), bize isnâd ederek bazı sözler uydursaydı, (biz) onu mutlaka kuvvet(li bir azab)la yakalardık!

Eğer (o elçi) bizim adımıza birtakım sözleri söylemiş olsaydı.

Eğer o elçi kendiliğinden Bize karşı bir takım sözler uydurmuş olsaydı,

Eğer o, kendinden bizim namımıza bazı sözler uydursaydı,

Eğer (Peygamber) Biz’e karşı bazı sözler katmış olsaydı

Eğer o, bize karşı bazı sözleri uydurup söylemiş olsaydı.

Çünkü şâyet o, kendi uydurduğu sözleri Bize yakıştırmaya kalkışsaydı,

O, Deyişler’in bir kısmını bile uydursaydı;

Eğer Muhammed kendi sözlerinden sadece birini, bize yutturmaya kalkışsaydı,

Eğer Elçimiz bizim adımıza bazı sözler uydurmuş olsaydı,

(O elçi) bize (atfen) bazı sözler uydurmuş olsaydı,

Eğer (Peygamber bile) Bizim adımıza bazı sözler uydurmuş olsaydı,

Şimdi o, [kendisine bunu emanet ettiğimiz kişi,] [kendi] sözlerinden bir kısmını Bize isnad etmeye kalkışsaydı,

Eğer bir takım sözler uydurup bize isnat edecek olsaydı. 10/17, 11/13-14,

Ve eğer (Rasul) kısmen dahi, söylemediğimiz sözler uydurarak Bize isnat etseydi,

Şayet Peygamber -bizim adımıza- bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı,

Şayet (söylemediğimiz halde) bize bazı sözler O söyletmiş olsaydı;

Eğer o (peygamber bi'lfarz) bâzı lâkırdıları Bize karşı bir iftira olarak söylemiş olsa idi,

44, 45, 46. Eğer o Resul bizim adımıza birtakım sözler uydursaydı, onu elimizle yakalar, sonra da onun şah damarını keserdik.

Maksat, Hz. Peygamberin (a.s.m.) vahyi değiştirmesinin imkânsızlığını belirtmektir. Bazıları bu âyeti yanlış anlayarak: “Sahte peygamberlerin mutlaka,... Devamı..

Eğer o, (Muhammed), bazı laflar uydurup bize iftira etseydi,

Eğer Muhammed, ba'zı sözleri kendi uydurub bize isnâd itse

Muhammed, Bize karşı bir takım sözler uydursaydı,

Eğer (Muhammed) bizim hakkımızda sözler uydurmuş olsaydı.

Eğer o elçi Bizim adımıza birtakım sözler uydursaydı,

Eğer bazı lafları bizim sözlerimiz diye ortaya sürseydi,

daħı eger yalan baġlamışmıssa bizüm üzerümüze bir nice sözleri.

Eger yalan söylese‐y‐di bizüm üstümüze bir ḳavl,

Əgər o (Peyğəmbər) özündən bə’zi sözlər uydurub Bizə isnad etsəydi,

And if he had invented false sayings concerning Us,

And if the messenger were to invent any sayings in Our name,


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.