19 Temmuz 2024 - 12 Muharrem 1446 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hâkka Suresi 40. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İnnehu lekavlu rasûlin kerîm(in)

Şüphe yok ki bu, kerem sahibi bir elçinin sözü elbet.

Kerem sahibi büyük elçi, Cebrail'dir; Tanrıdan telâkki ettiği vahyi Hz. Peygambere tebliğ etmiştir. Yahut da kerem sahibi büyük elçi Hz. Muhammed (s.a... Devamı..

Hiç şüphesiz O (Kur’an), elbette şerefli bir Elçinin (Allah tarafından vahyedilen) sözleridir.

bu Kur'ân gerçekten şerefli bir elçinin vahiy yoluyla getirdiği sözüdür.

Kur'ân şerefli, asil bir Rasulün ağzından size ulaşan, ilâhî bir kelâmdır.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 81/19; Fethu’l-Kadir, 5/391; Tefsîru İbn Kesîr, 8/338.

Muhakkak ki o (Kur'an), şerefli bir elçinin sözüdür.

Hiç şüphesiz o (Kur'an), şerefli bir elçinin kesin sözüdür.

Şüphesiz o Kur'an, kerîm bir peygamberin (Allah'dan) getirdiği sözdür.

Bu Kur’an iyi ve üstün bir elçinin sözüdür.

Şüphesiz Kur'ân, çok şerefli bir elçinin sözüdür.

Evet bu, kerim olan bir elçinin sözüdür

Şüphesiz o (Kur'an), şerefli bir elçinin (Allah'tan) getirdiği sözdür (vahiydir).

Bkz. 53/4, 81/19-20

38,39,40. Hep gördüğünüz ve görmediğiniz şeyler üzerine kasem iderim ki Kur’ân ’indAllâh mükerrem bir rasûlünün Kur’ân’ıdır.

38,39,40. Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki, Kuran şerefli bir elçinin getirdiği sözdür.

38,39,40. Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o (Kur’an), hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin (Allah’tan alıp tebliğ ettiği) sözüdür.

Kur’an elbette değerli bir elçinin sözüdür.

Hiç şüphesiz o (Kur'an), çok şerefli bir elçinin sözüdür.  

 Sözün asıl sahibi, şüphesiz Cenab-ı Allah’tır. Elçi (peygamber veya Cebrail) aracılığı ile tebliğ edildiğinden, «söz» elçiye nisbet edilmiştir.... Devamı..

Ki bu şerefli bir elçinin (getirdiği) sözdür.

Kuşkusuz Kur'ân, şerefli bir peygamberin (Allah'tan) getirdiği sözdür.

O hiç şübhesiz kerîm bir Resulün getirdiği sözdür

Hiç şüphesiz O (Kur’ân), çok değerli bir Resûl’ün (vasıtasıyla size ulaşan, Allah’ın) kelâmıdır.

Müfessirlerimizin çoğunluğunun beyanı veçhile; Bu âyet-i kerîmede yer alan “Resûl” ifadesiyle kastedilen, Hz. Muhammed [sallallahu aleyhi vesellem] ef... Devamı..

Kuşkusuz o, şerefli bir Resul sözüdür.

Muhakkak o (Kur'an) Allah indinde çok şerefli peygamberin katî sözüdür.

Şübhesiz ki o (Kur'ân), çok şerefli bir elçinin (peygamberin, vahiyden ibâret)sözüdür.

38,39, 40. Artık hayır, (inanmayan ve inkâra şartlanmış olanların sandıkları gibi değil,) görebildiklerinize ve göremediklerinize (kâinatta ve tabiatta bulunan ve her biri harika yaratılış eseri olan atomaltı parçacıklardan kürreye kadar var olan mahlukatıma) yemin ederim ki, şüphesiz o (Kur’an) değerli bir elçinin (vahiy yoluyla getirdiği, Allah’ın) sözüdür.*

(*) Âyetin başında yer alan “felâ uksimu” ifadesi, “Yemin etmem.” anlamında değil, “Hayır, sizin zannnettiğiniz gibi değil” gibi olumsuz bir ifadeden ... Devamı..

O (Kur’an) çok değerli bir elçinin sözüdür.

gerçekten bu Kur’an yüce bir elçinin kesin sözüdür,

O Kur/an, (Tanrı yanında pek kıymetli) bir elçinin [³] sözüdür.

[3] Hazret-i Muhammed'in veya Cibril'in aleyhisselâm.

Muhakkak ki bu Kur’an, şerefli bir elçinin (getirdiği) sözdür.¹⁷

17 Krş. Necm, 53/4; Tekvîr, 81/19-20. Ayette geçen “Şerefli bir elçinin sözüdür” ifadesi bazılarınca yanlış anlaşılmaktadır. Bilinmelidir ki hiçbir el... Devamı..

Ki hiç şüphesiz o (Kur'an), yüce bir elçinin kesin sözüdür.

Bu Kur’an, şerefli bir Elçi olan Cebrail’in getirdiği, Allah’ınsözüdür. Cebrail, onu doğrudan Allah’tan alıp Muhammed’in kalbine indirmiştir.

O, elbette kerîm bir elçinin sözüdür.

40,41. Bu Kuran, değerli bir elçinin sözleridir. // Şair sözü değildir: Siz, imanı ağzınızda geveleyip duruyorsunuz.

Hiç şüphesiz Kur’an çok şerefli bir elçinin okuduğu vahiylerimizdir.

Şüphesiz ki o (Kur’an), değerli bir elçinin (Cebrail’in ulaştırdığı) sözüdür.

Kesinlikle o (Kur’an,) şerefli bir elçinin¹ (Allah’tan getirdiği) sözdür.²

1 Muhakkak ki Kur’an-ı Kerîm; hürmete şayan, kerem ve keramet sahibi yüksek bir Rasulün, büyük bir Hak Elçisi’nin getirdiği sözdür. O, yalanlanılması ... Devamı..

Bakın, bu [Kur’an] gerçekten şerefli bir Elçi’nin [vahyedilmiş] sözüdür,

Kesinlikle bu Kuran şerefli ve değerli bir elçinin sözüdür. 81/19.29

Hiç şüpheniz olmasın ki o (mesaj) şerefli bir elçinin sözüdür;[⁵²⁹¹]

[5291] “Elçi”, Tekvir 19 ışığında Vahiy Meleği’dir. “Elçinin sözü” elçiye ait değil elçiye emanettir. Elçinin “türünün en iyisi” olduğunu ifade eden k... Devamı..

Kuşkusuz Kur’an, şerefli bir elçinin (Cebrail a.s.'in, Rabbinden aldığı vahyi Muhammed s.a.s.'in kalbine) indirdiği sözüdür. (Hak kelâmıdır)

Ki, o (Kur’ân) elbette ikram sahibi bir elçinin sözüdür.

Şüphe yok ki, o (Kur'an) kerîm olan bir peygamberin (tebliğ ettiği) bir kelâmdır.

Bu Kur'ân, pek kerim bir Resulün sözüdür.

“Resul” den maksat, Cebrail (a.s.) olup, Kur’an’ın nakletmesi sebebiyle Söz kendisine izafe edilmiştir.

Ki, o (Kur'an) elbette değerli bir elçinin sözüdür.

O Kur'ân, kerîm olan rasûlün kavlidir.

Asıl önemlisi, Kur’an’ın değerli bir elçinin (Cebrail’in) sözü olmasıdır[*].

Şüphesiz o, şerefli bir elçinin sözüdür.

O çok şerefli bir elçinin getirdiği sözdür.

Ki o, çok soylu bir elçinin sözüdür.

bayıķ ol yalavaç sözidür 'izzetlü.

Bu Ḳur’ān ḳavlidür kerāmetlü resūlüñ.

Bu (Qur’an) çox möhtərəm bir elçinin (Cəbrailin, yaxud Muhəmməd əleyhissəlamın Allahın ona nazil etdiyi) sözüdür!

That it is indeed the speech of an illustrious messenger.

That this is verily the word of an honoured messenger;(5666)

5666 Honoured messenger: one that is worthy of honour on account of the purity of his life, and may be relied upon not to invent things but to give th... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.