2 Mart 2021 - 18 Receb 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hâkka Suresi 17. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velmeleku ‘alâ ercâ-ihâ(c) ve yahmilu ‘arşe rabbike fevkahum yevme-iżin śemâniye(tun)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Melek(ler) ise, onun çevresi üzerinde (göklerin dört yanındadır) . O gün, Rabbinin Arş’ını, meleklerin üst tabakasından sekiz (melek) taşıyacaktır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Melekler, etrafında toplanırlar ve Rabbinin arşını o gün, onların üstünde, sekiz melek taşır.*

Abdullah Parlıyan Meali

Melekler o gün göklerin etrafında ve çevresinde bulunmaktadır. Tüm bu meleklerin üzerinde sekiz melek Rabbinin arşını taşımaktadır.

Ahmet Tekin Meali

Melekler göğün etrafındadır. O gün, Rabbinin Arş'ını, sınırsız kudret ve iktidar makamını, bunların üstünde sekiz melek taşır.

Ahmet Varol Meali

Melekler de (onun) kenarlarındadırlar. O gün Rabbinin Arşı'nı onların üzerinde sekiz (melek) taşır.

Ali Bulaç Meali

Melek(ler) ise, onun çevresi üzerindedir. O gün, Rabbinin arşını onların da üstünde sekiz (melek) taşır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Melekler de semânın etrafındadırlar. O gün Rabbinin arşını, üstlerinde (boyunlarında) sekiz melek taşır.

Bahaeddin Sağlam Meali

Melekler her tarafında bulunur. O gün Rabbinin arşını sekiz melek üstlerinde taşırlar.(*)*

Bayraktar Bayraklı Meali

Bütün melekler göğün etrafında olacaklar ve onların üzerinde o gün sekiz melek, Rabbinin egemenlik tahtını taşıyacaklar.

Besim Atalay Meali

Göğün çevresinde melekler bulunur, üstlerinde bulunan Tanrının arşını, o gün, sekiz melek yüklenir!

Cemal Külünkoğlu Meali

Melekler de o gün göğün etrafındadır. O gün Rablerinin tahtını/arşını, bunların da üstünde sekiz (melek) taşır.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Melekler onun çevresindedirler; o gün Rabbinin arşını onlardan başka sekiz tanesi yüklenir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Melekler onun kıyılarındadır. O gün Rabbinin Arş’ını, bunların da üstünde sekiz taşıyıcı taşır.

Diyanet Vakfı Meali

Melekler onun (göğün) etrafındadır. O gün Rabbinin arşını, bunların da üstünde sekiz (melek) yüklenir.  *

Edip Yüksel Meali

Melekler her yandadır. Rabbinin yönetimi o gün sekiz (evren) üzerinde egemen olacaktır.*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Melekler de onun etrafındadır, O gün Rabbinin Arşını bunların da üstünde sekiz melek yüklenir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

öyle ki melekler, kenarları üzerindedir ve üstlerinde o gün rabbının Arşını sekiz hâmil olur

Erhan Aktaş Meali

O melek¹, onun çevresi üzerindedir. İzin günü Rabb'inin Arş'ını² yeni varlıklar³ taşırlar.*

Hasan Basri Çantay Meali

Melek (ler) ise onun bucaklarındadır. O gün Rabbinin arşını (bucaklardakilerin) üstlerinde bulunan sekiz (melek) yüklenir.

Hayrat Neşriyat Meali

Melek(ler) onun (göğün) etrâfındadır. Ve o gün Rabbinin arşını, onların üstünde olan sekiz (melek) taşır.

İlyas Yorulmaz Meali

Melekler gökyüzünün her tarafında ve o meleklerin üzerinde sekiz melek, Rablerinin yönetim tahtını taşırlar.

İsmail Hakkı İzmirli

Melekler göğün etrafında toplanır. [⁵]. O gün bunların üstünde, arş-ı sekiz melek [⁶] yüklenir [⁷].*

Kadri Çelik Meali

Melekler onun (göğün) etrafındadır. O gün, Rabbinin (ilim) arşını onların (varlıkların) üzerinde sekiz kimse yüklenir.

Mahmut Kısa Meali

Melekler, göğün yarılan kenarlarında saf tutmuş bir hâlde Rabb’inin emrini bekleyecekler; onların da üzerinde, Rabb’inin kudret ve egemenlik tahtı olan Arş’ını, o Gün sekiz büyük melek taşıyacak. Böylece o Gün, size dünyada geçici olarak verilmiş olan gücünüz, irâdeniz ve tercih hakkınız elinizden alınacak ve ilâhî hükümranlık, tüm dehşet ve ihtişâmıyla tecellî edecek!

Mehmet Türk Meali

Melekler1 de o (gökyüzü)’nün etrafındadır. O gün, Rabbinin Arşı’nı bunların da üzerinde bulunan sekiz (taşıyıcı) taşır.2*

Muhammed Esed Meali

ve melekler onun başlarında [duracak]; 10 ve onların da üstünde, o Gün sekiz(i) Rabbinin kudret ve egemenlik tahtını taşıyacak. 11

Mustafa Çavdar Meali

Melekler o gün göğün etrafındadırlar. Rabbinin hükümranlık tahtını o gün sekiz melek taşıyacak. 28/88, 40/7

Mustafa İslamoğlu Meali

Melekler onun enkazı başında duracak; ve onların da üstünde o gün Rabbinin hükümranlık tahtını sekizi[5283] taşıyacak.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve melek (zümresi) onun çevresindedir ve Rabbin Arş'ını, başları üzerinde sekiz melek yüklenir.

Suat Yıldırım Meali

Melekler de göğün etrafında bulunurlar. O gün Rabbinin Arş'ını, sekiz melek taşır. *

Süleyman Ateş Meali

Melekler de onun kenarlarındadır. O gün Rabbinin tahtını, üstlerinde sekiz (melek) taşır.

Süleymaniye Vakfı Meali

Melekler göğün kenarlarına çekilirler. Onların üst tarafında sekiz melek, Rabbinin arşını (yönetim merkezini) taşır.

Şaban Piriş Meali

Melekler ise onun çevresindedirler. Rabbinin Arş'ını ise o gün, onların da üzerinde olan sekizi taşır.

Ümit Şimşek Meali

Melekler göğün etrafındadır. Onların üstünde, Rabbinin Arş'ını o gün sekiz melek yüklenir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Melek de onun kenarlarındadır. Rabbinin arşını, o gün onların üstündeki sekiz taşır.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı firişte ucları üzeredür. [301b] daħı götüre çalabuñ 'arşını üstinde anlaruñ ol gün sekiz firişte.

Bunyadov-Memmedeliyev

Mələklər də onun (göyün) ətrafında (Allahın əmrinə müntəzir) olacaq və həmin gün (ya Peyğəmbər!) sənin Rəbbinin ərşini onların (başı) üstündə səkkiz mələk daşıyacaqdır!

M. Pickthall (English)

And the angels will be on the sides thereof, and eight will uphold the Throne of their Lord that day, above them.

Yusuf Ali (English)

And the angels will be on its sides,(5650) and eight will, that Day, bear the Throne(5651) of thy Lord above them.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.