29 Temmuz 2021 - 19 Zi'l-Hicce 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hâkka Suresi 11. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnnâ lemmâ taġâ-lmâu hamelnâkum fî-lcâriye(ti)

Gerçek şu ki, su taştığı (ve deniz) kabardığı zaman (bile), o gemide (aslında) sizleri taşıyan Biziz.

Şüphe yok ki akıp giden gemide taşıdık sizi sular köpürüp coşunca.

Ve bakın sizin atalarınızı Nuh tufanının suları bütün bentleri aşıp patladığında o akıp giden gemi ile biz taşıdık

Doğrusu, sular kabarınca, sizi gemilerde biz taşıdık.

Su kabardığında biz sizi akıp giden gemide taşıdık.

Gerçek şu ki, su taştığı zaman, o gemide biz sizi taşıdık;

Gerçekten biz, (Nûh zamanında) su taştığı vakit, sizi (varlığınıza sebep olan atalarınızı) gemide biz taşıdık;

Biz gerçekten sular azınca, sizi akıp giden bir gemide taşıdık.

Şüphesiz, su bastığı zaman sizi gemide biz taşıdık.

Sular taştığı zaman, biz sizi gemiye yükletmiş idik

(Nuh tufanında) sular her tarafı kaplayınca sizi(n atalarınızı) o azgın sular üzerinde akıp giden gemide Biz taşıdık.

11,12. Su taştığı vakit, size bir ibret olmak üzere, anlayışlı kulaklar anlasın diye süzülen gemide, sizi Biz taşımışızdır.

11,12. Şüphesiz, (Nûh zamanında) su bastığı vakit, sizi gemide biz taşıdık ki, bu olayı sizin için bir uyarı yapalım ve belleyecek kulaklar da onu bellesin.

Şüphesiz, su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık;

Su taşınca sizi akıp giden (sal) üzerinde taşımıştık.

Kuşkusuz, sular kabarınca sizi gemide biz taşıdık.

Halbuki biz o su tuğyan ettiği vakıt sizi akan gemide taşıdık

Suyun taştığı günde, sizi o akıp gidende Biz taşıdık.

Hakıykat, (her yanı) su basdığı (mu'tâd haddini aşdığı) zaman sizi gemide biz taşıdık.

(Nûh tûfânında her tarafı) su bastığında, şübhesiz ki biz sizi akıp giden (gemi)de taşıdık.

Su taşıp her tarafı kapladığında, biz sizi gemilerle taşımıştık.

11, 12. Su taştığı zaman, bu hâdise size ibret olsun, kulağınızda küpe kalsın diye sizi [¹] gemiye taşıdık.*

Şüphesiz su taştığı zaman, o gemide biz sizi taşıdık.

Nûh tufanı sırasında gökten boşanan ve yerden fışkıran sular taşıp dağları tepeleri kapladığında, sizi dalgalar üzerinde akıp giden bir gemide taşıyıp kurtarmıştık.

Gerçekten biz, Sular azgınlaşınca, sizi “Akıp Giden Gemi”de taşıdık.

Şüphesiz ki su azgınlaştığı zaman sizi gemide biz taşımıştık.

11,12. Sular kabardığı zaman bu (helâk) olayı (ileride) sizlere bir uyarı olsun ve duyduğu şeyden ibret alabilen kulaklar¹ iyice duysun diye, sizi o (Nuh’un) gemisinde Biz taşıdık.²*

[Ve] bakın: [Nûh tufanının] suları bütün bentleri aşıp patladığında sizi 6 o gemi ile Biz [güvenli bölgelere] taşıdık,

Nuh Tufanında sular taştığı zaman atalarınızı da gemide biz taşımıştık. 10/90

Şüphesiz o su çığırından çıkıp tuğyan ettiğinde[5281] sizi gemide taşıyan Bizdik;[5282]*

Şüphe yok ki, su taştığı zaman sizi o akan gemiye Biz yükledik.

11, 12. Unutmayın ki Nûh zamanında, sular taştığı vakit, sizi (varlığınıza vesile olan atalarınızı) emniyetli gemide Biz taşımıştık! Onu sizin için hem bir ibret vesilesi kılalım, hem de can kulağı ile dinleyip ders alanlar iyice bellesinler diye böyle yapmıştık. [36, 41-42; 43, 12-14; 16, 14; 35, 12]

Su(lar) kabarınca biz sizi, akıp giden(gemi)de taşıdık.

Sular kabarınca (Nuh’un halkından) sizin gibi olanları gemide Biz taşıdık.

Sular taştığı zaman sizi gemide biz taşıdık.

Sular taştığında sizi gemiye bindirdik:

Su azıp köpürdüğünde, biz sizi o akıp gidende taşıdık,

bayıķ biz ol vaķt kim ḥaddan geçdi śu bindürdük sizi gemiye.

Ol vaḳt ki ṣu ḳaynadı, ṭūfān oldı. Götürdük sizi Nūḥ gemisinde.

Həqiqətən, hər tərəfi su basdığı zaman (Nuhun tufanı qopduqda) sizi gəmiyə Biz daşıdıq.

Lo! when the waters rose, We carried you upon the ship

We, when the water (of Noah´s Flood) overflowed beyond its limits,(5645) carried you (mankind), in the floating (Ark),*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.