24 Eylül 2021 - 17 Safer 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kalem Suresi 42. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Yevme yukşefu ‘an sâkin ve yud’avne ilâ-ssucûdi felâ yestatî’ûn(e)

O gün, işler güçleşir ve secdeye davet edilirler, derken güçleri yetmez.

Ayağın üstünden (örtünün) kayıp açılacağı (bütün gizli gerçeklerin ortaya çıkacağı) ve onların secdeye çağrılacakları gün (isteseler de artık bunu yapamayacaklar.) Çünkü hepsi (kendilerini ve avanelerini kurtarmaya) güç yetiremez (hale düşmüş durumdadırlar.)

O gün işler güçleşir, onlar secde etmeye çağrılacaklar ama güçleri yetmez ve vakti de geçmiştir zaten.

İşlerin güçleşip, herkesin paçalarını sıvayıp kaçacak yer aradığı (paçalarının tutuştuğu) gün, secdelere davet edilecekleri, teşvik edilecekleri gün, secdeye güç yetiremiyecekleri, vakit bulamayacakları gün mâbutlarını çağırsınlar.

O gün bacak açılır ve secdeye çağrılırlar ama güç yetiremezler.

Ayağın üstünden (örtünün) açılacağı ve onların secdeye çağrılacakları gün, artık güç yetiremezler.

O kıyamet günü ki, iş güçleşip hakikat perdesi açılmağa başlıyacak, secdeye (Hakka boyun eğmeğe) çağrılacaklar; fakat güçleri yetmiyecektir.

İşlerin kızıştığı gün ve secdeye davet edildikleri zaman, artık secde edemeyeceklerdir.

O gün işler zorlaşır ve secdeye davet edilirler; fakat güç yetiremezler.

42,43. O gün işler güçleşir; secdeye çağrılırlar, gözleri dönmüş, horluğa uğramış olduklarından, secde edemezler de, bunlar, sağlam iken de secdeye çağrıldılar

O ezici gücün kendini gösterip dizde dermanın kalmayacağı ve (bütün insanların) secdeye davet edileceği gün, (inkârcılar secde etmeye) güç yetiremeyecekler.

42,43. O gün işin dehşetinden baldırlar açılır; gözleri dönmüş olarak yüzlerini zillet bürür; secdeye çağırılırlar ama buna güçleri yetmez. Oysa, kendileri sapasağlam oldukları zaman secdeye çağırılmışlardı.

42,43. Baldırların açılacağı (işlerin zorlaşacağı) ve kâfirlerin secdeye çağrılıp da gözleri düşmüş ve kendilerini zillet kaplamış bir hâlde buna güç yetiremeyecekleri günü (Kıyamet gününü) düşün. Hâlbuki onlar sağlıklarında secde etmeye çağrılıyorlar (ve buna yanaşmıyorlar)dı.

O gün incikten açılır ve secdeye davet edilirler; fakat güç getiremezler.  *

Gün gelecek, onların içyüzleri açığa çıkarılacak, secdeye çağrılacaklar; ancak buna güçleri yetmeyecektir.*

O gün işler zorlaşır ve secdeye davet edilirler. Fakat güç yetiremezler.

O gün ki saktan bir keşf olunur ve secdeye da'vet edilirler o vakıt gücleri yetmez

Gerçeklerin açığa çıktığı gün secde¹ etmeye çağrılacaklar, ancak buna güçleri yetmez.*

(Hatırla ki o gün) baldır (lar) ın açılacağı, kendilerinin secdeye da'vet edilecekleri bir gündür. Fakat (buna) güc yetiremeyeceklerdir.

O gün (kıyâmet günü) paçalar sıvanır (iş zorlaşır) ve (onlar) secdeye çağrılırlar; fakat güç yetiremezler.

Onlar, o hesap günü secde etmeye davet edildiklerinde, bacaklarından (titremesinden) tanınırlar ve secde etmeye onların güçleri yetmeyecek.

O gün eteklerin tutuştuğu gündür. Onlar secdeye çağırılacaklardır. Ancak, buna güçleri yetmiyecektir,

O gün, bacaklar çimrenir [¹³] onlar secdeye dâvet olunacaklar.*

İşlerin son derece güçleşip paçaların tutuşacağı ve onların secdeye çağrılacakları gün, artık güç yetiremezler.

O Gün, zâlimleri büyük bir korku ve dehşet saracak ve Allah’ın huzurunda secde etmeleri istenecek fakat secde etmek istedikleri hâlde, bunu yapmaya güçleri yetmeyecek!

Baldır-bacak açıldığı / sevkten iş kızıştığı ve Secdeler’e çağrıldıkları gün artık buna güç yetiremezler.

O gün, bacaktan açılacak (işler zorlaşacak) [*] ve secdeye davet edileceklerdir fakat (buna) güç yetiremeyeceklerdir.*

Gerçeklerin bütün çıplaklığıyla ortaya konulacağı¹ (kıyamet) günü onlar, secdeye davet edilirler, ama onların buna güçleri yetmez.*

insan bedeninin bir kemik yığınından ibaret hale getirileceği 21 Gün ve onların, [şimdi hakikati inkar edenlerin, Allah'ın huzurunda] secde etmeye çağrılacakları 22 ama onu yapmaya güçlerinin yetmeyeceği Gün:

İşlerin sarpa sarıp paçaların tutuştuğu o günde onlar secdeye davet edilecek ama secde etmeye mecalleri olmayacak. 100/10

Ezici gücün kendini gösterdiği, dizde dermanın kalmadığı ve paçaların tutuştuğu o gün, secdeye davet edilecekler de,[5262] asla ona güçleri yetmeyecek.*

O gün ki, bacaklar açılır ve secdelere davet olunurlar, artık muktedir olamayacaklardır.

O gün işler son derece güçleşir, paçalar tutuşur. Bütün insanlar secdeye dâvet edilir, fakat kâfirler secde edemezler.

Bacaktan açılacağı (paçanın sıvanacağı, işlerin güçleşeceği) ve secdeye da'vet edilecekleri gün (secde) edemezler.

O gün her şey ortaya dökülecek! Secdeye çağrılacaklar ama güçleri yetmeyecek.

İşler kızıştığı gün, secdeye çağrılırlar da buna güçleri yetmez.

O gün işler çetinleşir de secdeye çağrılırlar; fakat güçleri yetmez.

Baldırın çıplak kalacağı, secdelere çağrılacakları gün, onu da yapamayacaklar.

ol gün kim açın-ıla incükden ya'nį ķatı gün ola daħı oķınalar secde eylemekdin yaña pes güçleri yitmeye.

Ol gün ki ‘arş incigi açıla ve secdeye da‘vet olunalar güçleri yitiş‐meye.

İş çətinləşəcəyi (baldırlar açılacağı,lüt-üryan vəziyyətdə qiyamətə gedəcəkləri, qiyamət bütün dəhşəti ilə görünəcəyi, həqiqət aşkar olacağı) və səcdəyə (namaza) də’vət olunacaqları gün onlar (səcdə etməyə) qadir olmayacaqlar.

On the day when it befalleth in earnest, and they are ordered to prostrate themselves but are not able,

The Day that the shank(5622) shall be laid bare, and they shall be summoned to prostrate in adoration, but they shall not be able,-*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.