19 Temmuz 2024 - 12 Muharrem 1446 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kalem Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-inneke le’alâ ḣulukin ‘azîm(in)

Ve şüphe yok ki sen, pek büyük bir ahlaka sahipsin elbette.

(Ey Resulüm!) Gerçekten Sen, pek büyük bir ahlâk üzerindesin.

[Not: Bu cümlede iki anlam vardır. Birincisi; insanları hidayete yönlendirmek için Aleyhisselatüvesselam Efendimizin katlandığı bütün bu zahmet ve ezi... Devamı..

Çünkü sen üstün bir hayat tarzına ve yüksek bir karaktere sahipsin.

Sen, kesinlikle yüce, büyük bir dini, ülülazm peygamberlerin sünnetini, faziletli, saygıdeğer bir ahlâkı, insan tabiatına uygun üstün bir hayat tarzını, insanı kemale erdiren bir nizamı yaşamaya, öğretmeye, benimsetmeye, savunmaya memursun..

bk. Kur’an-ı Kerim, 33/21.

Şüphesiz sen büyük bir ahlak üzeresin.

Gerçekten sen, pek büyük bir ahlak üzeresin.

Gerçekten sen, pek büyük bir ahlâk üzerindesin.

Ve hiç şüphesiz büyük bir ahlak üzeresin.

Sen kesinlikle evrensel bir ahlâk üzeresin.

Sen, ahlâkça şüphesiz en yüksektesin

Ve gerçekten sen, (insanlığa örnek olacak) pek büyük bir ahlak üzerindesin.

Hz. Peygamberin güzel ahlakının kaynağını vahiy oluşturmaktadır. Onun değer yargıları ve hayat tarzı bütünüyle vahye dayanmaktadır. O halde Hz. Peygam... Devamı..

3,4. Sana minnetsiz bir mükâfât hazırdır. Sen de hısâl-i hamîde vardır.

Şüphesiz sen büyük bir ahlaka sahipsindir.

Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.

Sen elbette üstün bir ahlâka sahipsin.

Ve sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.

Kuşkusuz sen güçlü bir karaktere sahipsin.

Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.

Ve her halde sen pek büyük bir ahlâk üzerindesin

Ve şüphesiz ki sen, yüce bir ahlâk üzeresin.

Âyet-i kerîmeye, tefsir kitaplarında verilen bir diğer manada şöyledir; “ve şüphesiz ki sen, (tek hak ve) yüce bir din (olan İslâm dini) üzeresin.”... Devamı..

Sen, kesinlikle büyük bir ahlak¹ üzerindesin.

1- Dürüst, güvenilir bir kimsesin ve dosdoğru bir inanç üzerindesin.

Hiç şüphesiz büyük bir ahlaak üzerindesin sen.

Ve muhakkak ki sen, gerçekten yüce bir ahlâk üzerindesin!(3)

(3)“Cenâb-ı Hakk Kur’ân-ı Hakîm’de: وَ اِنَّكَ لَعَلٰي خُلِقَ عَظ۪يمٍ [Ve muhakkak ki sen, gerçekten yüce bir ahlâk üzerindesin!] fermân eder. Rivâyet... Devamı..

Ve şüphesiz ki sen, (bütün insanlığa örnek olacak) pek büyük bir ahlak (Rabbinin öğretisi) üzerindesin (her konuda dürüst, erdemli ve güvenilir birisin). *

[* ) Bu cümlede iki anlam vardır. Birincisi; insanları hidayete yönlendirmek için Hz. peygamberin katlandığı bütün bu zahmet ve eziyetler, O’nun çok y... Devamı..

Sen büyük bir ahlak (Rabbinin öğretisi) üzerindesin.

Gerçekten huyun en güzeli seninkidir.

Şüphe yok ki sen ahlâkça en yüksek mertebedesin.

Muhakkak ki sen çok yüce bir ahlak [huluk] üzeresin.³

3 Hz. Ayşe’ye Peygamber’imizin ahlakı sorulduğunda, “Onun ahlakı Kur’an’dan ibaretti” demiştir (Müslim, Müsâfirîn, 139).

Ve şüphesiz sen, pek büyük bir ahlâk üzerindesin.

Çünkü sen, seni delilikle suçlayan inatçı kâfirlerin de gâyet iyi bildiği gibi, pek yüce ve değerli bir ahlâkın sahibisin ve işte bu yol üzerindesin.

Sen, elbette çok büyük bir ahlâk üzeresin.

3,4. Senin, sürekli ve içe sinesi bir hak edişin var. // çünkü sen eşsiz bir ahlâk yapısına sahipsin.

Ve sen Rabbinden sana öğretilen büyük bir ahlâk üzerindesin. Bu öyle bir ahlâk ki inkâr edenler sana nimet olarak bahşedilen ahlâkın ne olduğunu bilemezler. Zira sen Rabbinden gelen bilgiyle terbiye edilerek insanlık fıtratına en uygun insani değerlere yönlendirildin. İnkâr edenler ise sadece kendi sınırlı sığ kapasiteleriyle ahlâki değerler oluşturarak bir takım kuruntulara sahip oldular. Onların kuruntuları Rabbinin katında hiç bir şey ifade etmez. Onlar kuruntularıyla bir takım ahlâki hükümler koyarak insanlık için gerekli olan gerçekçi ahlâki prensiplere ulaşamazlar.

Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.

Ve sen, kesinlikle çok büyük bir ahlâk¹ üzeresin.

1 Ahlâk: Huylar, seciyeler, mizaçlar, anlamında bir kavramdır. (خَلَقَ) kökünden gelir. Aynı kökten gelen “halk”, gözle görülebilen sûret, şekil ve du... Devamı..

çünkü sen, üstün bir hayat tarzına ⁴ sahipsin;

4 Tarafımdan “hayat tarzı” olarak çevrilen huluk terimi, en geniş anlamlarıyla kişinin “karakteri”ni, “doğuştan mizacı”nı veya “tabiatı”nı ve aynı zam... Devamı..

Hiç şüphe yok ki sen, üstün bir karakter ve muhteşem bir ahlak sahibisin. 21/107, 94/4

çünkü sen, muhteşem bir ahlâka/yaratılışa sahipsin;[⁵²³²]

[5232] el-Hulk, “ben’in tabiatı, kişilik”. “Yaratma ve yaratık” anlamındaki halk ve “yaratılış” anlamındaki hilkat ile akraba. Bir sıfatla kayıtlanmad... Devamı..

Kuşkusuz sen, büyük bir ahlak üzerindesin!

(O ahlak, doğru yolu, hak dini olan İslam dinini teşkil eden Kur'an edebi ve ilahi ahlaktır ki, onu Habibi'ne Rabbi lütfetmiş ve "Andolsun ki, Allah’ı... Devamı..

Ve kesinlikle sen, azim bir ahlâk üzerindesin.

Ve muhakkak ki sen pek büyük bir ahlak üzerindesin.

Ve sen pek yüksek bir ahlâk üzerindesin! [33, 21]

Hz. Peygamber (a.s.)’ın ahlâkından bahsetmesi istendiğinde Hz. Aişe (r.a) mümkün olan en ideal cevabı şöyle vermişti: “Onun ahlâkı Kur’ân’dan ibaret i... Devamı..

Ve sen, büyük bir ahlak üzerindesin.

Ve sen en büyük ve güzel huy ve ahlâk üzerindesin.

Çünkü sen üstün bir dine[*] bağlısın.

[*] الخُلُق= huluk ve hulk; din, tabiat ve huy anlamlarına gelir.(Lisan'ul-arab) Aişe validemizin bir soru üzerine "O'nun huluku Kur'ân'dı" (A. b. Han... Devamı..

Sen, büyük bir ahlak üzeresin.

Şüphesiz ki sen pek büyük bir ahlâk üzeresin.

Ve gerçekten sen, çok büyük bir ahlak üzerindesin.

daħı bayıķ sen ħū üzeresin ulu.

Daḫı sen ulu ḫūy üzeresin.

Şübhəsiz ki, sən böyük bir əxlaq üzərindəsən!

And lo! thou art of a tremendous nature.

And thou (standest) on an exalted standard of character.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.