25 Haziran 2021 - 15 Zi'l-ka'de 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mülk Suresi 6. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velilleżîne keferû birabbihim ‘ażâbu cehennem(e)(s) vebi/se-lmasîr(u)

(Ahirette ise) Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış durağıdır.

Ve Rablerine kafir olanlara cehennem azabı var ve cehennem, dönülüp varılacak ne de kötü yer.

Rablerini tanımayan ve gerçekleri örtbas edenler için cehennem azabı vardır. O ne kötü bir uğrak yeridir.

Rablerini inkârda ısrar edenler, küfre saplananlar için Cehennem azâbı vardır. Orası ne kötü bir cezalandırma ve nihaî dönüş yeridir.

Rablerini inkâr edenler için de cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeridir!

Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü dönüş yeridir o.

Rablerini inkâr edenlere de cehennem azabı vardır. O, ne fena dönüş yeridir!...

Rablerini inkâr edenler için Cehennem azabı vardır. Orası ne kötü dönüş yeridir!

Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeridir!

Cehennem azabı, Tanrılarına küfredenler içindir, o ne kötü döneydir

Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır. O ne kötü gidilecek bir yerdir!

Rablerini inkar eden kimseler için cehennem azabı vardır. Ne kötü bir dönüştür!

Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası!

Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır. O, ne kötü dönüştür!

Rab'lerini inkar edenler cehennem cezasını hakketmişlerdir. Ne kötü bir duraktır.

Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü gidilecek yerdir o!

kendilerinin rabbına küfredenler için de Cehennem azâbı vardır, ona gidiş de ne fena akibettir

Gerçeği yalanlayan nankörler için Cehennem azabı vardır. Ve o, ne kötü varış yeridir.

Rablerine küfredenler için de (böyle) cehennem azâbı vardır. O, ne kötü dönüşdür!

Rablerini inkâr edenler için de Cehennem azâbı vardır. O ne kötü varılacak yerdir!

Rablerini inkâr edenler içinde cehennem azabı var. Orası ne kadar kötü dönüş yeri.

Rablerini tanımayanlar için Cehennem azabı vardır. O, ne fena uğraktır!

Rablerine (karşı) küfre sapanlar için cehennem azabı vardır. Pek de kötü dönüş yeridir o.

Gerek sözleri, gerek davranışlarıyla Rablerini inkâr edenleri âhirette cehennem azâbı beklemektedir; gerçekten ne acıklı bir son!

Rabb’lerini inkâr edenler içindir Cehennem’in azâbı!
Gidip Varılacak Yer ne kötüdür!

Rablerine karşı kâfir olanlar için cehennem azabı vardır. Ne kötü varış yeridir (orası)!

Rablerini inkâr edenler için gidilecek yerlerin en kötüsü olan, cehennem azabı vardır.

çünkü, [bu şekilde] Rablerine karşı isyankar davranan 6 herkesi cehennem azabı beklemektedir: orası, ne kötü bir varış yeridir!

Rablerine nankörlük eden kâfirler için ise cehennem azabı vardır. Ne kötü bir son duraktır orası! 7/40, 39/71

zira Rablerine karşı (böyle) nankörlük yapanları Cehennem azabı beklemektedir: ne berbat bir son duraktır.

Ve Rablerini inkar etmiş olanlar için cehennem azabı vardır. Ve ne fenâ dönüş yeri.

Rab'lerini inkâr edenlere de cehennem azabı var. Gidilecek ne kötü yerdir orası!

Rablerine nankörlük edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü gidilecek sonuçtur o!

Rablerini görmezlikten gelenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü hale gelmektir o!

Rab'lerini inkar edenler için de cehennem azabı vardır. Ne kötü bir son!

İnkâr edenler için ise Cehennem azabı vardır. Varılacak ne kötü bir yerdir orası!

Ve Rablerine karşı nankörlük edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü bir dönüş yeridir o!

daħı anları kim kāfir oldılar çalabı’larına ŧamu 'aźābı. daħı yavuz oldı dönecek yir!

Ol kişilere ki daḫı kāfir oldılar Tañrılarına, cehennem ‘aẕābın ya‐raḳladuḳ. Daḫı ol ne yaman varacaḳ yirdür.

Rəbbini inkar edənləri cəhənnəm əzabı gözləyir. Ora necə də pis məskəndir!

And for those who disbelieve in their Lord there is the doom of hell, a hapless journey's end!

For those who reject their Lord (and Cherisher)(5563) is the Penalty of Hell: and evil is (such), Destination.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.