13 Nisan 2021 - 30 Şaban 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mülk Suresi 18. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve lekad keżżebe-lleżîne min kablihim fekeyfe kâne nekîr(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Andolsun, kendilerinden öncekiler de yalanlamıştı. Fakat Beni inkâr (etmelerine karşılık verdiğim azap) nasılmış? (Sonunda anlamış ve belalarını bulmuşlardı.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve andolsun ki onlardan öncekiler de yalanlamışlardı, derken nasıl da gelip çattı azabım.

Abdullah Parlıyan Meali

Daha öncekiler de peygamberleri yalancı saymışlardı, fakat benim onlardan intikamım ne dehşetli olmuştu yani beni inkâr nasılmış gördüler.

Ahmet Tekin Meali

Onlardan öncekiler de peygamberleri yalanlamışlardı. Yalanlamalarına, beni tanımamalarına karşı onları gözden çıkarmam, onlara gazabım nasıl oldu gördünüz.

Ahmet Varol Meali

Andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladılar. Fakat benim inkârım nasıl oldu?

Ali Bulaç Meali

Andolsun, kendilerinden öncekiler de yalanladı. Fakat beni inkar (etmelerine karşılık verdiğim azab) nasılmış?

Ali Fikri Yavuz Meali

(Ey Rasûlüm), doğrusu onlardan (senin kavminden) evvelkiler de (peygamberlerini) yalanlamışlardı. (Bunun için sen üzülme). Fakat beni inkâr etmeleri nasıl oldu, (azabımı bir gerçek olarak bulmadılar mı)!...

Bahaeddin Sağlam Meali

Evet, onlardan evvelkiler de yalanladılar. İşte benim azabımın nasıl olduğuna bakın!

Bayraktar Bayraklı Meali

Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Bak ki, benim cezalandırmam nasıl olmuştur?

Besim Atalay Meali (1962)

Onlardan öncekiler de, yalanlamışlardı, imdi azap nicedir?

Cemal Külünkoğlu Meali

Andolsun, onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkâr etmenin (ve hakka inadına direnmenin) sonucu nasılmış (gördüler)!

Diyanet İşleri Meali (Eski)

And olsun ki, bunlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Beni inkar etmek nasılmış?

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Andolsun, onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkâr etmenin sonucu nasıl oldu!?

Diyanet Vakfı Meali

Andolsun ki, onlardan öncekiler de (bunu) yalan saymışlardı; ama benim karşılık olarak verdiğim azap nasıl olmuştu!

Edip Yüksel Meali

Onlardan öncekiler de inkar etmişti. Beni tanımamak da nasıl mış?

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Andolsun, onlardan öncekiler de yalanladılar. Ama beni inkâr nasıl oldu?

Elmalılı Meali (Orijinal)

Filhakika onlardan evvelkiler de tekzib ettiler, fakat nasıl oldu inkârım

Erhan Aktaş Meali

Ant olsun ki, onlardan öncekiler de yalanladılar. İnkarım¹ nasılmış gördüler.*

Hasan Basri Çantay Meali

Andolsun ki onlardan evvelkiler de tekzîb etmiş (ler) di. (Bak) benim inkârım (da) nice oldu !

Hayrat Neşriyat Meali

And olsun ki, onlardan (o müşriklerden) öncekiler de yalanlamıştı; fakat benim (de o inkâr edenleri) inkârım, (onlara olan azâbım) nasıl oldu (gördüler)!

İlyas Yorulmaz Meali

Onlardan öncekilerde yalanlamıştı. Sonra inkâr edenler nasıl olmuş? İyice bakın.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Üzülme * onlardan evvel gelenler de peygamberlerini yalancı saymışlardı. Onlardan benim hoşlanmamaklığım [²] nasıl oldu? [³].*

Kadri Çelik Meali

Şüphesiz kendilerinden öncekiler de yalanladı. Fakat beni inkâr (etmelerine karşılık verdiğim azap) nasılmış, ha?

Mahmut Kısa Meali

Onlardan önceki nesiller de ayetlerimi inkâr etmişlerdi fakat Beni inkâr etmenin âkıbeti neymiş, gördüler!

Mehmet Türk Meali

Doğrusu, onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. (Sonunda) Benim de (onları) inkârım nasıl olurmuş? (gördüler).

Muhammed Esed Meali

Doğrusu, daha önce 17 yaşamış olanlar[ın birçoğu] da [Benim uyarılarımı] yalanlamıştı: ve Benim [onları] yok sayıp dışlamam ne korkunçtu!

Mustafa Çavdar Meali

Doğrusu onlardan öncekiler de mesajları yalanlamışlardı ama sonunda uyarılarımı inkâr etmek nasılmış gördüler. 10/13, 14/45

Mustafa İslamoğlu Meali

Doğrusu, onlardan önce de yalanlayanlar olmuştu, ama Beni inkâr nasılmış gördüler.[5219]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Muhakkak ki, onlardan evvelkiler tekzîp etmişlerdi. Artık nasıl oldu inkârım?

Suat Yıldırım Meali

Onlardan öncekiler de (dini, peygamberleri) yalan saydılar. Ama Ben'im red ve inkâr edişim, intikamım nasıl olurmuş, anladılar!

Süleyman Ateş Meali

Andolsun, onlardan öncekiler de yalanladılar. Ama benim (onların yaptıklarını) inkarım nasıl oldu?

Süleymaniye Vakfı Meali

Sizden[*] öncekiler de yalana sarılmışlardı; onları hiç beklemedikleri bir hale nasıl da getirmiştim!*

Şaban Piriş Meali

Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Fakat, beni inkar etmek nasılmış?

Ümit Şimşek Meali

Onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Nasıl oluyormuş Benim inkârım?(5)*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yemin olsun, onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Ama nasıl olmuştu benim azabım?!

Eski Anadolu Türkçesi

daħı bayıķ yalan duttı anlar kim anlardan ilerüdür pes nite oldı 'aźābum!

Bunyadov-Memmedeliyev

Onlardan (Məkkə mürşiklərindən) əvvəlkilər də (öz peyğəmbərlərini) təkzib etmişdilər. (Ya Peyğəmbər! Bir görəydin) Mənim onları cəzalandırmağım (inkar etməyim) necə oldu.

M. Pickthall (English)

And verily those before them denied, then (see) the manner of My wrath (with them)!

Yusuf Ali (English)

But indeed men before them rejected (My warning): then how (terrible) was My rejection (of them)?(5575)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.