14 Mayıs 2021 - 2 Şevval 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mülk Suresi 16. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

E-emintum men fî-ssemâ-i en yaḣsife bikumu-l-arda fe-iżâ hiye temûr(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Gökte olanın (melek ordularının, gök taşlarının, gezegen ve yıldızların yörüngesinden çıkıp Dünya’ya çarparak) sizi yerin (dibine) geçirmeyeceğinden nasıl emin olmaktasınız? (Oysa) Bir bakmışsınız ki, o (yeryüzü) sallanıp-çalkalanmaktadır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Kudreti ve emri, gökte bulunan, yüce olan mabudun, sizi yerle beraber batırmayacağından emin misiniz? O vakit görürsün ki o sakin yeryüzü, çalkanıp durmada, titreyip kıvranmada.

Abdullah Parlıyan Meali

Ey inkârcılar! Gökte olan Rabbinizin sizi yere batırıp göçürmesinden emin misiniz? O zaman yeryüzü ansızın sallanıp çalkalanmaktadır.

Ahmet Tekin Meali

Gökte olanın, sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? İşte o zaman, o boyun eğen yer, ıstırapla sarsılır, çalkalanır.

Ahmet Varol Meali

Gökte olanın sizi yere geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman yer birden çalkalanmaya başlar.

Ali Bulaç Meali

Gökte olanın sizi yere geçirmeyeceğinden emin misiniz? Bir bakmışsınız ki, o (yeryüzü) sallanıp-çalkalanmaktadır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Göklerde olan (ve âlemin idaresine memur bulunan) meleklerin, sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? (Ey Mekke'liler!) O vakit bir de bakarsınız, arz çalkalanıp duruyor.

Bahaeddin Sağlam Meali

Gökteki(melekleri)nden güven mi aldınız: Yer sarsılırken sizi onun dibine batırmasınlar diye!

Bayraktar Bayraklı Meali

Göktekinin sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? O zaman yer şiddetle sarsılır.

Besim Atalay Meali (1962)

Siz gökte bulunanın, sizinle bile yeryüzünü deprendirip, çöktürmesinden emniyette misiniz?

Cemal Külünkoğlu Meali

Gökte olduğunu zannettiğiniz (ama her yerde olan) Allah'ın, (yaptıklarınız yüzünden) sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? (Ey Mekkeliler!) O vakit bir de bakarsınız, arz çalkalanıp duruyor.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Gökte olanın sizi yerin dibine geçirmesinden güvende misiniz? O zaman, yer, sarsıldıkça sarsılır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? (O zaman) bir de bakarsınız yeryüzü şiddetle çalkalanıyor.

Diyanet Vakfı Meali

Gökte olanın, sizi yere batırıvermeyeceğinden emin misiniz? O zaman yer sarsıldıkça sarsılır.  *

Edip Yüksel Meali

Yoksa, aniden sallanmaya başlayacak olan yerin dibine sizi batırmayacağına dair göktekinden güvence mi aldınız?

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Her şeyi kuşatmış olan Allah ın yeri sizinle birlikte göçürüvermesinden emin misiniz? O zaman yer çalkalanıyordur.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Emînmisiniz o Semâdekinden; sizinle Arzı göçürüvermesinden? O vakıt bakarsınız ki o Arz çalkalanıyordur

Erhan Aktaş Meali

Gökte Olan'ın,¹ sizi yerin dibine batırmasından emin mi oldunuz? Bir de bakmışsınız yer sarsılıyor!*

Hasan Basri Çantay Meali

(Bu âlemin tedbîrine müvekkel olan) gökdeki (melek) lerden, (Allahdan), sizi yere batırıvermesinden emîn mi olduunz? O vakit bakarsınız ki o (arz durmayıb) çalkanmakdadır.

Hayrat Neşriyat Meali

Gökte olanın(2) (kâinâtın tedbir ve idâresine vekil kılınan meleklerin) sizi yere batırmasından emin mi oldunuz? Bir de bakarsınız ki o (yer) sarsılıyordur!*

İlyas Yorulmaz Meali

Gökyüzünde olanın (Allahın), sizi yerin dibine geçirmesinden güvende mi oldunuz? O azap birdenbire harekete geçer.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Gökte bulunan Zat/ın [¹], sizi hemen sallanacak yerle beraber yere geçirmeyeceğinden mi emin oldunuz?*

Kadri Çelik Meali

Gökte olanın sizi yere geçirmeyeceğinden emin misiniz? Bir de bakmışsınız, o (yeryüzü) çalkalanıp duruyor.

Mahmut Kısa Meali

Yücelerde Olan Allah’ın, yeryüzünü korkunç bir depremle çalkalayıp hepinizi yerin dibine geçirmeyeceğinden nasıl emîn olabiliyorsunuz?

Mehmet Okuyan Meali

Gökte (de) olanın* sizi yere batırmasından güvende misiniz? O zaman (yer) hemen sarsılmaya başlar.*

Mehmet Türk Meali

Gökte olan (Allah)’ın,1 o (yeryüzü) çalkalanırken sizi yere geçirmeyeceğinden emin misiniz?2*

Muhammed Esed Meali

O Gökteki'nin, 15 yeryüzünün bir gün gelip sarsılmaya başladığında sizi yutmasına izin vermeyeceğine emin olabilir misiniz?

Mustafa Çavdar Meali

Gökte olduğunu zannettiğiniz (fakat mekândan münezzeh olan) Allah’ın sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız ki yeryüzü sallanmaya başlamış. 57/4, 58/7

Mustafa İslamoğlu Meali

Gökte olduğunu (sandığınız) Zât’ın,[5218] sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden emin misiniz? O zaman, bir de bakmışsınız ki (arz) çalkalanmaya başlamış.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Emin mi oldunuz, gökte olanın sizi yerin dibine geçirivermesinden? O vakit o yer, çalkanıverir.

Suat Yıldırım Meali

Yüceler yücesi olan Allah'ın sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız yer çalkalanıp duruyor. *

Süleyman Ateş Meali

Gökte olanın, sizi yere batırmayacağından emin misiniz? O zaman yer, birden sallanmağa başlar (ve siz yerin dibine geçersiniz).

Süleymaniye Vakfı Meali

Gökte olanın, bir sarsıntıyla sizi yere batırmasına karşı güvenceniz var mı?

Şaban Piriş Meali

Gökte olanın sizi yere batırmayacağından güvende misiniz, O sarsıldığı zaman?

Ümit Şimşek Meali

Yoksa semâdakinin,(4) sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Bir de bakarsınız, yer sallanıp duruyor...*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

O göktekinin, sizi yere batırmayacağından emin misiniz? O zaman yer aniden çalkalanmaya başlar.

Eski Anadolu Türkçesi

iy imin olduñuz mı andan kim gökdedür ya'nį ķudret kim obura sizi yire? pes ol vaķt ol ya'nį yir deprene.

Bunyadov-Memmedeliyev

(Ey insanlar!) Göydə olanın (Allahın) yer hərəkətə gəlib çalxalandığı zaman sizi onun dibinə batırmayacağına əminsinizmi?!

M. Pickthall (English)

Have ye taken security from Him Who is in the heaven that He will not cause the earth to swallow you when lo! it is convulsed?

Yusuf Ali (English)

Do ye feel secure that He Who is in heaven will not cause you to be swallowed up(5573) by the earth when it shakes (as in an earthquake)?*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.