14 Mayıs 2021 - 2 Şevval 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mülk Suresi 14. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elâ ya’lemu men ḣalaka ve huve-lletîfu-lḣabîr(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Dikkat edin ve kendinize gelin! (Her şeyi yoktan var edip) Yaratan (Allah hiç) yarattığını bilmez mi? Halbuki O Lâtif’tir ve Habîr’dir. (Hem gizli hikmetleri, görünmeyen niyetleri ve mahiyetleri Bilendir, hem de görünen ve işlenen her şeyden haberi olandır.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Hiç bilmez mi yaratan ve odur kullarına lutfeden ve her şeyden haberdar olan.

Abdullah Parlıyan Meali

Yaratan hiç bilmez mi? O en ince işleri gören bilen ve herşeyin içyüzünden haberdar olandır.

Ahmet Tekin Meali

Hikmete dayalı, hesaplı bir düzen içinde, yaratanın yarattıklarını bilmemesi mümkün mü?Allah, hikmetine nüfuz edilmeyen yüce varlıktır ve gizli-açık her şeyden haberdardır.

Ahmet Varol Meali

Yaratan bilmez mi? O latiftir, her şeyden haberdar olandır.

Ali Bulaç Meali

O, yarattığını bilmez mi? O, Latif'tir; Habir'dir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Bilmez mi, O (bütün varlıkları) yaratan? (Şübhesiz gizliyi de bilir, aşikârı da...) O Lâtif'dir, Habîr'dir= her şeyden haberdardır.

Bahaeddin Sağlam Meali

Evet, yaratan bilir. O, latiftir (madde değildir ki engellere takılsın,) Habirdir (sonsuz güç ve ilim sahibidir, her şeyden haberi vardır ve yapar.)

Bayraktar Bayraklı Meali

Hiç, yaratan bilmez mi? O, en ince işleri bilmektedir ve her şeyden haberdardır.

Besim Atalay Meali (1962)

Yaratan bilmez mi? O lûtufludur, haberlidir

Cemal Külünkoğlu Meali

Yaratan (yarattığını hiç) bilmez mi? O, en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Yaratan bilmez olur mu? O, Latif'tir, haberdardır.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Yaratan bilmez mi? O, en gizli şeyleri bilir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.

Diyanet Vakfı Meali

Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.

Edip Yüksel Meali

Hiç Yaratan yarattığını bilmez mi? O, Latiftir, Haberdardır.*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Bilmezmi o yaradan ki o öyle latîf öyle habîr

Erhan Aktaş Meali

Yaratan, yarattığını bilmez mi? O, Bütün Ayrıntıları Bilen'dir, Her Şeyden Haberdar'dır.

Hasan Basri Çantay Meali

Yaratıb duran (Allah) mı bilmeyecekmiş? O, lâtıyfdir, her şeyden haberdârdır.

Hayrat Neşriyat Meali

(Hiç) yaratan bilmez mi?(1) Çünki O, Latîf (kalblerdeki bütün incelikleri bilen)dir, Habîr (onlardan haberdâr olan)dır.*

İlyas Yorulmaz Meali

Yaratan (yarattıklarını) bilmez mi? O kullarına karşı çok lütufkâr ve kullarının her şeyinden haberdar olandır.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Hiç yaratan bilmez mi? Halbuki O, insanca işleri görür, her şeyin iç yüzünden haberdar olur.

Kadri Çelik Meali

O, yarattığını bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.

Mahmut Kısa Meali

Öyle ya, her şeyi Yaratan, yarattığı şeyi bilmez mi? Elbette bilir! Çünkü O latiftir, her şeye nüfuz eden ilmiyle bütün gizlilikleri en ince ayrıntısıyla bilir, her şeyden haberdardır. Öyle ki:

Mehmet Okuyan Meali

Yaratan bilmez mi hiç!* O derin bilgi sahibidir,* haberdardır.*

Mehmet Türk Meali

O yaratan, (yarattıklarını) hiç bilmez mi? Çünkü O her şeyi inceden inceye bilen,1 her şeyden haberdar olandır. *

Muhammed Esed Meali

[Her şeyi] yaratan O, nasıl olur da [her şeyi] bilmez? 12 Evet, yalnız O, [hikmetinde] erişilmez bir derinlik sahibidir, her şeyden haberdar olandır! 13

Mustafa Çavdar Meali

Yaratan yarattığını bilmez mi hiç? O, ilmiyle her şeye nüfuz eden ve her şeyden haberdar olandır. 4/108, 5/52

Mustafa İslamoğlu Meali

Bakın, Yaratan bilmez mi hiç?[5214] Ki ilmiyle her şeye nüfuz eden, her şeyden haberdar olan O’dur.[5215]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Yaratmış olan zât bilmez mi? Latîf, habîr olan O'dur.

Suat Yıldırım Meali

O yarattığı mahlûkunu hiç bilmez olur mu? (İlmi her şeye nüfuz eden, her şeyden haberi olan) latîf ve habîr O'dur.

Süleyman Ateş Meali

Yaratan bilmez mi? O latiftir (bilgisi herşeyin içine geçen, herşeyi) haber alandır.*

Süleymaniye Vakfı Meali

Yaratan bilmez mi? Her şeyin iç yüzünü, en ince ayrıntısıyla bilen O’dur.

Şaban Piriş Meali

-Yaratan bilmez mi? O, gizli sırlara da vakıf ve haberdardır.

Ümit Şimşek Meali

Yaratan bilmez olur mu? O herşeyi bütün incelikleriyle ve gizlilikleriyle bilen, herşeyden haberdar olandır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yaratmış olan bilmez mi/Allah, yarattığı kimseyi bilmez mi? Latîf'tir O, Habîr'dir.

Eski Anadolu Türkçesi

iy bilmez mi ol kim yarattı? daħı ol görklü işlüdür ħaberlü.

Bunyadov-Memmedeliyev

Məgər yaradan (sizin gizli saxladığınız hər şeyi) bilməzmi?! O, (hər şeyi) incəliyinə qədər biləndir, (hər şeydən) xəbərdardır!

M. Pickthall (English)

Should He not know what He created? And He is the Subtile, the Aware.

Yusuf Ali (English)

Should He not know,- He that created?(5570) and He is the One that understands the finest mysteries (and) is well-acquainted (with them).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.