8 Mayıs 2021 - 26 Ramazan 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tahrîm Suresi 11. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve daraba(A)llâhu meśelen lilleżîne âmenû-mraete fir’avne iż kâlet rabbi-bni lî ‘indeke beyten fî-lcenneti ve neccinî min fir’avne ve ’amelihi ve neccinî mine-lkavmi-zzâlimîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Ve yine) Allah, (küfür ve zulüm ortamında bile) iman edenlere ise Firavun'un karısını örnek göstermiştir. Hani o (hanım) : "Rabbim bana Kendi katında, cennette bir ev yap; beni Firavun'dan ve onun (küfür ve kötülük) amelinden-davranışından koru ve beni o zalimler topluluğundan da kurtar" (diye dua etmiş ve kabul edilmişti).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve gene Allah, inananlara, Firavun'un karısını örnek getirmede; hani Rabbim demişti, bana cennette bir ev kur ve beni kurtar Firavun'dan ve yaptığı şeyden ve beni kurtar zalim topluluktan.

Abdullah Parlıyan Meali

Allah iman edenlere de Firavun'un karısını örnek getirmiştir ki O: “Ey Rabbim!” diye yalvarmıştı. “Senin katında olan cennette benim için bir köşk inşa et, beni Firavun'dan ve yaptıklarından koru ve beni şu zalim yani yaratılış gayesi dışında yaşayan milletten kurtar.”

Ahmet Tekin Meali

Allah, kâfirlerle akrabalığı olan mü'minlerin ibret almaları için de, Firavun'un karısı Asiye'yi fazilet örneği göstererek anlatıyor. Hani o:
“Rabbim, kendi katında, Cennet'te benim için bir ev yap. Beni hem Firavun'dan, hem de, onun kötü amellerinden azgınlık ve işkencesinden kurtar. Beni inkâr ile, isyan ile, baskı, zulüm ve işkence ile temel hak ve hürriyetleri, Allah yolunu, Allah yolundaki faaliyetleri engelleyen zâlim bir kavimden kurtar.” demişti.

Ahmet Varol Meali

Allah iman edenlere de Firavun'un karısını örnek verdi. Hani o demişti ki: "Rabbim! Bana senin katında, cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun işinden kurtar, beni zalimler topluluğundan kurtar."

Ali Bulaç Meali

Allah, iman edenlere de Firavun'un karısını örnek verdi. Hani demişti ki: 'Rabbim bana kendi katında, cennette bir ev yap; beni Firavun'dan ve yaptıklarından kurtar ve beni o zalimler topluluğundan da kurtar.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Allah, iman edenlere de Firavun'un hanımını bir misal yaptı. O vakit, bu kadın şöyle demişti: “- Ey Rabbim! Senin katında benim için cennetde bir ev yap; beni Firavun'dan ve onun amelinden kurtar; beni o zalimler topluluğundan kurtar.”

Bahaeddin Sağlam Meali

İnananlara da örnek olarak Firavunun hanımını anlatıyor: Hani, şöyle demişti: “Ey Rabbim! Bana Cennette bir ev yap, beni Firavundan ve yaptıklarından kurtar, beni bu zalim toplumdan da kurtar.

Bayraktar Bayraklı Meali

Allah, inananlara da Firavun'un hanımını örnek gösterdi. O şöyle demişti: “Ey Rabbim! Bana katında cennette bir ev yap; beni Firavun'dan ve onun kötü işinden koru; beni zâlimler topluluğundan kurtar!”

Besim Atalay Meali (1962)

İnanmış olanlara, Firavun'un karısını Allah örnek vermekte, hani kadın demişti ki: «Tanrım! Bana cennette, yanında bir köşk yapıveresin, hem Firavun' dan, hem işlerinden, hem de zalim ulusundan kurtarasın sen beni!»

Cemal Külünkoğlu Meali

Allah, inananlara, Firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani o: “Rabbim! Bana katında, cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar!” demişti.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Allah, inanlara Firavun'un karısını misal gösterir: O: "Rabbim! Katından bana cennette bir ev yap; beni Firavun'dan ve onun işlediklerinden kurtar; beni zalim milletten kurtar" demişti.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Allah, iman edenlere ise, Firavun’un karısını örnek gösterdi. Hani o, “Rabbim! Bana katında, cennette bir ev yap. Beni Firavun’dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar!” demişti.

Diyanet Vakfı Meali

Allah, inananlara da Firavun'un karısını misal gösterdi. O: Rabbim! Bana katında, cennette bir ev yap; beni Firavun'dan ve onun (kötü) işinden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar! demişti.

Edip Yüksel Meali

ALLAH inananlara, Firavun'un hanımını örnek verir. O, "Rabbim, benim için cennette bir ev kur ve beni Firavun'dan ve yaptıklarından kurtar; beni bu zalim halktan kurtar," demişti.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Allah, inananlara da Firavun'un karısını örnek gösterdi. O şöyle demişti: "Rabbim! Bana yanında cennetin içinde bir ev yap, beni Firavun'dan ve onun (kötü) işinden kurtar. Ve beni şu zalim toplumdan kurtar!"

Elmalılı Meali (Orijinal)

Allah, iyman edenlere de Firavnin hatununu bir mesel yaptı: o vakıt o hatun demişti ki: ya rabbi! Nezdi ülûhiyyetinde benim için Cennetle bir ev yap ve beni Firavinden ve onun amelinden kurtar, beni o zalimler kavmından necate çıkar

Erhan Aktaş Meali

Allah, inanan kimselere, Firavun'un hanımını örnek verdi. Hani o, “Rabb'im! Katında, benim için Cennet'te bir ev yap. Beni Firavun ve yaptıklarından kurtar. Ve zalimler topluluğundan beni kurtar.” demişti.

Hasan Basri Çantay Meali

Allah, îman edenlere de Fir'avnın karısını bir misâl olarak îrâd etdi. O vakit (bu kadın) «Ey Rabbim, bana nezdinde, cennetin içinde bir ev yap. Beni Fir'avndan ve onun (fena) amel (ve hareket) inden kurtar. Beni o zaalimler güruhundan selâmete çıkar» demişdi.

Hayrat Neşriyat Meali

Allah, îmân edenlere de Fir'avun'un hanımını (Asiye'yi) bir misâl olarak getirdi. Hani (o): “Rabbim! Senin katında benim için Cennette bir ev yap, beni Fir'avun'dan ve onun(kötü) işinden kurtar, hem beni bu zâlimler topluluğundan kurtar!” demişti.

İlyas Yorulmaz Meali

Allah, iman eden kadınlar için de, Firavunun karısını örnek olarak anlatıyor. Kadın “Rabbim! Katından cennette benim için bir ev yap. Beni Firavundan ve yaptığı kötü amellerden kurtar. Beni bu zalim topluluktan kurtar” diye yalvarmıştı.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Allah, mü/minlere Firavunun karısını misal getirir. Hani o, «— Yâ Rab! Benim için Cennette nezdinde bir ev yap, beni Firavundan, onun fena işinden kurtar, ona tâbi olan zalim kavimden de kurtar.» demişti.

Kadri Çelik Meali

Allah, iman etmekte olanlara da Firavun'un karısını örnek olarak verdi. Hani demişti ki: “Rabbim! Bana kendi katında, cennette bir ev yap, beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar ve beni o zalimler topluluğundan da kurtar.”

Mahmut Kısa Meali

Allah, iman edenler için de, dünyada düşünülebilen, iyi bir Müslüman olabilmeye engel olacak en olumsuz, en kötü ortamda, Firavun’un sarayında Firavun gibi bir zâlimin hanımı olduğu hâlde, bütün müminlere örnek olma derecesine yükselen Asiye’nin iman ve sabır dolu hayatını örnek veriyor: Bir kadının hayal edebileceği bütün dünyevî zenginlik ve imkânlara sahip olan Asiye, dünyanın lüks ve ihtişâmını elinin tersiyle iterek “Ey Rabb’im!” diye yalvarmıştı, “Zâlimlerin saraylarını, villalarını istemem; bana katındabulunan cennette bir köşk hazırla Allah’ım! Beni Firavun’dan ve onun yaptığı zulüm ve haksızlıklardan koru ve bu zâlim toplum ile aynı hayatı ve aynı âkıbeti paylaşmaktan kurtar beni yâ Rab!

Mehmet Okuyan Meali

Allah inananlara ise Firavunun hanımını (Asiyeyi) örnek vermektedir. (O) “Rabbim! Bana katında, cennette bir ev nasip et! Beni Firavundan ve onun iş(ler)inden koru! Beni zalimler topluluğundan kurtar!” demişti.**

Mehmet Türk Meali

Allah îman edenlere de Firavun’un; “Ey Rabbim! Bana kendi katında olan cennette bir ev yap, beni Firavundan ve onun yaptıklarından koru ve beni şu zâlimler topluluğundan kurtar.” diyen karısını,1 örnek olarak veriyor.*

Muhammed Esed Meali

İmana ermiş olanlara da Allah, Firavun'un karısını[n 23 kıssasını] örnek getirmiştir, ki o: “Ey Rabbim!” diye yalvarmıştı, “Senin katında [olan] cennette benim için bir köşk inşa et, beni Firavun'dan ve yaptıklarından koru ve beni şu zalim halkın elinden kurtar!”

Mustafa Çavdar Meali

Allah, iman edenlere de Firavun’un hanımını örnek olarak veriyor. Hani O: – Rabbim, bana katından cennette bir köşk ihsan et! Beni Firavun’dan, onun kötü işlerinden ve bu halkın elinden kurtar! Demişti. 28/9

Mustafa İslamoğlu Meali

İman edenlere ise Allah, Firavun’un karısını örnek göstermiştir: Hani o demişti ki: “Rabbim! Lûtf u kereminden bana cennette sade bir ev ihsan et;[5191] beni Firavun’dan, onun (çirkin) icraatından ve şu zalim kavmin (elinden) kurtar!”[5192]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve Allah, imân etmiş olanlara, Fir'avun'un zevcesini bir misal olarak irâd buyurmuştur. O vakit ki (o kadın şöyle) demişti: «Yarabbi! Benim için nezd-i ulûhiyetinde cennette bir ev yap ve beni Fir'avun'dan ve onun amelinden kurtar ve beni zalimler olan kavimden halâs et.»

Suat Yıldırım Meali

İman edenlere ise Allah, Firavun'un eşini misal getirir. O vakit bu Hatun şöyle niyaz etmişti: “Ya Rabbî! Sen kendi nezdinde, cennette benim için bir konak yaptır, beni Firavun'dan ve onun kötü işinden kurtar, beni bu zalimler gürûhundan halas eyle! ”

Süleyman Ateş Meali

Allah inananlar hakkında da Fir'avn'ın karısını misal verdi. O şöyle demişti: "Rabbim, bana katında, cennetin içinde bir ev yap, beni Fir'avn'dan ve onun (kötü) işinden kurtar. Ve beni şu zalimler topluluğundan kurtar!"

Süleymaniye Vakfı Meali

Allah, inanıp güvenen kimselere (müminlere) de Firavun’un karısını örnek verir. O şöyle demişti: “Sahibim (Rabbim)! Cennet’te, senin katında benim için bir ev yap. Beni Firavun’dan ve işlerinden kurtar. Beni yanlışlar içinde olan bu toplumdan kurtar.”

Şaban Piriş Meali

Allah, iman edenlere de Firavun'un karısını örnek veriyor. Hani O:-Rabbim, cennette/katında benim için bir bina yap. Beni Firavun'dan ve onun taptıklarından kurtar. Beni zalim kavimden kurtar, demişti.

Ümit Şimşek Meali

İman edenlere örnek olarak da, Allah Firavun'un hanımını gösterdi. Hani o “Rabbim, yüce katından bana Cennette bir ev yap,” demişti. “Beni Firavun'dan ve onun kötülüğünden kurtar; bu zalimler güruhundan kurtar.”

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah, iman edenlerle ilgili olarak da Firavun'un karısını örnek verdi. Hani, o şöyle demişti: "Ey Rabbim! Benim için katında, cennette bir barınak yap; beni, Firavun'dan, onun yapıp ettiğinden kurtar; beni zulme sapmış topluluktan da kurtar."

Eski Anadolu Türkçesi

daħı bellü eyledi Tañrı bir meŝel anlara kim įmān getürdiler fir'avn 'avratın. ol vaķt kim eyitti “iy çalabum! yap benüm içün ķatunda bir ev [298b] uçmaķda daħı ķurtar beni fir'avn’dan daħı 'amelinden daħı ķurtar beni žālim ķavümlerden.”

Bunyadov-Memmedeliyev

Allah iman gətirənlərə isə Fir’onun zövcəsini (Asiyə bint Məzahimi) misal çəkdi. O zaman o: “Ey Rəbbim! Mənim üçün Öz dərgahında – Cənnətdə bir ev tik. Məni Fir’ondan və onun əməlindən qurtar. Məni zalım qövmdən xilas et!” – demişdi.

M. Pickthall (English)

And Allah citeth an example for those who believe: the wife of Pharaoh when she said: My Lord! Build for me a home with thee in the Garden, and deliver me from Pharaoh and his work, and deliver me from evil doing folk;

Yusuf Ali (English)

And Allah sets forth, as an example to those who believe the wife of Pharaoh:(5549) Behold she said: "O my Lord! Build for me, in nearness(5550) to Thee, a mansion in the Garden, and save me from Pharaoh and his doings, and save me from those that do wrong";*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.