8 Mayıs 2021 - 26 Ramazan 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Talâk Suresi 10. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

E’adda(A)llâhu lehum ‘ażâben şedîdâ(en)(s) fettekû(A)llâhe yâ ulî-l-elbâbi-lleżîne âmenû(c) kad enzela(A)llâhu ileykum żikrâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Ahirette ise) Allah, onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır; öyleyse ey iman eden temiz akıl ve vicdan sahipleri, Allah'tan korkup (küfür ve kötülükten sakının) . Doğrusu Allah, size bir zikir (uyaran, hatırlatan ve her konuda kural koyan bir Kur'an) indirmiş (bulunmaktadır).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Allah onlara çetin bir azap da hazırlamıştır, artık çekinin Allah'tan ey aklı başında olanlar; ey iman edenler, andolsun ki Allah, size bir öğüt olan Kur'an'ı indirmiştir.*

Abdullah Parlıyan Meali

Ahirette de Allah onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey inanan akıl sahipleri! Yolunuzu Allah'ın kitabı vasıtasıyla bulun. Gerçekten O sizin için uyarıcı olan Kur'ân'ı indirmiştir.

Ahmet Tekin Meali

Allah onlara dehşetli bir azap hazırladı. Allah'a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun. Ey iman eden akıl ve vicdan sahipleri, Allah size okunması ibadet olan övünç kaynağı Kur'ân'ı indirmiştir.

Ahmet Varol Meali

Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman eden akıl sahipleri! Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size bir zikir (Kur'an) indirmiştir.

Ali Bulaç Meali

Allah, onlar için şiddetli bir azab hazırlamıştır; öyleyse ey iman eden temiz akıl sahipleri, Allah'tan korkun. Doğrusu Allah, size bir zikir (uyaran, hatırlatan ve öğüt veren Kur'an) indirmiştir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Allah, (ahirette) onlara şiddetli bir azab hazırlamıştır. O halde Allah'dan korkun, ey akıl sahibleri!... Ey iman edenler; işte Allah, size bir zikir (Kur'an) indirdi.

Bahaeddin Sağlam Meali

Allah, onlar için, (ahirette) şiddetli bir azap hazırlamıştır. İşte ey inanmış olan akıl sahipleri!(*) Allah’ın yasalarını çiğnemekten sakının! Çünkü Allah, size mesaj ve zikir indirmiştir:*

Bayraktar Bayraklı Meali

Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Ey inanan akıl sahipleri! Allah'a saygı duyunuz. Allah, sizin için kesinlikle bir öğüt indirmiştir.

Besim Atalay Meali (1962)

Allah, onlara katı azap hazırladı, ey aklı olanlar! Allahtan sakınınız, ey inanmış olanlar! Allah inanarak yararlı iş görenleri, karanlıktan aydınlığa çıkarmakçin —Allahın açık âyetlerin size okuyan— bir peygamber gönderdi, size öğüt indirdi, Allaha inanarak, yararlı iş göreni, altından ırmaklar akan cennetlere koyacak, orda sonsuz kalırlar

Cemal Külünkoğlu Meali

Allah, onlar için ahirette de (dünyada yaptıklarına karşılık) şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey inanan akıl sahipleri! Allah'ın emir ve yasakları konusunda bilinçli olun! Zira Allah, size öğütlerle dolu ve şeref kaynağı olan bir zikir (Kur'an) indirmiştir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Allah onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Ey inanmış olan akıl sahipleri! Allah'tan sakının; Allah size Kuran'ı indirmiştir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Allah, ahirette onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O hâlde, ey iman etmiş olan akıl sahipleri, Allah’a karşı gelmekten sakının! Allah, size bir zikir (Kur’an) indirdi.

Diyanet Vakfı Meali

Allah onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. Ey inanan akıl sahipleri! Allah'tan korkun. Allah size gerçekten bir uyarıcı (kitap) indirmiştir.

Edip Yüksel Meali

ALLAH onlar için çetin bir ceza hazırlamıştır. Öyleyse, ey akıl sahibi inananlar, ALLAH'ı dinleyiniz. ALLAH size bir mesaj...

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Allah onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey inanan aklı selim sahipleri! Allah'tan korkun, Allah size bir uyarıcı gönderdi.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Allah öyleler için şehid bir azâb hazırlamıştır, ondan dolayı Allahtan korkun da korunun ey halis özü, temiz aklı olanlar: iyman edenler! İşte Allah size bir zikr indirdi

Erhan Aktaş Meali

Allah, onlara şiddetli bir azap hazırladı. Ey iman eden sağlıklı düşünen akıl sahipleri, Allah için takva sahibi olun. Allah, size zikri¹ indirmiştir.*

Hasan Basri Çantay Meali

Allah onlar (ın benzerleri) için (de) pek çetin bir azâb hazırladı. O halde ey îman etmiş olan salim akıl saahibleri, Allahdan korkun. Allah size hakıykî bir zikir indirmiş.

Hayrat Neşriyat Meali

Allah onlara (âhirette, pek) şiddetli bir azab hazırlamıştır; o hâlde ey îmân eden akıl sâhibleri! Allah'dan sakının! Şübhesiz ki Allah, size bir zikir (Kur'ân) indirmiştir.

İlyas Yorulmaz Meali

(Ayrıca onlar için) Allah, ahiret gününde şiddetli bir azap hazırlamıştır. Ey Akıl sahipleri! İman etmiş olduğunuz Allahdan korunun. O Allah, sizin için bir öğüt (Kuran) indirmiştir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

10, 11. Allah onlar için şiddetli azap hazırlamıştır. Artık Ey tam akıllılar! Allah/tan sakının. Mü/minler! [³] Allah size Kur/an/ı indirmiş, bir de peygamber göndermiştir ki iman edenleri ve iyi amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah/ın açık âyetlerini okur. Her kim Allah/a iman eder ve iyi amel işlerse Allah onu ağaçları altında ırmaklar akar uçmaklara (Cennetlere) ebediyen kalmak üzere sokar. Allah orada ona göre bir rızk, nimet vermiştir.*

Kadri Çelik Meali

Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Öyleyse ey iman etmekte olan temiz akıl sahipleri! Allah'tan korkup sakının. Doğrusu Allah, sizin için bir zikir (uyarıp hatırlatıcı bir Kur'an) indirmiştir.

Mahmut Kısa Meali

Allah onlara, cehennemde çetin bir azap hazırlamıştır! Öyleyse, ey iman etmiş olan akıl sahipleri; bunlardan ibret alın da, Allah’tan gelen ilkelere göre hayatınızı yönlendirerek zulüm ve haksızlıklardan titizlikle sakının! İşte bunun için Allah size, mükemmel bir hikmet, öğüt ve uyarı kitabı olan bu Kur’an’ı göndermiştir:

Mehmet Okuyan Meali

Allah onlara şiddetli bir azap hazırlamış (olacak)tır. Ey iman etmiş öz akıl sahipleri! Allaha karşı [takvâ]lı (duyarlı) olun! Allah size elbette bir hatırlatıcı (elçi) indirmiştir:

Mehmet Türk Meali

Allah, onlara (âhirette) çok şiddetli bir azap hazırlamıştır. Öyleyse ey îman eden akıl sahipleri! Allah’a karşı hata etmekten sakının. Doğrusu Allah size öğüt veren bir (Kur’an) indirmiştir.

Muhammed Esed Meali

[öteki dünyada ise] Allah onlar için [daha da] şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde siz ey basîret sahipleri, [siz] iman edenler, Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun! Allah size gerçekten bir uyarıcı indirmiştir:

Mustafa Çavdar Meali

Allah, onlar için çok şiddetli bir azap hazırladı. Öyleyse ey derin kavrayış temiz akıl sahipleri Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun! Zira Allah size, öğütlerle dolu şeref ve itibar kaynağı olan Kuran’ı indirmiştir. 6/156-157, 20/133-134

Mustafa İslamoğlu Meali

(Dahası) Allah onlar için (âhirette) çetin bir azap hazırlamıştır. Şu halde ey aktif akıl sahipleri![5166] Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun! (Ey bu vahye) iman edenler: siz de!.. Zira Allah size uyarıcı bir mesaj indirmiş;*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Allah onlar için pek şiddetli bir azap hazırladı. Artık ey imân etmiş olan akıl sahipleri! Allah'tan korkun, şüphe yok ki Allah, sizin için bir zikir indirmiştir.

Suat Yıldırım Meali

10, 11. Allah onlar için âhirette de pek çetin bir azap hazırladı. Artık siz ey akıl sahipleri, ey iman etmiş kullarım! Allah'a karşı gelmekten, ileride de hep sakının ki böyle bir azaptan korunasınız. İşte Allah size gerçekleri hatırlatan bir kitap indirdi, bir Elçi gönderdi. Allahın nurlar saçan, yollar açan âyetlerini sizlere okuyor ki iman edip makbul ve güzel işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Kim Allah'a iman eder, makbul ve güzel işler yaparsa, Allah onları, hem de devamlı kalmak üzere, içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. Allah böyle kuluna gerçekten pek güzel nasip ihsan eder. [15, 9; 14, 1; 2, 257; 42, 52]

Süleyman Ateş Meali

Allah o(insa)nlara şiddetli bir azab da hazırlamıştır. Ey inanmış olan, sağduyu sahipleri, Allah'tan korkun, Allah size bir uyarı indirdi.

Süleymaniye Vakfı Meali

Allah onlar için şiddetli bir azap da hazırlamıştır. Ey inanıp güvenen sağlam duruşlular! Allah’tan çekinerek kendinizi koruyun. Allah, size aklınızdan çıkarmayacağınız[*] bir Kitap indirdi.

Şaban Piriş Meali

Allah, onlara şiddetli bir azap hazırladı. Öyleyse Allah'tan sakının ey inanan akıl sahipleri! Nitekim Allah size bir zikir (kitap) indirmiştir.

Ümit Şimşek Meali

Allah onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. Onun için Allah'tan korkun, ey iman etmiş aklıselim sahipleri! Allah size de bir öğüt indirmiş bulunuyor.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah onlar için şiddetli bir azap hazırladı. Artık Allah'tan korkun, ey iman etmiş akıl ve gönül sahipleri! Allah size bir Zikir/bir uyarıcı/bir düşündürücü indirmiştir.

Eski Anadolu Türkçesi

yaraķladı Tañrı anlaruñ içün 'aźāb ķatı. pes ķorķuñ Tañrı’dan iy 'aķıllar isleri anlar kim įmān getürdiler bayıķ indürdi Tañrı sizdin yaña ķur’ān’ı.

Bunyadov-Memmedeliyev

Allah onlar üçün şiddətli əzab hazırladı. Ey iman gətirmiş ağıl sahibləri, Allahdan qorxun! Allah sizin üçün Qur’an nazil etmiş,

M. Pickthall (English)

Allah hath prepared for them stern punishment; so keep your duty to Allah, O men of understanding! O ye who believe! Now Allah hath sent down unto you a reminder,

Yusuf Ali (English)

Allah has prepared for them a severe Punishment(5523) (in the Hereafter). Therefore fear Allah, O ye men of understanding - who have believed!- for Allah hath indeed sent down to you a Message,-(5524)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.