9 Mayıs 2021 - 27 Ramazan 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Teğâbun Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ya’lemu mâ fî-ssemâvâti vel-ardi veya’lemu mâ tusirrûne vemâ tu’linûn(e)(c) va(A)llâhu ‘alîmun biżâti-ssudûr(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Göklerde ve yeryüzünde olanları (bütün yarattıklarını elbette) bilir, gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri de bilir. Allah, göğüslerin (gönüllerin) özünü bilendir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Bilir ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde ve bilir neyi gizlerseniz ve neyi açığa vurursanız ve Allah, gönüllerde olanı da bilir.

Abdullah Parlıyan Meali

O Allah ki göklerde ve yerde olan herşeyi bilir. O Gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı da bilir. Gönüllerde gizli olanlarıda bilendir O.

Ahmet Tekin Meali

Allah göklerdeki varlıkları, yerdeki varlıkları ve olayları bilir. Gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz sözlerinizi ve fiillerinizi bilir. Allah gönüllerdeki sırları bilir.

Ahmet Varol Meali

Göklerde ve yerde ne varsa bilir; sizin gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah gönüllerde olanı bilendir.

Ali Bulaç Meali

Göklerde ve yerde olanların tümünü bilir; sizin saklı tuttuklarınızı da, açığa vurduklarınızı da bilir. Allah, sinelerin özünde saklı duranı bilendir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. Sizin bütün gizlediklerinizi ve aşikâre yaptıklarınızı da bilir. Allah, bütün kalplerde olanı bilendir.

Bahaeddin Sağlam Meali

O, göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediğinizi ve açıkladığınızı da bilir. Şüphesiz Allah, sinelerde saklı olan her şeyi bilendir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı da bilir. Allah, sinelerde olanı bilendir.

Besim Atalay Meali (1962)

Göklerdeki, yerdeki olanı bilir; gizli, açık ne yapsanız da bilir; bilir Allah gönüllerde olanı

Cemal Külünkoğlu Meali

O, göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. O, gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilmektedir. Evet, Allah kalplerde olanı da hakkıyla bilendir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Göklerde ve yerde olanları bilir; gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir; Allah, kalblerde olanı da bilendir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.

Diyanet Vakfı Meali

Göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı da bilir. Allah kalplerde olanı bilendir.

Edip Yüksel Meali

Göklerde ve yerde olanları bilir; sizin gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı da bilir. ALLAH gizli düşüncelerinizi çok iyi bilir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Göklerde ve yerde olanları, gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri bilir. Allah, göğüslerin özünü bilir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

O Göklerde ve Yerde ne varsa bilir ve sizler her ne sirr tutar ve her ne açıklarsanız hepsini bilir ve Allah bütün sînelerin künhünü bilir

Erhan Aktaş Meali

Göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Allah, göğüslerin özünü en iyi bilendir.

Hasan Basri Çantay Meali

Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Ne gizler, ne açıklarsanız onları da bilir. Allah göğüslerin içinde olan her gizliyi bile hakkıyle bilicidir.

Hayrat Neşriyat Meali

Göklerde ve yerde ne varsa bilir; neyi gizlerseniz ve neyi açıklarsanız (onu da) bilir. Çünki Allah, sînelerin içinde olanı hakkıyla bilendir.

İlyas Yorulmaz Meali

Göklerde ve yeryüzünde olanların tümünü Allah biliyor. Aynı zamanda sizin gizlediklerinizi ve açıkladıklarınızı da O biliyor. Allah, göğüslerin gizlediklerini en iyi bilendir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

O, göklerdekileri ve yerdekileri, gizli tuttuğunuzu, alenî yaptığınızı hep bilir. Allah sinelerde gizli olanları da tamamıyle bilir.

Kadri Çelik Meali

Göklerde ve yerde olanların tümünü bilir. Sizin saklı tutmakta olduklarınızı da açığa vurduklarınızı da bilir. Allah, sinelerin özünde saklı duranı bilendir.

Mahmut Kısa Meali

Allah, göklerde ve yerde olan her şeyin bilgisine sahiptir; dolayısıyla, sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz her şeyden haberdardır.Şüphesiz O, kalplerde gizlenen bütün niyet ve düşünceleri bilmektedir.

Mehmet Okuyan Meali

Göklerde ve yerde olanları bilir; gizlediğinizi de açıkladığınızı da bilir. Allah göğüslerin (kalplerin) özünü bilendir.

Mehmet Türk Meali

O, göklerde ve yerde olanların hepsini bildiği gibi, sizin gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Hattâ Allah, gönüllerin özündekileri de çok iyi bilir.1*

Muhammed Esed Meali

O, göklerde ve yerde olan her şeyi bilir; ve O, sakladıklarınızı da, açığa vurduklarınızı da bilmektedir: çünkü Allah, [insanların] kalpler[in]de olanın her türlü bilgisine sahiptir.

Mustafa Çavdar Meali

O, göklerde ve yerde olan ne varsa hepsini bilir; haliyle gizlediğinizi de açıkladığınızı da bilir. Zira Allah, göğüslerdeki en mahrem sırları bilendir. 6/3, 11/5, 67/13

Mustafa İslamoğlu Meali

O, göklerde ve yerde olan her şeyi bilir; yine gizlediklerinizi ve açıkladıklarınızı da bilir: zira Allah gönüllerdeki (en mahrem) sırları bilendir.[5129]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Göklerde ve yerde ne var ise bilir ve neleri gizlediğinizi ve neleri açıkladığınızı bilir ve Allah göğüslerin içinde olanlara da tamamen alîmdir.

Suat Yıldırım Meali

O, göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. Gizlediğiniz ve açıkladığınız her şeyi de bilir. O sinelerin özünü, gönüllerin ta künhünü de bilir.

Süleyman Ateş Meali

Göklerde ve yerde bulunanları bilir, gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri de bilir. Allah, göğüslerin özünü bilendir.

Süleymaniye Vakfı Meali

O, göklerde ve yerde olanı bilir. Neleri gizlediğinizi ve neleri açığa vurduğunuzu bilir. İçinizde olanı da bilen Allah’tır.

Şaban Piriş Meali

Göklerde ve yerde ne varsa bilir; gözlediğinizi de açıkladığınızı da bilir. Allah, göğüslerin özünü de bilir.

Ümit Şimşek Meali

O göklerde ve yerde olanı da bilir, sizin gizlediğinizi ve açığa vurduğunuzu da. Allah, gönüllerde saklı olanı da hakkıyla bilir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

O bilir, göklerde ne var, yerde ne var! Ve bilir sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da. Allah, göğüslerin özünü çok iyi bilir.

Eski Anadolu Türkçesi

bilür anı kim göklerdedür daħı yirde daħı bilür anı kim gizlersiz daħı anı kim eşikere eylersiz. daħı Tañrı bilicidür gögüzler issini ya'nį göñüllerdegiyi.

Bunyadov-Memmedeliyev

O, göylərdə və yerdə olanları da, sizin gizlində və aşkar da nə etdiyinizi də bilir. Allah ürəklərdə olanları biləndir!

M. Pickthall (English)

He knoweth all that is in the heavens and all that is in the earth, and He knoweth what ye conceal and what ye publish. and Allah is Aware of what is in the breasts (of men).

Yusuf Ali (English)

He knows what is in the heavens and on earth; and He knows what(5483) ye conceal and what ye reveal: yea, Allah knows well the (secrets) of (all) hearts.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.