14 Nisan 2021 - 2 Ramazan 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Teğâbun Suresi 18. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

‘Âlimu-lġaybi ve-şşehâdeti-l’azîzu-lhakîm(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Allah) Gaybı (gizli ve görünmeyen durumları) da, müşahede edilebileni de (görünürde olanı da) Bilen, Azîz (Üstün ve Güçlü), Hakîm (Hüküm ve Hikmet sahibi) dir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Gizliyi de bilir, görüneni de, üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Abdullah Parlıyan Meali

O Allah yaratılmışların akıl ve duyularıyla kavrayamadıkları şeyleri de duygu ve akıllarıyla görüp gözleyebildikleri şeyleri de bilendir. O güçlüdür, O'nun gücüne hiçbir güç ulaşamaz, O yaptığı herşeyi yerli yerince yapandır.

Ahmet Tekin Meali

Allah duyu ve bilgi alanı ötesini, gayb âlemini ve görülen âlemi bilir. O kudretlidir, hikmet sahibidir, hükümrandır.

Ahmet Varol Meali

Görünmeyeni de görüneni de bilendir. Yücedir, hikmet sahibidir.

Ali Bulaç Meali

Gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, Aziz (üstün ve güçlü), Hakim (hüküm ve hikmet sahibi)dir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Gizliyi de, aşikârı da bilen Azîz Hakîm'dir; (her şeye galibdir, hikmet sahibidir.)

Bahaeddin Sağlam Meali

O, görünen ve görünmeyen âlemleri bilendir. Üstün güç sahibidir, her şeyi yerli yerinde yapandır.

Bayraktar Bayraklı Meali

Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O'nun gücü her şeye yeter ve her işinde hikmet vardır.[651]*

Besim Atalay Meali (1962)

Bilir O görüneni, görünmiyeni, O'dur emre, O'dur bilge

Cemal Külünkoğlu Meali

O, yaratılmışların kavrayış alanının ötesindeki şeyleri de insanların duyuları ve akılları ile görüp gözleyebildiklerini de bilir (O'na hiçbir şey gizli kalmaz). O, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Görüleni görülmeyeni bilendir, güçlüdür. Hakim'dir.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

O, gaybı da görünen âlemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Diyanet Vakfı Meali

Görülmeyeni ve görüleni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir.

Edip Yüksel Meali

Gizliyi ve açığı Bilendir; Üstündür, Bilgedir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Gaybe de şehadete de âlim, azîz, hakîmdir

Erhan Aktaş Meali

Görünmeyen ve görünen her şeyi bilendir. Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir.

Hasan Basri Çantay Meali

Gizliyi de, aşikârı da bilendir. Gaalib-i mutlakdır. Tam hukûm ve hikmet saahibidir.

Hayrat Neşriyat Meali

(O,) gayb ve şehâdeti (gizli olanı ve görüneni) hakkıyla bilendir, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

İlyas Yorulmaz Meali

Allah, bilinmeyenlerin ve açıkta olanların bileni, en güçlü olan ve her şeyin hükmünü verendir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Allah gizli ve aşikâr her şeyi bilendir. Yegâne galiptir, hâkimdir.

Kadri Çelik Meali

Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir.

Mahmut Kısa Meali

O, yaratılmışların algılama sınırlarının ötesinde bir âlem olan gaybı da,duyularla kavranabilen şehâdet âlemini de en mükemmel şekilde bilmektedir. Görülen ve görülmeyen, açıkta ve gizli olan her şeyden haberdardır. Aynı zamanda O, sonsuz kudret ve hikmet sahibidir. Asla yersiz ve gereksiz hüküm vermeyen ve hükmüne karşı konulamayan Yüce Yaratıcıdır!

Mehmet Türk Meali

O (Allah), görülmeyeni de görüleni de bilir, çok şerefli, hüküm (ve hikmet) sahibidir.

Muhammed Esed Meali

yaratılmışların kavrayış alanının ötesindeki şeyleri de, insanların duyguları ve akılları ile görüp gözleyebildiklerini de 15 bilir; Kudretlidir, Hikmet Sahibidir!

Mustafa Çavdar Meali

O, görünen ve görünmeyen her şeyi bilen, mutlak üstün olan ve her hükmü doğru olandır. 2/77, 3/167, 9/105

Mustafa İslamoğlu Meali

O, idraki aşan hakikatlerin de, idrak alanına giren gerçeklerin de sırrına vâkıf olandır; Her işinde mükemmel, her hükmünde tam isabet edendir.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Gizliye de, âşikâr olana da alîmdir, azîzdir, hakîmdir.

Suat Yıldırım Meali

Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O azîzdir, hakîmdir (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

Süleyman Ateş Meali

Görünmeyeni ve görüneni bilendir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz, O,) Azizdir, hakimdir (üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir).

Süleymaniye Vakfı Meali

Görünmeyeni ve görüneni bilen O’dur. Üstün olan ve doğru kararlar veren de O’dur.

Şaban Piriş Meali

Görülmeyeni ve görüleni bilir, güçlüdür, hakimdir.

Ümit Şimşek Meali

O görüneni ve görünmeyeni bilen, kudreti herşeye üstün olan, hikmeti herşeyi kuşatandır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Görünmeyen ve görünen âlemleri bilendir O; Azîz'dir, Hakîm'dir.

Eski Anadolu Türkçesi

ġayb bilici daħı ḥāżır beñdeşsüz dürüst işlü dürüst sözlü.

Bunyadov-Memmedeliyev

(Allah) gizlini də, aşkarı da biləndir, yenilməz qüdrət sahibi, hikmət sahibidir!

M. Pickthall (English)

Knower of the invisible and the visible, the Mighty, the Wise.

Yusuf Ali (English)

Knower of what is open, Exalted in Might, Full of Wisdom.(5502)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.