8 Mart 2021 - 24 Receb 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Teğâbun Suresi 11. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Mâ esâbe min musîbetin illâ bi-iżni(A)llâh(i)(k) vemen yu/min bi(A)llâhi yehdi kalbeh(u)(c) va(A)llâhu bikulli şey-in ‘alîm(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Allah’ın izni olmaksızın, hiçbir musibet (hiç kimseye) isabet etmeyecektir. Ve her kim Allah’a (böyle) iman (ve itaat) ederse, onun kalbini hidayete (ve gerçek huzura) yöneltecektir. Allah, her şeyi (hakkıyla) Bilendir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Hiçbir felaket, Allah'ın izni olmadıkça gelip çatmaz ve kim inanırsa Allah'a, o da, onun gönlüne doğru yolu ilham eder ve Allah, her şeyi bilir.

Abdullah Parlıyan Meali

Allah'ın izni olmadıkça insanın canına, malına hiçbir musibet gelmez. Kim Allah'a inanırsa O da onun gönlüne doğru yolu ilham eder. Allah herşeyi hakkıyla bilendir.

Ahmet Tekin Meali

Allah'ın koyduğu düzenin yasalarına uygun olarak iradesi tecelli etmeden kimsenin başına bir musibet, bir belâ, bir felâket gelmez. Kim Allah'a, Allah'ın izni olmadan başına bir felâket gelmeyeceğine iman ederse, Allah sabırlı davranma ve haline razı olma konusunda onun kalbine, aklına aydınlık ve ferahlık verir. Her şey Allah'ın ilmi, planı, iradesi dâhilinde gerçekleşmektedir.*

Ahmet Varol Meali

Allah'ın izni olmadan hiçbir musibet gelip çatmaz. Kim Allah'a iman ederse (Allah) onun kalbine hidayet verir. Allah her şeyi bilendir.

Ali Bulaç Meali

Allah'ın izni olmadıkça hiç bir musibet (hiç kimseye) isabet etmez. Kim Allah'a iman ederse, onun kalbini hidayete yöneltir. Allah her şeyi bilendir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Allah'ın izni olmayınca, hiç bir musibet başa gelmez. Kim de Allah'a iman ederse, Allah onun kalbine hidayet verir. Allah her şeyi (noksansız) bilendir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Allah’ın izni olmadan hiçbir musibet (başınıza) gelmez. Kim Allah’a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya iletir. Şüphesiz Allah’ın ilmi, her şeyi kuşatmıştır.

Bayraktar Bayraklı Meali

Allah'ın izni olmadıkça hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah'a iman ederse, Allah onun kalbini doğruya götürür. Allah her şeyi bilendir.[649]*

Besim Atalay Meali (1962)

Hiçbir tasa yoktur ki, Allahın izni olmadan gele, Allaha inananın gönlünü Allah kılavuzlar, Allah her şeyi bilir

Cemal Külünkoğlu Meali

Başa gelen felâketler ancak Allah'ın koyduğu yasalar çerçevesinde gerçekleşir. Kim Allah'a inanırsa, (Allah) onun kalbini doğru yola iletir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Başa gelen hiçbir musibet Allah'ın izni olmaksızın olamaz; Allah'a kim inanırsa onun gönlünü doğruya yöneltir. Allah herşeyi bilendir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Allah’ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah’a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.

Diyanet Vakfı Meali

Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah'a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya götürür. Allah her şeyi bilendir.  *

Edip Yüksel Meali

Başa ne gelirse ALLAH'ın izniyledir. Kim ALLAH'a inanırsa, gönlüne yön gösterir. ALLAH her şeyi bilendir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Allah'ın izni olmayınca hiç bir musibet isabet etmez. Kim Allah'a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya götürür. Allah her şeyi bilendir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Allahın izni olmayınca hiç bir musîbet isabet etmez, her kim de Allaha iyman ederse o onun kalbine hidayet verir, ve Allah her şey'i bilir

Erhan Aktaş Meali

Allah'ın bilgisi dışında hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah'a iman ederse, Allah, onun kalbini doğruya yöneltir. Allah, Her Şeyi En İyi Bilen'dir.

Hasan Basri Çantay Meali

Allahın izni olmayınca hiçbir musîybet (gelib) çatmaz. Kim Allaha îman ederse (Allah) onun kalbini doğruya götürür. Allah herşey'i hakkıyle bilendir.

Hayrat Neşriyat Meali

Hiçbir musîbet Allah'ın izni olmadıkça isâbet etmez. O hâlde kim Allah'a îmân ederse, (Allah) onun kalbine hidâyet (musîbete karşı sabır) verir. Çünki Allah, herşeyi hakkıyla bilendir.

İlyas Yorulmaz Meali

Bir kimseye ne zaman bir musibet isabet ederse, ancak o Allahın izni iledir. Kim iman ederse, Allah o
un kalbini doğru olana açmıştır. Allah her şeyi en iyi bilendir.

İsmail Hakkı İzmirli

Hangi bir mûsibet olursa olsun ancak Allah/ın izni ve takdiri ve meşiyeti ile başa gelir. Her kim Allah/a iman ederse Allah onun kalbine hidayet verir. Allah sabredeni, şükredeni, her şeyi hakkıyle bilir.

Kadri Çelik Meali

Allah'ın izni olmaksızın hiç bir musibet (hiç kimseye) isabet etmez. Kim Allah'a iman ederse, onun kalbini hidayete yöneltir. Allah, her şeyi bilendir.

Mahmut Kısa Meali

Allah’ın izni olmaksızın, insanın başına hiçbir musîbet gelmez. Korkmayın, başınıza gelen her şey O’nun bilgisi dahilindedir. Rabb’iniz sizi eğitip olgunlaştırmak için imtihân ediyor. O hâlde,her kim Allah’a yürekten inanırsa, Allah onun gönlünü hidâyet nurlarıyla aydınlatacaktır. Hiç kuşkusuz Allah, her şeyi tam olarakbilmektedir. O hâlde:

Mehmet Türk Meali

(İnsanın başına gelen) her musîbet, ancak Allah’ın izni ile gelir.1 Kim Allah’a (gerçekten) îman ederse, (Allah) onun kalbini doğru (düşünce)ye yöneltir. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilendir.2*

Muhammed Esed Meali

ALLAH'IN izni olmadıkça [insanın] başına hiçbir musibet gelmez: o halde, kim Allah'a inanırsa kendi kalbini [bu hakikate] 9 açmış olur; ve Allah her şeyi bilendir.

Mustafa Çavdar Meali

İnsanın başına gelebilecek her şey ancak Allah’ın koyduğu yasalar ve sınırlar çerçevesinde gerçekleşir. Kim de Allah’a inanır ve mümin olursa Allah onun kalbine rehberlik eder zira Allah her şeyi bilendir. 18/13, 42/52

Mustafa İslamoğlu Meali

ALLAH’IN izni olmadıkça,[5135] (insanın) başına hiçbir musibet gelmez;[5136] ve her kim Allah’a inanıp güvenirse, O onun (akleden) kalbine rehberlik eder:[5137] zira Allah her şeyi hakkıyla bilendir.[5138]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Allah'ın izni olmadıkça musibetten bir şey isabet etmez ve her kim Allah'a imân ederse kalbini hidâyete erdirir ve Allah her şeyi bilendir.

Suat Yıldırım Meali

Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musîbet başa gelmez. Kim Allah'ı tasdik ederse, Allah onun kalbini hakka ve doğruya açar. Allah her şeyi hakkıyla bilir. [57, 22]

Süleyman Ateş Meali

Başa gelen her musibet Allah'ın izniyledir. Kim Allah'a inanırsa (Allah) onun kalbini doğru(düşünce)ye iletir. Allah, herşeyi bilendir.*

Süleymaniye Vakfı Meali

Allah’ın onayı olmadan hiç bir olay meydana gelmez. Kim Allah’a inanıp güvenirse O, onun kalbini doğruya yöneltir. Her şeyi bilen Allah’tır.

Şaban Piriş Meali

Hiçbir musibet, Allah'ın izni olmadıkça isabet etmez. Kim, Allah'a iman ederse Allah onun kalbine hidayet verir. Allah, her şeyi bilir.

Ümit Şimşek Meali

Başa gelen herşey Allah'ın izniyledir. Allah'a iman edenin kalbine Allah hidayet verir. Allah herşeyi hakkıyla bilir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah'ın izni olmadıkça hiçbir musibet gelip çatmaz. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya ve güzele kılavuzlar. Ve Allah her şeyi en iyi biçimde bilmektedir.

Eski Anadolu Türkçesi

degmedi hįç muśįbet illā Tañrı destūrı-y-ıla. daħı her kim inana Tañrı’ya ŧoġru yol göstere göñline. daħı Tañrı her neseneyi bilicidür.

Bunyadov-Memmedeliyev

Allahın izni olmadıqca (heç kəsə) heç bir müsibət üz verməz. Kim Allaha iman gətirsə, (Allah) onun qəlbini haqqa doğru yönəldər. (O, dünyada baş verən hər şeyin Allahın əzəli hökmü və izni ilə olduğunu bilər). Allah hər şeyi (keçmişi, indini və gələcəyi) biləndir!

M. Pickthall (English)

No calamity befalleth save by Allah's leave. And whosoever believeth in Allah, He guideth his heart. And Allah is Knower of all things.

Yusuf Ali (English)

No kind of calamity can occur, except by the leave of Allah. and if anyone believes(5492) in Allah, (Allah) guides his heart (aright): for Allah knows all things.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.