25 Şubat 2021 - 13 Receb 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Teğâbun Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Yusebbihu li(A)llâhi mâ fî-ssemâvâti vemâ fî-l-ard(i)(s) lehu-lmulku ve lehu-lhamd(u)(s) ve huve ‘alâ kulli şey-in kadîr(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Göklerde ve yeryüzünde olanların tümü Allah'ı tesbih etmekte (yaratılış görevlerini yerine getirmekte) dir. Mülk O'nundur, hamd (övgü) de O'nundur. O, her şeye güç yetirendir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Tenzih eder Allah'ı, ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde, onundur saltanat ve tedbir ve onadır hamd ve onun, her şeye gücü yeter.

Abdullah Parlıyan Meali

Göklerde ve yerde olan herşey Allah'ın sınırsız şanını yüceltir, bütün otorite ve saltanat O'nundur ve bütün eksiksiz övgüler O'na mahsustur. O'nun, dilediğini yapmaya gücü yeter.*

Ahmet Tekin Meali

Göklerdeki varlıkların, imkânların ve yerdeki varlıkların, imkânların tamamı, Allah'ın koyduğu düzen içinde görevlerini yaparak, Allah'ı tesbih ve zikrediyorlar. Mülk ve hükümranlık yalnız O'nundur. Hamd-övülmek, şükür yalnız O'nun hakkıdır. O kanunlarının cari olduğu her şey üzerinde gücünü kudretini kullanır, düzenlemesini yapar.

Ahmet Varol Meali

Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih etmektedir. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye güç yetirendir.

Ali Bulaç Meali

Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur, hamd (övgü) O'nundur. O, her şeye güç yetirendir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder, (zerresinden küresine, ne varsa hep O'nun kudret ve azametine şahidlik eder). Mülk O'nun, hamd da O'nun: O her şeye kadîrdir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tesbih ediyor (kusursuzluğunu ve yüceliğini bildiriyor.) Her şeyin mülkiyet ve idaresi O’nundur. Bütün hamd ve kemalat O’nundur. O, her şeye gücü yetendir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder/anar, kâinatın yönetimi O'na aittir. Bütün övgüler O'na mahsustur. O'nun gücü her şeye yeter.[646]*

Besim Atalay Meali

Göklerde, yerde bulunan her şey Allaha tespih eder, Mülk O'nundur, öğüş O'na; O'nun, her bir şeye gücü yetişir

Cemal Külünkoğlu Meali

Göklerde ve yerde olan her şey, Allah'ı tesbih eder (O'nun koyduğu yasalara boyun eğerek, O'na karşı sorumluluğunu yerine getirir). Mutlak otorite O'nundur ve bütün övgüler O'na mahsustur. O dilediğini yapmaya gücü yetendir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Göklerde olanlar ve yerde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Hükümranlık O'nundur, Övülmek O'na mahsustur. O herşeye Kadir'dir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih eder. Mülk yalnızca O’nundur, hamd de O’na mahsustur. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Diyanet Vakfı Meali

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur, hamd O'nadır. O her şeye kadirdir.

Edip Yüksel Meali

Göklerde ve yerde ne varsa ALLAH'ı yüceltir. Yönetim O'nundur, övgü O'nadır. O her şeye Gücü yetendir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur, hamd O'nadır. Her şeye gücü yeten O'dur.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Tesbîh eder Allaha Göklerde ve Yerdeki, mülk onun, hamd onun ve o her şey'e kadîrdir

Erhan Aktaş Meali

Göklerde ve yeryüzünde olan her şey Allah'ı tesbih¹ eder. Mülk² yalnızca O'nundur. Hamd³ O'nadır. O'nun gücü her şeye yeter.*

Hasan Basri Çantay Meali

Göklerde ne var, yerde ne varsa (hepsi) Allâhı tesbîh (ve tenzîh) etmekdedir. Mülk Onun, hamd Onun, O, herşey'e hakkıyle kaadirdir.

Hayrat Neşriyat Meali

Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tesbîh eder; mülk (umûmen) O'nundur; hamd (ve senâ) O'na mahsustur. Ve O, herşeye hakkıyla gücü yetendir.

İlyas Yorulmaz Meali

Göklerde ve yerde olanlar Allahı yücelterek (müşriklerin yüklediği) noksan sıfatlardan arındırırlar. Mülkün yegâne sahibi Odur ve övülmek de yalnızca O
a yakışır ve O her şeyi bir plan üzerine yapandır.

İsmail Hakkı İzmirli

Göklerde ve yerde ne varsa hep Allah/ı tenzih ederler, her mülk O/nundur, her hamd ve sena da O/na mahsustur. O, her şeye hakkıyle kaadirdir.*

Kadri Çelik Meali

Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmektedir. Mülk de O'nundur, övgü de O'nundur. O, her şeye güç yetirendir.*

Mahmut Kısa Meali

Göklerde ve yerde bulunan bütün varlıklar, dâimâ Allah’ın sınırsız kudret ve azametini övgüyle anarak yüceltmektedir. Şu muhteşem kâinat nizamı içerisinde yer alan her şey, kendisini yaratan Allahu Teâlâ’nın her türlü kusur ve noksanlıktan uzak olduğunu haykırmakta, O’nun sonsuz ilim, kudret, merhamet, hikmet, iyilik, güzellik ve adâletini gözler önüne sermektedir. Eğer çevrenizdeki varlıklara ibret nazarıyla bakacak olursanız, her zerresinin Allah’ı zikrettiğini duyacak, göreceksiniz. Öyle ki, göklerde ve yerde hükümranlık tamamen ve yalnızca O’na aittir, her türlü yücelik ve övgüye lâyık olan sadece O’dur ve O, her şeye gücü yeten sonsuz kudret sahibidir.
İşte sınırsız kudret ve hikmetinin bir tecellîsi olarak:
*

Mehmet Türk Meali

Göklerde ve yerde olan her şey, Allah’ın şânını yüceltir.1 (Bütün kâinatın) sahibi Odur. Her türlü övgü Onadır ve Onun gücü her şeye yeter.*

Muhammed Esed Meali

GÖKLERDE ve yerde olan her şey, Allah'ın sınırsız şanını yüceltir: bütün otorite O'nundur ve bütün övgüler O'na mahsustur; O dilediğini yapmaya kâdirdir.

Mustafa Çavdar Meali

Göklerde ne varsa yerde ne varsa hepsi de Allah’ın koyduğu yasaya boyun eğerler. Zira mutlak hükümranlık O’nundur, bütün övgüler O’na mahsustur çünkü O her şeye ölçü koyandır. 16/49

Mustafa İslamoğlu Meali

GÖKLERDE olan şeyler de, yerde olan şeyler de Allah adına hareket ederler:[5125] mutlak otorite O’na aittir, övgülerin tamamı da O’na aittir; zira O her şeye kadirdir.[5126]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Göklerde ne var ise ve yerde ne var ise, Allah için tesbihte bulunur. Mülk ve hamd O'na mahsustur ve O her şey üzerine tamamen kâdirdir.

Suat Yıldırım Meali

Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih ve tenzih eder. Hâkimiyet O'nundur. Bütün hamdler ve övgüler O'na mahsustur. O her şeye kadirdir.

Süleyman Ateş Meali

Göklerde ve yerde bulunanların hepsi Allah'ın şanının yüceliğini anmaktadır. Mülk O'nundur, hamd O'nundur. O, herşeye kadirdir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Göklerde ve yerde olan her şey Allah’a boyun eğer[*]. Bütün yetki O’ndadır. Yaptığı her şeyi güzel yapmak O’na hastır. Her şeye bir ölçü koyan da O’dur.*

Şaban Piriş Meali

Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih ederler. Hakimiyet O'nundur. Hamd da O'nadır. O'nun her şeye gücü yeter.

Ümit Şimşek Meali

Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Egemenlik Onundur; bütün övgüler Ona aittir. Onun gücü herşeye yeter.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Göklerdekiler ve yerdekiler Allah'ı tespih ediyor. O'nundur mülk ve yönetim; O'nun içindir tüm övgüler. Her şeye gücü yetendir O.

Eski Anadolu Türkçesi

tesbįḥ eyler Tañrı’ya ol kim göklerdedür daħı ol kim yirdedür. anuñdur pādişāhlıķ daħı anuñdur ögmek daħı ol her nesene üzere güci yiter.

Bunyadov-Memmedeliyev

Göylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Allahı təqdis edib şə’ninə tə’riflər deyər. Hökm Onundur, həmd-səna da Ona məxsusdur. O, hər şeyə qadirdir!

M. Pickthall (English)

All that is in the heavens and all that is in the earth glorifieth Allah; unto Him belongeth sovereignty and unto Him longeth praise, and He is Able to do all things.

Yusuf Ali (English)

Whatever is in the heavens and on earth, doth declare(5479) the Praises and Glory of Allah. to Him belongs dominion, and to Him belongs praise: and He has power over all things.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.