3 Aralık 2023 - 20 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Saff Suresi 8. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yurîdûne liyutfi-û nûra(A)llâhi bi-efvâhihim va(A)llâhu mutimmu nûrihi velev kerihe-lkâfirûn(e)

Allah nurunu, ağızlarıyla üfleyip söndürmek isterler ve Allah'sa nurunu tamamlayacak, kuvvetlendirecektir ve isterse kafirlerin zoruna gitsin, istemesinler.

 Onlar, Allah’ın nurunu ağızlarıyla (kuru laf kalabalığıyla) söndürmek istemektedirler. Oysa Allah, Kendi nurunu tamama (başarıya) eriştirecektir; kâfirler hoş görmese bile (Kur’an’ın Adil Düzenini yerleştirip yürütecektir).

Allah'ın nurunu boş laflarıyla söndürmek isterler. Ama Allah gerçekleri örtbas edenlerin zoruna da gitse, istemeseler de nurunu tamamlayacak ve kuvvetlendirecektir.

Onlar, laf ebeliği ile, birkaç üfürüklük nefesle Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayarak devam ettirecek, İslâm'ı hâkim kılacaktır.

Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Ama kâfirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.

Onlar, Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah, kendi nurunu tamamlayıcıdır; kafirler hoş görmese bile.

(Kâfirler) istiyorlar ki, Allah'ın nûrunu, (İslâm dinini) ağızları ile (kötü söz ve iftiraları ile) söndürsünler. Allah ise, nûrunu tamamlıyacaktır; isterse kâfirler hoşlanmasınlar.

Ağızları (propagandaları) ile Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler istemese dahi, Allah nurunu tamamlayacaktır.

Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar; oysa kâfirler hoşlanmasa da Allah nurunu tamamlayacaktır.

Onlar, ağızlariyle Allahın ışığını söndürmek istiyorlar; hoş görmeseler dahi kâfir olanlar, Allah kendi ışığını tamamlayacak

Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla (boş laflarıyla) söndürmek isterler. Hâlbuki inkârcılar istemese de Allah, nurunu tamamlayacaktır.

Allâh’ın nûrını nefesleri ile söndürmek istiyorlar halbuki Allâh kâfirlerin ikrâhına rağmen nûrını tezyîd iyliyor.

Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek isterler. İnkarcılar ne kadar istemeseler de, Allah nurunu, dinini tamamlayacaktır.

Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.

İsterler ki Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler; ama inkârcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlayacak!

Onlar ağızlarıyla Allah'ın nûrunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler istemeseler de Allah nûrunu tamamlayacaktır.  

 Kâfirler Allah’ın dinine, kitabına ve delillerine sihir, şiir ve kehânet diyerek iftiralar uydursalar da Allah’ın dini yücelecektir.

ALLAH'ın ışığını ağızlarıyla söndürmek isterler. İnkarcılar hoşlanmasa da ALLAH ışığını tamamlayacaktır.

Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler hoş görmese de Allah nurunu tamamlayacaktır.

İstiyorlar ki Allahın nûrunu ağızlariyle söndürsünler, Allah ise nûrunu tamamlıyacaktır, isterse kâfirler hoşlanmasınlar

(Kâfirler) ağızlarıyla (türlü yalan ve iftiralarla, şirk ve inkâr sözleriyle) Allah’ın, (İslâm dininin) nurunu söndürmek (İslâm’ı yeryüzünde geçersiz kılmak) istiyorlar. Hâlbuki kâfirler istemeseler de Allah nurunu, (Âdem’den kıyamete kadar tek hak din olan İslâm’ı, yeryüzüne hâkim kılarak) tamamlayacaktır.

Onlar, ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar.¹ Ancak, gerçeği yalanlayan nankörlerin hoşuna gitmese de Allah, nurunu tamamlayacaktır.

1- Onlar, İslam\a çağrıyı yalan ve iftiralarla engellemek istiyorlar. Ancak, bu daveti durdurmaya güçleri yetmeyecek. Allah\ın yardımıyla bu davet hed... Devamı..

Onlar ağızlariyle Allahın nuurunu söndürmiye yelteniyorlar. Halbuki Allah, kendi nuurunu (bizzat) tamamlayıcıdır, kâfirler hoş görmese de.

Allah'ın nûrunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar; hâlbuki Allah, kâfirler hoşlanmasa da nûrunu tamamlayıcıdır!

(İsrailoğulları inkâr ederek) Ağızlarıyla Allah’ın nurunu (dinini) söndürmeye çalışıyorlar. Hâlbuki Allah nurunu (dinini), inkâr edenler hoş görmeseler de, tamamlayıcıdır.

Onlar istiyorlar ki Allah’ın ışığını ağızlarıyla üfliyerek ne olursa olsun söndürsünler. Oysaki Allah ışığını sonuna kadar yakacaktır. Tanımazlar bunu istemeseler bile.

Onlar, ağızlarıyle Tanrı ışığını söndürmek isterler; halbuki kâfirler istemeseler de yine Tanrı, ışığını tamamlayacak, yükseltecek.

Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa inkârcılar istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.²

2 Krş. Tevbe, 9/32

Onlar, Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa küfre sapanlar hoş görmese bile, Allah kendi nurunu tamamlayıcıdır.

Onlar ilâhî ışığa kucak açacakları yerde, Allah’ın nurunu ağızlarından çıkan iftiralar ile söndürmek istiyorlar; oysa Allah, —inkârcılar istemese de— nurunu mutlaka tamamlayacak Hz. Âdem’den bu yana Peygamberlerin insanlığa getirdikleri İslâm inancını tüm güzelliği ve ihtişamı ile cihana yayacaktır!

Ağızlarıyla Allah’ın nûrunu söndürmek istiyorlar.
İnkârcılar’ın hoşuna gitmese de, Allah, nûrunun tamamlayıcısıdır.

Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmeye çalışıyorlar. İnkarcıların hoşuna gitmese de Allah, bu nuru sonuna kadar yakacaktır.

İnkâr edenler Allah’ın ayetleriyle aydınlattığı gerçeklerin ışığını söndürmek istiyor. Hâlbuki kâfirler istemeseler de Allah bütün gerçeklerini insanlara bildirerek insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaracaktır.

Onlar Allah’ın [nur]unu (ışığını/Kur’an’ı) ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. [*] kâfirler istemeseler de Allah [nur]unu (Kur’an’ı) tamamlayıcıdır.

Benzer mesajlar: Tevbe 9:32; İbrâhîm 14:9; Nûh 71:7.

Onlar Allah’ın nurunu ağızlarıyla¹ söndürmek istiyorlar. Hâlbuki Allah kâfirler istemeseler de nurunu mutlaka tamamlayacaktır.

1 Burada temsilî bir istiâre vardır. Zira yanan alev olmayan nurun, ağızla üflenerek söndürülemeyeceği gibi Allah’ın mesajının kâfirlerin yaptıklarıyl... Devamı..

Onlar Allah’ın nurunu boş laflarıyla ⁹ söndürmek isterler: ama Allah, hakikati inkar edenler ne kadar öfkelenseler de, nurunu bütün parlaklığıyla yaymaya devam edecektir.

9 Lafzen, “ağızlarıyla” -yani Allah’ın mesajını Muhammed (s) tarafından uydurulmuş “göz boyayan bir büyü” olarak tanımlamak suretiyle.... Devamı..

Onlar uydurdukları yalanlarla Allah’ın nurunu/tevhit dinini söndürmek istiyorlar. Oysa Allah, bu kâfirlerin hoşuna gitmese de nurunu/tevhid dinini tamamlayacaktır. 9/32, 10/17

Onlar Allah’ın (hidayet) nurunu üfürükleriyle söndürmek için can atıyorlar; kâfirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.[⁵⁰⁸⁷]

[5087] Benzer bir âyet için bkz: 9:32, not 40. Zımnen: Gerçeğe suikast düzenlemek için ortalığı karartmak istiyorlar; fakat ışığın kaynağının Allah ol... Devamı..

Onlar ağızlarıyla (yalan yanlış propagandalar ile) Allah’ın nûrunu (İslam dinini) söndürmeye yelteniyorlar. Oysa kâfirlerin hoşuna gitmese de, Allah nûrunu tamamlayacaktır.

Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.

8,9. Allah'ın nûrunu ağızlarıyla söndürmek isterler , Allah ise nûrunu tamamlayıcıdır. Velev ki, kâfirler hoşlanmasınlar. O, o (Mabûd-u Kerîm) dir ki Peygamberini Kur'an ile ve hak din ile gönderdi. Onu her din üzerine yükseltmek için. Velev ki müşriklerin hoşuna gitmesin.

Onlar Allah'ın nûrunu ağızlarıyla üfleyerek söndürmek isterler. Fakat kâfirlerin hoşuna gitmese de, Allah nûrunu tamamlayacak (dünyanın her tarafına ulaştıracaktır).

Bu âyetin indirildiği sırada, Müslümanların Medine ile sınırlı olup sayılarının sadece birkaç bin kişi olduğu düşünülmelidir. Zahirî şartlar İslâmın d... Devamı..

Ağızlarıyle Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler hoşlanmasa da Allah, nurunu tamamlayacaktır.

Onlar ağızlarıyla Allâh'ın nûrını söndürmek isterler. Müşrikler ikrâh itseler bile Allâh nûrını itmâm idicidir. (Onlar söndüremezler).

Bunlar, Allah’ın nurunu (Kur’an’ı) ağızları ile söndürmek isterler[*]. Kafirler hoşlanmasa da Allah, nurunu tamamlayacaktır.

[*] Nur, üflemeyle sönmeyeceği için bunlar kendilerini o nurdan mahrum eder.

Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Kafirlerin hoşuna gitmese de Allah nurunu tamamlayacaktır.

Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Fakat Allah nurunu tamamlayacaktır—kâfirler isterse hoşlanmasın.

İstiyorlar ki, ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürsünler. Ama Allah, küfre batanlar hoş görmeseler de nurunu tamamlayacaktır.

dilerler kim söyündüreler Tañrı aydınlıġını aġızları-y-ıla daħı Tañrı tamām eyleyicidür aydınlıġını eger duşħar gördi-y-ise daħı kāfirler.

İsterler ki söyündüreler Tañrı Ta‘ālā nūrını aġızları‐y‐la. Daḫı Allāh nūrınıtamām idicidür, anı dilese daḫı kāfirler.

Onlar Allahın nurunu (islam dinini) öz ağızları (öz iftiraları və şər sözləri) ilə söndürmək istəyirlər. Allah isə - kafirlərin xoşuna gəlməsə də, öz nurunu (dinini) tamamlayacaqdır.

Fain would they put out the light of Allah with their mouths, but Allah will perfect His light however much the disbelievers are averse.

Their intention is to extinguish Allah.s Light (by blowing) with their mouths:(5441) But Allah will complete (the revelation of) His Light, even though the Unbelievers may detest (it).

5441 Allah's Light is unquenchable. A foolish, ignorant person who thinks of extinguishing it is like a rustic who wants to blow out electric light as... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.