3 Aralık 2023 - 20 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Saff Suresi 7. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vemen azlemu mimmeni-fterâ ‘ala(A)llâhi-lkeżibe ve huve yud’â ilâ-l-islâm(i)(c) va(A)llâhu lâ yehdî-lkavme-zzâlimîn(e)

Ve Müslümanlığa çağrıldığı halde yalan yere Allah'a iftira edenden daha zalim kimdir ki? Ve Allah, zalim topluluğu doğru yola sevketmez.

 İslam’a çağrıldığı halde (sorumluluktan ve sıkıntıdan kaçmak ve Hakk’tan kaytarmak üzere; “Kur’an ve Müslüman; öyle devlet, siyaset ve adalet işine karışmaz” diyerek) Allah’ın üstüne yalan ve iftira atanlardan daha zalim kim olabilir? Allah böylesi zalimleri asla hidayete eriştirmeyecek (doğru ve huzurlu yola yönlendirmeyecek)tir.

İslâm'a davet olunduğu halde, Allah'tan geleni yalan sayarak, peygambere de sihirbaz diyerek, iftira edenden daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki Allah, yaratılış gayesi dışında yaşayan toplumları asla doğru yola iletmez.

İslâm'a davet olunduğu, teşvik edildiği sırada, böyle sözler sarfederek Allah'a iftira edenden daha zâlim, haksız, âsi, daha çok şirke batmış kim olabilir? Allah zâlim bir kavmi doğru yola sevketmez, başarıya ulaştırmaz.

İslam'a çağrıldığı halde, Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez.

İslam'a çağrıldığı halde, Allah'a karşı yalan uyduranlardan daha zalim kimdir? Allah, zalim bir kavmi hidayete erdirmez.

İslâm'a çağrıldığı halde, Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.

Artık (evrensel din olan) İslam’a çağrıldığı halde, Allah namına yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz Allah, zalim olan bir toplumu doğru yola iletmez.

İslâm'a çağrıldığı halde Allah hakkında asılsız şeyler uydurandan daha zâlim kimdir? Allah, zâlimler topluluğunu doğru yola iletmez.

İslâmlığa çağrıldığı sırada, Allahın üzerine yalan yere iftira eden bir kimseden daha zalim kim vardır? Evet, zalim olan bir ulusu, Allah doğru yola iletmez

İslâm'a çağrıldığı halde, Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir (söyler misiniz)? Allah, zalimler topluluğunu (zulme devam ettikleri müddetçe) doğru yola erdirmez.

Dîn-i İslâma da’vet iylediği esnâda Allâh içün yalan uydurandan daha zâlim kim olabilür? Allâh zâlim kavmi tarîk-i hidâyete sevk itmrez.

Müslüman olmağa çağırılmışken gelmeyip Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? Allah, zalim olan milleti doğru yola eriştirmez.

Kim, İslâm’a davet olunduğu hâlde, Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.

Yalnız Allah’a teslim olmaya çağırılıp dururken Allah hakkında asılsız şeyler yakıştırmaya çalışandan daha büyük haksızlığı kim yapabilir? Allah zalimlere hidayet nasip etmez.

İslâm'a çağırıldığı halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir! Allah, zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez.  

 Allah’a karşı yalan uydurma, O’na şirk koşma, evlât isnat etme, âyetlerini sihir olarak vasıflandırmadır.

İslam'a çağrıldığı halde ALLAH hakkında yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? ALLAH zalim topluluğu doğruya iletmez.

İslâm'a davet olunduğu halde Allah üzerine yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalim toplumu doğru yola iletmez.

İslâma da'vet olunurken Allaha karşı yalan uydurandan daha zâlim de kim olabilir! Allah da zâlimler güruhunu muvaffak etmez

İslâm’a davet edildiği hâlde, Allah’a karşı yalan uydurandan daha zâlim kim vardır! Allah, (ısrarla hakkı inkâr eden) zâlimler (kâfirler) topluluğunu (hidâyete ulaşmak üzere gayret sarf etmedikleri müddetçe) hidâyete erdirmez.

İslam'a çağrıldığı halde, uydurduğu yalanları Allah'a isnat ederek, iftira edenden daha zalim kim olabilir? Allah, zâlim topluma doğru yolu göstermez.

Kendisi İslama da'vet edilib dururken, Allaha karşı yalan uydurandan daha zaalim kimdir? Allah zaalimler güruhunu muvaffak etmez.

Kendisi İslâm'a da'vet edildiği hâlde, Allah'a yalan söyleyerek iftirâ edenden daha zâlim kim olabilir? Allah ise, o zâlimler topluluğunu (zulümlerindeki ısrarları sebebiyle)hidâyete erdirmez.

O elçi yalnızca (Allah’ın) dini İslam’a davet ettiği halde, Allah adına yalan uydurandan daha zalim kim vardır. Allah haksızlık (zulüm) yapan bir toplumu doğru yola eriştirmez.

Kendisi İslam dinine çağrılmakta iken Allah’a karşı yalan uyduran kimseden daha kıyıcı kim olabilir? Allah kıyıcılar takımını doğru yola iletmez.

İslâma dâvet olunduğu halde icabet edecek yerde Allah/a karşı kendiliğinden yalan uyduran zalim kimselere hidayet etmez.

Kendisi İslâm’a çağrıldığı hâlde Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalim kim vardır? Zaten Allah zalim kavimleri doğru yola iletmez.

İslâm'a çağırıldığı halde Allah'a iftira edenden daha zalim kim olabilir? Allah zalimler topluluğuna hidayet vermez.

Kendisine, İslâm’a girip Allah’ın hükümlerine kayıtsız şartsız boyun eğmesi için apaçık bilgi ve delillerle çağrı yapıldığı hâlde, hakîkati reddetmek için Allah’ın dini hakkında bilerek yalanlar uydurandan daha zâlim kim olabilir? Hiç kuşkusuz Allah, böyle zâlim bir topluluğuCennete götüren doğru yola iletmez!

İslam’a davet ediliyorken, Yalan’ı Allah’a iftira etmiş kimseden daha zâlim kimdir?
Zâlim Kavm’i Allah hidayete eriştirmez.

Bir yandan İslâm’adavet edilip dururken, öbür yandan Allah'a yakışıksız ithamlarda bulunan zalimin tekidir? Allah, saygısız toplumlara yol vermez.

Barış huzur esenlik dini olan İslam’a davet edildiği halde Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? Allah zalimleri hidayete erdirmez.

İslam’a çağrıldığı hâlde Allah’a iftira edenden daha zalim kim olabilir ki! [*] Allah zalimler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz.

Benzer mesajlar: Âl-i İmrân 3:94; En‘âm 6:21, 93, 144, 157; A‘râf 7:37; Yûnus 10:17; Hûd 11:18; Kehf 18:15; ‘Ankebût 29:68; Zümer 39:32.... Devamı..

Kendisi İslâm’a davet olunduğu halde, yalanlarını Allah’a yakıştırandan, daha zâlim kim olabilir? Elbette Allah zâlimler toplumunu, asla hak yola ulaştırmaz.

[Yalnızca] Allah’a teslim olması istendiği halde Allah[ın mesajı] hakkında [böyle] yalanlar uydurandan daha zalim kim olabilir? Ama Allah zalim halka rehberliğini bağışlamaz.

İslam’a davet edildiği halde, uydurduğu yalanı Allah’a isnat eden kimseden daha büyük bir zalim kim olabilir? Allah bu iftiracıları amaçlarına ulaştırmaz. 3/85, 6/125, 39/22

İslâm’a[⁵⁰⁸⁶] davet edildiği halde, uydurduğu yalanı Allah’a isnat edenden daha zalim biri olabilir mi? Zaten Allah, zulme gömülmüş bir topluluğa asla rehberliğini bahşetmez.

[5086] Teslimiyet yoluna, yani ezeli ve biricik hakikatin insanlığın son çevrimindeki tezahürü olan ve Kur’an vahyinde kodlanmış bulunan tek hak dine.... Devamı..

İslam'a çağırıldığı halde; Allah'a karşı (böyle) yalan uydurandan daha zâlim kim olabilir? Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

İslâm’a çağırıldığı halde, Allâh’ın üstüne yalandan iftira atandan daha zâlim kim olabilir? Allâh zâlimler topluluğunu doğru yola iletmez.

O kimseden daha zalim kimdir ki, kendisi İslâm'a dâvet olunurken o, Allah'a karşı yalan yere iftirada bulunur. Allah ise zalimler olan kavmi doğru yola kavuşturmaz.

Allah'a itaate dâvet edildiğinde, bunu kabul etmediği gibi, üstelik uydurduğu yalanı Allah'a mal eden, Allah adına yalan söyleyenden daha zalim kim olabilir? Allah böyle zalimleri hidâyet etmez, emellerine ulaştırmaz.

İslama çağırıldığı halde, Allah'ın üstüne yalan atandan daha zalim kim olabilir? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

İslâm'a da'vet olundığı halde icâbet itmeyüb Cenâb-ı Hakk'a kizb ile iftirâ idenden daha zâlim kim vardır? Ve Allâh zâlim kavme hidâyet itmez.

İslam’a[*] çağrıldığı halde Allah’a yalanlar yakıştırandan daha büyük yanlışı kim yapabilir? Yanlışlar içindeki bir topluluğu Allah yola getirmez.

[*] Kayıtsız şartsız Allah'a teslim olmaya.

İslama davet edildiği halde, Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalim topluma yol göstermez.

Kendisi İslâma çağırıldığı halde Allah adına yalan uydurandan daha zalim kim vardır? Allah o zalimler güruhunu amaçlarına eriştirmez.

İslam'a/Allah'a teslim olmaya çağrılıp durduğu halde, yalanlar düzerek Allah'a iftira edenden daha zalim kim vardır? Allah, zulme bulaşmış kişiler topluluğunu doğruya ve güzele iletmez.

daħı kimdür žālimıraķ andan kim yalan baġladı Tañrı’ya yalan ol oķınurken müsülmānlikdin yaña? daħı Tañrı ŧoġru yol göstermez ķavına žālimler.

Kim ẓālimraḳdur ol kimseden ki Tañrı Ta‘ālā ḥaḳḳına yalan iftirā ider, oloḳunurken İslāma. Tañrı Ta‘ālā hidāyet virmez ẓālim ḳavmlere.

İslama də’vət olunduğu halda, Allaha qarşı yalan uydurandan (Onun peyğəmbərinə sehrbaz deyəndən) daha zalım kim ola bilər?! Allah zalım qövmü doğru yola yönəltməz!

And who doth greater wrong than he who inventeth a lie against Allah when he is summoned unto Al Islam. And Allah guideth not wrongdoing folk.

Who doth greater wrong than one who invents falsehood against Allah, even as he is being invited(5440) to Islam? And Allah guides not those who do wrong.

5440 It is wrong in any case to uphold falsehoods and debasing superstitions, but it is doubly wrong when these are put forward in rivalry or oppositi... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.