25 Ekim 2021 - 19 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Saff Suresi 13. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve uḣrâ tuhibbûnehâ(s) nasrun mina(A)llâhi ve fethun karîb(un)(k) ve beşşiri-lmu/minîn(e)

Ve başka bir şey daha var ki seversiniz: Yardım ve zafer Allah'tan ve pek yakın bir fetih; ve müjdele inananları.

Ve (cihad ehli için; dünyada iken de beklediğiniz ve) seveceğiniz bir başka (nimet) daha var: Allah’tan ’yardım ve zafer (nusret erişecek)’ ve yakın bir fetih (mutlaka gelecektir. Gerçek mücahit) mü’minleri müjdele (ki sadece onlar tarafından, va’ad edilen bu mutlu ve kutlu netice beklenmektedir).

Allah size seveceğiniz bir iyilik daha verecektir ki, o da düşmanlarınıza karşı her zaman size yardım etmesi ve yakın bir zamanda nasip olacak ülkelerin fethidir ki, ey Muhammed! Mü'minlere bu fethi ve yardımı şimdiden müjdele.

Seveceğiniz başka şeyler de var: Allah'tan yardım, zafer ve yakın zamanda bir fetih gerçekleşecektir. Mü'minleri dünyada devletle, âhirette cennetle müjdele.

Sizin seveceğiniz bir şey daha var: Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Mü'minleri müjdele.

Ve seveceğiniz bir başka (nimet) daha var: Allah'tan 'yardım ve zafer (nusret)' ve yakın bir fetih. Mü'minleri müjdele.

Başka bir kazanç daha ki, onu seveceksiniz, (sizin olmasını isteyeceksiniz): Allah'dan (Peygamberin Kureyş kâfirleri üzerine vuku bulacak olan) bir zaferdir; ve yakın bir fetihtir, (Mekke'nin fethidir). (Ey Rasûlüm), müminleri, (dünyada zaferle, ahirette cennetle) müjdele.

Seveceğiniz bir şey daha size var: Allah’tan bir zafer ve yakın bir fetih. Artık müminleri müjdele!

Hoşlanacağınız diğer bir şey de Allah'ın yardımı ve yakın bir fetihdir. İnananları müjdele!

Daha başka sevdiğiniz bir nimet, hem Allah katından yardım, hem de yeni bir fetih var, inanmış olanları müjdeleyesin

Sizi mutlu ve memnun edecek bir nimet daha var! Allah'tan bir yardım ve yakın bir zafer! (Ey Resul, bunları) İnananlara müjdele!

Bu lütuflardan mâ’adâ dünyâda size arzu itdiğiniz diğer lütufları da bahş idecekdir, size müzâheret idecek ve size feth-i karîb ihsân iyleyecekdir, mü’minleri tebşîr it.

Bundan başka, sevdiğiniz bir şey daha: Allah katından bir yardım ve yakın bir zafer vardır. İnananlara müjde ver.

Seveceğiniz başka bir kazanç daha var: Allah’tan bir yardım ve yakın bir fetih (Mekke’nin fethi). (Ey Muhammed!) Mü’minleri müjdele!

Seveceğiniz başka bir şey daha var: Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Müminleri (bunlarla) müjdele.  *

Bundan başka sevdiğiniz bir şey daha: ALLAH'tan bir destek ve yakın bir zafer... İnananları müjdele.

Seveceğiniz bir şey daha var: Allah'tan yardım ve yakın bir fetih.. Müminleri müjdele.

Diğer biri de ki onu seveceksiniz; Allahdan nusrat ve yakın bir fetih, hem mü'minleri müjdele

Ayrıca seveceğiniz bir şey daha: Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Mü'minleri müjdele.

(Sizin için) seveceğiniz diğer (aacil bir ni'met) daha (var ki o da) Allahdan nusret ve yakın fetih (dir). (Habîbim) sen mü'minlere (bu nusreti ve fethi) müjdele.

Ve kendisini seveceğiniz diğer bir şey daha vardır: Allah'dan bir zafer ve yakın bir fetih! (Ey Habîbim!) Mü'minleri müjdele!

Diğer seveceğiniz bir şey daha, Allah’dan yardım ve yakın bir zamanda zafer var. İnananları müjdele.

Sizi sevindirecek bir müjde daha var. Allah size onu da verecek. Allah’ın yardımıyla yakında bir yengi kazanacaksınız. Sen bunu inananlara müjdele.

Sevdiğiniz diğer bir nimet daha vardır. O da Allah tarafından yardım, yakın zamanda da bir fetih ve muzafferiyettir. Bunları mü/minlere müjdele.

Seveceğiniz bir şey daha var ve o da Allah'tan bir zafer ve yakın bir fetihtir; müminleri müjdele!

Fakat âhiret nîmetlerinden önce elde edebileceğiniz başka, hoşunuza gidecek peşin bir müjde daha var: Zâlimlere karşı giriştiğiniz mücâdelede Allah’ın yardımı ve yakında gerçekleşecek bir zafer! Öyleyse, ey Peygamber, bunu bütün inananlara müjdele! İşte, size vaadedilen bu nîmetlere ulaşmak istiyorsanız:

Seveceğiniz bir diğeri, Allah’tan bir yardım ve yakın bir fetihdir.
Müminler’i müjdele!

Seveceğiniz başka (bir ticaret) daha var: Allah’tan yardım ve yakın bir zafer. [*] Müminleri (bunlarla) müjdele!*

Seveceğiniz başka bir (nîmet) daha vardır ki o da; Allah’ın yardımı ve yakın bir fetihtir. (Ey Muhammed!) Bunu, inananlara müjdele.

Ve [bakın, Allah size] gönülden seveceğiniz başka bir şey daha [bağışlayacak]: [bu dünyada] Allah'ın yardımı ve yakında gerçekleşecek bir zafer; 13 [ey Peygamber, bunu] bütün inananlara müjdele.

Sizi mutlu ve memnun edecek bir nimet daha var! Allah’tan bir yardım ve yakın bir zafer! Müminlere işte bunu müjdele! 9/124, 18/1...3

Ve kendisiyle sevineceğiniz bir şey daha var: Allah’tan bir yardım ve görünen bir zafer. Artık mü’minlere müjde ver!

Ve kendisini sevdiğiniz bir başka (nîmet de) vardır ki, o da Allah'tan bir nusrettir ve yakın bir fetihtir ve müminleri müjdele.

Memnun olacağınız bir şey daha var: Allah'tan bir yardım ve yakında gerçekleşecek bir zafer! Müminlere bunları müjdele!

Seveceğiniz bir şey daha var: Allah'tan bir zafer ve yakın bir fetih... Mü'minleri müjdele.

Hoşunuza gidecek bir başarı da dünyada olacaktır: Allah’ın yardımı ve yakın zamanda bir fetih. İnanıp güvenenleri bunlarla müjdele.

Sevdiğiniz diğer bir şey, Allah'tan bir zafer/yardım ve yakın bir fetihtir. Müminlere müjdele!

Ve hoşlanacağınız birşey daha: Allah'ın yardımı ve yakın bir fetih. Müjdele o mü'minleri!

Seveceğiniz daha başka şeyler de var: Allah'tan bir yardım, çok yakın bir fetih... İman sahiplerine müjde ver!

daħı ayruķ kim seversiz. anı arķa virmek Tañrı’dan daħı açmaķ yaķın daħı muştıla mü’minlere.

Daḫı özge nesne ki siz anı seversiz ki Allāh nuṣretidür ve yaḳın fetḥdür. YāMuḥammed mü’minlere beşāret eyle cenneti.

(Sizi hələ) sevdiyiniz başqa bir şey (bir ne’mət) də - Allah dərgahından kömək və yaxın qələbə (Məkkənin fəthi) gözləyir. (Ya Peyğəmbər!) Mö’minlərə (dünyada zəfərlə, axirətdə Cənnətlə) müjdə ver!

And (He will give you) another blessing which ye love: help from Allah and present victory. Give good tidings (O Muhammad) to believers.

And another (favour will He bestow,) which ye(5445) do love,- help from Allah and a speedy victory. So give the Glad Tidings to the Believers.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.