3 Aralık 2023 - 20 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Saff Suresi 10. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû hel edullukum ‘alâ ticâratin tuncîkum min ‘ażâbin elîm(in)

Ey inananlar, size bir alışveriş haber vereyim mi ki elemli azaptan kurtarsın sizi.

 Ey iman edenler, sizi acı bir azaptan kurtaracak (dünyada zilletten izzete kavuşturacak, ahirette ise cehennemden koruyup cennete ulaştıracak) bir ticareti haber vereyim mi? (Allah katında en kazançlı ve itibarlı bir girişime delil olup rehberlik edeyim mi?)

Ey iman edenler! Sizi hem bu dünyada, hem de öteki dünyada şiddetli bir azaptan koruyup kurtaracak bir alışveriş göstereyim mi size?

Ey iman edenler, can yakıp inleten müthiş azaptan sizi kurtaracak, devamlı bir alışveriş ve kazanç kapısını size göstereyim mi?

Ey iman edenler! Sizi acıklı bir azaptan kurtaracak bir ticareti size bildireyim mi?

10.Ebu Salih`ten rivayet edildiğine göre bu ayeti kerime de yukarıda 2. ayeti kerimenin iniş sebebi olarak anlatılan olayla ilgili olarak indirilmişti... Devamı..

Ey iman edenler, sizi acı bir azabdan kurtaracak bir ticareti haber vereyim mi?

Ey iman edenler; Size öyle bir kazanç göstereyim mi ki, sizleri acıklı bir azabdan kurtarıversin?

“Ey iman edenler! Sizi elem verici bir azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi?

Ey iman edenler! Sizi acıklı bir azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi?

Ey inanmış olanlar ! Ağır bir azaptan sizi kurtaracak olan bir ticarete sizi kılavuzlayayım mı?

Ey inananlar! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak kârlı bir alışveriş göstereyim mi size?

Ey mü’minler! Size cehennemin ’azâb-ı elîminden kurtulmak içün bir çâre haber vireyim mi?

Ey inananlar! Sizi can yakıcı bir azabdan kurtaracak, kazançlı bir yolu size göstereyim mi?

Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size?

Ey iman edenler! Sizi, elem verici azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi?

Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi?

Ey inananlar, sizi acı azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi?

Ey İman edenler! Sizi acı bir azabdan kurtaracak ticareti size göstereyim mi?

Ey o bütün iyman edenler! Size öyle bir ticaret göstereyim mi ki sizleri elîm bir azâbdan kurtarır

Ey îmân edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak (hayırlı) bir ticareti size haber vereyim mi?

Ey iman edenler! Size, can yakıcı bir azaptan kurtaracak, kazançlı bir ticaretin yolunu göstereyim mi?

Ey îman edenler, — elem verici bir azâbdan sizi kurtaracak — bir ticâret (yolunu) göstereyim mi size?

Ey îmân edenler! Sizi (pek) elemli bir azabdan kurtaracak bir ticâreti, size göstereyim mi?

Ey İman edenler! Acıklı bir azaptan sizi kurtaracak bir alış verişi, size göstereyim mi?

Ey inananlar! Size, hepinizi acıklı azaptan kurtaracak olan bir kazancı salık vereyim mi?

10, 11. Mü/minler! Size, kendinizi acıklı azaptan kurtaracak bir ticaret sağlık vereyim mi? O da şudur: Allah/a ve peygamberine iman ederseniz ve mallarınız ve canlarınız ile Allah yolunda duruşursunuz. Bilmiş olsanız bu hal sizin için her şeyden hayırlıdır.

Ey inananlar! Sizi can yakıcı bir azaptan kurtaracak bir ticaret yolunu size göstereyim mi?⁴

4 Krş. Fâtır, 35/29

Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticareti size haber vereyim mi?

O hâlde, ey iman edenler; hepinizi dünya ve âhirette can yakıcı azaptan kurtaracak hayırlı bir ticâret yolunu göstereyim mi size?

Ey iman edenler!
Acıveren bir azaptan sizi kurtaracak ticareti size göstereyim mi?

Sevgili müminler! Sizlere, hepinizin derdine son verecek kârlı bir alış veriş önereyim mi ne dersiniz?

Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak ticaret göstereyim mi?

Ey iman edenler! Sizi elem verici bir azaptan kurtaracak ticaret [*] (yolunu) size göstereyim mi?

Bu pasajda gerçek ticaretin ve kazancın ahirete yönelik yatırım olduğuna dikkat çekilmektedir.

Ey îman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticaretin yolunu, göstereyim mi?

SİZ EY imana ermiş olanlar! [Hem bu dünyada hem de öteki dünyada] şiddetli bir azaptan sizi koruyacak bir alışveriş göstereyim mi size? ¹¹

11 Karş. 9:111 -“Allah, karşılığında cennet vaad ederek müminlerin canlarını ve mallarını satın almıştır” -ki bu ayet, “alış veriş” (ticaret) mecazını... Devamı..

Ey iman edenler! Size, acıklı bir azaptan kurtulmanızı sağlayacak kârlı bir ticaret yolu göstereyim mi? 9/111, 30/39

SİZ ey iman edenler! Sizi elem vericibir azaptan kurtaracak bir alışverişe yönlendireyim mi?

Ey iman edenler size, -çetin bir azaptan kurtulmanızı sağlayacak- ticareti (kurtuluş yolunu) göstereyim mi?

Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi ?

Ey imân etmiş olanlar! Size bir ticaret üzerine rehberlik edeyim ki, sizi pek acılı bir azaptan kurtarır.

10, 11. Ey iman edenler! Sizi gayet acı bir azaptan kurtaracak, üstelik size çok kârlı bir ticaret sağlayacak bir iş bildireyim mi? Allah'a ve Elçisine inanır, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla mücahede edersiniz. Eğer bilirseniz bunu yapmak sizin için çok hayırlıdır.

Ey inananlar, size, sizi acı azabdan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi?

Ey Mü'minler! Elemli 'azâbdan kurtaracak bir ticârete delâlet ideyim mi?

Ey inanıp güvenenler! Acıklı azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi?

-Ey iman edenler!Sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size?

Ey iman edenler! Acı bir azaptan kurtaracak bir ticaretin yolunu size göstereyim mi?

Ey iman sahipleri! Dikkatlerinizi, sizi korkunç bir azaptan kurtaracak bir ticarete çekeyim mi:

ey anlar kim įmān getürdiler! ķulavuzlayayın mı sizi bezirgenlik üzere kim ķurtara sizi 'aźābdan aġrıdıcı?

İy mü’minler: Ben ḳulavuzlayın mı sizi bir ticārete ki sizi ḳurtara ulu‘aẕābdan?

Ey iman gətirənlər! Sizə elə bir ticarət (qazanc yolu) göstərimmi ki, o sizi şiddətli əzabdan xilas etsin?

O ye who believe! Shall I show you a commerce that will save you from a painful doom?

O ye who believe! Shall I lead you to a bargain(5443) that will save you from a grievous Penalty?-

5443 Tijarah: bargain, trade, traffic, transaction: something given or done, in return for something which we desire to get. What we give or do on our... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.