3 Aralık 2023 - 20 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
En’âm Suresi 88. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Żâlike huda(A)llâhi yehdî bihi men yeşâu min ‘ibâdih(i)(c) velev eşrakû lehabita ‘anhum mâ kânû ya’melûn(e)

İşte Allah'ın doğru yolu budur, kullarından dilediğini o yola sevk eder. Onlar da şirk koşsalardı bütün yaptıkları boşa giderdi.

 İşte bu, Allah’ın hidayeti (ve dosdoğru dini)dir; ki kullarından dilediğini (iman ve itaat edeni) bununla hidayete erdirir. Şayet onlar da şirk koşsalardı, elbette bütün yapıp-ettikleri ’onlar adına’ boşa çıkmış olacaktı. (Peygamber çocuğu olmak onları kurtaramazdı.)

İşte bu Allah'ın rehberliğidir. O, bu Kur'ân'la kullarından isteyen kimseleri dilediği şekilde doğru yola ulaştırır. Onlar Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştırmış olsalardı, o ana kadar yaptıkları bütün iyi şeyler gerçekten boşa gitmiş olurdu.

İşte bu, Allah'tan gelen, Allah'ın hidâyet rehberiyle öğrettiği dindir. Kullarından sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimseleri hak yola iletir.
Eğer onlar da, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah'a ortak koşsalardı, işlemeye devam ettikleri bilinçli amelleri elbette boşa giderdi.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 21/17; 39/4, 65; 43/81.

Bu, Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini bu hidayete eriştirir. Eğer onlar Allah'a ortak koşmuş olsalardı yapageldiklerinin tümü boşa giderdi.

Bu, Allah'ın hidayetidir; kullarından dilediğini bununla hidayete erdirir. Onlar da şirk koşsalardı, elbette bütün yapıp-ettikleri 'onlar adına' boşa çıkmış olurdu.

İşte o yol, Allah'ın hidâyet yoludur ki, O, bunu kullarından dilediğine nasîb eder. Eğer onlar da (peygamberler) Allah'a ortak koşsalardı, yaptıkları bütün (hayırlı) ameller elbette boşa çıkmış gitmişti.

İşte bu, Allah’ın hidayetidir. Kullarından istediğini onunla doğru yola iletir. Eğer Allah’a eş koşmuş olsalardı, yapmış oldukları her şey boşa çıkardı.

İşte bu, Allah'ın hidayetidir, kullarından dileyeni ona iletir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı, yapmakta oldukları amelleri elbette boşa giderdi.

İşte bu Allah'ın doğru yolu, kullarından dilediği kimseyi o yola iletir, eğer eş koşmuş olsalardı, yaptıkları işler boşa giderdi

İşte bu, Allah'ın gösterdiği dosdoğru yoldur ki, O, kullarından dilediğini (kullar da dilediği taktirde) bu yola iletir. Eğer onlar da (peygamber olmalarına rağmen) Allah'a (en küçük bir şeyi) ortak koşsalardı, bütün yaptıkları boşa gidecekti.

Bkz. 39/65

İşte Allâh’ın yolı budur, ’ibâdından istediklerini tarîk-i hidâyete sevk ider, eğer insânlar müşrik olurlar ise ’amelleri hebâ olur.

Bu, Allah'ın kullarından dilediğini eriştirdiği yoludur. Eğer ortak koşsalarda amelleri boşa çıkardı.

İşte bu, Allah’ın hidayetidir ki, kullarından dilediğini buna iletip yöneltir. Eğer onlar da Allah’a ortak koşsalardı, bütün yaptıkları boşa gitmişti.

İşte bu, Allah’ın hidayetidir; O, bununla kullarından dilediğini doğru yola ulaştırır. Eğer onlar Allah’a ortak koşsalardı yapageldikleri iyi şeyler elbette boşa giderdi.

İşte bu, Allah'ın hidayetidir, kullarından dilediğini ona iletir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı yapmakta oldukları amelleri elbette boşa giderdi.

ALLAH'ın hidayeti böyledir. Kullarından dilediğini ve/veya dileyeni ona ulaştırır. Ortak koşsalardı yaptıkları boşa çıkardı.

Arapçadaki ifade her iki anlamı da içeriyor. Bak 57:22-23.

İşte bu, Allah'ın doğru yoludur. Kullarından dilediğini o doğru yola iletir. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, yaptıkları bütün amelleri boşa giderdi.

İşte o yol Allah hüdasıdır, o bunu kullarından dilediğine hidayet eyler, ve eğer bunlar şirketmiş olaydılar bütün mesaîleri heder olmuş gitmişti

İşte bu (yol), Allah’ın (peygamberleri vesilesi ile kullarına) gösterdiği dosdoğru (İslâm) yol (u) dur. Allah, hidâyete ulaşmak üzere gayret sarf eden kulunu (lütfuyla) doğru yola iletir. Eğer *(farz-ı muhâl) onlar (peygamberler) Allah’a ortak koşsalardı, yaptıkları bütün amelleri boşa giderdi.

Âyet-i kerîme, Allah Teâlâ’ya ortak koşmanın ne kadar korkunç bir şey olduğunu, yüce mertebelerine rağmen, peygamberler dahi *(farz-ı muhâl) böyle bir... Devamı..

İşte bu, Allah'ın hidayetidir.¹ Kullarından dileyeni bununla hidayet eder. Eğer şirk koşsalardı, yaptıkları boşa giderdi.

1- Gerçeğe yönelmek, gerçeği kavramak, gerçeğe ve doğruya ulaşmak. Doğru yolu bulmak, gerçeği seçmek. Doğru yolu göstermek. Örneğin: 22.4; 76.3; 37.11... Devamı..

İşte o (yol), Allahın hidâyet yoludur ki O, bunu kullarından kime dilerse ona nasıyb eder. Eğer onlar da (Allaha) eş koşsalardı yapageldikleri her şey kendi hesâblarına elbette boşa gitmişdi.

İşte bu (yol), Allah'ın hidâyetidir; kullarından kimi dilerse (hikmetine binâen, kendi lütfundan) onunla hidâyete erdirir. Fakat şirk koşsalardı, elbette yapmakta oldukları şeyler (ameller) kendilerinden (kabûl edilmez) boşa giderdi.

Böylece Allah, kullarından dileyeni o’nun (Kur’an) ile bu dosdoğru yoluna iletir. Eğer onlar (doğru yola ulaştırdıklarımız) Rablerine ortak koşmuş olsalardı, onların bütün yaptıkları boşa giderdi.

İşte bu, Allah’ın doğru yoludur, kullarından dilediğini ona iletir. Eğer onlar eş koşmuş olsalardı bütün işledikleri iyilikler boşa giderdi.

İşte bu, Allah yoludur ki kullarından dilediğini oraya götürür, Onlar şerik koşmuş olsalardı işledikleri herhalde beyhude olur, giderdi.

İşte Allah’ın hidâyeti/doğru yolu budur. Kullarından dilediğini ona erdirir. Eğer onlar şirk koşmuş olsalardı, yapmış oldukları ameller elbette boşa giderdi²⁶.

26 Krş. Zümer, 39/65

Bu, Allah'ın hidayetidir; kullarından dilediğini bununla hidayete eriştirir. Onlar da şirk koşsalardı, elbette bütün yapıp ettikleri kendilerinden boşa çıkmış olurdu.

İşte bu, Allah’ın gösterdiği yoldur, kullarından dilediğini bu yola iletir. Ancakkulların da bunu dilemiş olmaları şarttır. Nitekim, o Peygamberler bile şâyet Allah’a ortak koşmuş olsalardı, bütün yaptıkları iyilikler boşa giderdi.

İşte bu, Allah’ın hidayetidir.
Kullarından dileyeceği kimseleri bu şekilde hidayete eriştirir.
Allah’a şirk koşsalardı, işliyor oldukları şeyler boşa giderdi.

Allah'ın yönlendiri yöntemi budur. Kullarından dilediğini bu şekilde yola getirir. Şayet onlar, Tanrıya aracılar uydursalardı, bütün yaptıkları boşa gidebilirdi.

İşte bu Allah’ın hidayetidir. İnsanlardan dilediğine hidayet eder. Eğer onlar Allah’a ortak koşsalardı yaptıkları şeyler boşa giderdi. Çünkü Rabbin hidayetini dilemeyene, yasalarına uymayana hidayet etmez.

İşte bu, Allah’ın hidayetidir, kullarından dilediğini (layık olanı) ona ulaştırır. [*] Onlar da Allah’a ortak koşsalardı, yaptıkları işler elbette boşa giderdi. [*]

Buradaki içerik Zümer 39:23’ten farklı olduğu için Allah’ın iradesi ön plandadır.,Bu ayet Enbiyâ 21:29 ve Zümer 39:65. ayetlerle birlikte okunmalıdır.... Devamı..

İşte bu yol, Allah’ın kullarından dilediğini ulaştırdığı, dosdoğru yoludur. Eğer onlar da Allah’a ortak koşsalardı, onların da yaptıkları her şey boşa giderdi.

Bu, Allah’ın rehberliğidir: O, bununla kullarından kimi dilerse onu doğru yola ulaştırır. Onlar, Allah’tan başka şeylere ilahlık yakıştırmış olsalardı, o âna kadar yaptıkları bütün [iyi] şeyler gerçekten boşa gitmiş olurdu:

İşte bu, Allah’ın rehberliğidir ki kullarından hak eden kimseyi bununla doğru yola ulaştırır. Eğer onlar, Allah’a şirk koşmuş olsalardı, yapmış oldukları her şey kesinlikle boşa giderdi. 23/51, 39/23-65, 40/54, 46/12

Bu Allah’ın rehberliğidir: O bununla kullarından tercih edeni/tercih ettiğini doğru yola ulaştırıyor. Eğer onlar şirk koşmuş olsalardı, yapmış oldukları her şey kesinlikle boşa gitmiş olurdu.

İşte bu, Allah’ın doğru yoludur ki kullarından dilediğini ona iletir. Eğer onlar şayet (Rablerine) ortak koşsalardı, yapmış oldukları amelleri elbette boşa giderdi.

İşte bu, Allah’ın hidayetidir ki, kullarından dilediğini buna yöneltir. Eğer onlar da Allah’a ortak koşsalardı, bütün yaptıkları boşa giderdi.

İşte bu, Allah Teâlâ'nın hidâyetidir, onunla kullarından dilediğine hidâyet eder. Ve eğer onlar şirk etmiş olsalardı, elbette yapmış oldukları amelleri kendilerinden sükut edip gitmiş olurdu.

İşte bu yol Allah'ın hidâyet yoludur ki kullarından dilediğini ona götürür. Eğer onlar Allah'a ortak tanısalardı, bütün yaptıkları, elde ettikleri bütün kazançları heder olmuş gitmişti. [39, 65; 43, 81; 21, 17; 39, 4]

İşte bu, Allah'ın hidayetidir, kullarından dilediğini bununla doğru yola iletir. Eğer (onlar Allah'a) ortak koşsalardı, yaptıkları (güzel) şeyler hiç olur, giderdi.

Bu, Allâh'ın hidâyeti olub kullarından dilediğini onunla doğrı yola sevk ider. Eğer onlar şirk itselerdi işledikleri hayırlı amelleri bâtıl ve sâkıt olurdı.

İşte bu, Allah'ın yoludur. O, tercihini doğru yapan kullarına bu yolu gösterir. Eğer (bu nebiler) ortak (şirk) koşsalardı bütün yaptıkları boşa giderdi.

İşte bu, Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediği kimseyi bununla hidayete ulaştırır. Eğer Allah'a şirk koşsalardı, yapmış oldukları şeyler, boşa giderdi.

Bu Allah'ın hidayetidir ki, kullarından dilediğini ona eriştirir. Eğer onlar Allah'a ortak koşmuş olsaydı, bütün yaptıkları boşa çıkardı.

Allah'ın yol göstermesidir bu. Kullarından dilediğini bununla iletir iyiye ve güzele. Eğer onlar şirke bulaşsalardı yapıp ettikleri kendilerine yararsız hale gelirdi.

şol ŧoġru yoldur Tañrı’nuñ yol gösterür anuñ-ile aña kim diler ķullarından. daħı eger şirk eyleyelerdi bāŧıl oladı anlardan ol kim ol dılar-ıdı işlerler.

Ol Tañrı Ta‘ālānuñ hidāyetidür, hidāyet virür anuñla kime dileseḳullarından. Eger şirk getürselerdi bāṭıl olurdı anlaruñ ‘amelleri ki işlerler‐di.

Bu, Allahın haqq yoludur. Bəndələrindən istədiyini ona yönəldir. Əgər onlar (Allaha) şərik qoşsaydılar, etdikləri əməllər puça çıxardı.

Such is the guidance of Allah wherewith He guideth whom He will of His bondmen. But if they had set up (for worship ) aught beside Him, (all) that they did would have been vain.

This is the guidance of Allah. He giveth that guidance to whom He pleaseth, of His worshippers. If they were to join other gods with Him, all that they did would be vain for them.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.