3 Aralık 2023 - 20 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
En’âm Suresi 85. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vezekeriyyâ veyahyâ ve’îsâ veilyâs(e)(s) kullun mine-ssâlihîn(e)

Zekeriyya'ya, Yahya'ya, İsa'ya ve İlyas'a da doğru yolu lütfettik, hepsi de doğru hareket eden kişilerdendi.

 Zekeriya’yı, Yahya’yı, İsa’yı ve İlyas’ı da (hidayete eriştirdik ve peygamber olarak gönderdik). Onların hepsi salihlerdendir.

Ve Zekeriyya'ya, Yahya'ya, İsa'ya ve İlyas'a da; onların hepsi de dürüst ve erdemli kimselerdi.

Zekeriyyâ, Yahyâ, Îsâ ve İlyas'a da hidâyet yolunu gösterdik. Hepsi de dindar, ahlâklı, hayır-hasenât sahibi müslüman sâlih kullarımızdandı.

Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da (doğru yola eriştirdik). Onların hepsi iyilerdendiler.

Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da (hidayete eriştirdik.) Onların hepsi salihlerdendir.

Zekeriya, Yahya, Îsa ve İlyas'a da hidayetle peygamberlik verdik. Onların hepsi salihlerdendi.

Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas’ı da (doğru yola ilettik.) Hepsi de salih kişilerdendirler.

Zekeriyyâ, Yahyâ, Îsâ ve İlyâs'ı da doğru yola iletmiştik. Hepsi de iyilerden idi.

Zekeriya, Yahya, İsa, İlyas onattılar

Zekeriya'ya, Yahya'ya, İsa'ya ve İlyas'a da (nebilik verdik). Onların hepsi de dürüst ve erdemli kimselerdendi. 

Bkz. 3/39

Zekeriyyâ, Yahyâ, ’Îsâ ve İlyâs hep sâlih idiler.

84,85,86. Ona İshak'ı, Yakub'u bağışladık, her birini doğru yola eriştirdik. Daha önce Nuh'u ve soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u -ki işlerini iyi yapanlara böylece karşılık veririz-, Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı -ki hepsi iyilerdendir-, İsmail'i, Elyesa'ı, Yunus'u, Lut'u -ki hepsini dünyalara üstün kıldık- doğru yola eriştirdik.

Zekeriya’yı, Yahya’yı, İsa’yı, İlyas’ı doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerden idi.

Zekeriyyâ, Yahyâ, Îsâ ve İlyâs’ı da (doğru yola iletmiştik). Hepsi de iyilerden idi.

Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da (doğru yola iletmiştik). Hepsi de iyilerden idi.

Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas'a da... Hepsi de iyilerden idi

Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas'a da (hidayet ettik). Hepsi de salih kullarımızdandı.

Zekeriyyayı da, Yahyayı da, Isâyı da, İlyası da, hep salihînden

Zekeriyyâ, Yahyâ, Îsâ ve İlyâs’a (da peygamberlik verdik). Onların hepsi sâlihlerdendi.

Zekeriyâ'yı, Yahyâ'yı, Îsâ'ya ve İlyâs'ı da. Hepsi de salihlerdendi.¹

1- Düzelten, düzeltici olan, ıslah eden, faydalı işler yapan, dürüst, seçkin, samimi, erdemli.

Zekeriyyâya, Yahyâya, İsâya, İlyâsa da (böyle hidâyet verdik). (Onların) hepsi saalihlerdendi.

Zekeriyyâ'yı, Yahyâ'yı, Îsâ'yı ve İlyâs'ı da (hidâyete erdirdik). Herbiri sâlih kimselerdendi.

Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas da (doğru işler yapan) salih işler yapanlardandı.

Zekeriya, Yahya, İsa, İshak, hepsi de iyiliğe tapan kimseler idiler.

Zekeriya/ya, Yahya/ya, İsa/ya, İlyas/a da hidayet verdik. Hepsi salih kimselerdendir.

Zekeriya’yı, Yahya’yı, İsa’yı ve İlyas’ı da; hepsi iyi ve yararlı işler yapanlardandı [sâlihîn].

Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da (hidayete erdirdik). Hepsi de salihlerden idi.

Ayrıca Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas’ı da doğru yolun öncüleri kılmıştık. Hepsi de, dürüst ve iyiliksever kimselerdi.

Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas, hepsi de Salihler’dendir.

Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas'ları da yönlendirdik. Hepsi de gözde kullardan idi.

Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas’ı da doğru yola iletmiştik. Hepsi iyilerdendi.

Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas’ı da (doğru yola ulaştırmıştık). Hepsi de iyilerdendi.

Ve Zekeriyya, Yahya, Îsâ ve İlyas’ın hepsi de Bizim, inandığını yaşayan kullarımızdandı.

ve Zekeriya’ya, Yahya’ya, İsa’ya ve İlyas[a da]: onların hepsi dürüst ve erdemli kimselerdi;

Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas, hepsi de iyi ve erdemli kişilerdendi. 7/157-199, 9/112, 11/116, 40/51

ve Zekeriyya’yı, Yahyâ’yı, İsa’yı ve İlyas’ı[¹⁰⁸⁴] da (seçtik): hepsi de dürüst ve erdemli kimselerdendi.

[1084] İlyas için bkz: 37:123, not 5. MÖ 880-850 arasında, zamanın moda sapması olan Baal putçuluğuna karşı destânî bir mücadele verdi.

Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da (hidayete erdirdik) Hepsi de salihlerdendi.

Ve Zekeriya, Yahya, İsa, İlyas... Bunların hepsi salih kimselerden idi.

Ve Zekeriya'yı da, Yahya'yı da, İsa'yı da, İlyas'ı da (hidâyete erdirdik). Hepsi de sâlih zâtlardandı.

Zekeriyya'yı, Yahya'yı, Îsâ'yı, İlyas'ı da nübüvvete erdirdik. Onların hepsi de salih, hayırlı insanlardandı.

Zekeriyya'ya, Yahya'ya, Îsa ve İlyas'a da (yol göstermiştik). Hepsi iyilerden idi.

Ve Zekâriyâ, Yahyâ, 'Îsâ ve İlyâs'a da hidâyet idüb peygamberlik virdik, bunlar sâlihlerdendir.

Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas; bunların hepsi iyilerdendi.

Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas, hepsi de Salihlerdendir.

Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'a da hidayet verdik. Onların hepsi iyi ve hayırlı kimselerdendi.

Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas... Hepsi iyilik ve barış için çalışanlardandı.

daħı zekeryā’ya daħı yāhya’ya daħı 'įsā’ya daħı ilyās’a dükeli śāliḥlerdendür.

Ẕekeriyyā daḫı Yaḥyā daḫı ‘Īsā daḫı İlyās daḫı barçası ṣāliḥlerdendür.

Zəkəriyyanı, Yəhyanı, İsanı, İlyası da (hidayətə çatdırdıq). Onların hamısı əməlisalehlərdən idi.

And Zachariah and John and Jesus and Elias. Each one (of them) was of the righteous.

And Zakariya and Yahya(905) and Jesus and Elias: all in the ranks of the righteous:

905 The third group consists not of men of action, but Preachers of Truth, who led solitary lives. Their epithet is: "the Righteous." They form a conn... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.